Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Ринковий обіг земель в Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ Як відомо, земельні ділянки легально визначаються об'єктом реального обігу землі. Складається відповідна правозастосовча практика. Формується нове законодавство, яке регулює відносини, пов'язані з ринком землі. «Ринок землі» та «обіг землі» різні за місткістю словосполучення: перше ширше, ніж друге, і включає поряд із системою угод із землею також механізми та інфраструктуру, що забезпечують їх. Під обігом землі розуміють сукупність угод із землею (земельними ділянками, частиною земельної ділянки, правом на земельну частку (пай), правами на землю). Ринок землі на даному етапі розвитку економіки є: ♦ інструментом і одночасно гарантією реалізації основних конституційних прав громадян та юридичних осіб на землю; ♦ правом мати землю в приватній власності, правом вільно (якщо це не завдає шкоди довкіллю і не порушує прав і законних інтересів інших осіб) здійснювати володіння, користування та розпоряджання землею; ♦ важливим інструментом досягнення мети першого етапу земельної реформи; ♦ невід'ємною умовою і засобом здійснення економічних реформ у цілому. Ринковий обіг земель Отже, ринокземель можна визначити як систему економічних та правових відносин, які виникають у процесі обороту земельних ділянок; оборотземельнихділянок – перехід земельних ділянок у власність чи користування на підставі цивільно-правових угод. Ринок землі з самого початку формувався згідно з волею законодавця. З цієї причини ринок земельних ділянок громадян пов'язаний із Декретом Кабінету Міністрів України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26 грудня 1992 року №15, ринок земельних ділянок несільськогосподарського призначення – з Указом Президента України і особливо з Указом від 19 січня 1999 року №32 «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення». Ринок права на землю пов'язаний з Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 10 листопада 1994 року №666, «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року №720, «Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності» від 12 липня 1995 року №608. Процес приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення значно активізувався після видання Указу Президента України від 19 січня 1999 року №32 «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення». Основною причиною, що стримує розвиток ринку землі, є недосконале правове забезпечення безоплатної приватизації й продажу 3 державної власності земельних ділянок, зокрема суб'єктам підприємницької діяльності – юридичним особам України, реєстрації земельних ділянок та прав на них, захисту прав власників землі, необґрунтовані обмеження щодо категорій земель, які можуть бути безоплатно приватизовані громадянами чи продані з державної власності юридичним особам. Крім того, відсутнє чітке визначення правового режиму земель несільськогосподарського призначення у населених пунктах та за їхніми межами.

Одним із законодавчих актів у цьому напрямі є Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення» від 4 лютого 2000 року №168/2000. Розглядаючи ринковий обіг земельних ділянок потрібно звернути увагу на об’єкти та суб’єкти ринку земель. Отже, об’єктамиринкуземель є: – земельні ділянки, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності; – частки у праві спільної власності на земельні ділянки; – земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду; – право на оренду земельної ділянки. Суб’єктами ринку земель є: – фізичні та юридичні особи України; – територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування; – держава в особі відповідних органів державної влади; – особи, які здійснюють примусову реалізацію земельних ділянок відповідно до закону; – іноземні громадяни та особи без громадянства; – іноземні юридичні особи; – іноземні держави. Але потрібно зазначити, що існують деякі обмеження щодо визначених вище суб’єктів та об’єктів ринку земельних ділянок. Відповідно до ст. 14 Конституції України громадяни, юридичні особи і держава набувають у власність земельні ділянки виключно відповідно до закону. Чинний ЗК України визнач правові підстави, способи, порядок придбання громадянами юридичними особами земельних ділянок у власність. Громадяни та юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки із земель державної і комунальної власності лише на підставах, передбачених законом, зокрема за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, безоплатно чи за плату, залежно в цільового призначення земельної ділянки. У разі придбання земельної ділянки у власність із земель державної і комунальної власності за плату громадяни, юридичні особи, іноземні держави мають укладати договори купівлі-продажу таких ділянок відповідно до норм Цивільного кодексу України з урахуванням вимог ЗК України. У згаданому кодексі передбачено, що земельні ділянки є предметом и вільно-правових угод як особливий об'єкт нерухомості. При цьому продавцями земельних ділянок виступають органи державної влади та органи місцевого самоврядування, діють у межах повноважень, визначених статтями 7–17 Земельного Кодексу. Покупцями земельних ділянок із земель державної комунальної власності можуть бути громадяни України, а також юридичні особи, засновані громадянами України і юридичними особами України. Зазначені суб'єкти можуть укладати договори купівлі-продажу і набувати у власність земельні ділянки із земель державної та комунальної власності я сільськогосподарського, так і несільськогосподарського призначення з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом. При цьому покупцями земель сільськогосподарського призначення можуть бути лише особи, які відповідають вимогам, закріпленим у ст. 130 Земельного Кодексу. Чинний ЗК України визначає також критерії щодо покупців земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Предметом купівлі-продажу та інших цивільно-правових угод можуть Пуги: земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які знаходяться під об'єктами нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, і які перебувають у користуванні (в тому числі на умовах оренди) юридичних та фізичних осіб; на яких знаходяться об'єкти нерухомого майна громадян і юридичних осіб, що не мають юридично оформлених документів на право користування такими земельними ділянками; незабудовані земельні ділянки, що приватизуються під забудову суб'єктами підприємницької діяльності шляхом проведення земельних торгів.

Не можуть бути покупцями земельних ділянок із земель державної та комунальної власності юридичні особи України, які засновані виключно на державній і комунальній власності, засновані особами без громадянства чи іноземними фізич­ними і юридичними особами, у статутному фонді яких є частка державної чи комунальної власності, засновані громадя­нами і юридичними особами України разом з іноземними фізичними і юридичними особами. Земельні ділянки, що підлягають продажу, мають бути вільними від права на них інших осіб, за винятком певних об­межень і сервітутів, установлених законом чи рішенням суду відповідно до статей 98–102, 110–115 ЗК України. Іноземні фізичні та юридичні особи, особи без громадянства мають право на укладення договорів купівлі-продажу зе­мельних ділянок лише несільськогосподарського призначення для підприємницької діяльності у межах населених пунктів «бо за їх межами у разі придбання об'єктів нерухомого майна. Висновок Основними способами продажу земельних ділянок є конкурентний продаж та викуп земельної ділянки під об'єктами нерухомого майна, так званий «договірний продаж». Продаж земельних ділянок із земель державної та комунальної власності має здійснюватися переважно на конкурентних засадах шляхом проведення земельних торгів у порядку, визначеному статтями 134–139 ЗК. У випадках, коли покупець земельної ділянки має у власності розташовані на такій ділянці будівлі, споруди, то земельна ділянка підлягає продажу не на конкурентних засадах, а шляхом викупу земельної ділянки власником об'єктів нерухомого майна. Особливості продажу земельних ділянок державної і комунальної власності іноземним державам та юридичним особам закріплені ст. 129 Земельного Кодексу. Список використаної літератури 1. Конституція України від 28.06.1996 //www.rada.gov.ua 2. Земельний кодекс України. – Х. – «Одіссей». – 2009 р. 3. Указ Президента України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення» від 19.01.1999 р. // www.preside .gov.ua 4. Директ КМУ «Про приватизацію земельних ділянок несільськогосподарського призначення» від 26/12/1992 р. // www.kmu.gov.ua 5. Проект закону України «Про ринок земель» внесений народним депутатом України Зайцем О.І. // www.rada.gov.ua 6. Лавейкін М.І. Реєстрація землі в системі управління земельними ресурсами. – К.: РВПС України НАН України, 2007 7. Лавейкін М.І. Реформування земельних відносин в Україні – основна передумова формування сталого землекористування // Регіональна економіка – 2008– №4

P7 Присяга Вона Укрансько повстансько арм Я, вон Укрансько Повстансько Арм, узявши в руки зброю, урочисто клянусь свою честю  совстю перед великим народом укранським, перед Святою Землею Укранською политою кровю усх найкращих синв Украни, та перед найвищим полтичним проводом народу укранського: боротися за повне визволення всх укранських земель  укранського народу вд загарбникв та здобути Укранську Самостйну Соборну Державу; в цй боротьб не пожалю н крови, н життя  буду битися до останнього подиху  остаточно перемоги над усма ворогами Украни; буду мужнм, вдважним  хоробрим у бою та нещадним до ворога земл Укрансько; буду виконувати вс накази командирв; суворо збергати вйскову  державну тамницю; буду гдним побратимом у бою та в бойовому житт усм свом товаришам по збро. Коли я порушу цю Присягу або вдступлю вд не, то нехай мене покара суворий закон Укрансько Нацонально Революц  паде на мене зневага укранського народу. Особистий пдпис. Дзвн.P 1993. - P46.P С. 109

1. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

2. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

3. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

4. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

5. Правові аспекти ринку земель в Україні

6. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.
7. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
8. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

9. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

10. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

11. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

12. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

13. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

14. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

15. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

16. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Производство по делам об административных правонарушениях

18. Производство по делам об административных правонарушениях

19. Общие положения об обязательствах и договорах

20. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

21. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

22. Состав земель населенных пунктов
23. Алгоритмы экономической (кадастровой) оценки городских земель и территориально-экономического зонирования
24. Правовое регулирование оборота земель промышленности

25. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

26. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

27. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

28. Громадянство України

29. Категории земель. Земли поселений

30. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

31. Договор подряда и договор об организации перевозок

32. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

34. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

35. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

36. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

37. Что говорят мифы и легенды об истории Олимпийских игр

38. Представление и использование знаний об объектах
39. Понятие об алгоритмах
40. Все об антигенах

41. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

42. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

43. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

44. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

45. Категории земель. Земли поселений

46. Древнегреческие философы об обществе и общественном развитии

47. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

48. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

49. Французские философы-просветители XVIII века об общественном прогрессе и цивилизации

50. Эссе об Алистере Кроули

51. Альбер Камю "Миф о Сизифе. Эссе об Абсурде"

52. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

53. Ученье Гербера Спенсера об эволюции

54. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке
55. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
56. Древнегреческие философы Платон и Аристотель об экономике

57. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

58. Стратегическое управление (укр)

59. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

60. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

61. Теория об олигополии

62. Социально - экономическая эволюция России: об итогах 2000 и сценариях ближайшего будущего

63. Политическое и государственное устройство земель древнерусского государства

64. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

65. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление централизованного Российского государства в XIV – XV вв.

66. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

67. Історія України

68. Виникнення та формування українського етносу

69. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

70. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
71. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття
72. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

73. Объединение русских земель вокруг Москвы

74. Постмодернізм та українська історична наука

75. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

76. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

77. Україна після смерті Богдана Хмельницького

78. Присяга на верность: об изменении политической коммуникации в XIX веке

79. Современные японские историки об освоении Южно-Курильских островов (начало XVII - начало XIX века)

80. Декабристський рух та його поширення на Україні

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Історія держави та права України

82. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

83. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

84. Политическая раздробленность Руси. Причины, особенности и последствия. Развитие русских земель и княжеств в условиях раздробленности

85. Н.И. Костомаров об обычаях русского народа

86. Освоение целинных и залежных земель: история и современность
87. Первопроходцы науки об электричестве
88. Основоположник учения об электромагнитном поле

89. Сага об Эгиле

90. Історія розвитку криміналістики в Україні

91. В поисках жанра (Новые книги об авторской песне)

92. Об интеллигенции в целом, о российской интеллигенции в частности

93. Об отражении субъектно-объектных отношений в глаголе кечуа

94. Об этнографическом аспекте языковых изменений

95. Культура початку ХХ ст Українська музика

96. Об условиях преодоления кризиса российского общества

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

97. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

98. «Черная легенда» об Испании в русской культуре

99. "Давид Сасунский": об эпосе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.