Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

(реферат) План1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав 2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії 3. Суб'єкти розвитку стосунків 4. Узагальнені дії з боку сторін 5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав 6. Нормативно-правові акти Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав 7. Стратегічні напрями інтеграції у галузі авторського права і суміжних прав 8. Наближення законодавства України до норм і правил ЄС у галузі авторського права і суміжних прав 9. Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав 10. Розвиток та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження 1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних правОсновними напрямами і пріоритетами розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав є: розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом: а) підготовки нових законопроектів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства; б) введення кримінальної та адміністративної відповідальності, що існує в країнах-членах ЄС, за порушення норм авторського права і суміжних прав; в) використання в національному законодавстві норм і положень директив ЄС з охорони інтелектуальної власності; здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі охорони літературних і музичних творів, аудіо - і відеозаписів, комп'ютерних програм, програм телерадіомовлення; створення громадських організацій з управління майновими правами авторів на колективній основі; застосування новітньої техніки і прогресивних технологій у галузі автоматизованої обробки інформації, системи збирання, розподілу і виплати авторської винагороди, створення комп'ютерних каталогів. 2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні діїГоловною метою співробітництва у галузі авторського права і суміжних прав є гармонізація національного законодавства із законодавством країн-членів ЄС. Йдеться про створення системи виключно правомірного використання на території України творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм, виконань, фонограм, програм телерадіомовлення - системи, яка б гарантувала рівень захисту, аналогічний тому, що існує у Співтоваристві. У стратегічному плані, керуючись вимогами Конституції України, нормами законів України &quo ;Про авторське право і суміжні права&quo ;, &quo ;Про інформацію&quo ;, &quo ;Про телебачення і радіомовлення&quo ;, &quo ;Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні&quo ;, &quo ;Про видавничу справу&quo ;, &quo ;Про кінематографію&quo ;, положеннями відповідних указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, забезпечувати інтеграцію законодавства України до міжнародної системи охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, створення ступеневого режиму визнання і захисту інтелектуальної власності.

Забезпечувати виконання вимог Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 рік), Всесвітньої конвенції про авторське право, членом яких є Україна. Продовжувати роботу щодо приєднання України до багатосторонніх конвенцій про права на інтелектуальну власність. Забезпечити вступ України до Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і органів радіомовлення (Рим, 1961 рік), Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Женева, 1971 рік), Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми (Женева, 1996 рік). У тактичному плані: а) впроваджувати у систему законодавчих актів України (стосовно охорони об'єктів авторського права і суміжних прав) вимоги директив Європейського Союзу &quo ;Про правовий захист комп'ютерних програм&quo ; (1991 рік), &quo ;Про права на оренду і прокат та права, пов'язані з авторським правом у галузі інтелектуальної власності&quo ;, 1992 рік), &quo ;Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав, застосовуваних до радіомовлення через супутник і до трансляції по дротовому зв'язку&quo ; (1993 рік), &quo ;Про узгодження строків захисту авторського права і суміжних прав&quo ; (1993 рік), &quo ;Про правовий захист баз даних&quo ; (1996 рік); б) укладати двосторонні угоди про взаємне представництво інтересів з авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС; в) вивчати і впроваджувати досвід країн-членів ЕС у нормотворчій роботі, системі охорони об'єктів авторського права і суміжних прав (практика досудового і судового розгляду конфліктних справ, боротьба з піратством), управління майновими правами на колективній основі, у створенні фондів матеріальної допомоги членам авторсько-правових товариств; г) створювати цілісну систему охорони об'єктів авторського права і суміжних прав із врахуванням досвіду європейських країн. 3. Суб'єкти розвитку стосунківВстановлювати і підтримувати ділові контакти з відповідними підрозділами ЄС з проблем інтелектуальної власності, а також а авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС: Ей-Сі-Бі (Королівство Бельгія), КОДА, Ей-Сі-Бі (Королівство Данія), ГЕМА, БІЛЬД-КУНСТ (Федеративна Республіка Німеччина), СОПЕ (Грецька Республіка), СГАЕ, СТЕФ (Королівство Іспанія), СА-СЕМ, СДЕМ, СКАМ, САКД (Французька Республіка), ІМРО (Ірландія), СІАЄ (Італійська Республіка), БУМА (Королівство Нідерландів), СПА (Португальська Республіка), ДАКС, Пі-Ер-Ес (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії). Загалом, Концепція спрямована на забезпечення цілісного і гармонійного розвитку стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав. 4. Узагальнені дії з боку сторінВ умовах глобалізації та лібералізації світової економіки посилюється взаємозалежність країн світу та здійснюється поступовий процес інтеграції ринків, зокрема інтелектуальної власності. Важливою складовою частиною ринку інтелектуальної власності є індустрія авторського права і суміжних прав, яка в країнах ЄС є джерелом національного збагачення.

Проголошений Україною курс на інтеграцію в ЄС ставить цілу низку проблем у сфері авторського права і суміжних прав. Для їх вирішення Україна має виконати дуже жорсткі умови, закріплені в офіційних документах ЄС: мати дієздатну національну систему охорони авторського права і суміжних прав у рамках спільного ринку ЄС; дотримуватися правил та регулюючих принципів, встановлених в рамках ЄС. Курс України на інтеграцію до ЄС за умови виконання вимог ЄС ставить перед нашою державою завдання створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності. Вирішення цього завдання перебуває в прямій залежності від розробки чітко визначеної політики у сфері авторського права і суміжних прав, спрямованої на забезпечення прав і законних інтересів вітчизняних і зарубіжних авторів. Базовими документами, що визначають засади інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав, є: Конституція України; Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною, яка була підписана в Люксембурзі 16 червня 1994 року та набула чинності 1 березня 1998 року (далі - УПС); Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98; Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав, розроблена ДААСПом України та затверджена 25 серпня 1998 року. На основі зазначених документів розроблена Програма інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав. Програма містить стислу характеристику сучасного стану охорони авторського права і суміжних прав в Україні, законодавства ЄС у цій сфері, визначає стратегічні напрями інтеграції в галузі авторського права і суміжних прав: наближення законодавства України про авторське право і суміжні права до норм і правил ЄС; забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав; розвиток та вдосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження. 5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних правУкраїна прагне подолати традиційну недооцінку в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечити належний, безумовно надійний та ефективний рівень їх охорони. Охорона авторських і суміжних прав в Україні нині є реальним чинником становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності. Політика у сфері авторського права і суміжних прав стала складовою частиною державної політики і знайшла безпосереднє відображення у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. Органом, що забезпечує реалізацію політики в галузі авторського права і суміжних прав, є Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДА-АСП України), головні завдання якого: забезпечення беззастережно правомірного використання творів науки, літератури, мистецтва; поліпшення матеріального становища художньої інтелігенції шляхом підписання ліцензійних угод з користувачами, збільшення обсягів нарахувань і забезпечення своєчасної виплати авторської винагороди; розробка нормативних актів щодо забезпечення повноцінного функціонування в Україні системи охорони прав вітчизняних і зарубіжних авторів; дальший розвиток духовних обмінів шляхом експорту та імпорту прав на твори науки, літератури і мистецтва; виконання міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення приєднання України до ГАТТ/СОТ, входження її у європейські та світові структури.

Ревбенко Марко, Ревбенко Тиміш (339; Переяславський полк, сотня Гоголівська), Ревбенко Максим (339; Переяславський полк, сотня Богданівська). (В оригіналі Ровба і Ровбенко). Всього — 39 прізвищ на Рев. Сучасні прізвища: Рево Михайло Васильович (1889–1962) — український вчений у галузі ветеринарії і медицини, доктор медичних наук, заслужений діяч науки УРСР (з 1948 року). Похований у Чернігові (ЕДЧ, 698). Українські топоніми: Ревбинці, Ревівка, Реутинці, Реутів (ОЛУ, 151, 145); Ребухи (очевидно, первісно Ревбухи), Райгород — (153); Рай (143), Раїв (140), Райківщина (164), Ревунівське (ЕДЧ, 699), Райгородок (696), Райозеро (ЕДП, 820). Гідроніми: Ревка, Ревущина, Ревучий, Ревазівський, Ревна, Ревнище, Рванець — притока Ревни, Рванецьке (ЕДЧ, 698), Ревень, Ревенька, Ревина (Ревена), Ревка, Ревківський, Ревничний, Ревняк, Ревна, Ревново, Ревун (всього 5), Ревунець, Ревуха (4 болота в басейні Сіверського Дінця), 2 річки (Київщина і Рівненщина) й ручай у басейні Горині, Ревуцького, Ревуча, Ревучий, Ревучий Єрик, Ревущина, Ревчик, Рвач, Рванець (Ірванець), притока Ревни (СГУ, 458)

1. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

2. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

3. Україна і Європейський Союз

4. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

5. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

6. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
7. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
8. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

9. Регіональний розвиток харчової промисловості України

10. Формування та розвиток банківської системи України

11. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

12. Філософські засади європейської моделі розвитку України

13. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

14. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

15. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

16. Культурний розвиток України

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

17. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

18. Європейська інтеграція в пресі України

19. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

20. Стан соціальної галузі України

21. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

22. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища
23. Атомна енергетика України і РПС
24. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

25. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

26. Політичні права і свободи громадян України

27. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

28. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

29. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

30. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

31. Історія України

32. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

33. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

34. Період гетьманщини України

35. Центральна Рада і пролетаріат України

36. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

37. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

38. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
39. Податкова політика України
40. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

41. Загальна характеристика конституції України

42. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

43. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

44. Поняття, форма та функції Конституції України

45. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

46. Суверенітет України

47. Бюджет України: актуальні проблеми

48. Державній бюджет України

Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

50. Управління фінансами України

51. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

52. Організаційна система управління природокористуванням України

53. Машинобудування України

54. Бідність в України
55. Вплив російської кризи на економіку України
56. Місце України в глобалізаційних процесах

57. Машинобудівний комплекс України

58. Роль і значення АПК для господарства України

59. Авіаційний транспорт України

60. Грошовий обіг України

61. Органи внутрішніх справ України

62. Грошові розрахунки в господарському обороті України

63. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

64. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

65. Закон україни про міліцію

66. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

67. шпори з цивільного права України

68. Заповідники України

69. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

70. Хімічна промисловість України
71. Чорна i кольорова металургія України
72. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

73. Зародження партійно-радянської преси України

74. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

75. Легка промисловість України укр

76. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

77. Аграрне право України

78. М.О. Скрипник - видатний діяч України

79. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

80. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

81. Ліквідність банківської системи України

82. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

83. Національний банк України

84. Національний Банк України

85. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

86. Ринок цінних паперів України
87. Страховий ринок України
88. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

89. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

90. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

91. Банки на валютному ринку України

92. Банківська система України

93. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

94. Законодавча база України про охорону праці

95. Мохоподібні України

96. Чинники процесу антропогенезу на території України

Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки

97. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

98. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

99. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.