Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

1. Населення як демоекономічна категорія Людські ресурси – це специфічні та найважливіші з усіх видів економічних ресурсів. Як чинник економічного розвитку, людські ресурси – це працівники, що мають певні професійні знання, вміння та навички для реалізації їх у трудовому процесі. Залежно від мети дослідження людські ресурси характеризуються різними соціально-економічними категоріями населення, економічно активне населення, трудові ресурси, трудовий потенціал, людський капітал. Природною основою розвитку суспільства є народонаселення як сукупність людей, що проживають в межах певної території: країни або її частини, групи країн, всього світу. Роль його полягає в тому, що воно виступає виробником і споживачем матеріальних і культурних благ та послуг, і тим самим обумовлює розвиток суспільства. Населення – це сукупність людей, яка природно й історично склалася і безперервно відтворюється у процесі життя. Це процес постійного відтворення поколінь людей внаслідок взаємодії народження та смертності. Населення разом із природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює виробництво матеріальних благ відповідно до наявних природних ресурсів. Розвиток народного господарства країни можливий лише за наявності певної чисельності населення, яке здійснює трудову діяльність. Взаємозв’язок та взаємодія між населенням і розвитком господарства – процес історичний, оскільки людина, з одного боку, – активна продуктивна сила, що своєю трудовою діяльністю забезпечує виробництво матеріальних засобів свого існування та надання необхідних їй послуг, а з іншого – вона є споживачем продуктів праці, які забезпечують її життєдіяльність. Людські потреби зумовлюють появу нових виробництв та послуг, а останні, в свою чергу, впливають відповідним чином на людей. Виходячи з того, що людина є основним творцем суспільного багатства, можна стверджувати, що чисельність населення та кваліфікація його працездатної частини є чинником, який обумовлює можливості економічного розвитку країни. Зайнята в суспільному виробництві частина населення є найбільш продуктивною силою суспільства, бо саме вона бере активну участь у створенні матеріальних цінностей. Частина матеріальних цінностей іде на споживання, а частина – на розвиток виробництва. Але розвиток виробництва не є самоціллю, його роль полягає у тому, щоб забезпечити потреби суспільства, підняти життєвий рівень населення. Таким чином, зміни в чисельності позначаються як на споживчому, так і на структурному рівнях. Населення виступає одночасно і як споживач, і як виробник матеріальних благ та послуг. Тому економісти розглядають населення як джерело ресурсів для праці, як носія певних економічних відносин і, що дуже важливо, як споживача, що формує попит. Чисельність і динаміка населення, його головні вікові групи (до-працездатного, працездатного й після працездатного віку) впливають на абсолютну величину й структуру фондів нагромадження та споживання. Наприклад, від чисельності й питомої ваги населення, молодшого за працездатний вік, залежать масштаби формування нових робочих місць для тих, хто входить у працездатний вік, а також будівництво об’єктів системи освіти, охорони здоров’я, дитячих закладів, житлового фонду.

Найбільш суттєвий вплив на розвиток економіки мають характер і темпи зростання (зменшення) населення, зміна рівнів народжуваності та смертності, статевовікова, освітня, професійно-кваліфікаційна структури населення, міграції та розміщення його на території країни. Історично чисельність населення в Україні протягом століть змінювалася таким чином (табл. 3.1): Таблиця 1. Динаміка чисельності населення в Україні Рік Чисельність населення, млн. осіб. 1300 р. 3,2 млн. осіб. 1991 р. 51,9 млн. осіб. 1400 р. 3,7 млн. осіб. 1500 р. 4,7 млн. осіб. 1600 р. 5,2 млн. осіб. 1897 р. 27,2 млн. осіб. 1913 р. 35,2 млн. осіб. 1940 р. 41,3 млн. осіб. 1959 р. 41,9 млн. осіб. 1970 р. 47,1 млн. осіб. 1979 р. 49,8 млн. осіб. 1986 р. 51,0 млн. осіб. 1996 р. 51,3 млн. осіб. 1999 р. 50,3 млн. осіб. 2001 р. 48,9 млн. осіб. 2002 р. 48,5 млн. осіб. 2003 р. 48,0 млн. осіб. 2004 р. 47,6 млн. осіб. 2005 р. 47,3 млн. осіб. Таблиця 2. Чисельність, склад і показники природного руху населення України Одиниця виміру Роки 1992 1996 1998 2000 2002 2003 2004 Чисельність населення в тому числі млн. осіб 52,1 51,3 50,2 49,4 48,4 48,0 47,6 За місцем проживання Міське населення % 68 68 68 67,5 67,5 67,5 67,4 Сільське населення % 32 32 32 32,5 32,5 32,5 32,6 За статтю % Чоловіки 46 47 46,5 46,4 46,3 46,3 46,2 Жінки 54 53 53,5 53,6 53,7 53,7 53,8 За віком% Молодше за працездатний вік 22,8 21,5 20,7 19,5 18,1 17,3 18,6 Працездатного віку 55,7 55,9 56,1 56,8 58,1 59,2 53,6 Старше за працездатний вік 21,5 22,6 23,2 23,7 23,8 23,5 27,8 Кількість народжених тис. осіб. 596,8 467,2 419,2 385,1 390,7 408,6 427,3 Кількість померлих тис. осіб 697,1 776,7 719,9 758,1 754,9 765,4 761,3 Природний приріст тис. осіб -100,3 – 309,5 – 300,7 -373,0 -364,2 -356,8 -334,0 На 1000 населення – кількість народжених осіб 11,4 9,1 8,4 7,8 8,1 8,5 9,0 – кількість померлих осіб 13,4 15,2 14,3 15,3 15,7 16,0 16,0 Природний приріст осіб – 2,0 – 6,1 – 6,0 – 7,5 – 7,6 – 7,5 – 7,0 Чисельність, склад і показники природного руху населення України наведені у таблиці 3.2. З даних таблиці бачимо, що чисельність населення України скорочується з кожним роком, що викликано зменшенням чисельності народжених та збільшенням кількості померлих. Збільшення частки людей пенсійного віку (у 2004 р. до 27,8%) та зменшення частки молоді (у 2004 р. – 18,65) вказує на процеси старіння населення і зменшує джерела ресурсів для праці. 2. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів Вироблення ефективної державної демографічної політики з метою впливу на процеси відтворення населення та забезпечення його зайнятості потребує вивчення трудових ресурсів. Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності. Працездатний вік – поняття узагальнене, що визначається системою законодавчих актів. Нині в Україні працездатним віком вважається: для жінок – від 16 до 54 років, чоловіків – від 16 до 59 років включно. Нижня межа працездатного віку передбачає, що до початку трудової діяльності людина повинна здобути певний рівень фізичного та розумового розвитку, для чого потрібен час (мінімум перші 16 років життя).

Верхня межа працездатного віку показує думку суспільства про те, в якому віці людина може претендувати на соціальну допомогу у зв’язку із старістю. Для деяких видів трудової діяльності, що пов’язані з роботою в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці, на підземних роботах, у шкідливих та важких умовах праці або вимагають від працівника якостей, що з віком помітно зменшуються (наприклад, спорт, балет) пенсійний вік настає раніше на 5 – 10 років, а інколи і більше. Такі люди належать до категорії пільгових пенсіонерів, але найчастіше вони продовжують працювати і залишаються в складі трудових ресурсів. Щоб зрозуміти сутність поняття «трудові ресурси», треба знати, що все населення залежно від віку поділяється на: осіб, молодших працездатного віку (від народження до 16 років включно); осіб працездатного (робочого) віку (в Україні: жінки – від 16 до 54 років, чоловіки – від 16 до 59 років включно); •осіб, старших працездатного віку, після досягнення якого установлюється пенсія за віком (в Україні: жінки – з 55, чоловіки – з 60 років). Залежно від здатності працювати розрізняють осіб працездатних і. непрацездатних. Непрацездатні особи в працездатному віці – це інваліди 1-ї та 2-ї груп, а працездатні особи в непрацездатному віці – це підлітки і пенсіонери, які працюють за віком. До трудових ресурсів належать: населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів 1-ї і 2-ї груп та непрацюючих осіб, які одержують пенсію на пільгових умовах (жінки, що народили п'ять і більше дітей і виховують їх до восьми років, а також особи, які вийшли на пенсію раніше у зв'язку з тяжкими й шкідливими умовами праці); працюючі особи пенсійного віку; •працюючі особи віком до 16 років. Згідно з українським законодавством на роботу можна брати у вільний від навчання час на неповний робочий день учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів у разі досягнення ними 15-річного віку за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, за умови виконання легкої праці. Зауважимо, що в Україні за останні роки склалася несприятлива тенденція, яка визначається скороченням частки населення молодшого від працездатного і працездатного віку і збільшенням частки населення старшого працездатного віку. Важливе значення для раціонального формування і розподілу трудових ресурсів мас розроблення системи їх балансів. До системи балансів трудових ресурсів належать: •зведений баланс робочих місць і трудових ресурсів (звітний і плановий); •баланс розрахунку додаткової потреби в робітниках і службовцях та джерел їх забезпечення; балансовий розрахунок потреби в підготовці кваліфікованих робітників; балансовий розрахунок залучення молоді до навчання і розподіл її після завершення навчання; балансові розрахунки потреби в спеціалістах; міжгалузевий баланс затрат праці; •баланс робочого часу. Система балансів і балансових розрахунків розробляється по окремих регіонах і в цілому по державі. При цьому необхідно враховувати кон'юнктуру ринку праці, динаміку й структуру робочих місць у плановому періоді, зміну демографічної структури населення, напрями та масштаби міграційних процесів; динаміку чисельності й структуру зайнятості населення працездатного віку; ефективність використання трудових ресурсів; джерела і масштаби формування професійно-кваліфікаційної структури працівників; темпи зростання продуктивності праці тощо.

Эргономика является основой рационализации трудовых процессов, поскольку изучает деятельность человека в его связи с техникой, машинами, средствами производства. Эргономика позволяет оптимизировать взаимодействие человека с машинными системами. Гигиена труда, производственная санитария и техника безопасности обеспечивают создание на производстве здоровых и безопасных условий труда. Демография – это наука о народонаселении, она изучает процессы воспроизводства населения, его половозрастную структуру, расселение населения по регионам страны, что позволяет эффективно удовлетворять потребности предприятий в необходимых трудовых ресурсах. Управление персоналом дает возможность реализовывать трудовой потенциал (путем подбора, обучения и справедливого вознаграждения персонала организации работников), и позволяет эффективно управлять персоналом организации (обеспечивается выбором оптимального стиля управления, выработкой кадровой политики, проведением маркетинга персонала). Социология профессий изучает общественное разделение труда, престижность различных видов трудовой деятельности, профессиональную пригодность человека и др

1. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

2. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

3. Основи економіки

4. Основи економіки підприємства малого бізнесу

5. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

6. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства
7. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
8. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

9. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

10. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

11. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

12. Основи ринкової економіки

13. Державне регулювання ринкової економіки

14. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

15. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

16. Державне регулювання економіки

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Введення в курс “Основи економічної теорії”

18. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

21. Історія економіки Німеччини

22. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
23. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
24. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

25. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

26. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

27. Конкурентоспроможність національної економіки

28. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

29. Трудовая мотивация и социальные основы управления

30. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

31. Гази у зовнішньому силовому полі та основи термодинаміки

32. Фізичні основи електроніки

Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Філософія економіки

34. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

35. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

36. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

37. Вплив тіньової економіки на оподаткування

38. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери
39. Державне регулювання економіки
40. Державне регулювання економіки

41. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

42. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

43. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

44. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

45. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

46. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

47. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

48. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

49. Основи економічної теорії

50. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

51. Ринок і державне регулювання економіки

52. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

53. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

54. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
55. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки
56. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

57. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

58. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

59. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

60. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

61. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

62. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

63. Регіональний ринок праці

64. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

65. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

66. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

67. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

68. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

69. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

70. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
71. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
72. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

73. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

74. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

75. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

76. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

77. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

78. Соціально-духовні основи культури класицизму

79. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

80. Аналіз та прогнозування ринку праці

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Ринок праці

82. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

83. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

84. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

85. Основи формування соціальних стереотипів

86. Допомога соціального працівника
87. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб
88. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

89. Сутність соціального контролю у сфері праці

90. Управління праці і соціального захисту населення

91. Етичні засади в професії соціального працівника

92. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

93. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

94. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

95. Ринок праці та його регулювання

96. Ринок праці та Центр зайнятості

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

98. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

99. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.