Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти та науки України Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського Кафедра іноземної філології Курсова робота Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально – виховного процесу в середній навчальних закладах Виконана: Студенткою 446 групи Спеціальності „ПМСО. Мова та література (анг., нім.)” Лолою Яною Олександрівною Науковий керівник: д.п.н., проф. Мартинова Р.Ю. Миколаїв - 2008 ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І Сутність особистості вчителя та його викладацької діяльності 1. Вчитель як індивід, особистість та професіонал: 1.1 Культура та техніка мови вчителя; 1.2 Професійно важливі якості педагога; 1.3. Психологічне забезпечення діяльності педагога 2. Особистість вчителя іноземної мови: 2.1 Модель вчителя – новатора; 2.2 Креативність та артистизм вчителя іноземної мови 3. Роль вчителя та учнів у процесі навчання іноземній мові: 3.1. Співробітництво на уроці іноземної мови РОЗДІЛ ІІ Роль вчителя іноземної мови у навчанні та вихованні учнів 1. Психологічні аспекти діяльності вчителя іноземної мови: 1.1 Урахування вчителем вікових особливостей учнів; 1.2 Вчитель іноземної мови та психологічна допомога підліткам 1.3. Робота вчителя зі слабко встигаючими учнями 2. Роль вчителя іноземної мови у процесі навчання: 2.1.Активізація навчальної діяльності учнів на уроці; 2.2 Методи та способи подолання неуспішності 3. Процес виховання вчителем іноземної мови: 3.1 Створення ситуації успіху; 3.2 Впровадження елементів національного виховання Висновки Додатки Список використаної літератури Вступ У наш час особистість вчителя дуже важко недооцінити. Вчитель супроводжує людину упродовж певних років її життя, допомагає зрозуміти та усвідомити споконвічні життєві цінності та знайти і вибрати вірний шлях у житті. Звичайно, батьки виховують та розвивають дитину, проте вчителі продовжують цей процес, збагачують його, використовуючи при цьому свій педагогічний талант, свої вміння та неабияку майстерність. Вчитель може виступати в ролі вихователя, наставника та викладача. Говорячи про вчителя саме іноземної мови, слід зазначити, що саме він об’єднує всі ці вищезазначені функції. Викладач іноземної мови не лише навчає учнів та формує в них почуття комунікативної компетенції, а й виховує їх, розвиває в них почуття поваги до культури та традицій країни, мова якої вивчається, заохочує кожного учня до сумісної праці та активної діяльності . Роль вчителя іноземної мови у вихованні та навчанні учнів неоціненна. Відповідно до того, чи зможе вчитель викликати у учнів зацікавленість до предмета та бажання вчити мову, буде залежати подальший навчально - виховний процес, і зрештою буде зрозуміло, чи зможе учень стати тим, ким прагне стати та досягти успішності у житті. Адже як відомо, знання іноземної мови відкриває багато перспектив і допомагає оволодіти багатьма професіями. Людина, володіючи іноземною мовою, почуває неймовірне щастя та насолоду, спілкуючись з іноземцями і усвідомлюючи той факт, що її мова зрозуміла. В наш час проблема особистості вчителя іноземної мови та його ролі у житті учнів та школи доволі актуальна.

Оскільки саме він навчає учнів цій мові, виховує їх, допомагає їм усвідомити радість та щастя від можливостей спілкування. Особистість вчителя досліджувалась багатьма вченими і не є новою як для педагогіки, так і для методики. Відомі педагоги Ян Амос Коменський та К. Д. Ушинський розглядали особистість вчителя та нерідко торкались даної теми, а науковці та методисти І.А. Зимняя та І.Л. Бім неодноразово наголошували саме на особистості вчителя іноземної мови . Проте дуже мало уваги було приділено ролі саме вчителя іноземної мови у вихованні та навчанні учнів. І саме тому дана проблема на нашу думку потребує подальшого обговорення. Відповідно до цього темою нашої курсової роботи ми обрано тему „Роль вчителя іноземної мови у здійсненні навчально - виховного процесу у середніх навчальних закладах”. Об’єктом дослідження є особистість вчителя іноземної мови. Предметом дослідження виступає організація навчально – виховного процесу вчителем іноземної мови. Метою роботи ми виявили необхідність визначити та теоретично обґрунтувати роль вчителя іноземної мови в організації шкільного життя. Основними завданнями нашої роботи стали: розкрити особистість вчителя іноземної мови, виявити його професійно важливі якості та їх значення у процесі педагогічної діяльності; обґрунтувати та довести роль вчителя у процесі виховання та навчання дітей (особливо підліткового віку), та допомогти їм у подоланні різноманітних труднощів; підкреслити та наголосити на суттєвій ролі вчителя саме іноземної мови у здійсненні навчально - виховного процесу; представити та оцінити досвід роботи вчителя іноземної мови Миколаївського ліцею „Педагог” (Додаток 2) В роботі застосовано декілька методів наукового дослідження, а саме : Аналіз літературних джерел по вибраній темі; Систематизація та ознайомлення з літературними джерелами; Уточнення та реалізація завдань; Вивчення передового педагогічного досвіду; Спостереження; Бесіда з викладачами іноземних мов Теоретичне та практичне значення наукової роботи: систематизація та уточнення понять, виявлення суттєвих рис та якостей вчителя саме іноземної мови, виділення певних рекомендацій та порад, розкриття головних та суттєвих аспектів вибраної теми. Розділ I Сутність особистості вчителя та його викладацької діяльності 1. Вчитель як індивід, особистість та професіонал 1.1. Культура та техніка мови вчителя. Його емоційний стан. Найважливішим елементом професійної майстерності сучасного вчителя є його усна вимова, яка і є засобом педагогічної діяльності . Мова вчителя служить не лише як рішення учбових завдань. Мовленнєве виховання проходить безперервно, оскільки саме вчителя прагнуть наслідувати учні. Культура мови вчителя. Культура мови не лише виступає одним з найважливіших показників духовного різноманіття педагога, його культури мислення, але і водночас являється могутнім засобом формування особистості. Педагогіка співробітництва, яка розглядає навчально - виховний процес як живу взаємодію між рівноправними партнерами - вчителем і учнями, висуває до мовленнєвої діяльності педагога, який виступає в якості організатора цього процесу, особливі вимоги.

Вчитель повинен своїм словом не просто впливати на учня, організовуючи його доцільну поведінку, але й вміти змінювати цю поведінку в залежності від різним соціальних ситуацій. Мова педагога повинна не лише включати учнів до живого процесу свідомого творчого засвоєння знань, але й викликати в них відповідне співпереживання. Для вчителя найбільш важливим в цьому процесі виступає не скільки сам акт передачі інформації, скільки її оцінка слухачами, тобто степінь взаємодії мовленнєвого висловлювання вчителя. Мова вчителя завжди повинна бути звернена до учня, як партнера по спілкуванню, в незалежності від того, чи відповідає він у словесній чи несловесній формі, в свою чергу так само енергійно впливаючи на мовця. Кожне наступне висловлювання вчителя як головного партнера з взаємодії повинно враховувати реакцію учня та класу в цілому. Живе спілкування вчителя з класом завжди має практичну мету: надання допомоги в усвідомленні школярами сутності запропонованих знань, направлення мислення учнів до певних цілей, пробудження до осмисленого сприйняття інформації. Щоб досягнути цього, вчитель прагне поступово вволікати учнів до процесу своїх суджень, направляє мислення учнів у сторону певних висновків, вивчає їх реакцію і враховує її при подальшoму розвитку теми занять. Важливим компонентом професійних здібностей вчителя, які дозволяють йому донести до слухача зміст мовленнєвого висловлювання, виступає вміння будувати логічну перспективу. Практика показує, що інколи учні, слухаючи мову вчителя, розуміють кожне окреме речення і не розуміють змісту в цілому Мимовільні паузи, зумовлені не логікою змісту, а просто невмінням правильно розподілити дихання, випадкові логічні наголоси, відсутність інтонаційного зв’язку між окремими частинами фрази призводять до того, що зміст усного судження сприймається з великими труднощами або не сприймається зовсім. Подолати такий недолік - справа непроста. Це потребує від вчителя осмислення особливостей усної мови та спеціального тренування. Як бачимо, мова вчителя – це важливий засіб навчання та виховання учнів. Проте навчитись правильно спілкуватись, чітко та лаконічно виражати свої думки – справа не проста, навіть для вчителя. Щоб правильно володіти мовленням, необхідно перш за все, оволодіти технікою мови. Відомо, що мовлення – це усне вираження мови і без опанування техніки мови, вільне та правильне мовлення стає неможливим. Техніка мови вчителя. Мовленнєва техніка - це сукупність елементарних прийомів фонаційного дихання, мовленнєвого голосу та дикції, які доведені до степеню автоматизованих навиків і які дозволяють вчителю з максимальною ефективністю здійснювати мовленнєву взаємодію. Розвинене дихання, тренований голос, досконала дикція надають живому слову педагога яскраву емоційну виразність, яка дозволяє передавати в мові найдрібніші відтінки думки та почуттів. Мова вчителя це перш за все мова, яка звучить. Виконуючи важливу соціальну функцію спілкування, вона, як і будь яка інша звукова система, є акустичною, і оскільки вона належить людині, її неможливо розглядати за межами психофізіологічної діяльності.

Наприклад, успшнсть учнв шкл Кримсько област з росйсько мови в 1954 роц, коли укранська мова не вивчалася, становила 91,1P%, а в 1961 91,6. Дотримання паралельност у вивченн укрансько  росйсько граматики пдвищу грамотнсть учнв з обох спорднених предметв (там само.P Арк. 101). Однак кльксть школярв, котр вивчали укранську мову, почала зменшуватися. Якщо в 1960 1961 навчальному роц  опановувало 24 075 п'ятикласникв, то з них у 6-му клас наступного року продовжило вчити укранську мову вже 22 868 (там само.P Спр. 3542.P Арк. 55). Поза школою на офцйному рвн укранська мова використовувалася в Криму лише пд час призду зарубжних укранцв. А програмою перебування в област групи товариства об'днаних укранцв Канади передбачалося навть вивсити на примщенн вокзалу в Смферопол «втальне гасло укранською мовою» (там само.P Спр. 2309.P Арк. 174). Укранською мовою спробував виступити на одному з урядових прийомв у Ялт 21 серпня 1960 року тогочасний перший секретар ЦК КП Украни Микола Пдгорний

1. Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови

2. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

3. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

4. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

5. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

6. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов
7. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов
8. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

9. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

10. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

11. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

12. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

13. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

14. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

15. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

16. Коносамент - характеристика умов його здійснення

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

18. Використання відеоспостереження з метою формування вмінь педагогичного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов

19. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

20. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

21. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

22. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо
23. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій
24. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

25. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

26. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

27. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

28. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

29. Der Fruhling bluhtet in Mykolajiw - виховний захід з німецької мови

30. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

31. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

32. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

33. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

34. Мотивація і її роль в навчальному процесі

35. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

36. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

37. Роль конкуренции в экосистемах

38. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни
39. Роль материнского генома в развитии потомка
40. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

41. Роль рек в освоении и заселении Сибири

42. Роль транспорта в организации экономического пространства России

43. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

44. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

45. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

46. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

47. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

48. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

49. Финансовый менеджмент и его роль

50. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

51. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

52. Страхование и его роль в рыночной экономике

53. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

54. Роль заимствований в английском языке
55. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации
56. Роль Саскии в жизни Рембрандта

57. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

58. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

59. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

60. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

61. Роль названия в художественном тексте

62. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

63. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

64. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

66. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

67. Роль семьи в жизни Сталина

68. Роль личности в истории. И. Сталин

69. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

70. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года
71. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории
72. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

73. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

74. Монгольское завоевание Руси: последствия и роль в отечественной истории

75. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

76. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии

77. Роль ремоделирования левого желудочка в патогенезе хронической недостаточности кровообращения

78. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15

79. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

80. Галлюциногены (роль особенностей культуры, история открытия и современные взгляды)

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

81. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

82. Агрессивное поведение и его роль в организации сообществ млекопитающих

83. Почвы, их происхождение, свойства и их роль в жизни

84. Международные природоохранные организации и их роль в современном мире

85. Роль конкуренции в экосистемах

86. Учение В.И.Вернадского и других ученых о ноосфере и ее роли в развитии земной цивилизации; исторические истоки этого учения
87. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника
88. Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы

89. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

90. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

91. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

92. Роль поэзии в обучении немецкому языку

93. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

94. Партии, роль и функции в обществе

95. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

96. Фашизм: истоки, сущность, роль в современном обществе

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Роль СМИ в избирательных кампаниях 1999-2000 гг.

98. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

99. Роль транспорта в организации экономического пространства России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.