Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ1. Вплив видатків на формування бюджету 2. Вплив видатків на рівень ВВП 1. Вплив видатків на формування бюджетуОскільки бюджет – це сума доходів і витрат держави, основну увагу при аналізі бюджетних проблем економічна наука приділяє розгляду цих двох основних частин єдиного економічного процесу. Спираючись на податки формуються видатки бюджету. Фіскальна політика теж тісно пов'язана з держбюджетом, але у неї при цьому свій особливий (податковий)&quo ;акцент&quo ;. Саме тому інша її назва – податково-бюджетна політика. Таким чином, фіскальною можна назвати політику держави в області податків як головного джерела доходів державного бюджету. Податки за економічним змістом – це фінансові відносини між державою та платником податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. Згідно Закону України &quo ;Про систему оподаткування&quo ; під податком і збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язкових внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. До податкової системи кожної країни належать суб'єкти оподаткування, тобто ті, хто сплачує податки, - фізичні особи та юридичні особи (підприємства), та об'єкти оподаткування - прибуток підприємств, заробітна плата, вартість майна, виторг фірми, кількість землі тощо. Одиниця оподаткування - це одиниця виміру об'єкта оподаткування (наприклад, для земельного податку - гектар). Податкова ставка - це величина податку на одиницю оподаткування. Для визначення величини податку кількість податкових одиниць множать на податкову ставку. Наприклад, податкова ставка величиною 13% для прибуткового податку з громадян означає, що за доходу у 1000 гривень цей дохід розподіляється так: 130 гривень - державі, 870 - утримувачеві доходу. Гранична податкова ставка – це відношення приросту виплачуваних податків до приросту доходу. Тгр (Y) = ∆ / ∆Y Тгр (Y) – гранична ставка оподаткування; ∆ – приріст податкових надходжень; ∆Y – приріст доходу. Середня податкова ставка – це відношення обсягу податків до величини доходу, який оподатковується. сер (Y) = / Y сер (Y) – середня ставка оподаткування; – величина податкових надходжень; Y – дохід. Ставки податків і зборів встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до законів України про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року за винятком випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів відповідно до законів України. Основні види податків можна згрупувати за наступними п'ятьма ознаками: 1. За об'єктами оподаткування розрізняють: а) податок на доходи (зарплату, ренту, прибуток тощо); б) податок на майно (землю, ліси, підприємства, будівлі тощо); в) податок на витрати покупців певних товарів і послуг. 2. За способами стягнення податки поділяють на прямі та не прямі.

Прямими називають податки, що стягуються безпосередньо з одержувачів доходів (індивідуальний прибутковий податок) або власників майна (податок на власність або помайновий податок). Позитивним в податку на власність є те, що він може пом'якшувати нерівність між людьми, пов'язану з володінням матеріальними цінностями. В той же час цей податок часом стримує людей в накопиченні майна, пробуджуючи їх більше витрачати на поточне споживання. Непрямі податки включаються до ціни певних товарів і стягуються із споживачів цих товарів при їх продажу. Тут також виділяють дві позиції акцизи і мито. Акцизи – це податки на продаж товарів і послуг на внутрішньому ринку. Вони, в свою чергу, можуть бути поділені на: а) індивідуальні акцизи – це надбавки до ціни на окремі види продукції (наприклад, тютюнові вироби, спиртні напої). Їх ще інколи називають фіскальними монопольними податками, оскільки виробництво товарів, що ними обкладаються, часто є монополією держави. б) універсальні акцизи представляють собою податки на загальну вартість товарів і послуг, що реалізуються (наприклад, так звані податок з продажів, податок на додаткову вартість та ін). Мито – це податки на товари, що імпортуються, експортуються, та транзитні товари, що стягуються при перевезенні цих товарів через державний кордон. Роль непрямих податків оцінюється теж подвійно. З одного боку, вони дають державі величезні грошові кошти і можуть стримувати споживання, наприклад, шкідливих продуктів (алкоголю та тютюну). З іншого, ці податки означають зростання цін, що може викликати вимоги щодо підвищення зарплати і підштовхнути інфляцію. Крім того, непрямі податки носять регресивний характер, тобто забирають більший відсоток доходу у тих, хто менш забезпечений (чим нижчий дохід покупця, тим вища в ньому частка податку). 3. За засобом визначення розміру податку розрізняють: пропорційні, коли ставка оподаткування є однаковою і не залежить від розмірів доходу; прогресивні, коли ставки оподаткування зі збільшенням доходу зростають. Інакше кажучи, такі ставки передбачають більший відсоток вилучення доходу у вигляді податку, коли дохід збільшується; регресивні, коли податкова ставка зі збільшенням доходу знижується. 4. За рівнем бюджету, до якого надходять податкові суми (чи за рівнем оподаткування), виділяють податки: а) загальнонаціональні (ідуть до держбюджету); б) регіональні (ідуть до бюджетів республік, областей); в) місцеві, які поповнюють бюджети районного або міського рівнів. Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території країни. 5. За способом стягнення – розкладні (вони встановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні-між платниками) та окладні (передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника; загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників) Функції податків: Розподільча – перерозподіл вартості створеного ВНП між державою і юридичними та фізичними особами.

Вона виявляється в тому, що держава розподіляє зібрані в бюджетах податкові надходження на користь програм, що вимагають фінансування (на розвиток сільського господарства, науки, соціальної сфери, на захист навколишнього середовища тощо). Регулююча – вплив податків на різні сторони діяльності їхніх платників. При регулюючій функції податки виступають як регулятор економіки. Так, за допомогою податкових знижок і пільг (наприклад, навіть тимчасового звільнення від податків) держава може стимулювати інвестиції та економічне зростання, розвиток важливих для суспільства сфер і регіонів, що відстають, заохочувати модернізацію виробництва і малий бізнес. Окрім того, як вже відзначалося, наприклад, помайновий податок, а також прогресивне оподаткування регулюють розподіл доходів в суспільстві, зменшуючи надмірну соціальну нерівність. На формування видатків бюджету в Україні в сучасних умовах впливають: Економічна криза, яка спричиняє: • зростання видатків на соціальний захист населення; • зростання видатків на фінансову підтримку підприємств державного сектору від банкрутств, а не на інноваційну діяльність; • зростання видатків на підтримку соціальної сфери. 2. Зростання монетизованого державного боргу, який зумовлює: • зростання видатків на покриття державного боргу; • витіснення інвестицій із сфери виробництва (ефект &quo ;витіснення&quo ;). 3. Зростання немонетизованого державного боргу спричиняє виділення коштів на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, стипендіях та інших соціальних виплатах. 4. Дефіцит бюджетів усіх рівнів, який передбачає жорсткий режим економії коштів, скорочення видатків по всіх статтях кошторисів на утримання апарату управління. 5. Залучення зовнішніх ресурсів для покриття бюджетного дефіциту призводить до зростання платежів по процентах. Сучасна соціально-економічна програма уряду спрямована на підвищення і економічної активності населення, зростання заробітної плати, стипендії студентам тощо. Найперше уряд ставить завдання змінити на краще демографічну ситуацію в країні. Для цього у бюджеті на 2005 рік передбачено допомогу матері при народженні дитини в розмірі 8500 грн. замість 764 грн. у 2008 році, визначена і допомога матерям-одиначкам на дитину до 6 років у розмірі 139 грн., або більше ніж учетверо. Дітям-інвалідам від 6 до 18 років вона становить 470 грн. проти 285 грн. Підвищено також державні стипендії учням ПТУ, студентам І – II, IIІ – IV рівнів акредитації на 16,8%. 2. Вплив видатків на рівень ВВППідхід &quo ;видатки – обсяг виробництва&quo ; ґрунтується на зіставленні сукупних видатків та реального ВВП країни. За відсутності експортно-імпортних операцій та державного сектора рівноважний ВВП (Yе) дорівнює С І. С – видатки на споживання; Y – обсяг національного виробництва; Yе – рівноважний ВВП; I – інвестиції; a – автономні споживчі видатки; b – гранична схильність до споживання. Для аналізу цього підходу припустімо, що інвестування автономне, тобто не залежить від реального обсягу виробництва, і щороку становить 10 млрд. грн.

На наступних виборах Фулбрайт втратив сво мсце в Сенат. Псля розслдування сенатора Фулбрайта сонстське лоб не переставало посилювати вплив на американську полтику. У книз "Вони насмлюються говорити", випущено в 1985 роц видавництвом "Лоренс Хлл Енд Ко", Пол Фнл, що 22 роки був депутатом Конгресу США, описав механку д сонстського лоб  його могутнсть. Ця справжня "фля зральського уряду" контролю Конгрес  Сенат, президента, держдепартамент  Пентагон, засоби масово нформац, унверситети та церкви. Безлч доказв та приклади показують, як вимоги зральтян ставляться вище нтересв США. Так, 3 жовтня 1984 року Палата представникв 98P% голосв скасувала вс обмеження на обмн мж ¶зралем  США, незважаючи на негативн висновки мнстерства торгвл  всх профсплок (с. 31). Щороку, як би не урзувалися вс нш статт бюджету, кредити ¶зралю, збльшуються. Шпигунство розвинене настльки, що найбльш секретн дось перебувають в руках зральського уряду. Едлай Ственсон писав у журнал "Форн Афферз" (зима 19751976): "Практично жодне ршення, яке стосуться ¶зралю, не може бути прийняте або навть обговорене на рвн виконавчо влади без того, щоб про це моментально не дзнався зральський уряд" (с. 126)

1. Механізм фіскальної політики держави

2. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

3. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

4. Фінансова політика

5. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

6. Бюджет України: актуальні проблеми
7. Державний бюджет України і бюджетне право
8. Сбалансованість бюджета України

9. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

10. Бюджет України

11. Зведення бюджету України

12. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

13. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

14. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

15. Облікова політика як елемент культури бізнесу

16. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль

17. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

18. Цінова політика фірми та її оцінка

19. Політика і етика: соціально-філософський аспект

20. Фінансова діяльність та політика держави

21. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

22. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
23. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
24. Національна політика СРСР в роки перебудови

25. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

26. Податкова політика України

27. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

28. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

29. Центральний банк і монетарна політика

30. Інформаційна політика США

31. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

32. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

33. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

34. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

35. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

36. Державна політика соціального страхування

37. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

38. Організація облікової політики підприємства
39. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
40. Економіко- і політико-географічне положення України

41. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

42. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

43. Принципи розробки та оцінки державної політики України

44. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

45. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

46. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

47. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

48. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры

49. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

50. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

51. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

52. Політика суцільної колективізації

53. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

54. Царювання та політика Павла І
55. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч
56. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

57. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

58. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

59. Маркетингова політика комунікацій

60. Маркетингова цінова політика

61. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

62. Управління ціновою політикою підприємства

63. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

64. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

65. Державна політика стимулювання зайнятості

66. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

67. Міжнародні відносини та зовнішня політика

68. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

69. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

70. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
71. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
72. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

73. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

74. Державна політика в Україні

75. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

76. Етнонаціональні відносини й національна політика

77. Лобізм як явище сучасної політики

78. Міжнародна політика і світовий політичний процес

79. Політологія як наука і політика як суспільне явище

80. Політик і політичний режим

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

81. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

82. Політика як суспільне явище

83. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

84. Влада як найважливіший атрибут політики

85. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

86. Державна молодіжна політика на сучасному етапі
87. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
88. Соціальна політика

89. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

90. Структура системи соціального захисту населення і політики України

91. Митна політика України

92. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

93. Сучасна митно-тарифна політика України

94. Бюджетна політика

95. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

96. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие

97. Державне регулювання соціальної політики

98. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

99. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.