Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

В.Ф. Куцевляк Ю.В. Лахтін ІНДЕКСНА ОЦІНКА ПАРОДОНТАЛЬНОГО СТАТУСУ Навчально-методичний посібник Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД 2002 ББК 56.61 К 95 Друкується з дозволу навчально-методичної Ради ХМАПО (протокол № 5 від 22.05.2002 р.) Рецензенти:Г.Ф. Катурова - зав. кафедрою терапевтичної стоматології Харківського державного медичного університету, професор. В.І. Гризодуб - зав. кафедрою ортопедичної стоматології і ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти, д.м.н., професор . В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін Індексна оцінка пародонтального К 95 статусу: Навчально-методичний посібник.- Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002.- 80 с.ISB 966-566-188-4 Автори посібника – К у ц е в л я к В.Ф. – д.м.н., професор, зав. кафедрою терапевтичної та дитячої стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти, Л а х т і н Ю.В. – к.м.н., доцент цієї ж кафедри,- розглядають основні питання математичної оцінки стану тканин пародонта: призначення індексів, методи їх обчислення, інтерпретація отриманих даних. Наведені конкретні приклади використання індексів. Для лікарів-стоматологів, інтернів і студентів за фахом «Стоматологія». ББК 56.61ISB 966-566-188-4 © Куцевляк В.Ф., 2002 © Лахтін Ю.В., 2002 ЗМІСТ Вступ . .4 Індексна система оцінки стану тканин пародонта .5 Клінічні індекси . .6 Індекси гігієни порожнини рота .6 Індекси гігієни порожнини рота для зубного нальоту . .6 Індекси гігієни порожнини рота для зубного каменю .13 Індекси гігієни порожнини рота комбіновані .16 Індекси запалення ясен .18 Індекси деструкції кісткової тканини .21 Комбіновані пародонтальні індекси .23 Епідеміологічні індекси . .32 СОДЕРЖАНИЕВведение 41 Индексная система оценки состояния тканей пародонта .42 Клинические индексы . .43 Индексы гигиены полости рта .43 Индексы гигиены полости рта для зубного налета .43 Индексы гигиены полости рта для зубного камня .50 Индексы гигиены полости рта комбинированные .53 Индексы воспаления десны . .55 Индексы деструкции костной ткани .59 Комбинированные пародонтальные индексы . 61 Эпидемиологические индексы .70 Литература .78 ВСТУП Проблема патології тканин пародонта дотепер зберігає свою актуальність у виді широкої поширеності захворювань серед населення і несприятливих наслідків для здоров'я. Існуючі методи діагностики поразок пародонта, в основному, задовольняють практичним запитам стоматологів. Серед діагностичних прийомів в пародонтології значну роль відводять математичним методам оцінки стану тканин пародонта. На сьогоднішній день запропоновано близько 100 різних індексів. У навчальній літературі дана характеристика деяким визнаним і часто застосовуваним методам математичної оцінки пародонтального статусу, однак більшості з них не приділено належної уваги. Крім того, в окремих публікаціях пропонуються нові методики, що не знайшли відображення в книгах, виданих раніше. Відсутність спеціальних навчальних посібників, що могли б систематизувати індекси по призначенню, чітко сформулювати показання до застосування, проілюструвати конкретні приклади їхнього застосування й обчислення, утрудняють у відомій мірі освоєння даного розділу пародонтології і широке впровадження індексної оцінки в практику.

Цей навчальний посібник спрямований на вирішення порушених питань. У книзі викладена систематика індексної оцінки пародонтального статусу, якою користуються автори в лікувальній і педагогічній роботі, розглянуті питання призначення індексів, методи їхнього обчислення, інтерпретації отриманих даних. Навчальний посібник призначений для самостійної підготовки слухачів системи післядипломного удосконалення: лікарів-курсантів, інтернів за фахом «Стоматологія». Може бути корисним для студентів стоматологічних факультетів ВУЗів. ІНДЕКСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА Для оцінки стану тканин пародонта серед клінічних методів у сучасній пародонтології використовують різноманітні індекси. Індексна оцінка дозволяє лаконічно і зручно відобразити статичний стан тканин пародонта в кількісному вираженні. З їхньою допомогою можна одержати представлення про поширеність, ступінь важкості, перебіг запально-деструктивного чи дистрофічного процесу, оцінити ефективність проведеного лікування і якість диспансерної роботи в конкретного хворого чи диспансерній групі. Знаючи призначення індексів, лікар може вибрати ті з них, що відповідали би цілям його дослідження. Існуючі пародонтальні індекси Т.В. Нікітіна (1982) умовно поділяє на 4 групи в залежності від їхнього призначення. I. Індекси гігієни порожнини рота: а) для зубного нальоту; б) для зубного каменю. II. Індекси запалення в тканинах ясен: а) для гінгівіту; б) для пародонтиту. III. Індекси деструкції кісти альвеолярного відростка. IV. Комбіновані індекси. У свою чергу, індекси для оцінки гігієнічного стану порожнини рота Л.О. Хоменко та спiвавт. (1993) відносять до 4-х груп: 1- індекси, що оцінюють площу зубного нальоту; 2- індекси, що оцінюють товщину зубного нальоту; 3- індекси, що оцінюють масу зубного нальоту; 4- індекси, що оцінюють фізичні, хімічні, мікробіологічні параметри зубного нальоту. В Україні стоматологи користуються класифікаціями хвороб пародонта, запропонованими XVI Пленумом Всесоюзного товариства стоматологів (1983), Н.Ф. Данилевським (1993), в основі яких покладений нозологічний принцип. Відповідно до цього ми в практичній діяльності керуємося власною систематикою математичних методів оцінки стану тканин пародонта, що задовольняє основним клінічним проявам патології (запалення, дистрофія, деструкція): I. Клінічні індекси 1.1. Індекси гігієни порожнини рота 1.1.1. Для зубного нальоту 1.1.2. Для зубного каменю 1.1.3. Комбіновані 1.2. Індекси запалення ясен 1.3. Індекси деструкції кісткової тканини 1.4. Комбіновані пародонтальні індекси II. Епідеміологічні КЛІНІЧНІ ІНДЕКСИ Це основна група з всіх індексів, що дозволяє клініцисту оцінити стан тканин пародонта з різних позицій: оцінка рівня гігієни порожнини рота, виразності запального процесу, ступеня тяжкості деструкції кісти. З їхньою допомогою лікар одержує загальне уявлення про характер перебігу захворювання, може планувати обсяг лікувальних втручань, оцінює ефективність проведеного лікування і диспансеризації. До цієї групи відносяться індекси гігієни порожнини рота, індекси запалення ясен, деструкції кісткової тканини і комбіновані.

ІНДЕКСИ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА Участь мікроорганізмів у розвитку запальних захворювань пародонта є загальновизнаним фактом. Численні дані літератури свідчать про те, що зубний наліт є одним з важливих етіологічних і патогенетичних ланок даної патології (А.П. Левицкий, И.К. Мизина, 1987). Тому індекси застосовуються для оцінки рівня гігієни порожнини рота і її контролю. Є невід'ємною частиною виховних заходів щодо прищеплювання гігієнічних навичок серед населення. Індекси гігієни порожнини рота для зубного нальоту Гігієнічні індекси даної категорії служать для оцінки гігієни порожнини рота з позицій тільки зубного нальоту. 1. Індекс Федорова-Володкіної (Ю.А. Федоров, В.В. Володкина, 1971). Методика визначення. Вестибулярна поверхня 43, 42, 41, 31, 32, 33, зубів офарблюється розчином Шіллера-Писарєва чи іншим барвником. Площа пофарбованої поверхні оцінюється в балах: 1 - відсутність фарбування; 2 - фарбування 1/4 коронки зуба; 3 - фарбування 1/2 коронки зуба; 4 - фарбування 3/4 коронки зуба; 5 - фарбування всієї поверхні коронки зуба. Для обчислення індексу використовується формула: ( ІГсер.= ((( , 6 де ( - сума балів усіх 6 зубів; 6 - число досліджуваних зубів. Оцінка результатів. По ІГсер. визначають рівень гігієни порожнини рота, що рекомендують інтерпретувати в такий спосіб: 1,1 - 1,5 бала - гарний рівень гігієни; 1,6 - 2,0 бали - задовільний; 2,1 - 2,5 бали - незадовільний; 2,6 - 3,4 бали - поганий; 3,5 - 5,0 бали - дуже поганий. Індекс гігієни за Федоровим-Володкіною не може бути вище 5 і нижче 1 бала. Приклад 1. Обчислюємо відповідні бали, вносимо в зубограму, одержуємо: бали зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 2 1 1 1 1 2 ГІ = (2 1 1 1 1 2) : 6 = 18:6 = 1,33. Висновок: гарний рівень гігієни порожнини рота. 2. Модифікований індекс Пахомова (Г.Н. Пахомов, 1974). Відрізняється від ГІ Федорова-Володкіної тим, що враховує площу зубного нальоту в 12 зубів: 16, 11, 21, 26, 36, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 46. Додаткове включення в дослідження інших зубів на нижній і верхній щелепі, а також зубів різної групової приналежності дозволяє об’єктивно оцінити рівень гігієни. Кількісна і якісна оцінка проводиться аналогічно індексу Федорова-Володкіної. Приклад 2. Обчислюємо відповідні бали, вносимо в зубограму, одержуємо: бали 4 1 1 3 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали 4 2 1 1 1 1 2 3 ГІ = (4 1 1 3 4 2 1 1 1 1 2 3) : 12 = 24:12 = 2. Висновок: задовільний рівень гігієни порожнини рота. 3. Модифікований індекс Федорової (Л.В. Федорова, 1982). Відрізняється від ГІ Федорова-Володкіної тим, що дослідження проводиться в ділянці 16 зубів (16, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 25, 36, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 45). Це дозволяє більш об'єктивно оцінити рівень гігієни всіх груп зубів. Площа зубного нальоту оцінюється аналогічно ГІ Федорова-Володкіної. 4. Індекс Рамф’єрда (1956). Є складовою частиною пародонтального індексу Рамф’єрда, однак може виступати в ролі самостійного гігієнічного індексу, що характеризує площу нальоту на поверхні зубів. Індексуємі зуби представлені зубами всіх груп .

Около 1687 года боярский чин получает и юный сын временщика Алексей, показывавший, кстати, недюжинные государственные способности. Подобно всем временщикам и в соответствии с феодальным пониманием оплаты заслуг Голицын стремился и к почестям и к пожалованиям. Татищев, весьма высоко ценивший Голицына, осуждал князя за пристрастие к своим родственникам, которые как бы выводились из-под действия им самим установленных законов. Но о государственном интересе князь никогда не забывал. Во второй половине XVII века утверждается одна тенденция, которая будет нарастать на протяжении двух столетий: подозрительно относясь к иноземным порядкам, представители господствующего класса начинают наперебой щеголять иностранными сувенирами и безделушками, а кое-кто теперь оценку иноземцев ставил выше, чем мнение собственных современников и потомков. В круг модных вещей в этот период входят просвещение вообще и книги в частности. И Голицын одним из главных украшений своего дома в Охотном ряду считал библиотеку, в которой имелись рукописные и печатные книги на латинском, польском, немецком и, конечно, на русском и украинском языках

1. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

2. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

3. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС

4. Полезные ископаемые республики Молдова

5. Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

6. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины
7. Реализации генерального плана "Ост" на территории Белоруссии
8. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

9. Бизнес-план

10. Фантастика и реальность в повести Булгакова "Собачье Сердце"

11. Отзыв по повести В.Кондратьева "Сашка"

12. Повесть Василя Быкова "Обелиск"

13. Тема любви в повести И.С.Тургенева "Ася"

14. Женский образ в повести А.И. Куприна "Олеся"

15. Искусство в судьбе человека (По повести В.Г. Короленко "Слепой музыкант")

16. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")

Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги

17. Почему повесть "Княжна Мери" занимает центральное место в романе "Герой нашего времени" ?

18. Цена сыновьего предательства. По повести Ф. Абрамова "Поездка в прошлое"

19. Цветаева Мария Ивановна

20. Субстанционные определения в повести Паустовского жизни"

21. Повесть "Наши души блуждают по свету"

22. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"
23. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)
24. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

25. Образ тургеневской девушки в повести "Ася"

26. Адольф Федорович Маркс - один из крупнейших издателей России

27. Максимильен Мари Изидор де Робеспьер

28. СССР и план Маршалла

29. Программы и планы действий Декабристов

30. Первое русское кругосветное плавание под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна (1803-1806 гг.)

31. Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic

32. Оптимизация плана работ по отладке программных продуктов

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

33. Общий план строения стенки желудочно-кишечного тракта

34. Планы уроков английского языка

35. Мария Монтессори

36. П. Я Григорьев "Холодные блюда и закуски"

37. Политические партии в республике Молдова

38. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8
39. Прокатное производство. План и транспорт прокатных цехов
40. Бизнес-план создания городских распределенных цифровых радиосетей на базе коммуникационных узлов mpHUB

41. Интегрированная защита овса посевного от вредителей (темная цикада, шведская муха), болезней (закукливание овса, твердая головня), сорных растений (овсюг, марь белая)

42. Жизнь и деятельность академика Григория Алексеевича Разуваева

43. Банковская система. Денежно – кредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

44. План счетов бухгалтерского учета

45. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

46. План подготовки к выставке

47. Бизнес-план разработки

48. План маркетинга лекарственного препарата

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

50. Бизнес-план

51. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

52. Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО "Коммаш"

53. Составление внутрифирменного плана производственно-коммерческой деятельности

54. Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"
55. Бизнес-план фирмы "СТРОЙИНДУСТРИЯ"
56. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

57. Стратегический план развития предприятия

58. Разработка бизнес-плана предприятия по обслуживанию оргтехники

59. Концепция бизнес-плана

60. Бизнес-план предприятия по производству автомобильных литых дисков

61. Бизнес-план ООО "Цветик-семицветик"

62. Структура бизнес-плана

63. Разработка бизнес-плана (основные положения)

64. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Общая характеристика и структура производственного плана

66. Тактические планы в менеджменте

67. Бизнес-план модернизации технологической линии по производству асбестоцементных листов на ОАО «БелАЦИ

68. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/

69. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

70. Разработка основных разделов плана хозрасчетного цеха (WinWord [Курсовая)
71. Бизнес-план "Производство искусственных волокон"
72. Создание собственного предприятия /бизнес-план/

73. Бизнес-план АЭС (WinWord97, Excel)

74. Бизнес-план ЧП Дикая Орхидея

75. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТОРА АРОЧНОГО ТИПА

76. Бизнес-план

77. Бизнес-план "Организация производства узлов для персональных ЭВМ"

78. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

79. Бизнес-план по медицинскому предприятию

80. Бизнес-план по реализации компакт-дисков в г.Гомеле

Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины

81. Бизнес-план предприятия (ОАО "Комбинат мясной "Россошанский")

82. Бизнес-план производственного предприятия по сборке мультимедийных рабочих станций

83. Бизнес-план: поставка рогов и копыт коровьих в Ханты-Мансийский автономный округ

84. Разработка бизнес-плана производства синхронных гистерезисных двигателей

85. Составление годового плана эксплуатации ТЭЦ

86. Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов
87. Бизнес-план. Организация кафе быстрого обслуживания
88. План экономического развития сортировочной станции

89. Бизнес-план и его функции

90. Бизнес-план салона парикмахерской "Стиль"

91. Бизнес-план фирмы по продаже и обслуживанию оргтехники ``Matrix products``

92. Бизнес-план "Производство маргарина"

93. Нахождение оптимальных планов производства продукции и их экономико-математический анализ

94. Бизнес-план. Что это такое?

95. Бизнес-план, как основной инструмент планирования на предприятии

96. Планы семинарских занятий по дисциплине «Технология выездного туризма»

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

97. Воевода Даниил Федорович Адашев

98. Планы сторон и начало русско-японской войны

99. Замужество Марии Антуанетты

100. «Повесть временных лет» о происхождении русского государства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.