Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Київський економічний інститут менеджменту Кафедра Фінансів Курсова робота з дисципліни «Фінанси» На тему: Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні Виконала: Студентка 4 курсу Гр.Ф-1-04 Івліева Д.Ю. Київ 2008 ПЛАН Вступ Фондовий ринок: сутність, структура, функції. 1.1. Умови функціонування, визначення та структурні елементи фондового ринку. 1.2. Ринкова інфраструктура фондового ринку. 1.3. Роль фондового ринку у розвитку ринкової економіки. Розділ 2. Цінні папери фінансового ринку. Цінні папери і їх первинне розміщення на фондовому ринку. 2.2 Операції з цінними паперами. Розділ 3 Національні особливості формування та функціонування фондового ринку в Україні. 3.1. Аналіз сучасного стану фондового ринку в Україні. 3.2 Державне регулювання фондового ринку. 3.3. Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Становлення і розвиток української держави відбувається в умовах глибокої економічної кризи. Вихід з неї залежить від успіхів у здійсненні радикальної економічної реформи, переходу до ринкової економіки. Україна має всі умови для того, щоб якнайшвидше вийти з економічної кризи і стати у Європі одним з регіонів, що найбільш динамічно розвивається. Цьому сприяє вдале політичне розташування, висококваліфіковані фахівці, родюча земля та багаті природні ресурси. В останній час до цих передумов приєдналися нові, такі як макроекономічна стабілізація, зменшення темпів інфляції та стабільність національної валюти, прискорення курсу приватизації. Розвиток ринкової економіки постійно вимагає мобілізації, розподілу та перерозподілу ресурсів. До основних видів економічних ресурсів відносять працю, засоби виробництва, товари і сировину. А також фінанси. Відповідно до названих ресурсів формуються ринок праці, ринок товарно-сировинних ресурсів і фінансовий ринок, зокрема, ринок цінних паперів. Становлення ефективного ринку цінних паперів в Україні повинно розглядатись у контексті загальних процесів соціально-економічних та політичних реформ, які сьогодні впроваджуються. Будь-які масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без створення конкурентноспроможного фінансового сектора, здатного мобілізувати та надавати реформованій економіці інвестиційні ресурси. Для вирішення цих питань в Україні створено єдиний орган, що впроваджує політику держави в сфері розвитку фондового ринку. Це - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Україні в основному завершується процес розробки нормативної бази, яка регламентує діяльність учасників ринку цінних паперів, і розпочинається етап вдосконалення окремих законодавчих актів на підставі аналізу практичної діяльності емітентів, інвесторів та професійних учасників Успіх економічної реформи в Україні тісно пов`язується зі функціональною роботою фондового ринку аналізу і розробки ефективності. Розділ 1. Фондовий ринок: сутність, структура, функції. 1.1. Умови функціонування, визначення та структурні елементи фондового ринку. Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки.

На ринку функціонують два основних види суб’єктів господарювання приватні господарства, основним учасником яких є фізична особа, акціонерні підприємства та організації, а також державні (юридичні особи). Ринок умовно можна поділити на три головних сектора: ринок товарів (у тому числі і засобів виробництва), а також робіт і послуг, які виконують підприємства чи організації; ринок праці, який має односторонній рух від приватного господарства до підприємства; ринок фінансових ресурсів або фондовий ринок. Фондовий ринок – це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. Структура фондового ринку об’єднує чотири головні складові: - ринок позикового капіталу; - валютний ринок; - ринок рідкоземельних і дорогоцінних металів; - ринок цінних паперів. В свою чергу кожна з цих складових взаємопов’язана з іншими в рамках загальної системи фінансових ресурсів. Валютний ринок – це механізм встановлення правових та економічних відносин між споживачами та продавцями валют. Попит на іноземну валюту віддзеркалює міру залежності національної економіки від імпорту і зумовлюється конвертованістю тієї чи іншої валюти. Конвертованість – це гарантована спроможність грошової одиниці вільно обмінюватись на інші валюти. Ринок цінних паперів і позикового капіталу призначені для мобілізації тимчасово вільних коштів населення, підприємств та організацій і спрямування їх у виробництво. Ринок цінних паперів є багатоперспективною соціально-економічною складовою ринкової економіки. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій в економіку шляхом придбання, володіння і вільного розпорядження цінними паперами. Ринок цінних паперів є важливим сектором фінансового ринку ,цінний папір виступає специфічним товаром, який вільно обертається на біржовому та позабіржовому ринку між фізичними та юридичними особами, але їх випуск здійснюється лише підприємствами та організаціями (в тому числі і державними) при майновому забезпеченні емісії з метою залучення тимчасово вільних коштів інвесторів. Приватизація державного майна стала визначальним фактором становлення і розвитку цінних паперів в Україні на першому етапі . Її підсумком стала поява на ринку великої кількості акцій приватизованих підприємств і рядових інвесторів, які безоплатно отримали в основному малу частку державного майна. Концентрація цих акцій в руках інституційних інвесторів буде в найближчі роки домінуючим процесом на фондовому ринку України. В Україні в основному завершується процес розробки нормативної бази, яка регламентує діяльність учасників ринку цінних паперів, і розпочинається етап вдосконалення окремих законодавчих актів на підставі аналізу практичної діяльності емітентів, інвесторів та професійних учасників РЦП. Ринок цінних паперів, зокрема продаж акцій ВАТ на фондових біржах, набуває ваги, швидко розвивається і сприяє поглибленню ринкових відносин в Україні. Ринок позикового капіталу – це синтез двох ринків платіжних засобів – грошових ресурсів (готівкових коштів) і боргових зобов’язань (інструментів позики). Головними функціями ринку позикового капіталу є: об’єднання дрібних, розрізнених грошових ресурсів населення, державних організацій, вітчизняних та іноземних підприємств і створення крупних грошових фондів; трансформація грошових коштів у позиковий капітал, який відіграє роль зовнішнього джерела фінансування капітальних вкладень у сфері матеріального виробництва і надання позик населенню, підприємствам та державі для покриття бюджетного дефіциту.

Таким чином, ринок позикового капіталу здійснює накопичення і розподіл грошового капіталу між сферами економіки. Сучасний рівень розвитку ринкової економіки вимагає не тільки накопичення і розподілу грошових ресурсів, але і їх руху та швидкого перерозподілу (без участі банківських установ) з метою спрямування коштів у більш привабливі галузі економіки. Ці функції бере на себе ринок цінних паперів, який об’єднує частину ринку позикового капіталу (а саме – ринок інструментів позики) і повністю ринок інструментів власності. Відмінність між двома головними складовими фінансового ринку полягає в тому, що залучити кредитний капітал може будь-який суб’єкт економічної системи (населення і підприємства), а залучити грошові кошти за допомогою емісії цінних паперів може лише юридична особа. Це пов’язано з тим, що підприємства, маючи великі основні фонди, беруть на себе майнову відповідальність при здійсненні випуску акцій. Головними учасниками ринку цінних паперів виступають емітенти (юридичні особи), інвестори (юридичні і фізичні особи) та особи, які здійснюють професійну посередницьку діяльність по випуску та обігу цінних паперів. Емітент – це юридична особа, яка здійснює випуск цінних паперів. Чинне законодавство України дозволяє практично всім підприємницьким структурам, які зареєстровані як юридичні особи, здійснювати випуск тих чи інших цінних паперів. Інвестор – юридична або фізична особа, яка вкладає свої кошти в цінні папери. Найбільш масовим інвестором на будь-якому ринку цінних паперів є населення, яке, як правило, не має спеціальних знань та кваліфікації з питань фондового ринку. Без створення надійної системи захисту економічних прав та майнових інтересів інвесторів на ринку цінних паперів, у першу чергу громадян, неможливо забезпечити подальший розвиток фондового ринку. Професійна діяльність на ринку цінних паперів – це підприємницька діяльність по перерозподілу фінансових ресурсів з допомогою цінних паперів і організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуванні випуску та обігу цінних паперів. Професійну діяльність, у тому числі посередницьку діяльність по випуску та обігу цінних паперів, здійснюють юридичні особи виключно на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), які видаються у встановленому діючим законодавством порядку. Основними інститутами на ринку цінних паперів виступають: фондові біржі та торговельно-інформаційні системи; депозитарно-клірингова система; інститут незалежних реєстраторів. 1.2 Ринкова інфраструктура фондового ринку Фондова біржа являє собою певним чином організований ринок, на якому власники цінних паперів здійснюють через членів біржі, що виступають у якості посередників, операції купівлі - продажу. Контингент членів біржі складається з індивідуальних крамарі цінними паперами і кредитно-фінансових інститутів. Коло паперів, із якими здійснюються операції, обмежений. Щоб потрапити до числа компаній, папери яких допущені до біржової торгівлі (іншими словами, щоб бути прийнятої до котування), компанія повинна задовольняти виробленим членами біржі вимогам у відношенні обсягів продаж, розмірів одержуваної прибули, числа акціонерів, ринкової вартості акцій, періодичності і характеру звітності і т.д

Украна була, як доводить Р. Шпорлюк, периферю мперй, як, у свою чергу, були периферями Заходу. Отже, снувала свордна «багатоступенева нервномрнсть» розвитку, що спровокувала нервномрний  опосередкований вплив модернзацйних процесв на укранське суспльство, яке опинилося в «аутсайдерах». Це викликало вдповдну реакцю його елт, про яку вже йшлося. ¶нший аспект застосування теор «нервномрного розвитку» це «територальна нервномрнсть» у внутршньому розвитков укранського нацоналзму. Йдеться про, яксн вдмнност цього процесу на захдноукранських землях  на Надднпрянщин, що були наслдком квазколонального становища цих земель. ¶сторичний час плинув неоднаково в рзних сторичних просторах, вдрзнялися полтичний та нтелектуальний клмат, тому укранський нацоналзм у цих регонах настльки вдрзнявся, що можна стверджувати про наявнсть двох укранських нацоналзмв. Цкав спостереження щодо цього можна знайти у згаданих вище статтях П. МаAочя та Р. Шпорлюка[359] (хоча ц автори користувалися ншою термнологю)

1. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

2. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

3. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

4. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

5. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

6. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
7. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
8. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

9. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

10. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

11. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

12. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

13. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

14. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

15. Ринок праці та його регулювання

16. Конституцiя США та реальнi права громадян

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

17. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

18. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

19. Світові ринки зброї та військового спорядження

20. Проблеми та перспективи малого бізнесу

21. Особенности операций с эмиссиями ценных бумаг на фондовом рынке сша для иностранных эмитентов

22. Національний банк України та особливості його функціонування
23. Технічний аналіз фондового ринку
24. Фондовий ринок України

25. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

26. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

27. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

28. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

29. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

30. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

31. Судова система США та Франції

32. Трудовий договір та порядок його укладення

Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

34. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

35. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

36. Види та причини порушень розвитку дітей

37. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

38. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
39. Класифікація персоналу та форми його наймання
40. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

41. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

42. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

43. Типи та рівні розвитку здібностей

44. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

45. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

46. Сучасний стан фондового ринку України

47. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

48. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

50. Ринок праці та Центр зайнятості

51. Фондовий ринок

52. Цінності та перспективи християнської моралі

53. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

54. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
55. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
56. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

57. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

58. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

59. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

60. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

61. Декабристський рух та його поширення на Україні

62. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

63. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

64. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

65. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

66. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

67. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

68. Товар та його властивості

69. Перспективы развития фондового рынка, его место и роль в экономике страны

70. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
71. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
72. Інтрузивний магматизм та його продукти

73. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

74. Економічное районуванне, його суть та значення

75. Етикет та його національні особливості

76. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

77. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

78. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

79. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

80. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

82. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

83. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

84. Гудвіл та його облік

85. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

86. Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області
87. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість
88. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

89. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

90. Підряд та його види

91. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

92. Поняття права природокористування та його види

93. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

94. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

95. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

96. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

98. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

99. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.