Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Кольоропозначальна лексика, використовувана Оскаром Уайльдом у романі "Портрет Доріана Грея"

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ Розділ І Функція кольору у художній творчості 1.1 Естетизм Оскара Уайльда 1.2 Колір як об'єкт розгляду лінгвістичних дисциплін 1.3 Семантична характеристика колірної лексики 1.4 Розвиток та збагачення системи кольоропозначень Розділ II Теорія перекладу 2.1 Основи теорії перекладу 2.2 Кольорова картина світу. Особливості англійських кольоропозначень при перекладі на російську мову Розділ ІІI Кольоропозначальна лексика в романі Оскара Уайльда &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ; 3.1 Кольорна гама та її функція в оригинальному тексті 3.2 Частотний аналіз кольоропозначень 3.3 Кольоропозначення у тексті оригінала та його перекладі на російську мову Висновок Список використанної літератури Summary Вступ Роль головних компонентів прозаїчного зображення в тексті: свідомість, особистість, активність &quo ;я&quo ;. Проза так само, як і лірика, може безпосередньо відображати предмети художнього сприйняття зовнішнього й внутрішнього світу письменника й поета. Тому література більш ніж інші види художньої творчості здатна до зображення складних процесів, що виникають у душевному світі людини. Вона може передати, моменти внутрішнього &quo ;життя&quo ;, що зовні не передаються, що протікають на основі &quo ;внутрішньої мови&quo ;, на основі станів природи, які відбиваються в кольорі, звуці, у музиці. І ця передача може здійснюватися тільки за допомогою мови письменника або поета. Таким чином, у вивченні стилю письменника зацікавлені як літературознавство, так і лінгвістика, оскільки творчість письменника, його авторська особистість, його герої, теми, ідеї й образи втілені в мові. Оскар Уайльд (1854 – 1900) – художник перехідної епохи, яка відбилася у всіх сферах його життя й творчості. Він став особистістю часу перелому стійких переконань і цінностей і знаходження нових, що безпосередньо торкнулося різних видів мистецтв. Предметом дослідження є кольоропозначальна лексика, використовувана Оскаром Уайльдом у романі &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ;. Актуальність дослідження обумовлена активним використанням даної лексики в англійській мові, що знаходить висвітлення в наукових працях лінгвістів, літературознавців, психологів. Метою роботи є аналіз кольоропозначальної лексики та особливості її перекладу, представленої в романі Оскара Уайльда &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ;; виявлення її місця в художній системі письменника, а також визначення її ролі у відображенні світовідчування автора. Для досягання поставлених цілей необхідно вирішити наступні завдання: Простежити, якими засобами створюється наочність у прозі. Визначити частотність використання кольоропозначальної лексики у романі. Розкрити символіку кольору у творчості О. Уайльда. Дослідити особливості перекладу кольоропозначень на російську мову. У ході роботи використані наступні методи дослідження: Структурно-семантичний метод, відповідно до якого виявлені й описані семантичні особливості колірної лексики. Кількісний метод, який дозволив установити частотні й домінантні використання компонентів колоротивной лексики. Крім того, використані також метод спостереження, аналізу, зіставлення й опису.

Звертання до цієї теми не випадково, тому що використання кольору й кольоропозначання відіграє велику роль у художній літературі. Проблемі кольоропозначання у творчості окремих поетів і прозаїків також присвячено великий ряд робіт. Однак досліджень, у яких розглядається проблема кольору у творчості Оскара Уайльда, дуже мало. Тому аналіз колірної лексики, широко наданої в романі &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ;, допоможе виявити не тільки функціонально-стилістичне призначення даної категорії слів, але й зрозуміти задум автора. Робота складається зі вступу, двух теоретичних та практичного розділів, висновків, списку використаної літератури. Розділ I Функція кольору у художній творчості Естетизм Оскара Уайльда У творчості Уайльда чітко розріняються два періоди. Більшість творів найрізноманітніших жанрів було написано в перший період (1881 - 1895): вірші, естетичні трактати, казки, його єдиний роман &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ;, драма &quo ;Саломея&quo ; і комедії. До другого періоду (1895 - 1898) належать лише твори, у яких повною мірою відбилася духовна криза пережита письменником. Поетична спадщина Уайльда не занадто велика. Вона представлена двома книгами віршів: &quo ;Вірші&quo ; (1888г) і &quo ;Вірші, що не ввійшли в збірники, 1887 - 1893&quo ;, а також кілька лірико-епічних поем, найбільшу популярність із яких придбала написана незабаром після звільнення з в'язниці &quo ;Балада Редингской в'язниці&quo ; (1898). Більшість віршів першого збірника Уайльда перевантажені эстетскими порівняннями й образами. &quo ;Естетські крайності Уайльда, безсумнівно, впадають в око, але очевидний і непримиренний протест, заснований на твердій позиції художника, що враховує історію мистецтва, умови його розвитку й реальний стан. Позиція Оскара Уайльда очевидна: він проти приземленості, &quo ;наслідування правді&quo ;, міщанських прописів і порожньої риторики. Словом, проти всього того, що, претендуючи на місце в мистецтві, мистецтвом не є. Ця особливість позиції й поглядів Уайльда знайшла вираження в його казках і романі.&quo ; Своєрідність стилістики казок Уайльда проявляється в їхній лексиці й стилістиці. Чудовий знавець мови ( як і личило пристойному естетові), він був точний не тільки у виборі потрібного йому слова, але й в інтонаційній побудові фрази. Конструкція фрази гранично проста і є одним із класичних зразків англійської прози. &quo ;В то же час вплив декадентскої манерності заставляє письменника то і діло уклонятися від лаконічності розповідання і насичувати свою розповідь всілякою екзотикою типа &quo ;рожевих ібісів, котрі довгою фалангою стоять вздовж Нільского берега&quo ; або &quo ;чорного, як чорне дерево, царя луних гір, який поклоняється великому куску хрусталя&quo ;. Особливо помітне прагнення до зайвої декоративності в другому збірнику казок (&quo ;Гранатовий будиночок&quo ;). Не може не вразити така дрібниця: скільки естетичної радості доставляло йому, наприклад, споглядання дорогоцінних камінь. &quo ;Він часто проводив цілі дні, пересиваючи із шкатулки в шкатулку олівково зелені хризоберіли, котрі здаються червоними при світлі лампи.&

quo ; і так далі.&quo ; З не меншим захватом Уайльд писав про людський одяг. Якщо книги Достоєвського часто були надбанням психіатрів, то книги Оскара Уайльда можуть бути незамінні для ювелірів і кравців. Від казок, з їх чітко вираженими соціальними мотивами, Оскар Уайльд переходить до найбільш типового твору декадентської літератури - до &quo ;Портрета Доріана Грея&quo ; (1891 рік). У творчій спадщині Уайльда це його єдиний великий твір художньої прози. Сам автор не дав йому жанрового визначення. &quo ;Його називають романом, однак його можна назвати й повістю, і навіть &quo ;драмою в прозі&quo ;. &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ; позбавлений чіткої жанрової визначеності, тому й виникають уточнюючі характеристики: романеалегорія, роман-символ, романаміф.&quo ; Сюжет роману заснований на традиційному мотиві угоди з дияволом і участі магічного предмета у фатальній долі героя. Коли говорять про джерело безпосереднього впливу на творчий задум Уайльда, звичайно називають &quo ;Шагреневу шкіру&quo ; (1831) Бальзака. На думку автора, &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ; - не імітація того або іншого літературного джерела, а незрівнянне мистецтво. Оповідання в романі &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ; засноване на сюжеті й характерах, що поєднують правдоподібність і фантастику, і пов'язане із традицією жанру roma ce. Як і звичайно для цього жанру, створені Уайльдом характери, включаючи Доріана Грея, не відрізняються життєвою повнотою. Навпаки, у наявності свідомий і послідовний розрив із традиціями реалізму. &quo ;Уайльд виключає своїх героїв з їхніх суспільних зв'язків, підмінюючи значні життєві конфлікти штучно створеними &quo ;проблемами&quo ;. Світ, що цікавить тут автора, насамперед, - це світ &quo ;вибраних&quo ; людей, перевагу яких над &quo ;сірою масою&quo ; він наполегливо підкреслює.&quo ; Незабаром слідом за романом &quo ;Портрет Доріана Грея&quo ; з'являються кращі уайльдовскі п'єси: комедії &quo ;Ідеальний чоловік&quo ; (1895), &quo ; Як важливо бути серйозним&quo ; (1895), &quo ;Віяло леді Уиндермир&quo ; (1892) &quo ;Свята блудниця, або жінка, обсипана коштовностями&quo ; (1893), &quo ;Жінка, не варта уваги&quo ; (1893); драми &quo ;Флорентійська трагедія&quo ;, &quo ;Герцогиня Падуанска&quo ;, &quo ;Віра, або Нігілісти&quo ; і &quo ;Саломея&quo ; (1893). Естетичне кредо Уайльда, сформульоване на рубежі 90-х рр. в есе &quo ;Занепад неправди&quo ;, &quo ;Критик як художник&quo ;, &quo ;Перо, полотно й отрута&quo ;, &quo ;Істина масок&quo ; і в &quo ;Передмові до &quo ;Портрета Доріана Грея&quo ;, виражало його переконаність у пріоритеті мистецтва над життям і було свого роду романтичним протестом проти всевладного раціоналізму, проти мистецтва, що копіює дійсність. &quo ;У творчості Уайльда й у його естетичних деклараціях можна виявити скільки завгодно &quo ;впливів&quo ; - прерафаелітів і художнього критика Уолтера Пейтера, його улюбленого Китса й Бодлера, Э.По й Гюісманса. Можна говорити про &quo ;дух часу&quo ;, який втілив у собі Уайльд. Але насамперед він втілив самого себе, блискуче реалізувавши те, що було дано йому від народження - і виявилося потрібним часу.

Гарри и Каресс, которую до встречи с ним звали Полли Пибоди, вместе принялись за необычайное и, в конце концов, губительное самосозидание. «Мы можем,P говорил Гарри,P усовершенствоваться и стать очень культурными людьми». Казалось бы, у Кросби было все внешность, деньги, ум, красивая жена, но он был глубоко психически неуравновешен и одержим декадансом и смертью, носил в петлице черный цветок и старался строить жизнь по роману «Портрет Дориана Грея». Его психическую неуравновешенность усугубил тяжкий опыт Первой мировой войны (он получил французский Военный Крест), когда в машину скорой помощи, которую он вел, попал артиллерийский снаряд. Сам он каким-то чудом не погиб, а товарищ, сидевший рядом, умер у него на глазах. В «Черном солнце», прекрасной биографии этого трагического, но довольно нелепого человека, Джефри Вулф приводит список слов, составленный Кросби для своих стихов, который явно говорит о влиянии Бодлера, Гюисманса, По и Уайльда. Например: Абсурдный, ароматный, безжалостный, безутешный, благоухание, бледный, величие, геральдический, зловещий, иллюзия, искривленный, лабиринт, легенда, мрачный, ностальгия, обветшалый, ожесточенный, орхидея, осколок, первозданный, поклонение, привидение, пустынный, растерянный, резня, средневековый, таинственный, утрата, феодальный, хаос, языческий И так далее

1. Особливості перекладу газетної лексики

2. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

3. Особливості перекладу англійських заперечень

4. Особливості перекладу ділових листів

5. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

6. Особливості перекладу юридичної термінології
7. Чтение и анализ сказок
8. Анализ композиционных особенностей древнеегипетских фресок на примере двух-трёх памятников разных периодов

9. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

10. Лексико-культурологический анализ паремий, относящихся к концепту "труд"

11. Живописний світ Катерини Білокур: особливості художнього мислення народної майстрині

12. Анализ эмоционально-окрашенной лексики в произведениях А. Макаёнка

13. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

14. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

15. Морально-етичні та художні особливості Вед

16. Летний Сад (памятники Санкт-Петербурга)

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

17. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому

18. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

19. Анализ медико-биологических данных с использованием Excel и СПП STADIA

20. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

21. Анализ повадок отряда ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - Piciformes семейства ДЯТЛОВЫЕ – Picidae

22. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения
23. Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии
24. Анализ экономики США

25. Статистический анализ демографической ситуации в Российской Федерации

26. Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы

27. Анализ регулирования и финансирования бюджетного дефицита с 1985 и по наши дни

28. Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательства

29. Законы Хаммурапи – выдающийся памятник права Древнего Вавилона

30. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

31. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

32. Правительство в Российской Федерации и зарубежных странах. Сравнительный анализ

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

33. Сравнительный анализ конституции России и США

34. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

35. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

36. Сравнительный анализ Правительств Киргизской Республики и Российской Федерации

37. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

38. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
39. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ
40. Налог на прибыль. Анализ изменений налогообложения прибыли в связи с введением в действие главы 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций"

41. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

42. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

43. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

44. Анализ стихотворения John Donne

45. Грамматический анализ субстантивированных прилагательных и причастий

46. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

47. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

48. Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Синтактико-семантический анализ составляющих сложносоставных слов в английском языке

50. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере перевода новеллы С.Кинга "Долгий путь")

51. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной системы книгораспространения

52. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

53. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

54. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ
55. Культурные памятники Кировского района города Санкт-Петербурга
56. Памятник усадебной культуры XIX века, усадьба ``Отрада``

57. Интересные памятники Набережных Челнов

58. Памятники и памятные места Полоцка

59. Анализ новгородской иконы "Спас нерукотворный"

60. Анализ рассказа И.С.Тургенева "Свидание"

61. Стихотворение В. Маяковского "О дряни" (восприятие, анализ, оценка)

62. Сопоставительный анализ фразеологизмов с анимализмами в немецком и русском языках

63. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

64. Иностранные заимствования в лексике английского языка

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Анализ новеллы "Измена" из произведения Бабеля "Конармия"

66. Анализ рассказа Блока "Потомки солнца"

67. Анализ стихотворения А. Блока "О доблестях, о подвигах, о славе"

68. Анализ стихотворения Блока "О доблестях, о подвигах, о славе..."

69. Анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого "Завещание"

70. К анализу романа Булгакова "Мастер и Маргарита"
71. Морфемный анализ слов со скрытым j (й)
72. Пушкин А.С. "Каменный гость" (Литературоведческий анализ одной из маленьких трагедий)

73. Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье..." и Ф.И. Тютчева "Я встретил Вас - и все былое..."

74. Схема анализа литературно-художественного произведения

75. Анализ стихотворения Тютчева "Я Встретил Вас и всё былое"

76. Сопоставительный анализ употребления перформативных глаголов в русском и английском языках

77. Анализ стихотворения А.А. Блока "Плачет ребенок. Под лунным серпом ..."

78. Анализ стихотворений Ахматовой

79. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

80. Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Элегия"

Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки

81. Функционирование культурно обусловленной лексики в жанре американской театральной рецензии

82. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»

83. Фадеев "Разгром". Анализ характеров героев. Краткое содержание романа

84. Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье"

85. Многозначность научно-технической лексики и терминов

86. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина
87. Идеи Ницще в романе Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея"
88. Перевод и анализ стихотворения Эдгара По "Fairy Land"

89. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

90. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

91. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

92. Новороссийск: памятники древности

93. Россия на окраине Европы. Исторический анализ событий и времен начала 20-го века

94. Архитектурные памятники Кремля: Царь-пушка и Царь-колокол

95. Московский Кремль - замечательный памятник фортификационного искусства

96. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Определение подозрительных пакетов, анализ протоколов сети

98. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

99. Анализ экономических показателей Японии 1960-1992 гг.

100. Сравнительный анализ и оценка возможностей НГМД и НЖМД


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.