Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Тема: Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини План 1. Визначення поняття здоров’я та його складових. Поняття фізичного здоров’я. 2. Особливості хімічного складу людського організму та його роль в забезпеченні життєдіяльності організму. 3. Будова та регуляційні системи організму: нервово – гуморальний механізм регуляції. 4. Внутрішнє середовище організму та обмін речовин з зовнішнім середовищем. Гомеостаз та його значення. 1. Визначення поняття здоров’я та його складових. Поняття фізичного здоров’я Як біологічна істота людина бореться за виживання. Основною умовою успішного існування в сучасному світі є здоров’я, бо повна або часткова його відсутність є перешкодою до здійснення життєвих планів людини. На сьогодні можна визначити чотири фундаментальні процеси, які визначають стан здоров’я індивіда: відтворення здоров’я, його формування, споживання та відновлення. Серед цих процесів формування здоров’я особистості залежить виключно від неї. Спосіб життя, який веде людина об’єднує такі поняття, як особливості харчування, рухова активність, міжособистісні стосунки, наявність шкідливих звичок, у дорослих – особливості праці. Зміна умов життя сучасних людей істотно змінила й структуру їх хвороб, коли почали переважати хронічні соматичні захворювання. До них належать захворювання серцево-судинної, дихальної та ендокринної систем. Все частіше вчені біологи та медичні працівники говорять про актуальність вивчення механізмів підтримання фізичного здоров’я людини та профілактику хвороб, а не їх лікування. С.В.Попов визначає соматичне здоров’я як поточний стан органів і систем організму, основу якого складає біологічна програма індивідуального розвитку. Фізичне здоров’я за цим вченим – це рівень росту і розвитку органів і систем організму, основу якого складають морфологічні і функціональні резерви, що забезпечують адаптаційні реакції. В.І.Бобрицька вважає, що абсолютне фізичне здоров’я визначається красивою фігурою, здоровим волоссям і шкірою, гармонійним розвитком усіх фізичних якостей ( швидкості, сили, витривалості, гнучкості), а також високою здатністю організму підтримувати постійність внутрішнього середовища ( гомеостазу), з допомогою чого досягається висока життєздатність основних органів та систем. Дослідженнями встановлено, що головним показником життєдіяльності кожного з нас є той потенціал біоенергетики, який може бути використаний для здійснення „ фізіологічної роботи „ на протидію шкідливим чинникам пристосування до зміни умов навколишнього середовища. 2. Особливості хімічного складу людського організму Організм людини складається більше ніж з 80% хімічних елементів періодичної системи Мендєлєєва, але їх відсоток неоднорідний . Розрізняють біогенні елементи, що складають 98% всіх хімічних елементів організму людини Це оксиген ( О), карбон ( С ), гідроген ( Н ), нітроген ( ).Їх роль обумовлюється утворенням органічних сполук організму: білків, вуглеводів, ліпідів. Макроелементи складають 1,9 % всіх хімічних елементів .

Це : кальцій, калій, натрій, магній, фосфор, сірка, хлор, залізо. Всі вони відіграють суттєве значення в діяльності організму Кальцій входить до складу кісток; впливає на серцеву діяльність, обумовлює згортання крові, забезпечує передачу нервових імпульсів при скороченні м’язів. Калій і натрій забезпечують активний транспорт речовин в клітину (калій-натрієвий насос).Фосфор входить не тільки до складу кісток, але і до складу нуклеїнових кислот, утворює АТФ, фосфоліпіди. Залізо входить до складу гемоглобіну- білка, який транспортує гази : кисень та вуглекислий газ. Хлор –основний негативний іон рідин організму, також входить до складу соляної кислоти шлункового соку. Сірка входить до складу білків; а магній до складу ферментів. Переважна більшість хімічних елементів входять до складу людського організму в дуже незначних концентраціях – від тисячної до мільйонної долі відсотку, чому і отримали назву мікроелементи. Роль деяких з них добре досліджена : цинк входить до складу гормону росту; фтор – до складу емалі зубів, йод - до складу гормону щитоподібної залози; значення інших ( радон, свинець, срібло та ін. ) остаточно не з’ясовано. Хімічні елементи утворюють хімічні сполуки: органічні та неорганічні. Оскільки основним будівельним матеріалом нашого організму є білок, то це обумовлює певні обмеження умов існування людини. Білки дуже чутливі до високих температур : при підвищенні температури відбувається денатурація і втрата функцій. Ось чому, наприклад, підвищення температури людського організму до 42 градусів є смертельно небезпечним, особливо у дітей. Зниження температури суттєво впливає на активність ферментів, які також є білками, порушує термодинамічну рівновагу і може призвести до смерті. Серед неорганічних речовин дуже важливе значення має вода. Особливості хімічної будови роблять її гарним розчинником, а фізичні показники теплоємності та теплопровідності забезпечують участь води в терморегуляційних процесах людського організму. 3. Будова та регуляційні системи організму: нервово-гуморальний механізм регуляції Організм людини, як і будь-який живий організм можна розглядати на кількох рівнях організації: молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно – видовому і т.д. Завдяки біохімічним та біофізичним методам досліджень ми знаємо про молекулярний склад людини, який зумовлюється особливостями її хімічного складу. Клітинний та тканинний рівні організації людини мають суттєве значення під час діагностики стану організму (цитологічні та гістологічні методи досліджень в медицині ) і відображають особливості перебігу біохімічних реакцій. Системи органів можна поділити умовно на ті, що забезпечують обмінні процеси, функції опори, руху, розмноження, захисту, орієнтації та регуляційні системи. Особливістю опорно – рухової системи людини на відміну від інших наземних тварин є пристосування до прямоходіння; в зв’язку із збільшенням головного мозку в процесі еволюції у людини змінилось співвідношення між мозковим та лицьовим відділами черепа, розширилась в горизонтальному напрямку грудна клітка, сформувались вигини хребта та стопи.

Одночасно це призвело до певних проблем в життєдіяльності людини як біологічного виду - виникли складності з народженням дитини через великі розміри черепної коробки, а також проблеми з хребтом, внаслідок збільшення тиску сили земного тяжіння на поставу. Інші системи органів людини за своєю будовою та основними принципами функціонування не суттєво відрізняються від інших ссавців. Регуляційні системи організми виконують такі функції : адаптація організму до змін навколишнього середовища, узгодження діяльності всіх систем органів, підтримання гомеостазу організму. До регуляційних систем відносять нервову та гуморальну. Вони мають свої специфічні риси. Головна функція нервової системи - миттєво реагувати та адаптувати організм до змін довкілля. Вона здійснюється рефлекторно, за електро-хімічним механізмом. Гуморально регуляція здійснюється за допомогою біологічно активних речовин ( гормонів, різних іонів ), що циркулюють в рідинах організму. Ця система регуляції є порівняно повільною, але еволюційно більш давнішою і притаманна всім вищим тваринам, починаючи з членистоногих . Нервова та гуморальна системи регуляції пов’язані в єдине ціле за рахунок з’єднання гіпоталамуса проміжного мозку та гіпофіза ендокринної системи в єдину гіпоталамо - гіпофізарну систему і створення нервово-гуморального механізму регуляції. Клітини гіпоталамуса здатні утворювати хімічні сполуки – нейрогормони, що „запускають” діяльність гіпофіза. Відповідно, гіпофіз синтезує тропні гормони, які активізують діяльність інших ендокринних залоз. Людина інколи не усвідомлює, наскільки її поведінка обумовлюється рівнем в крові тих чи інших гомонів. Наприклад, ознаки чоловічого поведінкового стереотипу: рішучість, певна агресивність, честолюбність залежать від рівня чоловічого статевого гормону- тестостерону, а почуття страху супроводжується виділенням в кров гормону адреналіну. Регуляційні системи організму сприймають зміни навколишнього середовища за допомогою органів чуття, реагують на них ; змінюють діяльність систем органів. Гальмування роботи нервової та гуморальної систем відбувається за принципом оборотного зв’язку. 4. Внутрішнє середовище організму та обмін речовин з зовнішнім середовищем. Гомеостаз та його значення Внутрішнє середовище організму людини складає сукупність рідин: кров, лімфа, міжклітинна рідина. Основним компонентом цих рідин є вода. Людина на 80% складається саме з води. З біохімічної точки зору, внутрішнє середовище організму є сукупністю розчинів солей неорганічних кислот та органічних речовин. Сукупність якісного та кількісного складу солей складають осмотичний тиск. Саме за рахунок різниці концентрацій солей в гіалоплазмі клітини та в міжклітинній рідині відбуваються процеси осмосу та дифузії речовин (пасивний транспорт речовин в клітину). За рахунок різниці осмотичного тиску в відбувається всмоктування поживних речовин в тонкому кишечнику; на осмотичних процесах базується процес фільтрації продуктів азотного обміну в нирках; за рахунок різниці парціального тиску відбувається дифузія газів з альвеол легень до крові в капілярах (оксиген), та навпаки (вуглекислий газ).

Мирились за чашкой кофе. Вдруг Виктор Иванович спросил: - Ты, часом, не помнишь человека по фамилии Щеколдин? - Хорошо помню. - Он недавно был в Алупке. - А разве он жив-здоров? - Жив, но не слишком здоров. Интересный человек. - Еще бы!.. - А ты напрасно. Хочешь познакомиться с письмом Щеколдина? Совсем недавно получил его. - Интересно, почитаю, - согласился я, разумеется без всякого доверия к автору. Виктор Иванович был директором Воронцовского дворца-музея. Он пригласил меня в гости, дал почитать письмо и рассказал такое, что заставило глубоко задуматься, а потом начать кое-какие поиски. Должен признаться со всей откровенностью: в роскошных залах музея чувствовал себя не очень удобно. Видел, как люди восхищаются резьбой по камню, чудными контрфорсами, арабской инкрустацией на карнизах, львами Бонани, архитектурой, в которой строго английский стиль смешался с броским мавританским, а сам думал совсем о другом. Вспоминал машину со взрывчаткой, спор Позднякова с молодым уполномоченным и свою позицию, которая кажется сейчас дикой

1. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

2. Виробництво та його роль в житті суспільства

3. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

4. Процес управління та його основні стадії

5. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

6. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
7. Етикет та його національні особливості
8. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

9. Ґрунт та його родючість

10. Столипін та його аграрна реформа в Україні

11. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

12. Місто та його структура

13. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

14. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

15. Підряд та його види

16. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви

17. Поняття права природокористування та його види

18. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

19. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

20. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

21. Імператор Олександр Другий та його реформи

22. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
23. Расизм та його прояви на сучасному етапі
24. Джанні Родарі та його книги для дітей

25. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

26. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

27. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

28. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

29. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

30. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

31. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

32. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

33. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

34. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

35. Лобізм та його регулювання

36. Властивості алюмінію та його сплавів

37. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

38. Гіперзвук та його властивості
39. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників
40. Громадянський фінансовий контроль та його значення

41. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

42. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

43. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

44. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

45. Ринок праці та його регулювання

46. Маржиналізм та його основні ідеї

47. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

48. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения

49. Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями

50. Анальгетики та спазмо анальгетики, плюси та мінуси терапії

51. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

52. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

53. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

54. Вентиляція та кондиціювання житлових та громадських споруд
55. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення
56. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

57. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

58. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

59. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

60. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

61. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

62. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

63. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

64. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

65. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

66. Життя та діяльність І.П.Котляревського

67. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

68. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

69. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

70. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
71. Видовий склад та чисельність птахів лісу
72. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

73. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

74. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

75. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

76. Поняття та склад злочину

77. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

78. Трудовий договір та порядок його оформлення

79. Діловий текст. Його редагування та виправлення

80. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем

82. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

83. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

84. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

85. Суспільно-політичне та культурне життя України

86. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження
87. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена
88. Життєвий та творчий шлях М.М. Коцюбинського

89. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

90. Життя та творчість Олеся Гончара

91. Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка

92. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

93. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

94. Вітаміни та їх значення в житті людини

95. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

96. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

97. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

98. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

99. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.