Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Дослідження рухів зубообробного вестата

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи на тему &quo ;ДОСЛІДЖЕННЯ РУХІВ ЗУБООБРОБНОГО ВЕРСТАТА МЕТА РОБОТИ Закріпити теоретичні знання з кінематики верстата; засвоїти визначення колової та радіальної подач, схеми їх здійснення; розглянути схеми, які пропонуються для дослідження рухів подач; виконати запропоновані дослідження та набути навичок проведення досліджень. ОБГРУНТУВАННЯ РОБОТИ З аналізу верстатів, які працюють зуборізальним довбачем, відомо, що для створення вінця зубчатого колеса потрібна наявність якнайменше чотирьох рухів: - головного – зворотного – поступового руху довбача; - колової подачі; - обкату та ділення; - радіальної подачі. При роботі верстата застосовується і п’ятий, допоміжний рух, що зменшує тертя між довбачем та заготовкою. Найбільш складними для засвоєння студентами є кінематичні ланцюги колової та радіальної подач, але не кінематика цих ланцюгів, а чітке уявлення того, що таке колова та радіальна подачі, їх визначення та призначення. Визначення колової та радіальної подач Колова подача – це переміщення довбача по діаметру ділильного кола, мм, за один подвійний хід довбача (рисунок 1). Розмірність колової подачі – мм/подв.хід. Саме це складне визначення і потрібно засвоїти при виконанні роботи. Радіальна подача – це переміщення довбача в радіальному напрямку за один його подвійний хід (рисунок 2). Розмірність радіальної подачі – також мм/подв.хід. Радіальне переміщення може здійснюватися або довбачем (штосельною бабкою), або заготовкою, що залежить від конструкції верстата (моделі верстата), який працює за тим або іншим принципами ( рисунок 3 ). Так, на верстатах моделей 514, 5В12, 5А12 застосовується принцип радіального врізання від кулачка. На верстатах моделей 5140, 5122 радіальна подача здійснюється за допомогою Рисунок 1 – Схема, що пояснює визначення колової подачі Рисунок 2 – Схема, що пояснює визначення радіальної подачі Рисунок 3 – Схеми радіального врізання на верстатах різних моделей гідромеханічної системи – переміщення клина гідросистемою верстата. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ Дослідження колової та радіальної подач виконуються з використанням допоміжних пристроїв. Так, для дослідження колової подачі довбач знімають із штоселя верстата, а на його місці розміщують пристрій, що несе стрілку. На столі верстата розміщують та кріплять сектор, що має поділки в мм. Для кращого спостереження потрібно, щоб діаметр сектора збігався із діаметром стола верстата і значно перевищував діаметр реального зуборізального інструмента. Схема пристрою подана на рисунку 4. На рисунку позначені: 1- штосель верстата; 2 – стіл верстата; 3 – сектор з поділками; 4 – стрілка. Перед початком досліджень ланцюг ділення та обкатки розмикають, щоб стіл верстата був нерухомий. Для цього на верстаті мод. 5140 розмикають гітару. Схема розімкнутої гітари показана на рисунку 5. Дослідження ведуть з майстром, що навчає, або викладачем. Рисунок 4 – Схема пристрою для дослідження колової подачі а) б) Рисунок 5 - Схема гітари ділення та обкату зімкнутої а) та розімкнутої б) Рисунок 6 - Передня панель штосельної бабки верстата 5140 Порядок виконання цієї частини роботи такий.

Після розміщення пристроїв (стрілки та сектора) перевіряють хід штоселя. Для цього штосель рухають за допомогою ключа, обертаючи спеціальний квадрат, розміщений на передній панелі штосельної бабки ( рисунок 6). При нижньому положенні штоселя перевіряють та регулюють розміщення стрілки відносно сектора. При нижньому положенні штоселя стрілка не повинна торкатися сектора, а її кінець повинен бути розміщений над шкалою з відліком „0” (рисунок 4). Після цих дій можна вмикати верстат у роботу. Спочатку вмикається гідравлічна система, а потім головний рух верстата. Краще проводити дослідження на найменшій частоті подвійних рухів (65 подвійних рухів), тобто перед вмиканням верстата потрібно усвідомити, на яку частоту налагоджений головний рух верстата. Для того щоб знімати показання, викладач або майстер, що навчає, призначає одного – двох студентів лічити кількість подвійних рухів і голосно вигукувати кожний 10 - й; двох-трьох студентів призначають спостерігати за переміщенням стрілки та записувати показання відліків у журнал звітів. Запис відліків потрібно вести згідно з таблицею 1. Після заповнення таблиці дослідження припиняють. Для усунення випадкових недоліків підраховують середнє арифметичне значення колової подачі, мм/подв.хід, , де Si – значення дослідженої колової подачі. Отримане S значення подачі штучне, тому що при дослідженні використовується пристрій, розмір якого не збігається з розмірами реального довбача. Тому згідно зі схемою рисунка 4 потрібно перераховувати Sдос до Sфакт, користуючись пропорцією , де Dd - діаметр довбача, до якого у таблицях довідників подано значення колової подачі; Dс - діаметр сектора , мм. S факт перевіряють за таблицями (стандартні значення), на які налагоджується ланцюг колової подачі. Роблять висновки про співвідношення табличної та дослідної подач. Дослідження радіального врізання довбача у заготовку Для спостереження за радіальним врізанням можна скористатися такою схемою (рисунок 7). На схемі позначені: 1 – штосель верстата; 2 – стіл верстата; 3 – магнітний стояк; 4 – індикатор годинникового типу з ціною відліку 0,01 мм. На станині верстата розміщують магнітний стояк (поз. 3) з індикатором годинникового типу ( поз.4 ). Рухомий стержень індикатора повинен мати змогу торкатися стола верстата (поз.2). При виконанні роботи вмикається гідравліка верстата і стіл за допомогою пульта керування зрушують праворуч (за схемою ) у крайнє робоче положення. При цьому важіль радіального врізання залишається у нейтральному положенні. Кінцем стержня індикатора дотикаються до столу і забезпечують натяг не менш ніж 7-8 мм. Рисунок 7 – Схема пристрою для дослідження радіальної подачі Нульову поділку шкали індикатора суміщають із нульовою поділкою сектора радіального врізання верстата. На верстаті розмикають усі ланцюги, крім головного та радіального врізання. Верстат вмикають і слідкують за рухом стрілки індикатора. Після зупинки стола ( закінчення радіального врізання ), фіксують значення переміщення у таблиці 2. Такі дослідження проводять декілька разів. Для зменшення або збільшення значення врізання регулюють розміщення упорів на барабані радіального врізання ( рисунок 8 ).

Порівнюють відліки за барабаном радіального врізання і отримані за індикатором. Роблять висновки співвідношення подач за барабаном і фактичного. ЗВІТ ДО РОБОТИ ПОВИНЕН МІСТИТИ: тему роботи та мету; визначення колової та радіальної подач; схему дослідження колової подачі; результати досліджень та висновки; схему дослідження радіальної подачі; результати досліджень та висновки. Рисунок 8 - Барабан радіального врізання з упорам

Наостанок розглянемо ще одну аналтичну структуру, яка свого часу серйозно вплинула на дослдження нацоналзму. Чеський сторик Мирослав Грох запропонував узагальнену схему розвитку нацональних рухв серед «малих» вропейських нацй. У його книз «Соцальн передумови нацонального вдродження в ґвроп» (1968 нмецьке видання, 1983 англйський переклад) процес нацотворення та еволюц нацоналзму розглядався в контекст марксистсько методолог вн безпосередньо повязувався з виникненням  дяльнстю певних суспльних класв та змною суспльноекономчних формацй. Просування до буржуазного суспльства, писав М. Грох, означало просування до нацонального снування[250]. В перод переходу вд феодального до буржуазного суспльства, стверджував учений, виника дв ситуац, як визначають характер формування модерно нац  вдповдного нацонального руху. Перша, коли «новий клас» буржуазя виступа проти старого феодального класу  проголошу себе репрезентантом ус нац (можлив варанти, коли старий правлячий клас трансформуться в новий, ста «буржуазним»)

1. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

2. Дослідження харчування

3. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

4. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

5. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

6. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок
7. Метеорологічні дослідження
8. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

9. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

10. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

11. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

12. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

13. Методи та етапи статистичного дослідження

14. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

15. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

16. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

17. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

18. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

19. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

20. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

21. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

22. Дослідження методів чисельного інтегрування
23. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК
24. Дослідження чисельних методів інтегрування

25. Історіографія досліджень голодомору

26. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

27. Палеонтологічні дослідження

28. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

29. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

30. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

31. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

32. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

33. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

34. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

35. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

36. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

37. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

38. Маркетингові дослідження
39. Маркетингові дослідження діяльності фірми
40. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

41. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

42. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

43. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

44. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

45. Дослідження асортименту пральних машин

46. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

47. Дослідження поведінки споживачів

48. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

49. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

50. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

51. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

52. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

53. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

54. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
55. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
56. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

57. Променеве дослідження молочної залози

58. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

59. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

60. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

61. Променеве дослідження щитоподібної залози

62. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

63. Дослідження ділової кар’єри менеджера

64. Дослідження мотивації на досягнення

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Методи дослідження затрат робочого часу

66. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

67. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

68. Методологія науково-педагогічного дослідження

69. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

70. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
71. Технології навчання як дослідження
72. Організація і структура наукових досліджень

73. Методи політичних досліджень

74. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

75. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

76. Організація патопсихологічного дослідження

77. Структура психологічного дослідження

78. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

79. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

80. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

82. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

83. Матеріали і методи дослідження

84. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

85. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

86. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
87. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
88. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

89. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

90. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

91. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

93. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

94. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

95. Дослідження динаміки розвитку силових показників

96. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

98. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

99. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.