Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Мистецтво як складова духовної культури суспільства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ &quo ;МИСТЕЦТВО&quo ; РОЗДІЛ 2. ГІПОТЕЗИ ГЕНЕЗИСУ МИСТЕЦТВА РОЗДІЛ 3. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ МИСТЕЦТВА РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ХУДОЖНОСТІ РОЗДІЛ 5. КРАСА В РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЕПОХАХ РОЗДІЛ 6. СПЕЦИФІКА ДВОХ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ У МИСТЕЦТВІ РОЗДІЛ 7. МАСОВА КУЛЬТУРА РОЗДІЛ 8. ВЗАЄМОДІЯ МИСТЕЦТВА З ІНШИМИ СФЕРАМИ КУЛЬТУРИ РОЗДІЛ 9. ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП В буденному вживанні поняття &quo ;мистецтво&quo ; та &quo ;художня культура&quo ; є тотожними. Проте поняття &quo ;художня культура&quo ; є більш об’ємним, ніж поняття &quo ;мистецтво&quo ;. Воно містить у собі всю систему мистецтв у цілому та кожен їх вид окремо, сам процес створення витворів мистецтва протягом багатьох століть, процес сприйняття мистецтва, спеціалізовані інститути культури (театри, музеї, концертні зали), в яких здійснюється зберігання та трансляція художніх цінностей. Постійно збагачуючи суспільство новими художніми творами, мистецтво створює &quo ;предметну основу&quo ; художньої культури. Скільки-небудь суттєві зрушення в розвитку мистецтва справляють (прямо чи опосередковано, відразу або з часом) вплив на все художнє життя суспільства. Мистецтво формує такі якості людини, як уява, творчий підхід до життя. Завдяки мистецтву, людина може зрозуміти, усвідомити те, що не в змозі отримати за допомогою власного життєвого досвіду, оскільки через соціально-просторову та соціально-часову зумовленість досвід окремої людини завжди обмежений. Сила мистецтва в його цілісному впливі на людину, що пояснюється образною природою художніх витворів. Мистецтво через емоції та переживання змушує задуматися над тим, щоб не просто &quo ;розумно&quo ;, але й критично ставитися до дійсності. Всю цю складну систему буття мистецтва в художній та духовній культурі вивчають спеціальні дисципліни – мистецтвознавство та естетика, що пропонують матеріал для культурологічного аналізу. У процесі свого історичного розвитку буття мистецтво виявляє себе як рухливий та гнучкий організм, який виявляє нові творчі грані та аспекти й миттєво вбирає в себе (й передвіщає) ледь помітні зміни в соціальній психології, стереотипах мислення, ієрархії цінностей. На кожному витворі мистецтва – великому чи просто талановитому, лежить відбиток часу. Воно завжди є дитям своєї епохи, продуктом її глибинного розвитку та певної духовної атмосфери. Великі твори мистецтва долають тяжіння свого часу, стають надбанням наступних поколінь. Це можливо завдяки тому, що справжні шедеври мистецтва, які уособлюють його безкінечне сходження, у історично-часовому осягають загальнолюдське, а в минулому &quo ;фіксують&quo ; вічне. У такий спосіб вони ніби піднімаються над своєю епохою, над тими соціальними умовами та потребами, які були покликані до життя, й включаються в загальнолюдський фонд художньої культури. Актуальність теми полягає у відчутті суспільством необхідності гармонійного поєднання матеріального та духовного начал, цивілізації та культури. Саме тут значну роль відіграє мистецтво. Воно допомагає гуманістично орієнтувати всі сфери цивілізації та культури, морально просвітлює й &quo ;олюднює&quo ; їх.

Об’єктом дослідження даної роботи виступає художня культура як складова системи духовності суспільства, що, в свою чергу, починається з мистецтва, однак не зводиться до нього. Предметом дослідження тут є саме мистецтво як ядро художнього життя та культури, її найважливіший елемент, навколо якого створюються інші прошарки та пласти художнього життя. Метою даної роботи має стати здійснення культурологічного аналізу мистецтва, виявлення його специфіки, а саме виявлення його соціокультурного змісту, його типології та динаміки, а також дослідження мистецтва як частини цілісного соціокультурного простору, його взаємодії з іншими феноменами культури. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ &quo ;МИСТЕЦТВО&quo ; Існує багато визначень мистецтва. Назвемо головні підходи щодо розуміння цього явища. По-перше, мистецтво – це специфічний вид духовного відображення та опанування дійсності. Протягом багатьох століть дослідники мистецтва казали: &quo ;маючий за мету формування та розвиток здатності людини творчо перетворювати оточуючий світ і саму себе за законами краси&quo ;. Необхідно зазначити, що той факт наявності мети у мистецтва є суперечливим, а поняття краси – відносним, тому що еталон краси може сильно відрізнятися в різних культурних традиціях (наприклад, у західній та східній культурах), стверджуватись через панування безобразного (І. Босх, А. Дюрер, модернізм та постмодернізм) і навіть зовсім заперечуватись (мистецтво абсурду). По-друге, мистецтво – це один із елементів культури, в якому акумулюються художньо-естетичні цінності. По-третє, це форма чуттєвого сприйняття світу. Можна виділити три способи людського пізнання: раціональний (логічний, абстрактний, заснований на мисленні); чуттєвий (заснований на емоціях, почуттях) та ірраціональний (заснований на інтуїції). У головних проявах духовної культурної діяльності людини, в контексті соціально значущого знання, що є символічним виглядом культури (науки, мистецтва, релігії), наявні усі три, але кожна зі сфер має свої домінанти: наука – раціональну, мистецтво – чуттєву, релігія – інтуїтивну. По-четверте, у мистецтві набувають прояву творчі здібності людини (проблема художника-творця). По-п’яте мистецтво може розглядатися як процес освоєння людиною художніх цінностей, що приносить їй задоволення, насолоду (проблема сприйняття та розуміння мистецтва). Мистецтво багатоманітне, воно є душею людини. Мистецтво – це багатий світ прекрасних образів, це прояв фантазії, це бажання зрозуміти сенс життя та людського буття, це концентрація творчих сил людини. Мистецтво – це багатоповерхові, напрямлені вгору буддийскі пагоди, вишукана в’язь мусульманських візерунків, скорботний образ Богоматері, що дивиться на нас із руських ікон. Мистецтво – це довершеність античних статуй, величність середньовічної готики, прекрасні образи ренесансних мадонн, буйність вітру, життя у імпресіоністів, це загадки, які нам несе сюрреалізм. Мистецтво – це найвидатніші творіння Данте і Мікеланджело, Шекспіра і Пушкіна, живопис Леонардо і Рубенса, Пікассо і Матісса, геніальна музика Баха і Моцарта, Бетховена і Шопена, Чайковського і Шостаковича, скульптури Фідія і Поликлета, Родена і Майоля, вистави Станіславського й Мейерхольда, Брехта й Брука, кінофільми Фелліні, Бергмана, Тарковського.

Мистецтво – це те, що оточує нас у повсякденному житті, приходить у наш дім з екранів телевізорів та відео, лунає на естраді та в аудіо записах. Якщо спробувати лаконічно пояснити, що таке мистецтво, то можна сказати, що це &quo ;образ&quo ; - образ світу та людини, перероблений у свідомості художника та викладений ним у звуках, фарбах, формах. В художніх образах відображується не лише дійсність, а й світовідчуття, світобачення культурних епох. Дослідники, намагаючись зрозуміти природу мистецтва, бачили в ньому і реалізацію інстинкту прикрашення та уподібнення природі, а також засіб спілкування між людьми та джерело пізнання світу, своєрідне кодування інформації про історичні періоди та народи, розглядали мистецтво як текст та знакову систему, як гру, задоволення, прояв ірраціонального та несвідомого начала в людині, бачили в ній спосіб самовираження та самосвідомості людства через особистість художника. Всі ці інтерпретації відображають накопичені знання про мистецтво та розкривають різноманітні грані культури. РОЗДІЛ 2. ГІПОТЕЗИ ГЕНЕЗИСУ МИСТЕЦТВА Найдавніші з відомих нам мистецьких витворів належать епосі пізнього (верхнього) палеоліту (20 – 30 тис. років до н. е.). Прагнення зрозуміти своє місце в оточуючому світі читається у тих образах, що донесли до нас гравійовані та живописні зображення на камені з Бурделя , Ель Парналло, Істюриця, палеолітичні &quo ;венери&quo ;, живопис та петрогліфи (зображення, що видряпані чи висечені на камені) печер Ласко, Альтаміри, Ніо, наскальне мистецтво Північної Африки та Сахари. До відкриття у 1879 р. розписів в Іспанській печері Альтаміра дворянином Марселіном де Саутуолла серед етнографів та археологів ходила думка, що первісна людина була позбавлена будь-якої духовності та займалася лише пошуком їжі. Деякі вчені й досі спрощено підходять до оцінки образів первісного художньої творчості. Однак вже англійський дослідник первісного мистецтва від найпростіших спіралей і відбитків рук на глині через гравійовані зображення тварин на кістках, камені та розі до поліхромних (багатокольорових) розписів у печерах на величезних просторах Європи та Азії. Анрі Брейль був прихильником магічної теорії, згідно якої усі фрески, статуетки та гравіювання треба сприймати як об’єкти культури, напряму зв’язуючи їх з необхідністю заманювати тварин у мисливські угіддя. Кажучи про первісне мистецтво, необхідно мати на увазі, що свідомість первісної людини представляло нероздільний синкретичний (від грец. sy kre ismos – з’єднання) комплекс, і усі у подальшому розвинуті у самостійні форми культури існували як одне ціле, були взаємопов’язані між собою. Мистецтво, фокусуючи ту міру соціальності, яка при суща Homo Sapie s, ставало і засобом спілкування між людьми та закріпляло притаманну йому здатність давати узагальнену картину світу у художніх образах. Відомий дослідник психології мистецтва Л.С. Вигодський прийшов до такого висновку: &quo ;Мистецтво є соціальним в нас. Суттєвіша особливість людини, на відміну від тварини, міститься у тому, що вона вносить та відділяє від свого тіла, і апарат техніки, і апарат наукового пізнання, які стають нібито знаряддями суспільства.

Вони надавали обряди для життвих ситуацй  на випадок смерт, були порадниками в гор й несправедливост, в любовних питаннях та при втрат близьких. Вони навчали людей мистецтву продовження життя  зустрч смерт. Вони втлювали здоровий глузд, накопичувати мудрсть та колективну память суспльства протягом поколнь через специфчн традиц, ритуали, норми морально поведнки, звича та памятки давнини. Так вони виражали свтогляд  почування певних колективв та хнх ндивдуальних членв на противагу ншим аналогчним колективам. Але чи можемо ми тод говорити в цьому аспект про якусь «глобальну культуру»? Певна рч, жодн електронн комункативн технолог та хн вртуальн свти не зможуть задовольнити емоцйн та психологчн потреби майбутнх «громадян свту», або навчити х переживати почуття радост, обовязку, страждань  життвих втрат. Глобальна культура такого типу одночасно наукова, емоцйно безпристрасна  формальна, вона повинна снувати без визначеного мсця, поза часом  памяттю. Безкнечна вртуальна реальнсть усунула б сприймання перспектив майбутнього  ретроспектив минулого, оскльки здатнсть до вртуально повсюдност усува вдчуття простору й мсцезнаходження

1. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

2. Управління духовними процесами суспільства

3. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

4. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

5. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

6. Мова і культура в житті суспільства
7. Фольклор, як форма існування духовної культури
8. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

9. Релігія як духовний феномен і суспільне явище

10. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

11. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

12. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

13. Духовная культура первобытного общества

14. Духовная культура тюрков

15. Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири

16. Материальная и духовная культура восточных славян в VI-VIII веках

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

17. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.

18. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

19. Русская духовная культура дохристианского периода

20. Наука в духовной культуре общества

21. Классицизм как направление развития духовной культуры Западной Европы

22. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.
23. Материальная и духовная культура древних славян по языковым данным
24. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

25. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

26. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

27. Держава і політична система суспільства

28. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

29. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

30. Духовная культура Волжской Булгарии

31. Історія первісного суспільства на українських землях

32. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

33. Духовна культура епохи Просвітництва

34. Духовна культура українського народу

35. Духовная культура в контексте историзма

36. Культура производства, быта, физическая, духовная культуры

37. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

38. Особенности духовной культуры европейского Средневековья
39. Сферы духовной культуры. Культурный взлет России в XIX веке
40. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

41. Уровни духовной культуры менеджера

42. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

43. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

44. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

45. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

46. Основні етапи еволюції ідеї громадянського суспільства

47. Трансформація суспільства та політична модернізація

48. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

49. Інтерес і еволюція суспільства

50. Регулятивні образи людини й суспільства

51. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

52. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

53. Зміна суспільства і її тлумачення

54. Насилля серед молоді – результат впливу суспільства, а не сім’ї
55. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
56. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

57. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

58. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

59. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

60. Філософський аналіз суспільства

61. Нові підходи до розуміння суспільства у філософських поглядах представників епохи Відродження

62. Взаємозв’язок біосфери та агросфери як її складової

63. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

64. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

65. Духовная культура готов

66. История и современное состояние духовной культуры города Серпухов

67. Особенности духовной культуры народов Дальнего Востока

68. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

69. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности

70. Духовная и художественная культура Греции
71. Дискуссия о школьном курсе «Основы православной культуры» как духовный портрет современного российского общества
72. Театр как эпицентр конфликта двух культур: духовной и светской

73. Диалектика духовного и телесного начал в свете нового понимания физической культуры

74. Культура и духовно-энергетическое поле

75. Духовная и художественная культура Греции

76. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема

77. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

78. Культура, духовная жизнь и быт в XVIII в.

79. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

80. Культура та мистецтво Туреччини

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Мистецтво: вираження духовного буття світу

82. Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

83. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

84. Українське бароко як явище світової культури

85. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

86. Культура и духовное развитие арабо-мусульманского мира
87. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу
88. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

89. Формирование духовно-нравственной культуры учащихся высшей школы

90. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

91. Політика як суспільне явище

92. Влада як суспільне відношення

93. Екстатичні (змінені) стани свідомості як сторона культури

94. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

95. Культура як соціальне явище

96. Проблемы духовности в Украине. Массовая и элитарная культура

Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

97. Соціологія як наука про суспільство

98. Суспільство як предмет філософського знання

99. Весілля в духовній культурі українського народу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.