Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Реферат з дисципліни Макроекономіка на тему: «Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.» Виконав студент гр. УВ-91 Костенко Павло Андрійович Київ 2010 Зміст Вступ Валовий внутрішній продукт Рівень безробіття Рівень інфляції Висновок Список використаних джерел та літератури Вступ Ні для кого не є секретом, що макроекономічні показники найкращим способом характеризують тенденції економічного і частково соціального розвитку держави. Вони характеризують економіку з різних боків, за їх допомогою можна проаналізувати проблеми у економіці певної держави. Тому я вважаю, що за допомогою порівняння макроекономічних характеристик різних держав, можна порівняти стан їхньої економіки. Саме через це, я вирішив проаналізувати розвиток економіки двох країн, України і Росії в період 1995 - 2008 рр., порівнявши такі макроекономічні показники як валовий внутрішній продукт, рівень інфляції та безробіття. За свою мету я ставлю визначення тенденцій розвитку української економіки від перших років незалежності до сьогодення і порівняння їх із економікою Росії. 1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) Валовий внутрішній продукт – це вартість всіх товарів та послуг, вироблених на території країни, незалежно від того, чи власники засобів виробництва є резидентами цієї країни чи ні. Це безумовно один із найважливіших макроекономічних показників, що характеризують стан економіки. Данні про розмір номінального рівня ВВП України і Росії містяться у табл.1 ВВП в Україні і Росіїї 1995-2008 рр. Україна млн. грн Росія млрд. руб 1995 5451642 трлн. укр. крб. 1428.5 трлн.руб. 1996 81519 2007.8 трлн.руб. 1997 93365 2342.5 трлн.руб. 1998 102593 2629.6 трлн.руб. 1999 130442 4823.2 2000 170070 7305,6 2001 204190 8943,6 2002 225810 10830,5 2003 267344 13243,2 2004 345113 17048,1 2005 441452 21625,4 2006 544153 26903,5 2007 712945 33258,1 2008 949864 41444,7 Таблиця 1 Щоб кількісно порівняти рівень ВВП треба було б представити всі ці данні в якійсь більш-менш твердій валюті, наприклад у доларах США. Звісно ВВП Росії буде кількісно більше ніж ВВП України через те, що територія Росії набагато більша за територію України. Також Росію вважать спадкоємицею Радянського Союзу, на її території знаходиться набагато більше підприємств, фабрик, заводів. Проте на мою думку набагато важливішим є не кількісний рівень ВВП, а темпи його зростання. З таблиці 1 бачимо, що з 1996 по 1997 рр. ВВП України збільшився на 11846 млн. гривень. Вже з 1996 по 2003 ВВП зростає приблизно на 30000 - 50000 млн. гривень з 2003 по 2007 рр. ВВП зростає в середньому на 100000 млн. гривень, а в період з 2007 по 2008 рік ВВП зросло аж на 236919 млн. гривень. Але в Російській Федерації ВВП зростає ще швидшими темпами, особливо у 20-му сторіччі. В період з 2007 по 2008 рік ВВП Росії зросло на 8186600 млн. рублів (8186,6 млрд). На мою думку це достатньо серйозний приріст ВВП за рік. Я вважаю, що це пояснюється тим, що кількість засобів виробництва в Росії набагато більша ніж в Україні.

Друга причина такого швидкого зростання валового внутрішнього продукта є велика кількість корисних копалин, в тому числі нафти та газу, які Росія експортує закордон. 2. Рівень безробіття: Рівень безробіття – це відношення кількості безробітних громадян, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до кількості працездатного населення працездатного віку. Рівень безробіття виражається у відсотках. В табл.2 наведені данні рівня безробіття з 1995 по 2008 рр. в Україні і Росії. Рівень безробіття в Україні і Росії 1995-2008 рр. Україна % Росія % 1995 0.29 3,15 1996 1.27 3,4 1997 2.33 5,9 1998 3.69 13,3 1999 4.30 12,4 2000 4.22 10,6 2001 3.68 9,0 2002 3.7 7,9 2003 3.5 8,2 2004 3.5 7,8 2005 3.1 7,2 2006 2.7 7,2 2007 2.3 6,1 2008 3 6,3 Таблиця 2. З табл.2 видно, що в Україні рівень безробіття традиційно менший приблизно на 3-4 відсотки. На мою думку це пояснюється величезною територією Росії, великою кількістю населення і малою кількістю робочих місць в регіонах, віддалених від столиці. Вважаю, що велика кількість регіонів, в яких люди живуть за межою бідності є великою проблемою Росії. Треба створювати більше робочих місць і умови, які були б сприятливі для зменшення кількості безробітних. В 1998 – 2001 і в Україні і в Росії спостерігається різке збільшення рівня безробітних. В Україні з приблизно 2,5 – 3 % до 4 – 4,3 %. В Росії цей стрибок більший, з 3,5 – 6 % до 12 – 13%. В 2001 – 2003 рр. ситуація більш - менш стабілізувалася. На мою думку таке стрімке зростання рівня безробіття є наслідком економічної кризи в Росії в 1998 р. (дефолту). 3. Інфляція Інфляція – це процес знецінення вартості грошей. В наслідок інфляції ціни на ринку зростають, реальні доходи населення знижуються, знецінюються заощадження громадян. В цілому інфляція є негативним процесом в економіці. Тому чим нижчий її рівень, тим економіка стабільніша. Інфляція вимірюється у відсотках. Рівень інфляції в Україні і Росії за період 1995-2008 рр. наведений у табл.3 Рівень інфляції в Україні і Росії за період 1995-2008 рр. Україна % Росія % 1995 280 131,3 1996 40 21,8 1997 20 11,0 1998 10 84,4 1999 19,2 36,5 2000 25,8 20,2 2001 6,1 18,6 2002 -0,6 15,1 2003 8,2 12 2004 12,3 11,7 2005 10,3 10,9 2006 11,6 9,0 2007 16,6 11,9 2008 22,3 13,3 Таблиця 3 З табл.3 видно, що хоча з 1995р. до 1998р. рівень інфляції в Україні активно зменшувався, вже 2000-го року він виріс до рівня 25%. З 2004 року рівень інфляції в Україні відносно стабілізувався, хоча прогнози на 2009 рік не є втішними. В Росії рівень інфляції не є дуже стабільним, проте в середньому він не дуже високий. Найбільший стрибок рівня інфляції відбувся в 1998 році (з11% до 84,4% ). Це різке підвищення інфляції є наслідком єкономічної кризи в Росії. З 1998-го року рівень інфляції поступово зменшується і стабілізується. Я вважаю, що цьому процесу сприяла правильна економічна політика держави. Середній рівень інфляції за даний період і в Україні і в Росії відносять до галопуючої інфляції (середня швидкість знецінення грошей ). На мою думку, щоб знизити рівень інфляції обом країнам треба проводити чітко продуману антиінфляційну політику держави, необхідно регулювати кількість грошей в країні.

Треба дотримуватись закона Фішера, згідно із яким кількість грошей в країні повинна дорівнювати номінальному ВВП. Висновок Провівши аналіз трьох макроекономічних показників за період 1995 – 2008 рр. для України і Росії, я можу зробити висновок, що хоча ВВП Росії набагато більше за ВВП України, не можна однозначно сказати, що Росія краще економічно розвинута держава ніж Україна. Обидві країни є середньорозвинутими, економіки обох держав потребують серйозних економічних реформ і підтримки зі сторони держави. Хоча на мою думку Росія має кращий потенціал через те, що в цій країні більший ресурсний та людський потенціал. Якщо повноцінно використовувати весь нафтовий і газовий потенціал Росії, вона може стати сильнорозвинутою країною, лідером серед інших держав. Україні ж в свою чергу треба повноцінно використовувати металургійний комплекс, найповніше використовувати багаті чорноземи і розвивати агрокомплекс, що був майже повністю зруйнованим після розпаду СРСР. Список використаних джерел літератури П.В. Круш, С.О. Тульчинська «Макроекономіка» Федеральная служба государственной политики РФ Національний банк України 10

Настав час повернутися московитам із сусідніх підкорених земель на свою споконвічну землю. Вона давно стомилася, довго очікуючи людських рук. 326 «Сам я майже наполовину українець, виріс у звуках української мови, люблю її культуру, сердечно бажаю всіляких успіхів Україні — але в її реальних етнічних кордонах, без захоплення російських областей». Повірте, Олександре Ісайовичу, не вибереться Росія «з-під уламків комунізму» із проповідниками вашого штибу. Ви штовхаєте Росію під «уламки шовінізму». Тут ви нічим не відрізняєтеся від Жириновського: два чоботи — пара. До речі, і комуністи з вами в одному строю. «Вона (Україна. — В. Б.) не впорається навіть із культурним завданням: у нинішніх її кордонах 63 % населення вважають своєю основною мовою російську (в 3 рази більше, ніж там етнічних росіян) — і треба всіх їх переучувати на українську». Страшне горе України, що Росії вдалося (саме так!) зросійщити частину її народу. Вам — це відомо. Росія три сотні років вела цілеспрямовану політику ліквідації українців. Послухайте: князь Шаховськой, направляючись в Україну 1734 року, мав від цариці такий наказ: «… Шаховському повелено спритно підводити українську козацьку старшину, щоб ті женилися і своячилися з великоросійською знаттю»

1. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

2. Етикет України та Росії

3. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

4. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

5. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

6. Порівняльна характеристика платіжних інструментів
7. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе
8. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

9. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

10. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

11. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

12. Загальна характеристика основних економічних моделей

13. Характеристика рекреаційних ресурсів України

14. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

15. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

16. Національний банк України та особливості його функціонування

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

17. Банківська система України та проблеми її реформування

18. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

19. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

20. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

21. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

22. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)
23. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012
24. Напрями співробітництва України та Угорщини

25. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

26. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

27. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

28. Експортний потенціал України та її регіонів

29. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

30. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

31. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

32. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

33. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

34. Характеристики основных форм оздоровительной культуры

35. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

36. Индивидуальные особенности мышления. Характеристика основных качеств ума

37. Основні напрямки зовнішньої політики України

38. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей
39. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
40. Краткая характеристика основных причин и условий, способствующих росту преступности в современный период

41. Характеристика основных школ древнеиндийской философии

42. Болгария – краткая характеристика основных налогов

43. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

44. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

45. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

46. Характеристика основных стаций гусеобразных на пролете в Константиновском районе Амурской области

47. Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО

48. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

49. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

50. Порівняльне державознавство

51. Характеристика основных стадий процедуры признания банкротства (экономической несостоятельности) субъектов хозяйствования

52. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

53. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

54. Зародження порівняльно-історичного мовознавства
55. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів
56. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

57. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

58. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

59. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

60. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

61. Політичні партії в Україні та їх основні типи

62. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

63. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

64. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Характеристика основных материалов, применяемых в строительстве

66. Характеристика основных выгод и проблем, связанных с развитием туризма. Туристский продукт Алтайского края

67. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой

68. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

69. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

70. Аналіз екологохімічних показників автомобілів
71. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства
72. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

73. Основні риси перехідної економіки України

74. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

75. Статистичні показники енергетики на території України

76. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

77. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

78. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

79. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

80. Громадянство України

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

82. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

83. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

84. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

85. Історія України

86. Історія соборності України
87. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
88. Господарство України періоду утвердження капіталізму

89. Походження людини та її поява на території України

90. Історія держави та права України

91. Лекції з української та зарубіжної культури

92. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

93. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

94. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

95. Економічне районування України

96. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки

97. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

98. Поняття, форма та функції Конституції України

99. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.