Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Філософсько-економічні аспекти підприємництва

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат з дисципліни &quo ;Філософські основи бізнесу&quo ; на тему: &quo ;ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА&quo ; ЗМІСТ Вступ 1. Філософське трактування підприємницької діяльності 2. Проблеми моралі в підприємництві Висновки Список використаної літератури ВСТУП Прагнення вирішити економічні проблеми України в сучасний період становлення і розвитку ринкових відносин на базі цінностей теорії макроекономіки, в якій такий чинник виробництва, як підприємництво, врахований слабо, не дало бажаного результату. Причина в тому, що дана категорія економічної науки не підлягає обґрунтовуванню за допомогою тільки економічного інструментарію. Підприємництво – це не просто особливий вид економічної активності, заснований на самостійній ініціативі, відповідальності і інноваційній підприємницькій ідеї. Підприємництво — це інновація, тобто перетворення оригінальної ідеї людського розуму в комерційно реалізовуване нововведення. Можна сказати, що поняття &quo ;підприємництво&quo ; має одночасно і просте, і складне значення, тому для вирішення проблем України необхідний новий, філософський, погляд. Мета роботи — виявити філософію чисто економічного феномена підприємництва як домінуючого чинника інноваційної економіки. Підхід до дослідження використовується філософсько-економічний. Завдання, поставлені для написання роботи: 1) висвітлення поняття &quo ;підприємництво&quo ; у новому, філософсько-економічному змісті; 2) дослідження проблем підприємницької діяльності в Україні через призму філософії; 3) формулювання шляхів подолання кризи підприємництва як передумов економічного розвитку країни, шляхи підвищення економічної активності тощо. Філософсько-економічні аспекти підприємницької діяльності не досить досліджені у науковій на навчальній літературі. Науково-періодичних видань з колом дослідження поставлених завдань дуже мало, оскільки підприємництво розглядається лише в економічному змісті. Теоретичним підґрунтям написання даної роботи стали праці Целіна Д.С., Безтелесної Л., Романовських О. і Ю. та Сизоненка В. 1. Філософське трактування підприємницької діяльності Виділимо основні аспекти сутності підприємництва. Крім інноваційності, суть сучасного підприємництва складають: інформаційний (віртуальний) аспект (революційні зміни в інформаційних технологіях, що підвищують прозорість ринків і впливають на рівень трансакційних витрат (електронна комерція)); фінансовий аспект (залучення в економічний процес &quo ;суб'єктів малого і середнього бізнесу за допомогою венчурного капіталу); маркетинговий аспект. В сучасному економічному середовищі інноваційна складова підприємництва є не конкретним науковим відкриттям або винаходом, а цілий сегмент економіки, що генерує всезростаючий потік інновацій, що задовольняють змінні суспільні потреби і формуючих принциповою нові об'єкти попиту. В умовах ринкової економіки інформація виступає як один з основних товарів. Успіх комерційної і підприємницької діяльності пов'язаний з муніципальними, банківськими, біржовими інформаційними системами, інформатизацією оптової і роздрібної торгівлі, торгових будинків, служб управління працею і зайнятістю, створенням банку даних ринку товарів і послуг, розвитком центрів довідкової і аналітико-прогнозної котирувальної інформації, електронної пошти, електронного обміну даними.

Як правило, робота цих систем базується на локальних і глобальних мережах різної архітектури або їх об'єднаннях, що одержали назву I ER E . Сьогодні Інтернет спільно з новітніми інформаційними технологіями фактично є могутнім засобом, який не тільки робить можливим функціонування віртуальних підприємств, але й робить віртуальний бізнес прибутковим (причому цей прибуток зовсім не віртуальний). Віртуальні підприємства можуть і постійно перебудовуватимуть свою конфігурацію і архітектуру процесів, щоб зберігати максимальну ефективність в умовах динамічного ринку. Завдяки своїй здатності створювати і експлуатувати більш новаторські і цілеспрямовані служби при менших капіталовкладеннях, в більш стислі терміни і із значно меншим фінансовим ризиком, вони складуть серйозну конкуренцію крупним традиційним корпораціям. По суті, більшість підприємців стикається сьогодні лише з однією проблемою — де і як продати свої товари? Філософія успішного підприємництва — маркетинг. Маркетинговій складовій підприємництва зараз надається особлива увага. Її концепція заснована на таких положеннях: продавати те, що хочуть купувати, а не те, що ми можемо або нам хочеться продавати, — це пережитки минулого; ставити на перше місце споживача; регулярно виявляти за допомогою маркетингових досліджень потреби і бажання покупців; організовувати і координувати бізнес з метою задоволення виявлених потреб і бажань. Загалом маркетинг спрямований на пошук найбільш ефективного поєднання традиційної і нової продукції, є основою для прийняття рішень про розширення чи скорочення обсягів тих або інших видів продукції, її модернізації чи зняття з виробництва, сприяє розробці і впровадженню планів розвитку підприємства. Він також підвищує культуру підприємницької діяльності, дає змогу підприємцям пов'язувати ресурси з цілями, а цілі — з запитами покупців, допомагаючи людям задовольняти їх потреби, а організаціям — визначити, що саме потрібно виробляти. Маркетинг сприяє суспільному прогресу. Отже, маркетинг — це система організації і управління виробничою, збутовою і торговельною діяльністю підприємства, що орієнтоване на вимоги ринку, задоволення потреб покупців у товарах і послугах. Але свідомість багатьох вітчизняних підприємців не приймає уявлення про систематичні витрати на маркетинг, пропорційні витратам на виробництво. Дисбаланс між зусиллями, затрачуваними на виробництво і на продажі, указує на недооцінку труднощів, пов'язаних із збутом і нерозуміння умов, які можуть зробити збут більш ефективним. Підприємцю повинні бути притаманні певні здібності, серед них — ініціативність, здатність самостійного мислення та прийняття рішень, завзятість щодо досягнення мети, вміння організувати та вести за собою колектив, зробити цей колектив групою однодумців. Значну увагу, коли мова йде про характеристику особи підприємця, приділяють етичній стороні його діяльності, необхідності дотримання даного слова, виконання взятих зобов'язань, порядності у стосунках, тобто етиці ділових відносин. Сучасний підприємець повинен добре розуміти сутність економічних процесів, які відбуваються у суспільстві, орієнтуватись в обставинах, що швидко змінюються, вміти приймати нестандартні рішення, розбиратись в людях, правильно оцінювати їх позитивні якості та недоліки.

Парадокси підприємницької діяльності: Парадокс № 1. Компанії, що збільшують свої витрати на розробку нових ідей, нових видів бізнесу, зрештою втрачають ефективність своєї підприємницької діяльності, оскільки конкуренти застосовують аналогічний підхід. В результаті, щоб обігнати конкурентів, необхідно скорочувати тривалість циклу роботи над інноваціями. Як наслідок, відбувається збільшення вкладень додаткових ресурсів і скорочення частки одержуваного доходу. Парадокс № 2. З одного боку, підприємництво дає можливість творчій самореалізації, отримання прибутку, з іншою – унаслідок високого ступеня ризику — загрожує недоотриманням прибутку, неупровадженням інновацій і т.п. Чим вище рівень невизначеності і величина ризику, тим вище новизна ідеї, що напряму впливає на прибуток підприємця. 2. Проблеми моралі в підприємництві У сучасному уявленні мораль є сукупністю норм і принципів поведінки людей у стосунках один з одним і в суспільстві. При цьому йдеться не тільки про чисто побутову, а й службову, трудову поведінку. Мораль характеризує культуру та етику людських відносин, їх основою є не юридичні закони і службові принципи, яких потрібно дотримуватися, а людське виховання, совість і честь. Між морально-етичними принципами і самою сутністю підприємництва існує безпосередній зв'язок. Адже бізнес — це неперервні контакти, зв'язки, відносини, переговори, угоди з величезною кількістю людей: партнерами, іншими підприємцями, найманими працівниками, покупцями, постачальниками товару, споживачами, представниками податкових органів. З усіма необхідно будувати відповідні відносини і часто, спираючись не стільки на офіційні документи, скільки на взаємну довіру. А довіряти можна лише тому, чиї тверді моральні принципи не викликають сумніву. Оскільки механізм підприємництва полягає в обміні товарами, грішми, ресурсами, послугами, то визначальним принципом такого обміну має бути еквівалентність, рівноцінність взаємних розрахунків. При еквівалентному обміні, як засвідчує досвід, жоден із учасників не програє, а навпаки, закріплюються довірливі та тривалі ділові відносини. У літературі про підприємництво зустрічається вислів &quo ;чесний бізнес&quo ;. З погляду моралі бізнес має бути чесним, адже інакше це не бізнес, не обмін, а обдурювання. Одним із принципів чесного бізнесу є укладання підприємницьких угод або здійснення спільних операцій, як кажуть, &quo ;один на один&quo ;, без свідків. Єдиною гарантією і запорукою у таких випадках служить чесність і порядність особистостей, що домовляються. Ще з давніх часів існує таке поняття, як &quo ;ціна слова&quo ;, його тримали в свій час не тільки лицарі, а й підприємці. Ціна слова в підприємництві має бути щонайвищою. Однак, як засвідчує підприємницька дійсність нині, в різних країнах, в тому числі в Україні, широко розповсюджений нечесний бізнес. Прислів'я &quo ;не обдуриш — не продаси&quo ;, на жаль, глибоко в'їлося у свідомість та дії багатьох підприємців. Далеко не всі підприємці здатні встояти перед спокусою отримати доход обманом, присвоєнням чужої праці. Боротьба з нечесним бізнесом і запобігання його поширенню є гострою суспільною проблемою.

Цю групу часто називають інтелігенцією (тут ми відрізняємо її від набагато менших гуртків інтелектуалів), якщо під цим терміном ми просто розуміємо представників вільних професій. Саме серед людей вільних професій (адвокатів, лікарів, інженерів, журналістів, учителів тощо) ранні громадянсько-/128/ територіальні націоналізми знаходять свою первісну опору - хоч у певних випадках обіцянки централізованого, регульованого загальнотериторіального ринку в новій громадянській нації, де, звичайно, буде дозволено певний ступінь капіталістичного підприємництва, приваблює і чимало підприємців, управителів і торгівців. Запропонувавши таке твердження, слід виявляти обережність. Працівники вільних професій звичайно не створюють ідеології громадянської нації. Їхня роль практичніша: поширення ідеї і втілення її в політичні інституції та діяльність. До того ж у цій діяльності звичайно бере участь далеко не вся інтелігенція. Чимало людей вільних професій переймається тільки перспективами власної кар’єри. Крім того, багато людей приєднується до соціальних рухів лише за виняткових обставин {232}

1. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

2. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

3. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

4. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

5. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

6. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
7. Підприємництво
8. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

9. Форми корпоративного підприємництва

10. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

11. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

12. Економічні системи

13. Підприємство та підприємництво

14. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

15. Мале підприємництво

16. Економічні райони України

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

17. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

18. Фіктивне підприємництво

19. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

20. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

21. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

22. Форми і методи комунікацій у підприємництві
23. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій
24. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

25. Міжнародні економічні відносини

26. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

27. Економічні та правові основи управління організацією

28. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

29. Економічні чинники регіональної політики в Україні

30. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

31. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

32. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

33. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

34. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца

35. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

36. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

37. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

38. Економіка підприємств будіндустрії
39. Економіка підприємства
40. Етнокультурні особливості підприємництва

41. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

42. Об’єктивні засади підприємництва

43. Основи економіки підприємства малого бізнесу

44. Підприємництво як вид господарської діяльності

45. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

46. Соціально-економічні наслідки монополії

47. Теорія грошей в сучасній економічній науці

48. Фірма як організаційна форма підприємництва

Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

50. Економічний аналіз підприємств

51. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

52. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

53. Економічна оцінка активу балансу підприємства

54. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
55. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
56. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

57. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

58. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

59. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

60. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

61. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

62. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

63. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

64. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні

Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок

65. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

66. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

67. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

68. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

69. Економічна безпека підприємства

70. Економічна модель підприємства
71. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки
72. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

73. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

74. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

75. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

76. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

77. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

78. Циклічність економічного розвитку

79. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

80. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

81. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

82. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

83. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

84. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

85. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России
88. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

89. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

90. Правовые аспекты трансплантологии и реаниматологии

91. Экономико-правовой аспект временного вывоза культурных ценностей

92. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

93. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

94. Экологические аспекты деятельности в строительстве.

95. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

96. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

97. Структурные и понятийные аспекты языка

98. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

99. Система хищник-жертва: экологические и математические аспекты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.