Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Рок-музика як соціокультурний феномен в сучасній культурі Розділ 2. Історія розвитку групи Бітлз 2.1 Зародження та тріумф Бітлз 2.2 Бітломанія. Підкорення Америки 2.3 Кульмінація розвитку групи Бітлз 2.4 Розпад групи Розділ 3. Причини успіху Бітлз Висновки Список використаної літератури ВСТУП Актуальність теми курсової роботи. Бурхливі процеси соціального розвитку другої половини ХХ ст., що відбулися у світі та на колишньому радянському просторі, зумовили низку проблем соціокультурного, естетичного, музичного сенсів. Виникнення нової культурної субстанції — рок-музики — не могло не вплинути на подальші процеси як культурно-мистецького життя, так і політичного. Питання взаємовідносин музики і молоді сьогодні постають як ніколи актуально, оскільки остання у своїй більшості віддає перевагу рок-музиці. В загальному мистецтвознавстві та музикознавстві спеціальних досліджень з історії та теорії рок-музикування не так багато. В існуючих працях наявна загальна картина становлення цієї молодіжної музики, але без конкретних урахувань часу, соціального становища, а також часто відсутній культурологічний аналіз нової константи — рок-культури. Крім того, в більшості праць радянського періоду відчувається ідеологічна забарвленість подібних процесів. Велику роль у розвитку рок-музики зіграла група Бітлз. Багато років пройшло з тих пір, коли четвірка хлопців з англійського Ліверпуля заводила тодішню молодь своїми піснями. Але, не дивлячись на це, і в наші дні це слово не втратило свого значення. Напевно, немає на світі людини, яка б не знала і не любила пісень ліверпульської четвірки. Бітлз – це не просто одна з рок-груп 60-х. Це ціла епоха в музиці. Епоха Бітлз. Вони постійно розширювали палітру рок-музики і весь час доповнювали її - лірикою, елементами блюзу і кантрі, залишаючись при цьому самими собою. Згодом їх манеру виконання копіювали мільйони. Їх пісні пройшли довгий шлях, але і зараз вони такі ж популярні, як і 30, 40 років тому. Не багато груп можуть бути знаменитими декілька десятиліть, але « he Bea les» це вдалося. І можна точно сказати, що їх музика житиме вічно. Про вплив цієї групи не тільки на розум, серця і душі, але і на моральність і культуру людства написані томи. Кожен із учасників Бітлз - Джон Леннон, Пол МакКартні, Джордж Гаррісон, Рінго Старр - був неперевершеною особистістю і вічним мотором творчого пошуку. Саме це і є визначальнім для популярності цього вокально-інструментального ансамблю і причиною його розпаду. Вони були для 60-х років тим же, що Преслі для 50-х. Вони втілювали собою новий рок-стиль і нову еру. Бітлз дали року другий могутній імпульс і перетворили порожню розважальну музику на цілу субкультуру. Зараз, коли все це вже історія, здається неймовірним, що чотири провінційні хлопці змогли внести такі глибокі зміни - в самих різних областях життя і за такий короткий проміжок часу. Яскравим спалахом освітивши десятиліття, вони залишили за собою веселкове сяйво, і після них ніщо вже не могло залишатися по-старому. До них стриглися коротко і ззаду, і з бокам, після них навіть директори банків стали відпускати волосся.

До них поп-фільми були низькопробною спекуляцією, після них фільми можна було віднести до кіномистецтва. Бітлз наклали свій відбиток на все, до чого торкалися. На музиці Бітлз виросло ціле покоління 60-х – 70-х років. Вони були прикладом для всіх, хто мріяв про сцену. Бітлз стали вчителями для музикантів 70-х – початку 80-х. Їх музика залишилася живою, вона завжди актуальна. Розробленість теми: У мистецтвознавчій та музикознавчій літературі значне місце відведене вивченню проблем рок-музики, молодіжної культури, соціокультурних впливів тощо. Особливу цінність для розробки порушеної проблеми мають праці О. Козлова, О. Орлової, І. Хижняка, І. Набока, О. Феофанова та багатьох інших дослідників. Аналіз історичних процесів, виявлення певних закономірностей розвитку молодіжної музики дають можливість оцінити культурологічну ситуацію. Історію рок-культури свого часу розглядали В. Бондаренко, Ю. Дроздов, А. Байчоров, Г. Забродін, Б. Александров, О. Козлов, С. Коротков, О. Феофанов, К. Мяло та ін. Питанням створення та творчості групи Бітлз приділяли увагу А. Багіров, Ю. Буркін, Т. Вороб’єва, Х. Девіс, У.В. Сапцина, Н. Саркітов та ін. Мета курсової роботи полягає у вивченні особливостей впливу групи Бітлз на молодіжну культуру ХХ століття. Завдання курсової роботи обумовлені її метою: охарактеризувати рок-музику як соціокультурне явище та її місце в сучасній культурі; проаналізувати особливості зародження та тріумф Бітлз; вивчити поняття «бітломанія»; визначити причини розпаду групи; проаналізувати причини успіху групи Бітлз. Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є група Бітлз. Предметом є дослідження особливостей впливу групи Бітлз на молодіжну культуру ХХ століття. Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано такі методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення. Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про особливості створення, розвитку та причини розпаду групи Бітлз, а також їх вплив на молодіжну культуру ХХ століття. Крім того укладено список літератури за темою роботи, який може бути використаний для подальшого вивчення теми. Практичне значення полягає в тому, що матеріали даної роботи можуть застосовуватися при розробці курсів лекцій з історії музичної естради, спецкурсів з естрадно-джазового музикування, теорії та історії естрадного виконавства, в науковій практиці при дослідженні проблем музичної культурології, музикознавчо-критичних дослідженнях, культурно-просвітницькій діяльності. Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновку та списку використаної літератури. Основна частина складається з двох розділів. Вступ до курсової роботи формує її сприйняття. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження.

Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження. РОЗДІЛ 1. РОК-МУЗИКА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ Усім відомо, як у суспільстві ставляться до різного роду новацій. Історична практика подає нам приклади джазу й естрадної музики. Нині на порядку денному — рок-музика. Отже, проблема рок-музики — це, безумовно, проблема батьків і дітей. Проблеми «батьків і дітей» завжди були і будуть актуальними в суспільстві. Вирішення цих проблем ніколи не проходило легко. І дійсно, потрібна своєрідна «група ризику», яка б опрацювала ту чи іншу новацію. Часто такою групою виступає молодь, особливо в цьому випадку. Коли в суспільстві виникає новий культурний феномен, як правило не приймається усіма членами суспільства, не є загальнозначущим. Потрібен певний час для адаптації новації, в умовах традиційної культури. Розвиток суспільства неможливий без такого протистояння, під час якого нежиттєздатні новації відкидаються, цінні — приймаються всім суспільством. Приклад глобального конфлікту батьків і дітей добре пам'ятає Європа минулого століття. В середині 60-х років в країнах Заходу масового характеру набули виступи молоді проти лицемірства та антигуманної політики старшого покоління. Молодіжні заворушення швидко охопили країни Північної Америки та Західної Європи і набули різноманітних форм – від пасивного протесту хіпі до потужних студентських страйків і навіть збройних повстань. Головними напрямками боротьби молодих були антивоєнні виступи, припинення гонки ядерних озброєнь, скасування расової дискримінації, дотримання загальних прав і свобод людини, обмеження монополізму. Молодь 60-х виступила проти лицемірства «дорослих» політиків. Це був час, коли ламалися стереотипи, падали диктатури, набирали сили інститути громадянського суспільства. Головними тезами молодіжних виступів було: політики забрехалися, влада декларує одне, а робить інше, гірка правда краще, ніж солодка брехня. В країнах Західної Європи та США на тлі перевороту в галузі науки та техніки, найбільшого за останні 20 років економічного піднесення, а також лібералізації внутрішньополітичного життя в умовах міжнародної політики розрядки, відбувся певний перелом у свідомості молодого покоління, яке почало відчувати духовну кризу та будь за що намагалося віднайти загублений сенс власного існування. Основна маса активістів молодіжного руху 60-х рр. являла собою вихідців з заможних, привілейованих прошарків суспільної еліти, батьки яких не змогли привчити їх до відповідальності у майбутньому “дорослому” житті. Це було перше покоління, яке виросло в державі процвітання. Воно не бачило масового безробіття і злиднів, вважало соціальну захищеність і матеріальний достаток нормою життя, їх цінності суттєво відрізнялись від цінностей їхніх батьків. Молодь була схильна заперечувати цінності суспільства споживання, вона виступала за більшу простоту життя, вільного від умовностей і лицемірства. Символом цієї контркультури стали джинси і рок-н-ролл. Значну роль відіграло прискорення фізіологічного розвитку молодої людини, який суттєво випереджав еволюцію її психіки.

Некоторые из синдромов этой рубрики МКБ-9 не столь тяжелы, как большинство состояний, называемых "психотическими", но они включены из практических соображений [MDG]. Синонимы: токсические психозы, связанные с применением лекарственных препаратов; фармакогенныс психозы. Нарушение сексуальной роли (МКБ 302.6) - состояние, при котором имеет место конфликт, ведущий к дистрессу, между внешним видом и ориентацией официально принятого пола, с одной стороны, и биологическим полом и/или настоящим полом - с другой. Важную роль могут играть факторы культуры. Примером состояния является транссексуализм. Нарушение физиологических функций психогенной этиологии (МКБ 306) различные соматические симптомы или типы физиологического нарушения функции, вызванные психическими изменениями, без повреждения тканей и обычно опосредованные через вегетативную нервную систему [MDG]. Синонимы: психофизиологические расстройства; психосоматические расстройства. Неврастения (МКБ 300.5) невротическое расстройство, характеризующееся повышенной утомляемостью, раздражительностью, головной болью, депрессией, бессонницей, затруднением концентрации внимания и утратой способности радоваться (ангедония)

1. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

2. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

3. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

4. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

5. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

6. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
7. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)
8. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

9. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

10. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

11. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

12. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

13. Українське кіно початку ХХ століття

14. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

15. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

16. Психоаналіз - один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

18. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

19. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

20. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

21. Место и роль России в мировой культуре

22. Архетипический политеизм М. Цветаевой и неоязычество в русской культуре ХХ в.
23. Лекції з української та зарубіжної культури
24. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

25. Роль СМИ в современной культуре

26. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

27. Драматичний театр та кінематограф Харківщини у ХХ столітті

28. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

29. Массовая культура ХХ века - основные течения

30. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

31. Скоморохи и их роль в развитии народной культуры

32. Українська культура ХХ ст.

Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки

33. Кризис культуры ХХ века

34. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

35. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

36. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

37. Архітектура ХІХ-ХХ століть

38. Роль и знамение физической культуры и спорта для экономики и общества
39. Фізкультура та спорт Харківщини у ХХ столітті
40. "Глобальная деревня" Маклюена. Роль и место в философии ХХ в.

41. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

42. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

43. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

44. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

45. Становище Чорногорії на початок XX століття

46. Трагедії XX століття

47. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

48. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Європа XIX століття

50. Срібне століття

51. Німецька література XVII століття

52. Українська література 19 століття

53. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

54. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка
55. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)
56. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

57. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

58. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

59. Противоречия и катаклизмы ХХ века, и их воздействия на культуру

60. Роль политических субкультур в политической культуре общества

61. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

62. Роль физической культуры

63. Российская культура в начале ХХ в.

64. Культура в ХХ-м веке

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Культура початку ХХ ст Українська музика

66. Братские школы и их роль в развитии культуры

67. Определение культуры, роль личности в ее развитии

68. Роль религии в культуре

69. Место и роль сольных каденций в музыкальной культуре эпохи

70. Феномен игры: ее место и роль в культурной жизни человека и культура ее бытия
71. Роль ЮНЕСКО в защите прав человека. Культура мира - Программа ЮНЕСКО
72. Ситуация постмодерна в философии и культуре. Место и роль хиппи в становлении постмодернизма

73. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

74. Роль корпоративной культуры в жизни компании

75. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

76. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

77. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

78. Роль журналистики в повышении общего уровня культуры населения

79. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

80. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Гуманістичні теорії розвитку культури Е. Фромма і А. Маслоу

82. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

83. Культура России ХХ века

84. Религия и ее роль в культуре. Русская реалистическая литература XIX века в контексте "золотого века" русской культуры

85. Роль культуры в социальном воспроизводстве и социальном прогрессе

86. Роль памятников русской культуры в истории Российского государства
87. Роль труда в развитии и возникновении культуры
88. Русская культура ХIX-начала ХХ века

89. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

90. Культура Европы XIX–ХХ вв.

91. Культура Европы в ХХ веке

92. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну

93. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

94. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

95. Школы стратегического менеджмента. Роль школы культуры в стратегическом менеджменте

96. Еволюція музичної культури Західної Європи ХІ–ХІV століть

Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр

97. Методика обучения культуре дома. Изготовление аппликации "Салфетки к чаю" и сервировка стола к чаю

98. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

99. Роль и место самостоятельной работы на уроках и во внеурочное время в формировании научного мировоззрения и экологической культуры учащихся


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.