Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

КУРСОВА РОБОТА з предмету: &quo ;Цивільне право України&quo ; на тему: &quo ;Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів&quo ; Студентки ІІІ курсу, 4 групи Науковий керівник: Київ 2004 р. Зміст Вступ Розділ І. Правочини – найпоширеніший вид юридичних фактів 1.1. Поняття правочину, його особливості 1.2. Умови дійсності правочину 1.3. Загальні вимоги щодо форми правочину Розділ ІІ. Класифікація правочинів 2.1. Види правочинів, виходячи з кількості сторін 2.2. Правочини платні і безоплатні 2.3. В залежності від моменту виникнення – консенсуальні і реальні 2.4. За підставами, необхідними для дійсності правочину 2.5. Правочини, що укладаються за умовою 2.6. Біржові правочини Розділ ІІІ. Недійсність правочинів 3.1. Воля – важливий елемент угоди. Випадки розходження між внутрішньою волею і волевиявленням 3.2. Недійсні правочини та їх класифікація за ступенем недійсності 3.3. Наслідки визнання правочинів недійсними Висновок Список використаної літератури та джерел законодавства Вступ Розвиток різних форм спілкування між людьми висунув потребу в наданні їм можливості за погодженням сторін використовувати запропоновані законодавцем правові моделі, або ж самим їх створити. Такими моделями стали правочини (угоди, договори). Тенденція до підвищення ролі правочину, характерна для всього сучасного цивільного права, стала проявлятися останніми роками у зростаючих масштабах. Ця тенденція в першу чергу пов'язана з докорінною перебудовою економічної системи країни. Ключове значення для такої перебудови мало визнання приватної власності і поступове заняття нею командних висот в економіці. Застосування договорів (угод, правочинів) протягом уже декількох тисяч років пояснюється тим, що мова йде про гнучку правову форму, якою можуть наділятися різні за характером суспільні відносини. Основне призначення договору зводиться до регулювання в рамках закону поведінки, а, разом з тим, і наслідків порушення відповідних вимог. У свій час із приводу відносної значимості закону і договору (правочину) були висловлені три точки зору. Прихильники “вольової теорії” думали, що договір як вольовий акт контрагентів – першоджерело, а закон лише заповнює або ж обмежує їхню волю. Представники теорії пріоритету закону виходили з того, що договір володіє лише похідним від закону правовим ефектом. Нарешті, прихильники третьої, “емпіричної теорії” вважали, що воля сторін свідомо спрямована лише на визначений економічний ефект; при цьому під наслідками договору маються на увазі такі засоби для його здійснення, про які сторони можуть і не мати і, більш того, частіше всього насправді не мають чіткого уявлення. Регулююча роль правочину зближає його з законом і нормативними актами. Умови договору відрізняються від правової норми головним чином двома принциповими особливостями. Перша зв'язана з походженням правил поведінки: договір виражає волю сторін, а правовий акт – волю органа, який його видав. Друга розрізняє межі дії того й іншого правила поведінки: договір безпосередньо розрахований на регулювання поведінки тільки його сторін – для тих, хто не є сторонами, він може створювати права, але не обов'язки; у той же час правовий або інший нормативний акт породжує в принципі загальне для всіх і кожного правило (будь-яке обмеження кола осіб, на яких поширюється нормативний акт, визначається ним же).

У публічному ж договорі (правочині) в кінцевому результаті визначальне значення має воля сторін. Договір слугує бездоганною формою активності учасників цивільного обороту. Важливо підкреслити, що, незважаючи на зміну його соціально-економічного змісту, у ході розвитку суспільства сама по собі конструкція договору як породження юридичної техніки залишається у своїй основі досить стійкою. З плином часу та розвитком системи суспільних відносин, опосередковуваних договорами, розширився склад можливих учасників: поряд з фізичними особами (громадянами) у цій ролі стали виступати колективні утворення, визнані самостійними суб'єктами цивільного права – юридичними особами. Усе різноманітнішими ставали передбачені в законодавстві види правочинів, ускладнювалися комбінації елементів, що використовувались при конструюванні договірних правовідносин тощо. У римському праві уявлення про договір як про підставу виникнення, зміни або припинення правовідносин включало дві його неодмінних ознаки: по-перше, угода (co ve io, co se sus) і, по-друге, особлива підстава угоди – визначена мета (causa). Кожного разу, коли сторони вчиняють правочин, вони повинні погодити його умови, що визначають права й обов'язки контрагентів. Однак, поряд з цим, в силу укладеного ними договору вони виявляються пов'язаними також правами й обов'язками, що передбачені в законі. Зокрема, маються на увазі такі права й обов'язки, що передбачені нормами, включеними в загальну частину Цивільного Кодексу, у загальну частину зобов'язального права (книга п’ята ЦК), у глави, присвячені відповідному правочину. Розділ І. Правочини – найпоширеніший вид юридичних фактів Правочини належать до найпоширеніших юридичних фактів. Саме поняття юридичні факти означає конкретні життєві обставини, з якими норми цивільного законодавства пов’язують настання правових наслідків. Тому юридичні факти виступають як проміжна ланка між правовою нормою і цивільними правовідносинами. Без юридичних фактів взагалі не встановлюються, не змінюються і не припиняються жодні цивільні правовідносини. 1.1 Поняття правочину, його особливості А тепер безпосередньо щодо поняття правочину. Воно є більш конкретизованим, ніж поняття юридичного факту. Дії як юридичні факти завжди мають вольовий характер і поділяються на правомірні і неправомірні. Правочини – це вольові і правомірні дії, безпосередньо спрямовані на досягнення правового результату, а саме: на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 202 ЦКУ) Правочином визнається лише та дія, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків. Якщо буде встановлено, що дія була спрямована на якийсь інший результат, то така дія не буде визнаватися правочином. Так, якщо громадянин порушує права інших суб'єктів, то така його дія, хоча вона й створює зміну прав та обов'язків, не може вважатися правочином, оскільки фактично вона спрямована на зовсім інший результат - порушити чиєсь право. Або наприклад: особа гасить пожежу, рятує потопаючого, віддає знахідку її власникові - це правомірні дії, але й вони не є правочинами, бо виникли не з метою встановлення, зміни, припинення прав або обов'язків.

Такі дії називаються юридичними вчинками. Правочином визнається така дія, яка не лише була спрямована на результат, а й призвела до встановлення, зміни або припинення цивільних правовідносин. Укладаючи заповіт, спадкодавець вчиняє дію, спрямовану на встановлення для спадкоємців прав та обов'язків. Домовленість між наймодавцем і наймачем про підвищення плати за користування переданим у найом майном встановлює зміну прав та обов'язків сторін у договорі найму. Розірвання договору найму, укладеного на невизначений строк з ініціативи наймача чи наймодавця, призводить до припинення існуючих цивільних прав та обов'язків між цими суб'єктами. Правочином визнається дія юридично незалежних, рівноправних осіб. Якщо працівник міліції вилучає у громадянина автомобіль з метою переслідування правопорушника, то така дія не буде вважатися угодою, тому що працівник міліції реалізував свої владні повноваження. Не будуть угодами також адміністративні акти органів державного управління, які хоча і породжують цивільні правовідносини (зобов'язання про передачу будівель і споруд між державними юридичними особами), але вчиняються як власні акти .суб'єктів адміністративного права. Ті особи, яким ці акти адресовані, повинні їх виконати незалежно від свого бажання. Правочин може призвести до встановлення цивільно-правових наслідків як безпосередньо, так і в поєднанні з іншими юридичними фактами. Прикладом безпосереднього породження правочином цивільних прав і обов'язків може бути договір купівлі-продажу. Сам момент укладання названого договору породжує обов'язок продавця передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму. В деяких випадках укладання угоди є недостатнім для. породження прав і обов'язків. Наприклад, для виникнення права на перехід спадщини недостатньо одного заповіту, потрібно ще й відкриття спадщини, що виникає в день смерті спадкодавця. В даному випадку встановлення прав і обов'язків відбувається на підставі поєднання угоди (заповіту) і події - факту смерті. Роль правочинів у нашому житті не можна применшувати. Щодня ми користуємось комунальним транспортом, купуємо різноманітні товари, відвідуємо видовищні установи тощо. У цих і подібних випадках укладаються відповідні правочини. А от діяльність юридичних осіб взагалі неможлива без правочинів. 1.2 Умови дійсності правочину А тепер щодо загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Вони перелічені у статті 203 Цивільного Кодексу. По-перше, сам зміст правочину не може суперечити кодексу, інших актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Жоден правочин не повинен порушувати встановлених у законі приписів. Незаконною, наприклад, буде угода, спрямована на обмеження правоздатності або дієздатності громадян та юридичних осіб, якщо таке обмеження не передбачене законом. Другою умовою дійсності правочину є те, що особа, яка вчиняє його, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Згідно статті 30 Цивільного Кодексу, цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Тому зараз перед сучасними творцями  носями народно традиц стоть нелегке завдання вибору шляху подальшого розвитку фольклору, який би збагачував скарбницю укрансько духовност, а не спотворював , був обAрунтований потребами часу, вдповдно збалансований у всх вимрах. Не менш важливе завдання поста перед дослдниками усно народно творчост: збору ц невичерпно скарбниц, систематизац, класифкац текств, х наукового аналзу, пояснення причин виникнення чи занепаду певних явищ, шляхв розвитку фольклорних жанрв та багато нших аспектв дослдження. W5. Напрями та школи фольклористики Фольклористика як наука пройшла довгий час становлення  розвитку, в ход якого змнювались  засади, мсце серед нших дисциплн та методи дослдження. Внаслдок рзних поглядв на усну народну словеснсть та пдходв до  вивчення з рзних позицй, виник ряд теорй, значна кльксть яких лягла в основу вироблених шкл та напрямв фольклористики. Появ шкл та напрямв передував великий досвд збирання, запису та обробки народних текств, а також дейно-флософськ погляди рзних часв

1. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

2. Поняття про мікроелектроніку

3. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

4. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

5. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

6. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/
7. Русская армия от Петра 1 до Александра 2
8. Охрана природы Республики Коми

9. Геодезия и картография. Создание топографических карт и планов масштаба 1:5000

10. Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века

11. Билеты по Истории (1 курс МТЭТ РГТЭУ)

12. Александр 1

13. Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

14. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

15. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

16. Понятие счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

18. Николай 1

19. Лжедимитрий 1

20. Исторические тесты по эпохе Петра 1

21. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

22. Просвещение и наука эпохи Петра 1
23. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)
24. Разработка контроллера встроенных каналов станции STM-1

25. Процессор для ограниченного набора команд /1 (4)

26. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro

27. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

28. Пример выполнения магнитного анализа электромагнитного привода в Ansys 6.1.

29. Лекции (1-18) по мат. анализу 1 семестр

30. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

31. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

32. Гипергликемическая и гипогликемическая комы

Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

34. Теоретическая политология (Часть 1)

35. Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

36. Лазерная медицинская установка "Импульс-1"

37. Перспективы развития автомобильного двигателестроения (zip 1.6 Mb)

38. Конспект лекций по дисциплине "Метрология и стандартизация". Часть 1. Метрология
39. Разработка технологического процесса ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029
40. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры-1 (Контрольная)

41. Усилитель мощности для 1-12 каналов TV

42. Система наведения ракеты ФКР-1

43. История Религии (том 1)

44. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

45. Шпаргалка по физике, 1 семестр, Механика

46. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

47. Ответы на зачет по философии за 1-й курс (1-й семестр).

48. Синтез 1,3,5-трийодбензола

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

49. Ректификационная установка непрерывного действия для разделения 4,1 т/ч бинарной смеси ацетон - этанол

50. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

51. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

52. Логистическое управление складами

53. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

54. Лекции по политэкономии 2 семестр 1 курс
55. Конспект по "Капиталу" К. Маркса 1 том
56. История Украины (1)

57. А.Нестеров - любимый фискал Петра 1

58. Американский федерализм (1)

59. Анархизм в Европе в 1/2 XX века

60. Изменение политической и социальной структуры Древнего Рима в 1-2 веках н.э.

61. Ломка старых традиций, зарождение новой культуры при Петре 1

62. Песков А.М. Павел 1

63. Реформы Петра 1

64. Экономическая политика Павла 1

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

65. Переход от приказной и коллегиальной системы управления при Петре 1

66. ИТМ и ВТ. Машины 1 и 2 поколений

67. Архитектура Cray-1

68. Король Генрих IV, ч. 1-я

69. Толстой: Война и мир. Том 1

70. Криминалистика 1
71. Юридична характеристика складу злочину Диверсія
72. Традиционные ремесла и промыслы народов коми

73. Искусство Римской империи 1 в. н. э.

74. “Мiръ” в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»

75. Поэма "Кому на Руси жить хорошо"- вершина творчества Н.А. Некрасова

76. Образ Григория Добросклонова в поэме Н.А. Некрасова "Кому жить на Руси жить хорошо"

77. Типы крестьян в поэме Н.Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"

78. "Петр 1" - исторический роман

79. Как понимают счастье герои и автор "Кому на Руси..."

80. Ермил Гирин (глава «Счастливые»). По поэме «Кому на Руси жить хорошо»

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

81. Изображение народа в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

82. Образы помещиков в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

83. Женские образы и судьбы в русской классической литературе (1 и 2 половина XIX века)

84. Поэма Некрасова "Кому жить на Руси хорошо" - энциклопедия народной жизни

85. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» в ракурсе христианской проблематики

86. Схема логистического процесса на складе
87. Математика 1 часть
88. Pl 1
Pl 1

89. Диабетические комы в педиатрии

90. Кетоацидотическая кома

91. Литература - Патологическая анатомия (ВОСПАЛЕНИЕ 1)

92. Черепно-мозговые нервы: 1,2,3 пары

93. Фармакология: ХОБЛ, бронхиальная астма, дыхательная недостаточность 1 степени

94. Кетоацидотическая кома

95. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

96. Билеты по предмету Организация торговли продовольственными и непродовольственными товарами. 1 семестр 2001-го.

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Менеджмент 1

98. Поняття та сутність менеджменту

99. Арсенал преобразователя: кому кнут, а кому и пряник


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.