Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Постановка проблеми: формування певного способу життя молоді в тому числі й такого, невід’ємною частиною якого стає високий рівень гендерного виховання, відбувається за тими ж закономірностями розвитку індивіда, за якими здійснюється процес соціалізації особистості взагалі, а також визначаються гендерні стереотипи у процесі виховання цієї особистості. Тому теоретичні стереотипи гендерного виховання дівчат-підлітків доцільно розглядати у контексті соціалізації молодої людини взагалі та гендерних стереотипів виховання зокрема. Сучасна педагогічна думка знаходиться на тому етапі свого розвитку, коли з’являються нові фактори, які впливають на систему ролей та поведінку особистості в сучасному світі. Серед таких факторів, що охоплює різні сфери суспільного життя, є фактор статі. Цей фактор визначає стать як сукупність фізіологічних та анатомічних особливостей, які людина отримує від природи. Очевидним є, що стать відіграє не тільки біологічну, а й соціальну роль. Закономірно з’являється визначення окремої соціальної статі – гендера, що є вираженням поняття систем ролей та відносин, між чоловіками й жінками в суспільстві як соціальними об’єктами. (8,14) Проблема гендерних відносин та формування їх стереотипів у процесі виховання молоді взагалі та дівчат-підлітків зокрема стала актуальною як в нашому суспільстві, так і за рубежем з кінця ХХ століття. Проблема тендера розглядається в роботах С.Ф. Хрисанової, О.А. Величко, Т.П. Голованової, Г.В. Запорожець, О.Б. Петренко, Т.Г. Димнової, А. Гаваркяна. Гендерні стереотипи поведінки дівчат-підлітків у сучасній школі, гендерні відносини у сім’ї, правові норми гендерної рівності досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені Ю. Галустян, О. Ярош, А. Толстокорова, Н. Левчук, І. Кон, П. Пергер, Т. Лукман, I. S ei berg, I. Scrape, E. Yoffma та ін. Аналізуючи визначення поняття гендер, вчені прийшли до більш глибокого його розуміння, а саме до ролі гендерних стереотипів поведінки у процесі виховання. Існування гендера підкреслює соціальні аспекти статі і пов’язані з ним стереотипи, які безпосередньо впливають на поведінку і самоідентифікацію особистості, а отже і потребують ретельного дослідження. У роботах іноземних дослідників А. Oakley, A. Hus o , B. Ichroeder, M. Komarovsky, C. hrall та інші розглядається питання гендерних ролей та стереотипів у суспільстві. Так А. Oakley твердить, що « суспільство організоване навколо переконання, що відмінності між статтями більш значущі, чим ті, які у них є спільні. Коли намагають визначити цю різницю в термінах «природних» відмінностей, тут зміщується два різних процеси: тенденція розрізнити стать і тенденція розрізнити спосіб існування статі. Перше є дійсно постійною рисою людського суспільства, але друге – ні. І тому необхідно розрізняти стать і гендер, якщо статеві відмінності мають природне походження, то другі – мають своє джерело в культурі, а не в природі.» (12,22) Метою нашого дослідження є теоретичний аналіз проблеми та визначення гендерних стереотипів у процесі виховання дівчат-підлітків. Поняття стереотип походить від грецького «s ereos» (твердий, об'ємний) та « y os» (відбиток), який був використаний вперше в 1798 році для опису процесу друкування.

Вперше як науковий термін стереотип був запропонований у 1922 році після виходу у світ книги американського дослідника Уолтера Ліпммана «Суспільна думка». За У.Ліпмманом, стереотип – це упереджені погляди, які рішуче керують процесом сприйняття. Пізніше з'явилися дослідження стереотипів, що проводилися вченими різних країн, внаслідок чого було сформульовано ряд визначень, що стосувалися соціальних стереотипів. Так під соціальними стереотипами розумілось «схильність сприймаючого суб'єкта легко та швидко підпорядковувати сприймаючу людину в певній категорії в залежності від віку, етичної належності, національності і професії, тим самим присвоювати йому якості, які вважаються типовими для людей цієї категорії» (1,95). Т. Шибутані трактує соціальний стереотип як «популярне поняття, що визначає наближене групування людей, з точки зору якого розрізняють значення, що підтримується поширеними уявленнями відносно властивостей цих людей. Такі абстракції формуються шляхом комбінації виділених форм поведінки у частини людей, які класифікуються певним чином. До людей із етнічних меншостей звичайно ставляться так, нібито всі вони одинакові». Спираючись на дані трактування під соціальними стереотипами, можна розуміти спрощений, схематизований, емоційно – яскравий і дуже стійкий образ якогось соціального об'єкта (групи, людини, явища), що легко поширюється на всіх представників. За філософським означенням, стереотип (соціальний) – це звичний, усталений спосіб духовної діяльності, стійкі форми сприйняття і оцінювання соціальних об'єктів і явищ, нормативні утворення групової й суспільної свідомості (7, 498). Роль соціального стереотипу в соціальному процесі визначається тим, що цей стереотип є одним із різновидів творення суспільних стосунків. Стереотипи є прикладом соціально схвальної або соціально припустимої поведінки. Гендерні стереотипи – це один із видів соціальних стереотипів, в основі яких лежить уявлення суспільства про «маскулінне» – чоловіче та «фемінне» – жіноче. Тобто, це стійкі, повторювані, загальноприйняті уявлення про місце і ролі жінок і чоловіків у суспільстві (6, 40). Так, американські соціологи, вивчаючи стереотипи жіночої та чоловічої поведінки запропонували студентам назвати, які на їх думку найбільш вживані слова, що характеризують чоловіка і жінку. Типовими рисами для чоловіка були названі агресивність, заповзятливість, він – домінуючий і незалежний, емоційно стриманий, діловитий, знає, як опановувати світом, легко приймає рішення, вільно говорить про секс з іншими чоловіками, самовдоволений. Стереотипами типових жіночих рис є сентиментальність, ніжність, м'якосердість, тактовність, вона не використовує брутальних слів, розуміє почуття інших, балакуча, цікавиться власною зовнішністю, цінує мистецтво, сильно потребує захисту, охайна у звичках, спокійна (13, 61). Насправді в житті не завжди спостерігається чітке дотримання вищеназваних характеристик. Основні гендерні характеристики можуть дуже змінюватися. Незалежно від біологічної статі індивід може демонструвати як жіночі, так і чоловічі риси. Наприклад, чоловік може бути ніжним, лагідним, але при цьому він не стане менш чоловічним.

В той же час жінка може бути більш наполегливою, амбіційною, але не менш жіночною. Укорінення гендерних стереотипів у свідомості людей яскраво прослідковується у виховному процесі сімейних стосунків. Поряд з сім'єю формувати різні типи поведінки у дітей, виходячи із існуючих гендерних стереотипів, продовжує школа. Аналізуючи дослідження, проведені у різних країнах, ми помітили, що вчителі більше уваги приділяють хлопчикам. Хлопчиків частіше залучають до експериментів, очікують від них вищих результатів, ніж від дівчаток. Відмінні реакції учителів і на порушення учнями поведінки. Відомо, що хлопці частіше створюють проблеми з поведінкою, ніж дівчата. Але відмічено, що дрібні порушення дисципліни, допущені дівчатами, викликають активну, негативну реакцію у вчителів, тоді як на таку поведінку хлопців учитель може і не зреагувати. Дівчаток хвалять за слухняність, старанність, а хлопчиків – за знання, успішну інтелектуальну діяльність. Відповідно, дівчаток менше налаштовують на працю, їх заохочують прийняти те, що є належним, а хлопчиків стимулюють працювати, щоб досягти успіху (4, 90; 8; 9). В результаті цього аналізу ми дійшли висновку, що у виховному процесі існує декілька стереотипів гендерної поведінки дівчат-підлітків. Основними гендерними стереотипами є погляди на особу з точки зору біологічної статі та погляди на особу як носія конкретних особистісних якостей. Особистісні якості дівчини-підлітка у єдності з біологічною та соціальною статтю формують ідеал нової людини. Як виявилось, стереотипи фемінності мають стійке ядро – це комплекс уявлень, суджень про риси, що становлять суть жіночності. Це думки і судження про зовнішність та особливості способу життя і трудових навичок, які пов’язані з виконанням статевої ролі. Для дівчат це такі риси, як чутливість емоційного сприйняття, пластичність натури. Це риси турботливої матері, ніжної дружини. Як бачимо, ядро статево-рольових стереотипів збігається з традиційними стереотипами фемінності. Відмінності в уявленні про жіночність у підлітків різних статей стосується рис, що характеризують периферійний зміст статево-рольових стереотипів. Це мінливість стереотипів відповідає трансформацій суспільної думки про жіночність. Таким чином, нам здається, що зміни у статево-рольових стереотипах відображають соціально-економічні зрушення в суспільстві, які пред’являють до жінки нові вимоги. Дослідження показують, що сьогодні не можна уявити фемінність як ортогональний вимір особистості. Тому ми, маємо підставу стверджувати, що на сучасному етапі в модулі фемінності відбуваються зміни, які свідчать про те, що з’явився новий статево-рольовий андроген ний тип, тобто такий, який має риси, як маскулінного, так і фемінного типу. А тому виховання жіночності як проблема статево-рольової соціалізації в сучасних умовах не лише залишається актуальною, а й зростає, тому що зростає можливість конфліктів гендерної ідентичності, підґрунтям, яких є динамізм умов життєдіяльності, за яким може не встигати механізм адаптації. В результаті досліджень гендерних стереотипів дівчат-підлітків ми дійшли наступних висновків: Ядро стереотипів фемінності дівчат-підлітків збігається з традиційними стереотипами.

В результате афроамериканским женщинам нередко приходится проявлять формы гендерно-ролевого поведения, противоположные гендерным стереотипам, традиционным для белых американок. Хотя среди афроамериканцев не столь сильно, как среди других культурных групп, распространена традиционная («ядерная») модель семьи, определенные факторы способствуют стабильности и сплоченности их семьи и общины. К ним относятся: 1) прочные родовые связи между членами различных самостоятельно живущих семей; 2) строгие этические правила, касающиеся трудовой сферы, карьеры и образования; 3) исключительно высокий уровень адаптивности и гибкости по отношению к семейным и гендерным ролям; 4) верность религиозным ценностям и активное участие в жизни церкви (Ho, 1987; Reid & Comas-Diaz, 1990; Schaefer, 1990). Третье этническое меньшинство состоит из американцев азиатского происхождения. Оно характеризуется крайним разнообразием традиций, принятых в странах, являющихся родиной представителей этой группы (Китай, Филиппины, Япония, Индия, Корея, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд и т.Pд.)

1. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

2. Женщина и Мужчина в поисках гармонии. Анализ гендерных стереотипов

3. Вплив характеру людини на його особисту безпеку

4. Гендерные стереотипы в испанской спортивной прессе

5. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

6. Роль трудового виховання в становленні особистості
7. Влияние гендерных стереотипов на выбор будущей профессии
8. Исследование гендерных стереотипов и моделей поведения в конфликтных ситуациях

9. Некоторые особенности восприятия гендерных стереотипов рекламы

10. Роль родини у становленні особистості

11. Социально-психологические характеристики гендерных стереотипов у юношей и девушек в студенчестве

12. Гендерные стереотипы в спорте

13. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

14. Сущность гендерных стереотипов

15. Агресивна поведінка підлітків

16. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

18. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

19. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

20. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

21. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

22. Самовиховання підлітків
23. Формування пізнавальних інтересів підлітків
24. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

25. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

26. Неврози в дітей і підлітків

27. Особливості прояву агресивного поводження підлітків, що виховуються в умовах школи-інтернату

28. Проблема "важких" підлітків

29. Профілактика та корекція поведінки підлітків

30. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

31. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

32. Статеве життя підлітків

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

34. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

35. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

36. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

37. Формирование и становление гендерной идентичности

38. Становление гендерной лингвистики в контексте общего развития науки о языке
39. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці
40. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

41. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

42. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

43. Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі

44. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

45. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

46. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

47. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

48. Крушение Второй Империи и становление Третьей Республики во Франции

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

50. Становление категории залога в англ. языке

51. Зарождение и становление русского кинематографа

52. Становление классического джаза

53. Становление и развитие фашизма в Италии. Бенитто Муссолини

54. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.
55. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории
56. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

57. Становление династии Романовых

58. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

59. Система воспитания, как условие становления личности

60. Процесс становление власти в России (Доклад)

61. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

62. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

63. Влияние семьи на становление личности

64. Психологический театр импровизации Уличные постановки. Становление и развитие

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

65. Гендерная психология

66. Психологические механизмы формирования социальных стереотипов

67. Демонстрация стереотипов и предрассудков (расизм, сексизм, эйджизм).

68. Этапы становления социологии в России

69. История становления демографии и первые переписи населения в Великобритании

70. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени
71. Возникновение и становление философских учений. Предмет философии, его историческая трактовка
72. Философия Нового времени и становление первой научной картины мира

73. Этапы становления ипотечного кредитования в России в 90-е годы

74. Свободные экономические зоны и проблемы их становления в Молдове

75. Становление и развитие менеджмента в США

76. Малый бизнес: черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы становления в России

77. Становление и развитие ОАО ЖКФ "Красный Октябрь" 1998 – 2001 годы

78. Становление и история российского рынка ценных бумаг

79. Национальная система инноваций и проблема её становления

80. Роль государственной Думы в истории становления Российской государственности

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

81. Становление современного Российского государства

82. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России

83. Становление английского парламентаризма

84. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление централизованного Российского государства в XIV – XV вв.

85. Киевская Русь и Великое княжество Литовское в период становления и развития государственности

86. Становление Руси
87. Академия наук и становление научного знания в России
88. Становление и развитие кредитной системы России XVIII-XIX столетии

89. Создание и становление Древней Руси

90. Становление династии Тюдоров

91. Становление абсолютной монархии в России

92. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

93. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

94. Становление Великой Русси

95. Становление абсолютизма - окончание централизации государства

96. Становление системы демократических стуктур Британии 17-19вв

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Историко-педагогический анализ становления воспитательных систем инновационных школ в России XIX - начала XX века

98. Становление феодальных отношений в Японии

99. Становление Афинского полиса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.