Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці у Швейцарії

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1. 2 2. Реалії європейського союзу у галузі трудових відносин3 Література9 1. Охорона праці у швейцаріїПравову основу охорони праці працюючих у Швейцарії складають Закон «Про страхування від нещасних випадків», Закон «Про працю», а також Закон «Про безпеку технічного устаткування й апаратури». Закон «Про страхування від нещасних випадків» містить у собі заходи профілактики від нещасних випадків і професійних захворювань. У Законі «Про працю» викладено правові вимоги про працю, спеціально зорієнтовані на завдання охорони здоров'я зайнятих на виробництві працівників. Інноваціями законодавчого характеру останніх років у Законі «Про страхування від нещасних випадків» і в Законі «Про працю» можна назвати набуття чинності постанов, які стосуються фабрично-заводських лікарів та інших фахівців з охорони праці. Ухвалення цих постанов переслідувало такі цілі: 1. Надати допомогу підприємствам у забезпеченні залучення фахівців з охорони праці (інженерів з техніки безпеки, фахівців з охорони праці, фабрично-заводських лікарів, лікарів-гігієністів тощо) у разі, коли на місцях немає необхідного персоналу, а також за необхідності підвищення рівня охорони й гігієни праці на підприємствах. 2. Створення на підприємствах системи охорони праці з завданням проведення систематичної її інтеграції в процеси управління й виробництва на підприємствах. У свою чергу підприємствам пропонується скласти концепцію охорони праці, яка охоплюватиме питання від оцінки ризиків, створення і підтримки системи безпеки й до контролю вжиття необхідних для цього заходів. Такого роду нововведення забезпечують підприємствам значне якісне поліпшення безпеки праці й захисту здоров'я персоналу. Після відхилення пропозиції про вступ до ЄС у 1992 році, уряд Швейцарії прийняв нову програму економічного розвитку країни, пріоритетом в якій став перегляд раніше чинного закону про безпеку технічного устаткування. У результаті до законодавства країни було внесено зміни, які стосуються безпеки приладів і технічного устаткування на промислових підприємствах та засобів індивідуального захисту. Пізніше було прийнято директиву Європейського Союзу стосовно стандартів на підіймальні пристрої, преси та інше устаткування. Одночасно державні органи підсилили контроль на ринках технічного устаткування, особливо такого, що вже було у використанні, та його відповідність припустимим нормам безпечної праці. У цьому відношенні особливі завдання покладаються на Державний секретаріат з питань економіки, який координує необхідні дії і підтримує робочі контакти з відповідними інстанціями в Комісії ЄС. За Швейцарським інститутом страхування від нещасних випадків закріплено питання, що стосуються перевірки відповідності устаткування і його функціонувань до декларованих стандартів, а також уживання необхідних заходів або проходження технічного тестування. Устаткуванням непромислового призначення займається Консультаційний орган з питань запобігання нещасних випадків, а також різного роду спеціалізовані організації. У Швейцарії поки ще малопомітним залишається вплив соціальних партнерів. У той же час розроблювані в комісіях ЄС норми та стандарти з охорони праці, безпеки технічного устаткування впроваджуються в національні нормативи й публікуються у відповідних виданнях.

2. Реалії європейського союзу у галузі трудових відносинОхорона праці. Як відомо, охорона праці спрямована на запобігання травматизму й забезпечення сприятливих виробничих умов. Принцип, що розділяється всіма країнами, які входять в ЄС - відповідність національних систем охорони праці до нових технологій та систем організації праці, що означає визнання зростаючої ролі охорони праці. Керівні органи ЄС прагнуть до об'єднання зусиль держав-членів Євросоюзу в цій області: видаються нормативні документи з охорони праці, що охоплюють різні аспекти виробничої діяльності (вони включаються в національні закони з охорони праці, постійно підвищуючи планку вимог щодо її умов), здійснюється значна організаційна й пропагандистська діяльність, адресована не лише менеджменту підприємств, але і широким масам працюючих. Останній документ Євро-комісії в цьому напрямку - програма ”Адаптуючись до змін у сфері праці і в суспільстві: нова стратегія Європейських Співтовариств в області охорони праці на 2002-2006 роки, спрямована на консолідацію зусиль у сфері запобігання ризикам, пов'язаних з травматизмом на виробництві, і досягнення в області охорони праці за рахунок дотримання стандартів і правил, підвищення рівня професійного навчання та освіти працівників. Стратегія передбачає ”заходи з протистояння новим соціальним викликам, пов'язаних з радикальною перебудовою суспільства, і з перетворення економіки Європи на конкурентоспроможну, таку, що динамічно розвивається, зі збільшенням робочих місць, та спирається на соціальну згоду”. Для практичного втілення в життя положень стратегії Єврокомісія використовуватиме всі наявні інструменти (законодавче регулювання, соціальний діалог, практику корпоративної соціальної відповідальності, економічні стимули); пропонується розробити директиву для відвернення хуліганства і насильства на робочих місцях, здійснювати консультування соціальних партнерів з питань умов праці. Слід зазначити, що в документі зроблено акцент на проблемі психологічного і соціального благополуччя на роботі, при цьому особлива увага приділена відмінностям між чоловічою і жіночою працею. Європейський парламент звернувся в Єврокомісію з приводу виділення додаткових ресурсів для вирішення завдань в області охорони праці на підприємствах країн Євросоюзу і надання детального плану дій з реалізації стратегії. Однією з основних, на думку європарламентаріїв, повинна стати довгострокова програма, що стосується малих і середніх підприємств. В останні роки Європейська агенція з охорони праці на виробництві проводить активну роботу для поліпшення умов праці й скорочення травматизму в малому і середньому бізнесі, а також для поширення позитивного досвіду. Так, починаючи з 2001 р. воно виділило 12 млн. євро на часткове спонсорування найкращих національних і міжнародних проектів, які відбиралися в ході конкурсів (понад 400 фірм-учасників). Розроблена чотирирічна програма із запровадження в життя поставлених стратегічних завдань, відповідно до якої в грудні 2003 р. проведена конференція ”Вітри змін - нові підходи і стратегія в справі охорони праці на виробництві.

” Діяльність агенції має два напрями: науковий - розвиток і поглиблення співпраці в області досліджень, пов'язаних з охороною праці, і пропагандистсько-організаційний. Саме за її ініціативою кілька років тому були об'єднані зусилля інститутів охорони праці багатьох країн, що входять в Євросоюз, і утворено два Тематичні центри. У Тематичний центр досліджень в області праці й здоров'я входять десять інститутів Німеччини, Голландії, Швеції, Фінляндії, Франції та інших країн. НДІ країн ЄС беруть участь в роботі центрів в різних формах, залежно від своїх наукових інтересів; кожен самостійно (або в співпраці з іншими) веде дослідження, результатами яких обмінюється, що сприяє підвищенню ефективності роботи й економії засобів. Європейська Комісія розробила і в 2002 р. оприлюднила так звану Шосту рамкову програму, мета якої - зробити Євросоюз міжнародним лідером у сфері поліпшення умов праці, запропонувавши проект створення Європейської мережі досліджень з вдосконалення системи безпеки праці і здоров'я. Її завдання зводяться до проведення централізованого обліку соціальних потреб і наявних можливостей в цій області, а також вироблення пропозицій і оптимальних рішень з неодмінним обміном знаннями за рахунок використання сучасних інформаційних технологій. Науково-дослідні інститути країн-членів ЄС з готовністю відгукнулися на цю ідею, суть якої визначили як ”європейську інтеграцію в ім'я культури безпеки праці”. Були висунуті пропозиції про створення партнерств, які сприяли б досягненню поставлених цілей, у тому числі розробку єдиного навчального курсу в області охорони праці для вищих навчальних закладів держав, що входять в ЄС, і країн-кандидатів. Шведський національний інститут виробничого життя став ініціатором Партнерства європейських досліджень в області охорони праці й здоров'я для розширення обміну знаннями між спорідненими науковими центрами. Було створено три експертні групи з питань організації праці, усвідомлення ризиків та управління ними. Свою згоду на участь в Партнерстві дали НДІ Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії. Паралельно ряд європейських інститутів об'єднався в “Мережу вдосконалення” з метою обміну інформацією про стан виробничого середовища та охорони праці, що особливо важливо для відстеження ситуації на малих і середніх підприємствах. Ще один приклад спільної діяльності продемонструвала група західноєвропейських учених, які підготували на замовлення Європейської агенції з охорони праці на виробництві монографію ”Нові форми контрактних відносин і їх наслідки для виробничої безпеки і охорони здоров’я”. Крім аналізу стану організації праці, в ній запропонована конкретна програма діяльності в цій галузі. Для запобігання ризикам програми управління безпекою праці повинні враховуватися менеджментом компаній разом зі всіма іншими аспектами організації виробництва. Учені запропонували ряд ініціатив на рівні окремих підприємств, регіонів і країн в цілому, а також у сфері малого і середнього бізнесу, які можуть сприяти розвитку позитивних тенденцій.

Перелк важких робт  робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей особами молодше всмнадцяти рокв затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 191 Медичн огляди осб молодше всмнадцяти рокв Ус особи молодше всмнадцяти рокв приймаються на роботу лише псля попереднього медичного огляду  в подальшому, до досягнення 21 року, щороку пдлягають обов'язковому медичному оглядов. Стаття 192 Заборона залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн Забороняться залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн. Стаття 193 Норми виробтку для молодих робтникв Для робтникв вком до всмнадцяти рокв норми виробтку встановлюються виходячи з норм виробтку для дорослих робтникв пропорцонально скороченому робочому часу для осб, що не досягли всмнадцяти рокв

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

3. Фінансування охорони праці

4. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

5. Державна політика в галузі охорони праці

6. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
7. Законодавча база України про охорону праці
8. Навчання з питань охорони праці

9. Навчання працівників з питань охорони праці

10. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

11. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

12. Основи охорони праці

13. Охорона праці

14. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

15. Охорона праці в господарстві

16. Охорона праці в машинобудуванні

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

17. Охорона праці і навколишнього середовища

18. Охорона праці користувачів ПК

19. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

20. Охорона праці та техніка безпеки

21. Організація охорони праці на виробництві

22. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
23. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством
24. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

25. Регулирование цен в Швейцарии

26. Швейцария

27. Социально- экономическое положени Швейцарии

28. Разработка тура. Швейцария. Женева

29. Символы Швейцарии

30. Організація праці

31. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

32. Матераільна відповідальність працівників

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

33. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

34. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

35. Нормування праці на підприємсті

36. Організація оплати праці на підприємстві

37. Правова охорона навколишнього природного середовища

38. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах
39. Оплата праці
40. Швейцария и туризм

41. Туризм в Швейцарии

42. Швейцария

43. Охорона грунтів

44. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

45. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

46. Умови праці на виробництві

47. Форма розподілу праці в цеху

48. Безпека праці технологічних процесів РЕА

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

49. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

50. Карта умов праці лікаря-рентгенолога

51. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

52. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

53. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

54. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
55. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
56. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

57. Облік праці та її оплати

58. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

59. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

60. Страноведческий анализ. Страна Швейцария

61. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

62. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

63. Дитяча праця і дитячий заробіток

64. Источники гражданского и торгового права Швейцарии

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

65. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

66. Оплата праці

67. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

68. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

69. Право працівника на заробітну плату

70. Правове регулювання охорони та використання надр
71. Правовий режим використання і охорони надр України
72. Приватна детективна і охоронна діяльність

73. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

74. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

75. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

76. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

77. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

78. Языки Швейцарии

79. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

80. Козацтво на охороні кордонів України

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

82. Праця про Петра Могилу

83. Автомобільний охоронний сигналізатор на мікроконтролері

84. Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля

85. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

86. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект
87. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
88. Міжнародний розподіл праці Ізраїлю

89. Место Швейцарии в экономике Европы

90. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

91. Аналіз та прогнозування ринку праці

92. Економіка праці та соціально-трудових відносин

93. Ефективність праці

94. Європейські стандарти у сфері праці

95. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

96. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

97. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

98. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

99. Організація та нормування праці в операційному менеджменті


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.