Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Сучасна українська літературна мова

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЧАСТИНИ МОВИ В сучасній українській мові 10 частин мови: назва приклади САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ іменник слово, вуз, завдання, Микола, Україна прикметник золотий, залізобетонний, легенька, пахуче числівник одинадцять, перший, тринадцятеро, одна шоста займенник я, ви, що, щось, хтось, абихто, будь-який дієслово відкласти, чекай, засліпило, прийшов прислівник спокійно, угорі, по-літньому, згарячу, двічі СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ прийменник до, близько, вглиб, крізь, поза, на, проміж сполучник а, але, та, через те що, не лише, одначе частка так, аякже, це, тільки, ось, ледве чи, мов ОКРЕМА ЧАСТИНА МОВИ вигук ой, ай, ох, о, овва, тьху, ех Частини мови поділяються на самостійні (повнозначні) і службові (неповнозначні); окрему групу складають вигуки і звуконаслідування. Самостійні частини мови (їх шість: іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово і прислівник) називають предмети, їх ознаки, дії та кількість. Самостійні частини мови є членами речення і мають як лексичне, так і граматичне значення. Службові частини мови (їх три: прийменник, сполучник, частка) предметного лексичного значення не мають і служать лише для зв’язку слів у реченні (прийменник, сполучник) або для надання окремим словам і реченням додаткових смислових чи емоційно-експресивних відтінків, а також для творення морфологічних форм і нових слів (частка). Вигуки і звуконаслідування виражають лише волевиявлення, емоції, етикет, імітують звукові сигнали птахів, тварин, явищ природи. ОЗНАКИ ЧАСТИН МОВИ Будь-яку частину мови характерізують такі ознаки: ознака показує лексичне значення що означає частина мови (напр., прикметник виражає ознаку предметів) синтаксична роль які ролі частина мови виконує у реченні (підмет, присудок) розряди за значенням на які групи слів підрозділяється морфологічні ознаки за якими параметрами (час, рід, вид та ін.) змінюється частина мови ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ Лексичні значення різних частин мови такі: частина мови що означає САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ іменник означає предмети і явища прикметник виражає ознаку предметів числівник позначає число, кількість предметів, порядок їх при лічбі займенник вказує на особу, предмет дієслово виражає дію або стан предметів прислівник позначає ознаку дії, ознаку іншої ознаки чи предмета СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ прийменник служить засобом вираження відношень іменника до інших слів у реченні сполучник зв'язує між собою однорідні члени речення і частини складного речення частка виражає модальні відтінки у реченні ОКРЕМА ЧАСТИНА вигук виражає почуття і виявлення емоційно- вольових реакцій людини СИНТАКСИЧНА РОЛЬ ЧАСТИН МОВИ Самостійні частини мови виступають членами речення і можуть виконувати як властиву їм основну роль, так і неосновну, призначену для іншої частини мови. Напр., основні ролі іменника такі: підмет (у називному відмінку); додаток (у непрямих відмінках). Але іменник може бути також: означенням замість прикметника (зошит з паперу- який?- паперовий зошит); обставиною, хоч ця роль є основною для прислівника (прийшов ранньою порою- коли?- повернувся вранці); присудком (хоч ця роль властива дієслову) у сполученні з дієслівною зв'язкою (Олег став учнем).

Службові частини мови членами речення не виступають і виконують тільки граматичну роль у поєднанні з самостійними частинами мови. Синтаксичні ролі частин мови у реченні: частина мови синтаксичні ролі САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ іменник Основна: підмет (називний відмінок або родовий, коли поєднується з кількісним числівником або іншим словом з кількісним значенням- у складеному підметі; додаток (у непрямих відмінках); Неосновна: обставина (частіше іменник з прийменником, особливо в місцевому відмінку); неузгоджене означення; прикладка; іменна частина неузгодженого присудка прикметник Основна: узгоджене означення; Неосновна: - іменна частина складеного присудка числівник Основна: означення (порядкові і кількісні- у непрямих відмінках); підмет (у називному відмінку- самостійно або разом з іменником у родовому відмінку); додаток (кількісні- у знахідному відмінку разом з залежним іменником, іменна частина складеного присудка) займенник Основна: для тих, що вказують на предмети: підмет (у називному відмінку); додаток (у непрямих відмінках); для тих, що вказують на ознаки і на порядок при лічбі: означення дієслово Основна: присудок (особові форми всіх трьох способів); Неосновна: для неозначеної форми: підмет; присудок, означення; додаток; обставина; для дієприкметника: іменна форма складеного присудка; означення; для дієприслівника: - обставина прислівник Основна: обставина Неосновна: - неузгоджене означення СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ прийменник оформляє відмінкове значення іменника як члена речення (з називним відмінком не вживається) сполучник - сурядний: виступає засобом зв'язку однорідніх членів або частин складносурядного речення чи супідрядних однорідних речень; підрядний: приєднує підрядне речення до головного в складнопідрядному реченні частка підсилює або виділяє якесь слово; служить засобом вираження питання, ствердження, заперечення і т.д. ОКРЕМА ЧАСТИНА вигук служить засобом вираження оклику, спонукання та ін.; відділяється від інших членів речення комою або знаком оклику; може заміняти речення із значенням здивування, захоплення, захвату і т.д.; вживаючись замість самостійного слова, може виступати будь-яким членом речення РОЗРЯДИ ЧАСТИН МОВИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ Розряди частин мови за значенням (лексико- граматичні розряди)- це об'єднання слів у групи (у межах однієї частини мови) за якимись параметрами. Напр., у межах іменника виділяються такі групи слів: власні і загальні; конкретні і абстрактні; назви істот і неістот; збірні; речовинні. Розряди слів за значенням виділяються в усіх частинах мови: частина мови групи слів, на які поділяється частина мови САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ іменник власні і загальні; конкретні і абстрактні; назви істот і неістот; як окремі групи серез загальних іменників: збірні речовинні прикметник якісні, відносні і присвійні; якісні, крім того, мають форми вищого і найвищого ступенів порівняння; числівник порядкові та кількісні (власне кількісні, збірні, дробові, неозначено- кількісні); прості, складні і складені займенник особові, зворотний, питальні, відносні, присвійні, вказівні, означальні, неозначені, заперечні дієслово перехідні та неперехідні; серед неперехідних виділяється також розряд зворотних дієслів прислівник - означальні і обставинні: означальні поділяються на якісно- означальні, кількісно- означальні, способу дії; обставинні- на обставинні часу, місця, мети і причини; первінні та вторинні СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ прийменник просторові, часові, причини, мети, умови і допустові, способу дії, кількісні, означальні, об'єктні; первинні (непохідні) і вторинні; (похідні) прості, складні і складені сполучник - первинні і похідні частка - частки, що надають смислових відтінків: вказівні, означальні, обмежувально- видільні, підсилювальні; - частки, що вказують на модальні слова: стверджувальні, заперечні, питальні, спонукальні, власне модальні, емоційно- експресівні; формотворчі; - словотворчі ОКРЕМА ЧАСТИНА МОВИ вигук емоційні, волевиявлення, мовного етикету; звуконаслідувальні слова; - первісні і вторинні (похідні від дієслів, іменників, сполучень слів) МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЧАСТИН МОВИ Морфологічна ознака- це характеристика певної групи слів, яка визначає зміну граматичних форм цих слів або слів, що від них залежить.

До морфологічних ознак належать: ознака у чому виражається особливості словозміни відмінюється частина мови чи не відмінюється; за якими ознаками особливості словотворення як створена частина мови особливості морфологічної будови - з яких частин складається (чи є у складі суфікси, префікси та закінчення) Пояснити це можна на прикладі будь-яких споріднених слів, напр., прикметника добре (добре слово) та прислівника добре (як тут добре), які чітко відрізняються одне від одного: прикметник прислівник - відмінюється; - первинне слово; - складається з кореня добр- і закінчення (е) - незмінний; - похідне, утворене суфіксом -е від прикметникової основи; - складається з кореня добр- і суфікса -е За морфологічними ознаками слова усіх частин мови поділяються на змінювані і незмінювані. До змінюваних належать іменник, прикметник, числівник, займенник і дієслово. До незмінюваних належать прислівник, прийменник, сполучник, частка і вигук. Морфологічні ознаки всіх частин мови: частини мови морфологічні ознаки ЗМІНЮВАНІ ЧАСТИНИ іменник - відмінюване слово; змінюється за відмінками і числами; має рід; початкова форма- називний відмінок однини (для тих, що вживаються тільки в множині- називний множини); прикметник - відмінюване слово; змінюється за родами, числами і відмінками; початкова форма- називний відмінок однини чоловічого роду; може мати форму ступеня порівняння (в якісних прикметниках); числівник - відмінюване слово; змінюється за відмінками; числівники один, два змінюються також за родами; числівник один- за числами; початкова форма- називний відмінок; займенник - відмінюване слово; початкова форма- називний відмінок однини; - той, що вказує на предмети, змінюється за відмінками, може мати рід і число; - той, що вказує на ознаки, змінюється за відмінками, родами і числами; - той, що вказує на кількість- за відмінками; - той, що вказує на порядок при лічбі- за родами, числами і відмінками дієслово дієслово утворює також форми дієприкметника і дієприслівника: - дієприкметник змінюється за родами, відмінками і числами; має стан, вид і час; - дієприслівник- незмінювана форма, має вид і час НЕЗМІНЮВАНІ ЧАСТИНИ прислівник незмінюване слово прийменник незмінюване слово сполучник незмінюване слово частка незмінюване слово вигук незмінюване слово САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ Іменник - це частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання хто? що? (черговий, патріот, птеродактіль). Предметом у граматиці вважається все, про що можна спитати хто це? що це?, напр.: хто це?- вчений; що це?- картопля. СИНТАКСИЧНА РОЛЬ ІМЕННИКА Основна синтаксична роль іменників - підмет (Ми погомоніли трохи та й розійшлися) та додаток (Василь знайшов Степана). Іменники можуть бути також: неузгодженим означенням (Рука Сашка легла на моє плече); іменною частиною складеного присудка (Він завжди був чудовим хлопцем); обставиною (Наталка з Ларисою вийшли з будинку). РОЗРЯДИ ІМЕННИКА ЗА ЗНАЧЕННЯМ Серед іменників виділяються такі групи слів: 1. загальні назви - власні назви 2. назви істот - назви неістот 3. конкретні - абстрактні 4. збірні 5. речовинні НАЗВИ ЗАГАЛЬНІ І ВЛАСНІ іменники приклади загальні ручка, перо, галіфе, панама, країна, папір, сонце, щастя, подружжя, телебачення власні Дніпро, Рябоштан, Марс, Марійка, Василь, Франція, Стецюк, Карпати, газета &quo ;ТВпарк&quo ;, Загальні іменники позначають предмети в цілому.

Тут скфи ховали свох царв, тут загинув великий вотель Святослав, тут збереглися ще капища архачних арв. ¶ от сюди в грк години сткалося укранство в пошуках кращо дол. ¶ закономрно, що козацька Украна, як у колишн давньоруськ часи, стала знову прикладом для ґвропи як в нтелектуальному, так  в духовному план. Вдзначу хоча б першу в свт конституцю (гетьмана Пилипа Орлика 1710 р.)  першу «нацональну» (украномовну) ґвангелю (середина XVI ст.). Коли християнський свт ще молився латиною, а Московя старослов'янською, козацька Украна мала уже свй так званий Пересопницький Новий Завт рдною мовою, створений на кошти княгин Анастас Заславсько[Вн збергся. На Пересопницькй ґвангел приймають присягу президенти сучасно Украни]. ¶ це перша укранська книга вона, як бачимо, також народжена козацькою Украною. Думаю, не випадково козацьк мсця затоплен за допомогою гребель. Все це справа одних рук:  Кивське море,  Чорнобильська АЕС,  черкаськ розливи. Тут затоплена ваша духовна Атлантида

1. Сучасна українська державність

2. Українська література, як предмет вивчення у школі

3. Українська національна революція 1649-1657рр

4. Українська держава П. Скоропадського

5. Українська та зарубіжна культура

6. Методика вивчення творів різних жанрів
7. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій
8. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

9. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

10. Норми сучасної української мови у спілкуванні

11. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

12. Українська мова серед інших слов’янських мов

13. Українська спеціальна лексика

14. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

15. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

16. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

17. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

18. Українська повстанська армія

19. Українська революція (1917-1920 роки)

20. Українська національна кухня

21. Українська культура 1980–90-х років

22. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.
23. Українська культура ХХ ст.
24. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

25. Українська література XI—XII століть

26. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

27. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

28. Українська модель менеджменту

29. Українська асоціація якості

30. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

31. Методика вивчення прикметника в початковій школі

32. Підготовка до ЗНО - українська мова

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

34. Українська національна ідея

35. Центристські партії в політичній системі сучасної України

36. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

37. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

38. Українська діаспора
39. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання
40. Жовтень 1917 року в сучасній літературі

41. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

42. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

43. Україна в сучасному геополітичному просторі

44. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

45. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

46. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

47. Сучасні види страхування в Україні

48. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

50. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

51. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

52. Проблеми вивчення історії української журналістики

53. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

54. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові
55. Текстовий потенціал українських прийменників
56. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

57. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

58. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

59. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

60. Шевченкове кредо і сучасне відродження України

61. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

62. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

63. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

64. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

65. Вивчення української мови в початкових класах

66. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

67. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

68. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

69. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

70. Вивчення референтних груп сучасного суспільства
71. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні
72. Сучасна митно-тарифна політика України

73. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

74. Сучасний стан фондового ринку України

75. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

76. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

77. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

78. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

79. Атомна енергетика України і РПС

80. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

82. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

83. Політичні права і свободи громадян України

84. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

85. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

86. Билеты по методике обучения иностранным языкам
87. Львівський музей українського мистецтва
88. Методика исправления речевых недостатков у актёров

89. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

90. Методика предупреждения орфографических ошибок

91. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

92. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

93. Методика расследования компьютерных преступлений

94. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

95. Пропись цифр. Методика прописи цифр

96. Преступность и методика ее изучения

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

98. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

99. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.