Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринок як регулятор економічного розвитку держави

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

1. Ринок праці. Безробіття, його форми і соціально-економічні наслідки. 2. Ринок як регулятор економічного розвитку держави Список використаної літератури Ринок праці. Безробіття, його форми і соціально-економічні наслідки. Ринок праці – це система соціально-економічних відносин між роботодавцями та найманими працівниками з приводу купівлі-продажу трудових послуг за цінами, що складаються під впливом співвідношення попиту і пропозиції. Суб'єктами відносин на ринку праці виступають власники підприємств (працедавці) - &quo ;покупці&quo ; і окремі особи (працеємці) - &quo ;продавці&quo ;. Основними функціями сучасного ринку праці є такі: 1) суспільний поділ праці; 2) інформаційна — дає інформацію про структуру попиту і пропозиції робочої сили; 3) посередницька — узгоджує економічні інтереси між власниками робочої сили та власниками робочих місць; 4) професійна консультація тих, хто шукає роботу, або власників засобів виробництва відносно правових аспектів використання найманої робочої сили; 5) регулююча — профвідбір робочої сили та її профадаптація для формування оптимальної професійно-кваліфікаційної структури; 6) ціноутворююча— забезпечення конкурентного середовища для суб’єктів трудових відносин; 7) пропорційність розподілу робочої сили відповідно до структури суспільних потреб і розвитку науково-технічного прогресу; 8) резервна — сприяє формуванню резерву трудових ресурсів для забезпечення нормального процесу суспільного відтворення. Вказані функції тісно пов’язані між собою і доповнюють одна одну. Вони характерні для всіх видів ринку праці: внутрішнього, зовнішнього або потенційного, та для циркулюючого, що складають національний ринок праці. Функціонально-організаційна структура ринку праці включає в себе принципи державної політики в галузі зайнятості, правове регулювання трудових відносин, систему підготовки кадрів, систему найму, систему перепідготовки і перекваліфікації робітників, яку здійснюють біржі праці. Крім того, існують такі різновиди ринку праці, як відкритий і прихований. На відкритому ринку представлене все працездатне населення. Це насамперед організована, офіційна частина ринку — населення, яке перебуває на обліку в державних службах зайнятості, тобто безробітні, а також випускники державної системи професійного навчання. Друга, неофіційна, частина охоплює тих громадян, які намагаються влаштуватися на роботу через прямі контакти з підприємствами або з недержавними структурами працевлаштування. До прихованого ринку належать працівники, які зайняті на підприємствах і в організаціях, проте мають велику ймовірність опинитися без роботи з причини зниження темпів розвитку виробництва, його конверсії, ліквідації колишніх економічних і виробничих взаємозв’язків. Прогнозування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці здійснюється в межах окремих джерел їх формування. Пропозиція робочої сили визначається за сукупністю таких показників: зареєстровані громадяни, не зайняті трудовою діяльністю на початок року; вивільнені з галузей народного господарства; випускники навчальних закладів; раніше зайняті в домашньому господарстві; •інші категорії незайнятого населення.

Попит на робочу силу розраховується як сума: потреб в працівниках для заміщення вільних робочих місць, вакантних посад; потреб в працівниках для комплектування новостворених робочих місць. В Україні процес державного впорядкування ринку праці тільки почався. Його характерними особливостями є значне перевищення пропозиції робочої сили над попитом, відчутна невідповідність між якістю робочої сили та рівнем заробітної плати, низька мобільність робочої сили внаслідок несформованості ринку житла, значними цінами на послуги, пов'язані з переїздом на нове місце проживання та ін. Безробітні — працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність відповідної роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, шукають роботу та здатні приступити до праці. Причинами безробіття можуть бути такі явища: темпи зростання народонаселення перевершують темпи зростання виробництва; відносне відставання попиту на працю від темпів нагромадження капіталу, зростання технічної та органічної побудови капіталу; в умовах недосконалої конкуренції на ринку праці відбувається підвищення ціни та скорочення попиту па працю; зі зростанням доходів люди схильні збільшувати своє споживання, але не тією мірою, якою зростає доход; схильність населення до споживання знижується, а схильність до заощадження зростає; циклічний розвиток економіки — на стадії економічної кризи спад виробництва призводить до зменшення сукупного попиту на товари та послуги і, як наслідок, до зниження рівня зайнятості працездатного населення; розвиток науково-технічного прогресу зумовлює структурні зрушення в економіці, виникнення нових галузей, які потребують кваліфікованіших робітників і більше часу на професійну підготовку працівників старих галузей народного господарства; сезонні зміни у рівнях виробництва знижують попит на працю у сільському господарстві, будівництві та ін.; зростання кількості населення працездатного віку, молоді, що збільшує пропозицію праці; економічна політика уряду щодо збільшення мінімального розміру заробітної плати призводить до зростання витрат виробництва і зниження попиту на працівників. Безробіття поділяється на такі основні групи: Абсолютне безробіття — таке, що виникає, коли робочих місць менше, ніж працездатного населення (тобто у результаті перенаселення). Відносне безробіття виникає, коли в одному місці спостерігається надлишок робочої сили, а в іншому — її дефіцит. Є такі основні види безробіття: фрикційне; структурне; циклічне Фрикційне безробіття виникає тоді, коли частина людей добровільно змінює місце роботи, частина шукає нову роботу через звільнення, частина тимчасово втратила сезонну роботу, а частина, особливо молодь, вперше шукає роботу. Структурне безробіття є продовженням фрикційного. Воно виникає тоді, коли в результаті НТП відбуваються важливі зміни в техніці, технології та організації виробництва, які змінюють структуру попиту на робочу силу. Ці зміни призводять до того, що попит на деякі професії зменшується або взагалі зникає, а на інші професії, яких раніше не існувало, зростає.

&quo ;Структурні&quo ; безробітні не можуть знайти роботу без відповідної перепідготовки, додаткового навчання, а то і місця проживання. Фрикційне безробіття має короткостроковий характер, а структурне - довгостроковий, тому і вважається більш важким. Циклічне безробіття виникає за циклічних спадів, коли відбувається скорочення обсягів виробництва. Внаслідок цього падає сукупний попит на робочу силу і зайнятість скорочується, а безробіття зростає. Іншими словами, рівень безробітні за умов повної зайнятості дорівнює сумі рівнів фрикційного та структурного безробітні. Цей показник називають також природним рівнем безробіття; він відповідає потенційному ВВП. Слово «природний» тут означає, що фрикційне та структурне безробіття є неминучим, тоді як циклічне безробіття можна побороти за допомогою засобів макроекономічної політики. Крім цього відокремлюється ще добровільне та вимушене, приховане, тривале та тимчасове безробіття. Добровільне безробіття виникає тоді, коли працівник звільняється за власним бажанням, оскільки він незадоволений рівнем оплати праці, умовами роботи: через психологічний клімат у колективі або з інших причин усупереч бажанню адміністрації. Закономірність цього виду безробіття полягає в тому, що чим менше у працівника шансів знайти нову, роботу з кращими умовами найму, тим менше в нього бажання добровільно покинути робоче місце. Вимушене безробіття виникає тоді, коли працівник не бажає звільнитися, а адміністрація фірми скорочує персонал. Отже, лише частина безробітних може претендувати на робочі місця, а інші виявляються вимушено безробітними через перевищення пропозиції праці над попитом на неї. Приховане безробіття — це неповна зайнятість у вигляді надання робочим адміністративних відпусток, установлення неповного робочого дня. За тривалістю розрізняють також постійне (тривале) та тимчасове безробіття. Для суспільства безробіття може мати двоякі суперечливі наслідки: як благо і як втрати. Безробіття як благо: Безробіття — це резерв незайнятої робочої сили, який можна задіяти при розширенні виробництва чи при структурних перебудовах. Наявність безробіття обмежує агресію профспілок, їх вимоги до підвищення заробітної плати і тим самим посилює стимули до підприємництва. Страх втратити роботу і стати безробітним — найкращий організатор дисципліни праці. Безробіття і втрати суспільства: При безробітті недовикористовується економічний потенціал суспільства. При тривалому безробітті втрачається кваліфікація вивільнених робітників. Зростання безробіття підриває психічне здоров'я нації. Зростання безробіття — фактор зростання злочинності. Безробіття викликає: зниження купівельної спроможності; скорочення заощаджень; зниження інвестиційного попиту; скорочення пропозиції, спад виробництва. Ринок як регулятор економічного розвитку держави Поняття &quo ;ринок&quo ; сьогодні є чи не найпопулярнішим в нашому суспільстві. Зумовлено це переходом України до ринкової економіки, ринкових відносин. Як економічна категорія, поняття &quo ;ринок&quo ; відображає сутність економічних відносин, що виникають мiж суб'єктами економічної системи (виробниками i покупцями) з приводу обміну результатами i умовами (факторами) виробництва.

Старі середні школи, що їх для синів шляхти утримували деякі католицькі чернецькі ордени, ліквідовувалися. За всіх своїх вражаючих масштабів реформи Йосифа II в дійсності більше свідчили про те, чого він прагнув, ніж про те, чого він фактично досягнув. У Галичині, як і в інших частинах імперії, багато реформ наштовхнулися на нездоланні перешкоди. Імператор, зокрема, вважав, що, полегшивши долю селян, він збільшить продуктивність їхньої праці. Але незабаром стало очевидним, що економічні проблеми Галичини крилися не лише в селянстві. На відміну від Російської України Східна Галичина не мала великих земель, відкритих для колонізації, та виходу до моря, що підштовхнув би розвиток торгівлі. На відміну ж від Західної Європи, де селяни починали переселятися до міст і працювати на фабриках, що виникали тут і там, близько 60 найбільших міст Східної Галичини пересували у стані економічного застою. Словом, можливості економічного розвитку цього регіону були надзвичайно обмеженими. До того ж економічна політика Відня тільки поглиблювала це становище

1. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

2. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

3. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

4. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

5. Загальні закономірності світового економічного розвитку

6. Циклічність економічного розвитку
7. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються
8. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

9. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

10. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

11. Ревізія як елемент методу економічного контролю

12. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

13. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

14. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

15. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

16. Економічна роль держави в ринковій економіці

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

18. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

19. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

20. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

21. Договір як регулятор сімейних майнових відносин

22. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
23. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США
24. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

25. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

26. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

27. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

28. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

29. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

30. Закон як джерело екологічного права

31. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

32. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

33. Основні показники економічного стану України

34. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

35. Ринок як форма функціонування товарного господарства

36. Теорія економічного аналізу

37. Предмет та метод економічного аналізу

38. Концесія як механізм розвитку економіки держави
39. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
40. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

41. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

42. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

43. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

44. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

45. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

46. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

47. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

48. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Банки як учасники ринку ціних паперів

50. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

51. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

52. Державний суверенітет як важлива ознака держави

53. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

54. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
55. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
56. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

57. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

58. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

59. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

60. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

61. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

62. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

63. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

64. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

65. Тенденції розвитку міжнародної економіки

66. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

67. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

68. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

69. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

70. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
71. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
72. Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку

73. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

74. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

75. Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в’язких рідин

76. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

77. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

78. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

79. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

80. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

81. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

82. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

83. Діалектика як теорія розвитку

84. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

85. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

86. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці
87. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування
88. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

89. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

90. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

91. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

92. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

93. Інституційні чинники розвитку національної економіки

94. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

95. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

96. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

98. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

99. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.