Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

смотреть на рефераты похожие на "Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці" ПЛАН. Введення. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці. 1. Виникнення і сутність монополій. 2. Форми і види монополій Антимонопольна політика на сучасному етапі. 1. Антимонопольне законодавство. 2. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки. Антимонопольна практика в ринковій економіці Заходу, можливість використання її досвіду в умовах України. 1. Аналіз використання антимонопольної політики й антимонопольне законодавство США і країн Західної Європи і можливість їх використання на Україні. Висновок. Список літератури. Введення. Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відношень. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливої стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій. У Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня в ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності. Тому на даному етапі величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері. У цій роботі ми постараємося роздивитися основні причини виникнення монополій; особливості сучасної монополізації економіки; чинне на Україні антимонопольне законодавство і перспективи його удосконалення, а також законодавство країн із розвитою ринковою економікою в області антимонопольної практики, досвід якої є небезінтересним і для України. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці. Виникнення і сутність монополій. Наприкінці XIX сторіччя ринок чи ледве не вперше за свою багатовікову історію розвитку зіткнувся зі складними проблемами. Виникнула реальна погроза для функціонування конкуренції (цього необхідного атрибута ринку). На шляху конкуренції виникнули істотні перешкоди у виді монополістичних утворень в економіці. Історія монополії досягає глибокої старожитності. Монополістичні тенденції в різних формах і в неоднаковому ступені виявляються на всіх етапах розвитки ринкових процесів і супроводжують їх. Але їхня новітня історія починається в останній третині XIX сторіччя, особливо під час економічної кризи 1873 р. Взаимосвязанність явищ криз і монополій ( указує на одну з причин монополізації, як-от: спробу багатьох фірм знайти порятунок кризових потрясінь у монополістичній практиці.

Не випадково монополії в тодішній економічній літературі одержали назву “дітей кризи”. Що являють собою монополістичні утворення? Якщо звернути увагу на промислове виробництво, то це окремі значні підприємства, об'єднання підприємств, господарські товариства, що роблять значну кількість продукції визначеного виду, завдяки чому займають домінуюче положення на ринку; одержують можливості впливати на процес ціноутворення, домагаючись вигідних цін; одержують більш високі (монопольні) прибули. Отже, головною ознакою монопольного утворення (монополії) є заняття монопольного положення. Останнє визначається як домінуюче положення підприємця, що дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку визначеного товару. Монопольне положення є бажаним для кожного підприємця або підприємства. Воно дозволяє їм уникнути цілий ряд проблем і ризиків, пов'язаних із конкуренцією, зайняти привілейовану позицію на ринку, концентруючи у своїх руках визначену господарську владу, вони мають можливість із позицій сили впливати на інших учасників ринку, нав'язувати їм свої умови. Можна вважати, що вони нав'язують свої контрагентам, а іноді і товариству свої особисті інтереси. 2. Форми і види монополій. Існують різні види монополій, що можна класифікувати на трьох основних: природна, адміністративна й економічна. Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на даний товар у кращому ступені задовольняється однієї або декількома фірмами. У її основі особливості технологій виробництва й обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива або небажана. Прикладом можуть служити энергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок і т.д. У цих галузях існує обмежена кількість, якщо не єдине національне підприємство, і тому, природно, вони займають монопольне положення на ринку. Адміністративна монополія виникає внаслідок дій державних органів. З одного боку, це надання окремим фірмам виключного права на виконання визначеного роду діяльності. З іншого боку, це організаційні структури для державних підприємств, коли вони об'єднуються і підпорядковуються різним головкомам, міністерствам, асоціаціям. Тут, як правило, групуються підприємства однієї галузі. Вони виступають на ринку як один господарський суб'єкт і між ними не існує конкуренції. Економіка колишнього Радянського Союзу належала до найбільше монополізованого у світі. Домінуючої там була саме адміністративна монополія, насамперед монополія всесильных міністерств і відомств. Більш того, існувала абсолютна монополія держави на організацію і керування економікою, що грунтувалася на пануючій державній власності на засоби виробництва. Економічна монополія є найбільше поширеної. Її поява обумовлена економічними причинами, вона розвивається на основі закономірностей господарського розвитку. Мова йде про підприємців, що зуміли завоювати монопольне положення на ринку. До нього ведуть два шляхи. Перший полягає в успішному розвитку підприємства, постійному збільшенні його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий (більш швидкий) грунтується на процесах централізації капіталів, тобто на добровільному об'єднанні або поглинанні переможцями банкрутів.

Тим або іншим шляхом або за допомогою обох, підприємство досягає таких масштабів, коли починає домінувати на ринку. Що є причиною появи і розвитки монополістичних тенденцій? По цьому питанню в економічній літературі існують дві точки зору. По перший монополізм трактується як випадковий, не властивий ринковому господарству. Що стосується іншої точки зору, то монополістичні утворення визначаються як закономірні. Один із прихільників таких поглядів англійський економіст А. Пигу. Він наполягає на тому, що “монополістична влада не виникає випадково”. Вона є логічним завершенням стратегії підприємств. Іншою рушійною силою дій підприємців у цьому напрямку є закон концентрації виробництва і капіталу. Як відомо, дія цього закону спостерігається на всіх етапах розвитки ринкових відносин. Його рушієм є конкурентна боротьба. Щоб вижити в такій боротьбі, одержати великі прибутки, підприємці змушені вводити нову техніку, збільшувати масштаби виробництва. При цьому з маси середніх і малих підприємств відокремлюється декілька більш значних. Коли це відбувається, у найбільших підприємців виникає альтернатива: або продовжувати між собою збиткову конкурентну боротьбу, або дійти згоди щодо масштабів виробництва, цін, ринків збуту і т.д. Як правило, вони вибирають другий варіант, що призводить до появи змови між ними, що є одним з основних ознак монополізації економіки. Таким чином, напрошується висновок, що поява підприємств-монополістів обумовлено прогресом продуктивних сил, реалізацією переваг значного підприємства над малий. Сучасна теорія виділяє три типи монополій: 1) монополія окремого підприємства; 2) монополія як угода; 3) монополія, що засновується на диференціації продукту. Досягти монопольного положення першим шляхом нелегко, про що свідчить самий факт винятковості цих утворень. Крім цього, цей шлях до монополії можна вважати “порядним”, оскільки він передбачає постійне підвищення ефективності діяльності, досягнення переваги над конкурентами. Більш доступним і поширеним є шлях угоди декількох значних фірм. Він дає можливість швидко створити ситуацію, коли продавці (виробники) виступають на ринку “єдиним фронтом”, коли зводиться на ніщо конкурентна боротьба, на самперед цінова, покупець надається в безальтернативних умовах. Розрізняють п'ять основних форм монополістичних об'єднань. Монополії монополізують усі сфери суспільного відтворення: безпосередньо виробництво, обмін, розподіл і споживання. На основі монополізації сфери обертання виникнули найпростіші форми монополістичних об'єднань ( картелі і синдикати. Картель ( це об'єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і зроблений продукт, виробничу і комерційну самостійність, і домовляються про частку кожного в загальному обсязі виробництва, цінах, ринках збуту. Синдикат ( це об'єднання ряду підприємств однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають засоби на засоби виробництва, але утрачають власність на зроблений продукт, а виходить, зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність. У синдикатів збут товару здійснюється загальною збутовою конторою.

Дв найбльш  найвпливовш газети капталстичного свту Нью-Йорк таймс  лондонська Таймс змагаються в насадженн врейського шовнзму. Спритно спрямовуючи нформацю, сонсти зумли, за словани Ллнталя, налагодити глобальну промивку мзкв. Усе, що суперечить деям  завданням сонзму, дискредитуться, небажан виступи прогресивно преси намагаються скомпрометувати, а окрем видання, в яких розповдаться правда про злочини мжнародного сонзму, про становище на Близькому Сход, просто знищують. Про величезний вплив на свтову громадську думку мжнародного сонзму свдчить той факт, що за його спиною стоть могутня фнансова пдтримка велико врейсько монополстично буржуаз найбльш процвтаючо частини мжнародного капталу. Серед американських мльйонерв врейського походження у першу чергу слд назвати родини Лменв, Уорбергв, Шффв, Кун-Лебв, Блауштейнв, Гугенхеймв, Кауфманв та н. Правофланговими монополстичного капталу Англ  Клори, Вольфсони, Спенсери, Зфи, у Франц Ротшльди, Лазари, в Голланд Флпси тощо. У червн 1969 р. в ґрусалим на конференцю мльйонерв зхалися бзнесмени-вре всього капталстичного свту: 240 капталств з рзних кран  400 хнх зральських колег

1. Модель монополістичної конкуренції

2. Монополістична конкуренція укр

3. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

4. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

5. Економічна сутність монополізму

6. Монополія і конкуренція на ринку
7. Регулирование естественной монополии /тарифная политика в области электросвязи/
8. Фирма в условиях чистой монополии

9. Естественные монополии в РФ и методы регулирования их деятельности

10. Монополии (Доклад)

11. Государство и проблемы монополий

12. Цели и методы регулирования естественных монополий

13. Чистая монополия и монопольная власть

14. Промышленные отрасли естественных монополий

15. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

16. Поведение фирмы и социальные последствия функционирования рынка в условиях чистой монополии

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

17. Естественные монополии в России (эссе)

18. Лекции по экономике (Рынок. Конкуренция. Монополия)

19. О монополии на водку в России

20. Чистая монополия и монополическая власть

21. Монополия

22. Конкуренция и монополия: объективность сочетания и противоречия
23. Монополия
24. Виды монополий

25. Монополии

26. Монополия

27. Реформа системы регулирования естественных монополий

28. Анализ Монополий

29. Конкуренция и монополия

30. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

31. Монополия и ценовая дискриминация

32. Положение фирмы в условиях чистой монополии

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

33. Теория монополии

34. Экономические основы возникновения монополий и их формы

35. Монополия

36. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

37. Монополия и монопольная власть

38. Равновесие монополии в долгосрочном периоде. Последствия хозяйствования монополий. Монополия и эффективность
39. Контроль государства за монополией
40. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

41. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

42. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

43. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

44. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

45. Тенденції розвитку міжнародної економіки

46. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

47. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

48. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

49. Государственное регулирование монополий. Количественная теория полезности

50. Економічна роль держави в ринковій економіці

51. Естественные монополии в России: история, перспективы развития, реформирование

52. Естественные монополии и государственное регулирование их деятельности

53. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

54. Конкуренция и монополия
55. Конкуренция и монополия
56. Конкуренция и монополия в рыночной экономике

57. Максимизация прибыли монополии, внешние эффекты

58. Монополии. Монополизирование РАО "ЕЭС России"

59. Монополия и конкуренция

60. Монополия, ее современные виды и формы

61. Особливості олігополістичного ринку

62. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

63. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

64. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

66. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

67. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

68. Рынок монополии. Олигополия. Антимонопольное законодательство

69. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

70. Теоретические основы государственного регулирования естественных монополий
71. Монополии в современной экономике и антимонопольное регулирование
72. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

73. Тенденции развития ВМФ

74. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

75. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

76. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

77. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

78. Тенденции развития филармонического искусства в современной России

79. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

80. Тенденции развития Интернета

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Российская молодежная политическая культура. Тенденции

82. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

83. Банковская система и тенденции ее развития в современных условиях

84. Тенденции развития розничного товарооборота в Российской Федерации в период с 1992 по 2000 год

85. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

86. Современные тенденции развития организационных структур управления
87. Тенденция развития производства и потребления магния
88. Понятие и классификация векселей. Проблемы и тенденции вексельного обращения в России

89. Рынок научно-технической продукции в России. Его современное состояние и тенденции развития

90. Государственное регулирование в рыночных системах: эволюция, модели, тенденции

91. Основные тенденции развития мировой экономики во второй половине 20 века

92. Основные тенденции развития военно-политической обстановки в мире до 2015 г.

93. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

94. Мир и Россия: Основные тенденции истории

95. Новые тенденции изучения крестьянства России конца XIX - начала ХХ вв. в зарубежной историографии

96. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

97. Мировые тенденции в развитии телекоммуникационной отрасли

98. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

99. Реалистические тенденции русской культуры


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.