Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Донецька державна академія управління Кафедра правознавства Доклад на тему: «Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами» Зміст Вступ 1. Поняття та правове регулювання договору про управління цінними паперами та грошовими коштами 2. Элементи договора про управління цінними паперами та грошовими коштами 3. Зміст договору про управління цінними паперами та грошовими коштами Висновки Список використаної літератури Вступ Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку грошових і кредитних відносин. Виникає особливий сектор господарювання, який пов'язаний з обігом цінних паперів - фінансовий ринок. Фінансовий ринок умовно можна поділити на дві частини: ринок банківських позичок і ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредиту та взаємодіє з нею. Комерційний банк рідко видає позички на тривалий час (більше року). Цінні папери дають змогу отримати кошти на довгий період (на десятиріччя - облігації) чи у безстрокове користування (акції). Перш ніж перейти власне до цінних паперів, потрібно зупинитися на такому понятті, як фіктивний капітал, оскільки саме рух фіктивного капіталу і є основою функціонування фондового ринку і існування цінних паперів як таких. Фіктивний капітал являє собою суспільне відношення, суть якого полягає в його здатності вловлювати деяку частину додаткової вартості. Історично основа виникнення фіктивного капіталу перебувала у відособленні позикового капіталу від виробничого і утворенні кредитної системи, а технічний відрив фіктивного капіталу від реального стався на базі позики капіталу, внаслідок чого в руках власника позикового капіталу залишається титул власності, а реально розпоряджається цим капіталом функціонуючий підприємець. Тим самим фіктивний капітал виявляється в формі титулу власності, здатного вступати в обіг, і більш того здатного звертатися відносно незалежно від руху дійсного капіталу. Реально фіктивний капітал опосередковує процеси руху капіталу, розподілу і перерозподілу прибутку, а також перерозподілу національного прибутку через систему державних фінансів. Цінний папір являє собою документ, який виражає пов'язані з ним майнові і немайнові права, може самостійно обертатися на ринку і бути об'єктом купівлі-продажу і інших операцій, служить джерелом отримання регулярного або разового прибутку. Таким чином, цінні папери виступають різновидом грошового капіталу, рух якого опосередковує подальший розподіл матеріальних цінностей. У минулому цінні папери існували виключно в фізично відчутній, паперовій формі і друкувалися друкарськими способами на спеціальних паперових бланках. Цінні папери, як правило, виготовляються з досить високою мірою захищеності від можливих підробок. Останнім часом в зв'язку зі значним збільшенням обороту цінних паперів багато хто з них став оформлятися у вигляді записів в книгах обліку, а також на різних носіях інформації, тобто перейшли в фізично невідчутну (непаперову) форму. Тому на ринку цінних паперів випускаються, обертаються і гасяться як власне цінні папери, так і їх замінники.

Об'єкти операцій на ринку цінних паперів також називають інструментами ринку цінних паперів, фондами (в значенні грошові фонди) або фондові цінності. Сучасний етап становлення ринку цінних паперів характеризується значними темпами росту емісії цінних паперів, постійним збільшенням кількості суб'єктів господарської діяльності, які виступають у ролі емітентів. Отже, з усією очевидністю видно, що дана область ринкових відносин є дуже важливою, складною та актуальною. На сьогоднішній день. 1. Поняття та правове регулювання договору про управління цінними паперами та грошовими коштами Професійна діяльність на ринку цінних паперів за змістом являє собою здійснення угод з особливими об'єктами цивільного права, такими як цінні папери, включаючи бездокументарні, і безготівкові грошові кошти. Питання про правову природу таких об'єктів до теперішнього часу продовжують залишатися дискусійними серед юристів. Тому актуальними є проблеми правового регулювання операцій з цінними паперами та грошовими коштами, у тому числі угод, що відносяться до професійної діяльності на ринку цінних паперів. На ринку цінних паперів реалізують свої інтереси держава, підприємці, в тому числі комерційні банки, а також некомерційні учасники ринку цінних паперів і фізичні особи. Ринки цінних паперів активно функціонують в усіх економічно розвинених країнах. Регіональні ринки цінних паперів є частинами складної, багаторівневої структури - загальносвітового фінансового ринку. Договори, на яких базується професійна діяльність фондового ринку (депозитарний договір, брокерський договір, договір довірчого управління грошовими коштами та цінними паперами, договір андеррайтингу), недостатньо регулюються нормами Цивільного кодексу України та або спеціального законодавства. Але ми поговоримо про такий договір як договір про управління цінними паперами та грошовими коштами. Згідно «Правил (УМОВ) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» - договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкти управління. Елементи договору про управління цінними паперами та грошовими коштами В цивілістики до елементів договору традиційно відносять його сторони та предмет. Сторони в договорі про управління цінними паперами та грошовими коштами є установник управління та управитель. Установник управління майном - особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном. Управитель - юридична особа, яка здійснює управління неподільним та загальним майном за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію. Сума договору про управління цінними паперами з одним клієнтом-фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної ста мінімальним заробітним платам. Суттєві умови договору про управління цінними паперами встановлюються законом та за домовленістю сторін. При цьому договір про управління цінними паперами не може укладатися торговцем цінними паперами з компанією з управління активами.

Торговець цінними паперами здійснює управління цінними паперами відповідно до вимог Цивільного кодексу України, зазначеного Закону, інших законів, а також нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Слід зазначити, що для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до умов договору про управління цінними паперами. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їх грошових коштів. За цим Договором Установник управління передає Управителеві в управління об’єкти нерухомості, в подальшому – Майно, а Управитель зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим Майном в інтересах особи, вказаної Установником управління (вигодонабувача). Метою передачі Майна в управління є отримання доходів від ефективного використання Майна в порядку і способами, які визначаються Управителем на власний розсуд. Зміст договору про управління цінними паперами та грошовими коштами Права та обов’язки сторін договору При виконанні операцій з цінними паперами торговці зобов'язані: а) діяти в інтересах клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику; б) узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу або міни цінних паперів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором; в) на вимогу клієнтів попереджати їх про ризики конкретного правочину з цінними паперами, без зазначення конкретних причин, якщо ця умова передбачена договором; г) на вимогу клієнта надавати інформацію щодо ринкової вартості цінних паперів; ґ) виконувати договори та разові замовлення клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором; д) у першу чергу виконувати операції з цінними паперами за договорами та разовими замовленнями клієнтів, а потім власні операції з такими ж цінними паперами; е) у разі наявності у торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найбільш вигідних умовах, торговець зобов'язаний негайно повідомити про це клієнта. Попередження клієнта повинно відбуватися за допомогою засобів зв'язку, визначених договором, з обов'язковим наступним письмовим підтвердженням; є) відкривати окремий поточний рахунок в грошових коштах, що перебувають в управлінні торговця; ж) дотримуватися вимог щодо показників ліквідності, встановлених відповідними нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; з) вести облік грошових коштів клієнтів, що перебувають в управлінні торговця, на окремих поточних рахунках, які відкриваються торговцем в банку. 2. У разі отримання разового замовлення (укладання договору) торговець зобов'язаний ідентифікувати особу клієнта (контрагента) та встановити повноваження клієнта щодо цих цінних паперів.

Отже, мператив нацоналзму, його корен, слд шукати не стльки в людськй природ, психц, як залишаються майже незмнними протягом тисячолть, скльки в особливих структурних потребах ндустрального суспльства. Нацоналзм, як полтичний принцип  як рух, не  наслдком ан деологчних збочень, ан емоцйних крайнощв. Це зовншнй вияв глибоких структурних змн у вдносинах мж суспльством (polity)  культурою, змн, яких неможливо уникнути. Нацоналзм викону необхдну для подальшого розвитку суспльства функцю, вн забезпечу «загальне поширення високо культури в суспльств, в якому до цього часу нижч культури панували в житт бльшост, а часом й усього населення. Це означа повсюдне поширення культивовано школами й наукою мови, пристосовано для потреб чткого й зрозумлого сплкування у сферах бюрократ  технолог [управлння й виробництва]. [Нацоналзм] це побудова анонмного, деперсонфкованого суспльства, де атомзован ндивди можуть заступати один одного  тримаються разом передусм завдяки спльнй культур

1. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

3. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

4. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

5. Мораль і соціальне управління

6. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
7. Управління персоналом в соціальній сфері
8. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

9. Управління праці і соціального захисту населення

10. Ожиріння як медико-соціальна проблема

11. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція

12. Соціальне становище Запорізького краю

13. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

14. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

15. Соціальні інститути.

16. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

17. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

18. Право як спеціальне соціальне явище

19. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

20. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

21. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

22. Соціальна інфраструктура України
23. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
24. Розвиток соціальної географії в СРСР

25. Історія соціально-економічної географії світу

26. Державна соціальна допомога

27. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

28. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

29. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

30. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

31. Соціальна держава

32. Соціальна обумовленість державної служби

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

33. Соціальна цінність права

34. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

35. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

36. Суть та принципи соціальної держави

37. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

38. Мова як символ соціальної солідарності
39. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
40. Історія України. Соціально-політичні аспекти

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

46. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

47. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

48. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

50. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

51. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

52. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

53. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

54. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
55. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
56. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

57. Соціально-духовні основи культури класицизму

58. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

59. Соціально-філософські погляди І.Франка

60. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

61. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

62. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

63. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

64. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные

65. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

66. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

67. Економіка праці та соціально-трудових відносин

68. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

69. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

70. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
71. Соціально-трудові відносини як система
72. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

73. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

74. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

75. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

76. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

77. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

78. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

79. Тривожність як соціально-педагогічне явище

80. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

82. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

83. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

84. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

85. Феномен соціальної держави в європейській традиції

86. Політика і етика: соціально-філософський аспект
87. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття
88. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

89. Мотиви соціальної поведінки особистості

90. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

91. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

92. Предмет дослідження соціальної психології

93. Про практичність соціальної психології

94. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

95. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

96. Соціальне середовище та соціалізація особистості

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

97. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

98. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

99. Соціальні уявлення

100. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.