Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Характеристика узагальнюючих праць з історії Польщі 1980-2000 рр.

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Після повалення комуністичної влади в 1989 р. в польському суспільстві відбувається корінна переоцінка цінностей, складається новий моральний та інтелектуальний клімат. В політичному житті Польщі звертання до історії стало однією з форм ідейного заперечення періоду панування тоталітарних режимів. Дослідники отримали змогу працювати із раніше секретними архівними матеріалами. В Історичній науці запанував плюралізм методологій та думок. Слід зазначити, що до марксистської методології радянського зразка ставлення негативне. Найбільшу критику викликають принципи класового підходу, партійності, формаційна теорія. Відбулися зміни в організації наукових досліджень. Замість інституту соціалістичних країн Польської академії наук створено інститут політичних наук. В проблематиці досліджень важливе значення надається питанням, пов'язаним з приходом комуністів до влади, а також історії комуністичної партії, ролі Комінтерну в її історичній долі. Про це йдеться в праці Кімека «Комуністи, Польща, Сталін. 1918–1939 рр.» Стверджується, що прихід комуністів до влади після другої світової війни відбувся завдяки вирішальній ролі зовнішнього фактору – позиції СРСР. Вивчається репресивна політика комуністичної влади наприкінці 40-х -50-х рр. Велика увага приділяється проблемам відновлення незалежності в 1918 р., режиму «санації», особі Ю.Пілсудського. В працях Е. Дурачінського, К. Леопольда, П.М.Лізевіца лише з позитивного боку висвітлюється діяльність Армії Крайової в роки другої світової війни, особливо її сутички з радянськими військами, з нових позицій подано матеріали про суд над командуванням АК в червні 1945 р. Радикального переосмислювання зазнає тема відносин з Росіею - СРСР, зокрема проблеми поділів Польщі наприкінці ХVШ ст., повстань в XIX ст., російської революції 1917 р., та відновлення незалежності, польсько-радянської війни 1920 р., відносин в міжвоєнний період, долі польських офіцерів після 1939 р. (Катинь) тощо. В працях Кепінського, М. Тарчіньського, С. Камінського, П. Заремби, С. Станевича, Ч. Мадярчика та інших роль Росії в цих подіях оцінюється лише негативно. Сучасні польські дослідники прагнуть висвітлювати національну історію на європейському тлі. Однією із перших узагальнюючих праць з історії Польщі після отримання нею незалежності стала робота Н. Давіса. Згодом в 1995 р. у Варшаві видано популярний нарис «Історії Польщі» автори Дибковська А., Жарин М., Жарин Я., російською мовою. Робота Аліції Дибковської, Мавгожати і Яна Жаріна знайомить з історією Польщі протягом багатьох століть – від часів давно минулих, легендарних до наших днів. Історична панорама, накреслена на сторінках цієї книги, відтворює лише контури подій. Адже в одному невеликому томі просто неможливо дати вичерпний опис багатої історії поляків, а вже тим більше показати її на широкому тлі світової історії. Автори за потребою обмежилися лише згадкою найважливіших проблем з минулого Європи і побіжно торкнулися історії її сусідів, що тісно переплітається з долею Польщі. Книга розбита на розділи, відповідно з датами, що мали переломне значення для польського народу і держави.

На з'їзді в Римі навесні 1990-го року виникла ініціатива паралельного опрацювання історії чотирьох країн – Польщі, України, Литви і Білорусії. Було вирішено, що автори та редакційний комітет тісно співпрацюватимуть, щоб якомога більшою мірою врахувати різні точки зору, щоразу в широкій порівняльній перспективі. При цьому автори не мали на меті уніфікацію поглядів. Кожен автор і редактор мав свою точку зору. Окремі підходи випливали з традицій історіографії чотирьох країн, викликаючи щоразу полеміку з ними і породжуючи нові пропозиції, рішення, гіпотези. Історію Польщі в трьох послідовних томах в опрацюванні Єжи Клочовського (Середньовіччя), Анджея Сулими Камінського (Нова доба), а також Ганни Дильонгової (ХІХ-ХХ ст.), автори хотіли розглядати насамперед як пропозицію для наукових дебатів і роздумів та дискусій в найширших колах осіб, що цікавляться історією нашої країни й суспільства. Ця пропозиція викристалізувалась як результат багаторічної співпраці з білоруськими, литовськими, українськими колегами і відтак значною мірою стосується взаємин цих народів. Українською мовою видана праця Г. Дильонгової. Книжка має предметом історію країни і суспільства впродовж двох важких і складних сторіч, від втрати незалежності наприкінці XVIII ст. до її здобуття знову 1989 р. Від попередньої історіографії книжка відрізняється тим, що охоплює разом XIX і XX ст. Якщо не рахувати праць, присвячених цілій історії Польщі, історики зосереджувалися зазвичай на окремих епохах: XIX сторіччя, міжвоєнна доба, Друга світова війна, Народна Польща. Відмінність становить також широке, як на попередню практику, охоплення церковної й релігійної проблематики, виділене для кожного періоду в окремих розділах. Це стосується не лише Католицької церкви, а й інших Церков і віросповідань, попри те, що вони охоплювали лише кілька відсотків поляків. Адже йдеться про національні меншини, що становлять уже значний відсоток населення, а на східних теренах Речі Посполитої навіть більшість. З цими завданнями пов'язано також становище євреїв, що є окремою групою, яка налічує близько 10 відсотків усього населення, але не інтегрована з рештою суспільства, хоча кількасот років живе серед поляків. З цієї причини польсько-єврейські взаємини відігравали важливу роль у житті обох спільнот. Важливим питанням для розглядуваної доби було визнання поляками Речі Посполитої перед поділами своєю територією. Наслідком цього стала втрата з поля зору пробудження національної свідомості та окремішності литовців, білорусів, українців, а відтак ігнорування їхніх прагнень незалежності. Виразний полоноцентризм у суспільстві зміцнили не Досліджувану епоху поділено на п'ять періодів за хронологічними критеріями. В кожному спочатку подано інформацію про загальне становище країни і важливі політичні проблеми, потім розглядаються економіка, культура і суспільство, а насамкінець – справи Церков і релігійного життя. В основній, п'ятій частині є параграф «До Третьої республіки» і що відпроваджує до початку історії незалежної держави, здобутої вдруге у XX ст. Узагальнення закінчують висновки з цілого розглянутого періоду.

Через предметний поділ в окремих частинах не завжди вдавалося уникнути повторів. У наш час, уже в ХХІ ст. Було видано 10 томну історію Польщі. Кожен з томів написаний одним автором, видатним вченим, який спеціалізується на історії даного періоду. Редакція видання складається з найавторитетніших істориків Краковського університету. Кожен том завершується багатьма таблицями, картами, діаграмами, а також містить сотні фотографій та ілюстрацій. Щодо нових видань, то одним із найбільших є Polska a przes rze i wiekуw видано 2007 року. Нове видання являє поточну точку зору польської історії, від розквіту польської держави до утворення коаліційного уряду в складі кабінету Казімежа Марцинкевича у 2006 році. Автори подають події політичного життя, зміни в економіці, суспільстві і звичаї, зобразили барвисту картину повсякденного життя поляків протягом століть. Книга являється багатосторонньою, яскравою і захоплюючою картиною історії польської держави і народу, написана з точки зору найвідоміших польських істориків. Видання включає карти, таблиці, портрети польських князів королів і президентів, обширну бібліографію. 4

Чтобы поправить ситуацию в экономике Обама настаивает на вливании в нее 50 млрд. долларов. Он также выступает за повышение налогообложения нефтяных компаний, увеличение правительственных инвестиций в разработку возобновляемых источников энергии. «Среди советников кандидата от демократов очень популярна идея возрождения рабочих мест через производство и новые технологии. Обама сторонник идеи возвращения части промышленного производства, которая была перенесена в азиатские страны в 1980-2000-е годы, обратно в США, но на новой экономической основе»,- отмечает Борис Кагарлицкий, Директор ИГСО. По его словам, Обама в большей мере чем Маккейн протекционист, стоящий на позиции защиты американского производителя. Однако нельзя сказать, что демократы располагают ясной экономической программой. Одни из предложенных Обамой антикризисных мер уже реализуется правительством Буша без заметных успехов, другие - существуют пока в абстрактной форме. Республиканец Маккейн выступает за снижение налогового обложения средних слоев и упрощение налоговой системы

1. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

2. Политическое развитие Италии в 1980-2000

3. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

4. Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

5. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

6. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
7. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
8. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

9. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

10. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

11. Характеристика звезд

12. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

13. Характеристики ВМС Великобритании

14. Влияние радиоактивных веществ на организм человека (WinWord97/2000)

15. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

16. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Общая характеристика степной зоны

18. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

19. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

20. Характеристика Дальневосточного экономического района

21. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

22. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан
23. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании
24. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

25. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

26. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

27. Экономико-географическая характеристика Германии

28. Экономико-географическая характеристика Германии

29. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

30. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

31. Экономико-географическая характеристика Канады

32. Экономическая характеристика Таджикистана

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

33. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

34. Характеристика природного комплекса Черного моря

35. Характеристика Франции

36. Социально-экономическая характеристика Болгарии

37. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

38. Виды и характеристика федеральных налогов
39. Бюджетная политика России в 2000 году
40. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

41. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

42. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

43. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

44. История экономики России XX века. 1917-2000 годы

45. Конституция США: Общая Характеристика

46. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

47. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

48. Страховой рынок Украины и его характеристика

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

49. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

50. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

51. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

52. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

53. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

54. Характеристика Иудушки Головлева
55. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика
56. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

57. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

58. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

59. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

60. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

61. Новейшая мировая история. Периодизация 1945-2000

62. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

63. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

64. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники

65. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

66. Шина USB (Word`2000, HTML)

67. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

68. Характеристика дополнительных устройств к ПК

69. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

70. Использование макросов в MS Access 2000
71. Общая характеристика MS-DOS
72. Характеристика Microsoft Excel

73. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

74. Windows 2000

75. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

76. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

77. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

78. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

79. Система комплемента (подробная характеристика)

80. Характеристика и значение деловых игр в медицине

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

81. Общая характеристика и классификация органов чувств

82. Общая характеристика эндокринной системы

83. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

84. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

85. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

86. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности
87. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью
88. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

89. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

90. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

91. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

92. Неосторожная преступность: общая характеристика

93. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

94. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

95. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

96. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

98. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками

99. Экологические преступления в Перми и Пермской области за 20002001 годы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.