Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ Продуктивні сили суспільства системно організовані. Їх конструктивними системостворюючими елементами є праця людини, предмети і засоби праці у всій їх сукупності і безперервній взаємодії. До структури продуктивних сил входять також технологія, організація, виробнича і соціальна інфраструктури. Технологія – сукупність способів дії людини на предмет праці з використанням відповідних засобів праці, а також різних режимів протікання виробничих процесів. Організація виробництва – сукупність виробничих структур суспільства, різних галузей економіки, а також способів, прийомів, форм їх взаємодії, механізму їх виробничо-господарських зв'язків. Інфраструктурою продуктивних сил є їх допоміжні складові частини, що забезпечують нормальне функціонування всієї системи продуктивних сил. Виробничу інфраструктуру утворюють транспорт, зв'язок, енергетика, особливе місце займає маркетингова діяльність, науково-технічна, ринково-кон'юнктурна та інша виробничо-господарська інформація. До соціальної відносяться: освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, які обслуговують функціонування і розвиток особистого фактора виробництва. 1. Технологічний спосіб виробництва Суспільне виробництво має 2 сторони – соціальну і матеріально-речовинну. З соціального боку, виробництво виступає як сукупність процесів взаємодії між людьми у безпосередньому виробництві плюс процеси привласнення і розподілу результатів праці між членами суспільства. З матеріально-речовинної сторони суспільне виробництво є всією сукупністю дії людей на предмети праці за допомогою відповідних засобів праці. Способи, прийоми впливу дій людей на предмети праці, що ґрунтуються на механічних, фізичних, хімічних та інших природних властивостях засобів виробництва, утворюють технологію виробництва. Технологія виробництва специфічна у кожному окремому випадку, але всі конкретні види виробничих технологій базуються, в основному, на єдиному досягнутому в кожен даний історичний відрізок часу рівні розвитку фундаментальних, природничих наук і на рівні оволодіння людьми силами природи. В результаті складається єдиний в основному рівень технологічності у всіх конкретних виробництвах, і технологія виступає як загальна форма продуктивних сил і важливий їх внутрішній структурний інструмент. У крупному, глобальному історичному плані процес розвитку технології як загальної форми продуктивних сил характеризується наявністю ряду специфічних етапів або технологічних способів виробництва. Технологічний спосіб виробництва є сукупністю способів, прийомів, приватних технологій, створення життєвих благ і послуг, що характеризується історично певним рівнем розвитку природничих наук і прикладного використання їх досягнень у виробництві. Технологічний спосіб виробництва охоплює всю сукупність продуктивних сил і організаційно-економічні відносини, на відміну від суспільного або соціального способу виробництва він не включає соціально-економічні відносини. Технологічний спосіб виробництва є матеріальною основою виникнення і розвитку соціально-економічних відносин і матеріальним базисом суспільного способу виробництва.

Історія людства знає такі технологічні способи виробництва: збиральництво, мануфактурне виробництво, машинно-фабричне індустріальне виробництво і постіндустріальне інформаційне виробництво. Кожен попередній технологічний спосіб виробництва історично вичерпує себе, вступає у кризовий стан, тобто нездатність до розширення виробництва відповідно до збільшених потреб суспільства. Перехід до нового технологічного способу виробництва є новим революційним стрибком. Історично перший технологічний спосіб виробництва – це збирання готових продуктів природи: плодів, рослин; полювання на тварин; рибальство. Він відповідає історії первісного суспільства. Революція, пов'язана з відкриттям вогню, зумовила перехід від збиральництва до мануфактурного виробництва, яке характерне для епох рабства і феодалізму і було матеріальною основою зародження капіталізму в його ранніх формах простої кооперації і мануфактури. Машинно-фабричне індустріальне виробництво виникло при капіталізмі у другій половині XVIII століття і панує до наших часів. Перехід до нього відкрив промисловий переворот, що ознаменував перехід від ручного до машинного виробництва. Основним осередком організації виробництва при ньому була фабрика – підприємство, засноване на застосуванні машин, де машини доповнюють одна одну. Основні елементи машинного комплексу: руховий механізм; передавальний пристрій; робоча машина або виконавчий механізм. Сучасна НТР породила новий ступінь у розвитку машинного виробництва. Сучасні машини в своїй більшості доповнюються 4 ланкою – автоматичним контрольно-регулюючим пристроєм. На основі створених і широко впроваджуваних автоматизованих систем розвивається автоматизоване виробництво. Сучасна НТР зумовила серйозні структурні зміни в суспільному виробництві. Виникли і набули прискореного розвитку новітні наукоємні, ресурсозберігаючі технології, а в біотехнології – виробництво нових нетрадиційних конструкційних матеріалів. Також сучасна НТР зумовила бурхливий розвиток засобів інформації – інформаційне виробництво. Науково-технічна інформація є обов'язковою умовою роботи сучасної системи машин, які містять пристрої, що управляють; вона є засобом підвищення якості робочої сили. В цілому науково-технічна, економічна, комерційна інформація є необхідною передумовою успішної організації всієї виробничо-господарської діяльності підприємств та їх стратегічного планування та поточного оперативного регулювання. В економічно розвинених країнах склався інформаційний сектор економіки. Його підприємства здійснюють збір, високоякісну комп'ютерну обробку і продаж різної інформації з передачею значних об'ємів на великі відстані за допомогою різних засобів зв'язку (до нього відносяться і підприємства, які виробляють комп'ютерне устаткування). Інформаційний сектор займає достатньо міцні позиції в економіці розвинених країн. Багато зарубіжних дослідників приходять до висновку про становлення і розвиток постіндустріального інформаційного суспільства. 2. Система виробничих відносин суспільства Суспільне виробництво завжди є єдністю двох сторін: ставлення людей до природи (продуктивні сили) і ставлення людей один до одного (виробничі відносини).

Люди в процесі виробництва незалежно від своєї волі і свідомості вступають у певні зв'язки і відносини. Ці відносини одержали назву виробничих або економічних відносин. Виробничі відносини не зводяться тільки до відносин у процесі виробництва. Справа в тому, що процес виробництва не є одноразовим актом. Він повинен безперервно поновлюватися, оскільки люди не можуть перестати виробляти, як не можуть перестати споживати. Виробництво, що розглядається як постійно поновлюваний процес, є відтворення, яке включає не тільки сам процес виробництва, але і розподіл, обмін і споживання. Все ці чотири елементи відтворення знаходяться в тісній взаємодії, але визначальна роль завжди залишається за виробництвом. Власне виробництво виступає як процес створення життєвих благ і послуг. Розподіл – проміжна фаза або стадія в русі суспільного продукту з виробництва у споживання, на якій визначається частка кожного учасника суспільного виробництва в спільно проведеному продукті. Обмін – це фаза у русі суспільного продукту з виробництва в споживання, на якій виробники обмінюють вироблені ними продукти на грошові доходи та на інші продукти і послуги, необхідні для задоволення їх потреб. Споживання – завершальна фаза в русі суспільного продукту, що полягає у використанні створених предметів для задоволення потреб. Ці 4 процеси не існують поза їх взаємодіючою єдністю. Виробництво і споживання – початковий і кінцевий пункти руху продукту, при цьому кожен з них містить в собі інший, виявляє себе як інший або через нього. Виробництво є також і споживанням, і навпаки. Виробництво – це продуктивне споживання. Розподіл і обмін займають проміжне положення між виробництвом і споживанням. Примат у цій єдності належить виробництву, оскільки розподіляти, обмінювати і споживати можна тільки те, що вироблено. Розподіл, обмін і споживання не тільки знаходяться поряд з виробництвом, але і походять з нього. Обмін, перш ніж бути обміном продуктами, є обміном діяльністю в самому виробництві, який і складає суть виробництва. Щоб виробництво здійснювалося безперервно, у наявності постійно мають бути всі його фактори, створюючи продуктивні сили суспільства. Відтворення продуктивних сил насамперед припускає відтворення робочої сили, людей, тобто особистого фактора. Воно охоплює такі процеси: 1) відновлення працездатності економічно активного населення; 2) безперервне зростання кваліфікації, науково-технічного, загально­культурного рівня працівників; 3) відтворення самої людини, нових поколінь людей, їх виховання і спеціальну професійну підготовку до трудової діяльності; 4) безперервний прихід нових поколінь працівників на зміну тим, що вибувають. Відтворення продуктивних сил припускає далі відтворення засобів виробництва. Воно включає ремонт і заміну будівель, споруд, верстатів, машин, що поступово зношуються у виробничих процесах, а також відновлення перехідних запасів, повністю споживаних при створенні нових продуктів, сировини, матеріалів тощо. Відтворення продуктивних сил суспільства припускає також відтворення виробничої і соціальної інфраструктури, особливо наукового забезпечення матеріального виробництва і всіх інших сфер життєдіяльності суспільства.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

2. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

3. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

4. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

5. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

6. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
7. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків
8. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

9. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

10. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

11. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

12. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

13. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

14. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

15. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

16. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

17. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

18. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

19. Ринкова інфраструктура

20. Роль власності у соціально-економічних процесах

21. Соціальні проблеми у ЗМІ

22. Соціальна екологія
23. Антропологічні типи українців
24. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

25. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

26. Сутність і значення соціального страхування

27. Державна політика соціального страхування

28. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

29. Розвиток соціальної географії в СРСР

30. Історія соціально-економічної географії світу

31. Державна соціальна допомога

32. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее

33. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

34. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

35. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

36. Соціальна держава

37. Соціальна обумовленість державної служби

38. Соціальна цінність права
39. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
40. Сутність та соціальне призначення держави

41. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

42. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

43. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

44. Антропологічні типи українців

45. Історія України. Соціально-політичні аспекти

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

50. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

51. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

52. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

53. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

54. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
55. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
56. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

57. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

58. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

59. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

60. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

61. Соціально-духовні основи культури класицизму

62. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

63. Соціально-філософські погляди І.Франка

64. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. Соціально-етичний маркетинг

66. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

67. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

68. Ожиріння як медико-соціальна проблема

69. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

70. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
71. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
72. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

73. Зайнятість: соціально-трудові відносини

74. Організація як соціальне утворення

75. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

76. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

77. Управління персоналом в соціальній сфері

78. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

79. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

80. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

81. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

82. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

83. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

84. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

85. Тривожність як соціально-педагогічне явище

86. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
87. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства
88. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

89. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

90. Політика та соціальний конфлікт

91. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

92. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

93. Мотиви соціальної поведінки особистості

94. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

95. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

96. Предмет дослідження соціальної психології

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Про практичність соціальної психології

98. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

99. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

100. Соціальне середовище та соціалізація особистості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.