Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Проект вихрокамерного 4-циліндрового дизельного двигуна для легкового автомобіля

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота з дисципліни «Автомобільні двигуни» на тему «Проект вихрокамерного 4-циліндрового дизельного двигуна для легкового автомобіля» Зміст1. Вступ 1.1 Перелік умовних позначень 2. ПЕРШИЙ ЕТАП. ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК 2.1 Параметри робочого тіла 2.1.1 Кількість горючої суміші М1, кмоль. гор. суміші/кг палива 2.1.2 Кількість окремих компонентів продуктів згоряння при обраному α 2.1.3 Загальна кількість продуктів згоряння, кмоль пр. зг. /кг палива 2.2 Параметри навколишнього середовища і залишкові гази 2.3 Процес наповнення (впуску) 2.4 Процес стиску 2.5 Процес згоряння 2.6 Процес розширення і випуску 2.7 Індикаторні параметри робочого циклу 2.8 Ефективні показники двигуна 2.9 Визначення основних розмірів двигуна 2.10 Побудова індикаторної діаграми двигуна 3. Тепловий баланс 3.1 Загальна кількість теплоти, введеної в двигун із паливом, Дж/с 3.2 Теплота, еквівалентна ефективній роботі за 1с, Дж/с 3.3 Теплота, передана охолодженому середовищу, Дж/с 3.4 Теплота, віднесена до відпрацьованих газів, Дж/с 3.5 Невраховані втрати теплоти, Дж/с 4. Розрахунок та побудова зовнішньої швидкістної характеристики двигуна 5. Порівняння основних показників проектованого двигуна і прототипу 6. ДРУГИЙ ЕТАП. ДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ДВИГУНА 6.1 Сили тиску газів 6.2 Приведення мас частин кривошипно-шатуного механізму 6.3 Сили інерції 6.4 Сумарні сили 6.5 Крутний момент одного циліндра 7. ТРЕТІЙ ЕТАП. РОЗРОБКА ТА КОНСТРУЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНА 8. ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП. РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ДВИГУНА 1. Вступ Однією з приоритетних галузей інтенсивного розвитку країни є автомобільна промисловість. Інтенсивний розвиток автомобільної промисловості стимулює активізацію багатьох інших галузей. Найголовнішою частиною сучасного авто є силовий агрегат. У більшості випадків це двигун внутрішнього згорання (ДВЗ). Двигун – це енергосилова мамашина, яка перетворює будь-який вид енергії в механічну роботу. Для руху авто необхідний двигун – джерело механічної енергії. Більшість сучасних автомобілів мають поршневі (теплові) двигуни (дизельні або бензинові). Початок розвитку ДВЗ відноситься до 60-х років минулого століття. К кінцю 19 століття, коли була організована промислова переробка нафти, ДВЗ, працюючи на рідинному паливі, знайшли широке розповсюдження. В Росії перший бензиновий двигун було зроблено в 1889р. В 1899р. в Петербурзі розробили перший в світі двигун з запалюванням від стиску (дизель). В області розвитку та оновлення автомобільних двигунів головними задачами є розширення використання дизелів, зниження паливної економічності та удільної маси двигунів, вартість їхнього випуску та експлуатації. На принципово новий рівень ставиться боротьба с токсичними вибросами двигунів в атмосферу, а також задачі по зниженню шума та вібрації в процесі іх експлуатації. 1.1 Перелік умовних позначень D – діаметр циліндра S – хід поршня R – радіус кривошипа L – довжина шатуна і – число циліндрів &epsilo ; – ступінь стиску α – коефіцієнт надлишку повітря λ – ступінь підвищення тиску Ра – тиск наприкінці впуску Рс – тиск наприкінці стиску Рz – тиск газів наприкінці згорання Рb – тиск наприкінці розширення Рr – тиск залишкових газів Ре – середній ефективний тиск Vл – літраж Vh – робочий обсяг одного циліндра Vc – обсяг камери сгорання Va – повний обсяг циліндра emax – максимальна потужність – частота обертання колінчатого вала Memax – максимальний крутний момент л – літрова потужність gе – ефективна питома витрата палива &e a;v – коефіцієнт наповнення &e a;і – індикаторний ККД &e a;м – механічний ККД &e a;е – ефективний ККД 2.

Перший етап. Тепловий розрахунок Таблиця 1 Паливо Вміст масових часток вуглецю, водню та кисню в 1кг палива Молекулярна маса палива, m кг/кмоль Нижча теплота згорання Н , МДж/кг С О Н дизель 0,87 0,126 0,004 180.200 42,5 2.1 Параметри робочого тіла Теоретично необхідна кількість повітря для згорання 1 кг палива у кмоль повітря на 1кг палива L0 = 1/0,21 = 1/0,21 = 4,761904 = 4,761904 0,10275 = 0,495 кмоль повітря / кг палива; У кілограмах повітря на 1кг палива l0 = 1/0,23 = 1/0,23 = 14, 452 кг повітря / кг палива; 2.1.1 Кількість горючої суміші М1, кмоль. гор. суміші/кг палива М1 = α L0 = 1,3 0,50655= 0,643 2.1.2 Кількість окремих компонентів продуктів сгорання при обраному α МСО2 = gc/12 = 0,87/12 = 0,072 кмоль/кг пал; МН2О = gн/2 = 0,126/2 = 0,063 кмоль/кг пал; МО2 = 0,21 (α – 1) L0 = 0,21 (1,3 – 1) 0,495 = 0,031 кмоль/кг пал; М 2 = 0,79 α L0 = 0,79 1,3 0,495 = 0,508 кмоль/кг пал. 2.1.3 Загальна кількість продуктів згоряння, кмоль пр. зг. /кг паливаМ2 = МСО2 МН2О МО2 М 2 = 0,072 0,063 0,031 0,508 = 0,675 2.2 Параметри навколишнього середовища і залишкові гази Атмосферні умови Р0 = 0,1 МПа; Т0 = 288є К; Величина підігріву свіжого повітря &Del a;Та = 20 К; Температура залишкових газів Тr = 800 К; Тиск залишкових газів Р r = (1,05.1,25) Р0 = 1,15 0,1 = 0,115 МПа 2.3 Процес наповнення (впуску) Щільність заряду на впуску, кг/м3 ρ0=р0 106/(В Т0),де В=287 Дж/(кг К)- питома газова постійна повітря. ρ0=0,1 106/(287 288)=1,21 кг/м3 Витрати тиску на впуску: &Del a;Ра = (0,03.0,18) Р0 = 0,08 0,1 = 0,008 МПа Тиск в кінці пуска у точці “а”: Ра = Р0 – &Del a;Ра = 0,1 – 0,008 = 0,092 МПа Коефіцієнт залишкових газів в кінці впуску в точці “r”: γr = = 0,022 Температура у кінці процесу пуска в точці “а” Та = (Т0 &Del a;Та γr Тr)/(1 γr)=(288 20 0,022 800)/(1 0,022) =318,63 К Коєфіцієнт наповнення &e a;v = / = 288 / = 0,852 К1 = 1,375 – приймаємо по номограмі 1 = К1 – 0,022 = 1,372 – 0,022 = 1,35 2.4 Процес стиску Тиск наприкінці стискання у точці “с” Рс = Ра &epsilo ; 1 = 0,092 231,35 = 0,092 68,918 = 6,352 МПа Тс = Та &epsilo ; 1-1 = 318,63 231,35-1 = 954,76 К Середня мольна теплоємкість горючої суміші наприкінці процеса стискання точці “с” μС ́vm = μСvm = 20,6 0,002638 ˚с = 20,6 0,00263 681,76 = 36,937 кДж/(кмоль град). Тс = c 273 → c = Тс – 273 = 954,76 – 273 = 681,76 К Коефіцієнт використання теплоти ξz на ділянці сгорання с – z: ξz = 0,85 2.5 Процес згоряння Коефіцієнт молекулярної зміни горючої суміші: µ0 = М2/М1 = 0,675/0,643 = 1,05 Коефіцієнт молекулярної зміни робочої суміші: µ = (µ0 γr)/(1 γr) = (1,05 0,022)/(1 0,022) = 1,072/1,022 =1,048 Кількість теплоти, втраченої внаслідок неповного згоряння палива,кДж/кг: ; Середня молна телоємкість продуктів сгоряння,(кДж/моль·град): Коефіціент використання теплоти ; Ступінь підвищення тиску ; Температура наприкинці видимого процесу згоряння визначаємо: z=2086,741,К Максимальний тиск газів у циліндрі наприкінці згоряння, Мпа Рz = λ Рс = 1,5 6,35 = 9,527 Мпа 2.6

Процес розширення і випуску Вибираємо показник політропи розширення 2 по номограмі Ступінь попереднього розширення на ділянці z-c: ρzc =(μ Тz)/ (λ Тс) = (1,048 2086,741)/(1,5 954,76) = 1,527 Ступінь послідовного розширення &del a; = &epsilo ;/ ρzc = 23/1,527 = 15,06 Температура у точці “в” Тв = Тz = 1280,733 К Тиск у точці “в” Рв = Рz (1/ &del a; 2) = 9,527 (1/15,061,18) = 0,388 МПа Процес випуска відпрацювавших газів Перевірим коректність вибору Тr при розрахунку процеса впуску Тr = Тв/ ( Рв/Р r) = 1280,733/(0,388/0,115) = 376 К 2.7 Індикаторні параметри робочого циклу Середній теоретичний (розрахунковий) індикаторний тиск, МПа. Р́і = [λ (ρzc – 1) {(λ ρzc)/( 2 – 1)} ((1 – 1/&del a;( 2-1)) – (1/( 1 – 1)) (1 – 1/&epsilo ;( 1-1) = [1,5 (1,527 – 1) {(1,5 1,527)/(1,18 – 1)} ((1 – 1/15,06(1,18-1)) – (1/(1,35 – 1)) ((1 – 1/23^( 1,35 – 1)) = 1,098 МПа Середній індикаторний тиск дійсного циклу, МПа Рі = Р́і φ. Приймаємо φ = 1,105 → Рі = 1,098 0,92 = 1,01 Мпа. Індикаторний ККД &e a;і = (Рі l0 α)/ (Ни ρ0 &e a;v) = (1,01 14,452 1,3)/(42,5 1,21 0,852) = 0,433 Індикаторна дійсна витрата палива, г/(кВт ч) gі = 3600/(Ни &e a;і) = 3600/(42,5 0,433) = 195,554 г/(кВт ч)2.8 Ефективні показники двигуна Середній тиск механічних втрат, МПа Рм = 0,089 0,0135 Vп.ср. = 0,089 0,0135 13,057 = 0,224 МПа Середня швидкість поршня Vп.ср. = (S )/30 = (0,0784 5000)/30 = 13,057 м/с Середній ефективний тиск, МПа Ре = Рі – Рм = 1,01 – 0,224 = 0,786 МПа Механічний ККД &e a;м = Ре/ Рі = 0,786/1,01 = 0,778 Ефективний ККД &e a;е = &e a;м &e a;і = 0,778 0,433 = 0,337 Ефективна витрата палива, г/(кВт ч) gе = 3600/(Ни &e a;е) = 3600/(42,5 0,337) = 251,28 Годинна витрата палива, кг/год Gп = gе е = 251,28 40,5/1000 = 10,177 кг/год 2.9 Визначення основних розмірів двигуна Літраж двигуна, л Vл = ΣVh = (30 & au; е)/(Ре ) = (30 4 40,5)/(0,77 5000) = 1,237 л. Робочий обсяг одного циліндра, л Vh = Vл/і = 1,237/4 = 0,309 л Обираємо відношення S/D = 1,105 Діаметр циліндра двигуна, мм = = 70,9 мм. Хід поршня, мм S = S/D D = 1,105 70,9= 78,343 мм. Отриманні значення округляємо до найближчих цілих значеннь: D = 71 мм; S = 78 мм. На основі отриманих S і D вироховуємо основні параметри та показники двигуна: Літраж, л Vл = (π DІ S і)/4 10⁶= (3,14 71І 78 4)/ 4 10⁶= 1,235 л. Ефективна максимальна потужність, кВт е = (Ре Vh і)/30& au; = (0,77 0,309 5000 4)/30 4 = 39,655 кВт. Витрати палива, кг/год Gп = gе е = 251,28 39,655/1000 = 9,965 кг/год. Середня швидкість поршня, м/с Vп.ср. = (S )/30 103 = (78 5000)/30000 = 13 м/с.2.10 Побудова індикаторної діаграми двигуна Vh = 0, 309 л; Vс = Vh/(&epsilo ; – 1) = 0, 309/(23 – 1) = 0,014 л Vа = (Vh Vс)/ Vс = (0, 309 0,014)/0,014 = 23,071 л Для побудови діаграми вибираємо кут α = 15˚ Знаходимо кути &be a;1 та &be a;2 g &be a;1 = (1 gα) 1 – 1 = (1 g15˚)1,35 – 1 = 20˚ g &be a;2 = (1 gα) 2 –1 = (1 g15˚)1,18 – 1 = 18˚ Положення точки “с”: = 1,25 Рс = 1,2 6,352 = 7,62 3. Тепловий баланс 3.1

N 141-ФЗ "О налоге на отдельные виды транспортных средств", Министерство Российской Федерации по налогам и сборам по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации разъясняет следующее. Hалог на отдельные виды транспортных средств, которые признаются в соответствии с Федеральным законом "О налоге на отдельные виды транспортных средств" объектами налогообложения, ежегодно уплачивают организации, являющиеся юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, иностранные организации, находящиеся на территории Российской Федерации, и физические лица, являющиеся собственниками транспортных средств либо осуществляющие эксплуатацию таких транспортных средств по доверенности. Hалогом облагаются легковые автомобили с рабочим объемом двигателя свыше 2 500 куб. см, имеющие местонахождение на территории Российской Федерации и подлежащие регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исключение составляют полноприводные автомобили, произведенные на территории Российской Федерации, а также автомобили, произведенные за двадцать пять лет и более, включая год выпуска, до дня уплаты налога

1. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

2. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты

3. Паливо для карбюраторних двигунів. Підвищення октанового числа бензину

4. Вугільне паливо в доменній печі

5. География тепловой электроэнергетики России

6. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
7. Несколько рефератов по культурологии
8. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

9. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

10. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

11. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

12. Определить капитальные затраты и эксплуатационные расходы по тепловой сети (при следующих условиях)

13. Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11

14. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

15. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

16. Модель теплового состояния аппарата сепарации

Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

17. Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

18. Тепловой расчет парового котла

19. Тепловой и динамический расчет двигателей внутреннего сгорания

20. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

21. Несколько рефератов по Исламу

22. Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)
23. Прямой цикл Карно. Тепловая изоляция
24. Тепловые явления

25. Тепловые явления: холод из угля

26. Тепловые двигатели и их применение

27. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

28. Тепловой эффект химической реакции

29. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

30. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд

31. реферат

32. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

33. Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

34. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

35. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

36. Реферат по менеджменту

37. Математическое моделирование и оптимизация элементов тепловой схемы энерготехнологического блока

38. Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем
39. Формирование самостоятельности учащихся в процессе изучения темы физики: "Тепловые явления"
40. Как написать хороший реферат?

41. Сборник рефератов о конфликтах

42. Розрахунок теплової частини ТЕЦ

43. Тепловой расчет котла Е-75-40ГМ

44. Реферат кондитерское изделие

45. Газы и тепловые машины

46. Тепловые двигатели

47. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

48. Тепловой эффект химической реакции и его практическое применение.

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

49. Реферат по экологии

50. Земля, как тепловая машина (климатический фактор)

51. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

52. Реферат для выпускных экзаменов

53. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

54. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс
55. Реферат по Мексике
56. Учение о теплоте. Поведение тел при нагревании

57. Значение белков теплового шока при вич-инфекции

58. Развитие представлений о природе тепловых явлений и свойств макросистем

59. Тепловой и динамический расчёт двигателя внутреннего сгорания

60. Особенности построения и функционирования программного комплекса расчета тарифов на тепловую энергию

61. Тепловой баланс в системе "человек–среда обитания"

62. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

63. Моделирование тепловых процессов при наплавке порошковой проволокой

64. Автоматизированная система изучения тепловых режимов устройств ЭВС

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Тепловые и механические характеристики электронных средств

66. Изменение пищевой ценности продуктов в процессе тепловой обработки. Особенности питания детей, подростков и студентов

67. Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине

68. Анализ социально-психологического климата на муниципальном предприятия "Тепловые сети"

69. Разработка тепловой установки для тепловлажностной обработки бетона

70. Тепловое оборудование для горячего цеха предприятия общественного питания
71. Тепловой расчет вертикального подогревателя низкого давления
72. Тепловой расчет контейнера с естественной циркуляцией воздуха

73. Тепловые и массообменные процессы

74. Экономические преимущества применения тепловых гидродинамических насосов

75. Оборудование тепловых сетей

76. Вивчення особливостей теплового розширення води

77. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

78. Изучение тепловых явлений в школьном курсе физики

79. Поверочный тепловой расчет парового котла Е-420-13,8-560 (ТП-81) на сжигание Назаровского бурого угля

80. Проектирование тепловой электрической станции для обеспечения города с населением 190 тысяч жителей

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

81. Расчет теплового баланса парового котла

82. Расчет тепловых схем котельной

83. Способы прокладки тепловых сетей

84. Тепловое излучение

85. Тепловое расширение тел

86. Тепловой расчет и эксергетический анализ парогенераторов
87. Тепловой расчет промежуточной ступени
88. Тепловой расчёт промышленного парогенератора K-50-40-1

89. Тепловые методы НК

90. Тепловые сети и потери тепловой энергии

91. Труды Георга Рихмана о распределении теплоты

92. Воздействия на туманы с помощью тепловых источников

93. Наружные тепловые сети

94. Вычисление теплового эффекта реакций

95. Теплоты сорбции акрилонитрила в капроновые

96. Тепловое, шумовое и другие виды загрязнений атмосферы

Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны

97. Комплексный экономический анализ деятельности ООО "Сыктывкарские тепловые сети"

98. Расчет стоимости исследования скважины методом нейтрон нейтронного каротажа по тепловым нейтронам (ННК-Т) в условиях ОУГР ОАО "Башнефтегеофизика"

99. Анализ тарифов на электрическую и тепловую энергию тепловой электростанции

100. Механўзми двигуна (Детали двигателя)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.