Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансово-господарський контроль

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Факультет обліку і аудиту Кафедра обліку і аудиту в інвестиційній сфері Контрольна робота з дисципліни «Фінансово-господарський контроль» Виконала: Ст. гр. ОБзМ – 51 Гасуляк Н.В. Перевірив: Тернопіль 2009 1. Елементи і об’єкти фінансово-господарського контролю Фінансовий контроль як економічний процес включає такі елементи : суб’єкт контролю ; об’єкт контролю ; предмет контролю ; принципи контролю ; методи контролю ; техніку контролю ; власне сам процес контролю ; прийняття рішень за результатами контролю . Організація контролю потребує чіткого визначення суб’єкта контролю. Він , як правило , визначається законодавством держави, нормативно-праворвими актами суб’єктів фінансової діяльності . Суб’єктами фінансового контролю виступають органи державної влади залежно від рівня ініціювання , а також інститути незалежного фінансового контролю : В системі державного фінансового контролю - Рахункова палата України , Міністерство фінансів України , Державна контрольно-ревізійна служба України , Державна митна служба України , Державна податкова адміністрація України , Державне казначейство України , Національний банк України, регіональні рахункові палати , Агенство з питань банкрутства; У системі комунального фінансового контролю - контрольні комісії , що створюються представницькими органами місцевого самоврядування; У системі незалежного фінансового контролю - аудиторські фірми , незалежні аудитори , тимчасові контрольні групи , ревізійні комісії. Органи фінансового контролю взаємодіють з правоохоронними органами з питань здійснення фінансового контролю на засадах самостійності в прийнятті рішення , незалежності в діях . За умови нанесення державі збитків у великих розмірах вони передають матеріали до правоохоронних органів. При визначенні у законодавчому порядку суб’єкта контролю визначається , відповідно , об’єкт контролю. Об’єктами фінансового контролю є грошові відносини , перерозподільні процеси при формуванні і використанні фінансових ресурсів , в тому числі у формі грошових фондів на всіх рівнях і у всіх ланках господарства. Об’єктом фінансового контролю є також доходи та нерухоме майно громадян України , доходи іноземних громадян в тій частині, в якій зазначені особи виступають як платники податків , інших обов’язкових платежів . Безпосередньо предметом перевірок виступають такі вартісні показники , як доходи , прибуток , рентабельність , собівартість , витрати виробництва. Функції та структура державного казначейства у зарубіжних країнах У розвинутих країнах ринкової економіки фінансовий контроль відповідно здійснюють у державах парламентського типу - парламент , у президентських – виконавча влада . Спільні риси такого контролю зафіксовані в принципах Лімської декларації , прийнятої в 1997 році на Конгресі Міжнародної організації вищих контролюючих органів. При цьому фінансовий контроль вважається частиною державного регулювання з метою виявлення відхилень від прийнятих положень і порушень принципів законності , ефективності та економії ресурсів.

Здійснюється передусім у формі попереднього контролю для вжиття певних корегуючих заходів й недопущення таких порушень в майбутньому і навіть отримання компенсації за заподіяні збитки . У більшості розвинутих країнах світу , у тому числі у країнах Європейського Союзу , фінансовий контроль здійснює Рахункова палата , а також урядові контрольно-ревізійні служби. Так , у ФНР , Фінляндії , та в інших країнах рахункова палата контролює діяльність усіх федеральних підприємств , страхових установ федерації , приватних підприємств із 50 % часткою держави , решту організацій та відомств , якщо вони розпоряджуються державними коштами. В Австрії Рахункова палата уповноважена здійснювати перевірки не лише державного господарства федерації , а й контролювати фінансову діяльність місцевих органів влади , благодійних фондів і закладами , управління якими здійснюється органами федерації . Державна Рахункова палата Угорщини , крім того , контролює діяльність податкового управління , державної митниці , управління гербових зборів і навіть господарську діяльність партій . У Великій Британії функції державного фінансового контролю виконує Національна ревізійна рада. У США контроль у галузі фінансів здійснюють : Державне казначейство , Головне контрольно-фінансове управління Конгресу , Адміністративно-бюджетне управління при президентові , управління з добору і розстановки кадрів, Президентська рада з боротьби з фінансовими зловживаннями в державних закладах , інспектори федеральної резервної системи. До функцій цих органів належить проведення ревізій , перевірок ,встановлення оцінки і складання оглядів про виконання федеральних програм .При цьому перевіряється законність , доцільність та ефективність здійснених витрат . На приватних підприємствах контроль держави за їхньою діяльністю обмежується перевірками своєчасності і повноти відрахувань до бюджету , правильності ведення бухгалтерських рахунків (обліку) , дотримання чинного законодавства з питань оплати праці найманих працівників , виконання державних контрактів і зобов’язань .Решта питань , пов’язаних із забезпеченням ефективності діяльності приватних підприємств , підлягає внутрішньому контролю , який здійснюється самостійними підрозділами підприємств або аудиторами. Завдання (ситуація) 5: які питання підлягають оперативному контролю податкових органів ? У яких випадках до проведення оперативних перевірок можуть залучатися співробітники податкової міліції ? Суб’єктом управління системою оподаткування в Україні є Державна податкова адміністрація (ДПА) . Вона складається з підрозділів , які здійснюють методичне управління і контроль за оподаткуванням. ДПІ є юридичними особами мають самостійні кошториси витрат, поточні рахунки та печатки із зображенням державного гербу України із своїм найменуванням. Контроль за дотриманням вимог податкового та валютного законодавства органи податкової служби здійснюють у формі перевірок, які бувають плановими, позаплановими, документальними та фактичними, суцільними та вибірковими, повними та частковими. Відповідно до ст. 16088 проекту Податкового Кодексу перевірки можуть бути безвиїзними, виїзними та оперативними.

Плановою перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності платника податків, що передбачається планом роботи податкового органу; проводиться за письмовим рішенням керівника відповідного органу податкової служби за місцем розташування власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Документальна перевірка відповідно до положення 1. ст. 11 Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні здійснюється шляхом перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронно-касових апаратів і комп`ютерних систем, які застосовуються для розрахунку готівкою зі споживачами, та інших документів незалежно від способу надання інформації, (в т.ч. комп`ютерною), пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів. В свою чергу, вона поділяється на комплексну і тематичну. Проведення комплексних перевірок передбачає охоплення ними всіх видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, дотримання вимог всього діючого податкового законодавства. А тематична перевірка досліджує відповідно лише певні сторони фінансово господарської діяльності, порядок бухгалтерського обліку окремих операцій та ін. Наприклад, облік певного виду діяльності та оподаткування результатів саме цієї діяльності. Ці перевірки проводяться переважно за завданням вищестоящих податкових органів. Фактична перевірка полягає в тому, що перевіряється вся сукупність сторін фінансової діяльності об`єкта перевірки. Перевіряють стан матеріальних і речових складів, зважують і вимірюють товарно-матеріальні цінності, перевіряють наявність грошей тощо.Отже, це контроль, не пов`язаний з дослідженням документів. Право на проведення перевірки платника податку надається лише у тому разі, коли йому не пізніше ніж за 10 днів до дня зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати її проведення. Документальні перевірки громадян, фізичних осіб, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, проводяться не рідше 1-го разу на два роки відповідно до плану податкового органу, який складається на початок кожного року і затверджується начальником відповідного органу податкової служби. Оперативною перевіркою вважається перевірка суб`єктів підприємницької діяльності, які проводять таку діяльність у сферах торгівлі, громадського харчування та послуг, щодо дотримання ними порядку проведення розрахунків, обліку товарів та грошових коштів, а також, порядку виконання операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Оперативна перевірка проводиться за рішенням керівника органу державної податкової служби або його заступника без попереднього повідомлення платника податків. Оперативна перевірка повинна проводитись у складі не менше двох посадових осіб органів податкової служби за наявності у них службових посвідчень, особистих посвідчень, на право перевірки об`єктів, розташованих на конкретній території, в якому назву конкретних об`єктів перевірки зазначати не обов`язково. Проведення оперативної перевірки починається, як правило, з фіксації посадовою особою податкової служби факту закупівлі товару, або з контрольної закупівлі товару, чи з перевірки певних питань дотримання вимог податкового законодавства, відповідно до задач поставлених керівником органу податкової служби або його заступника.

Сього треба досягти, і тоді наша гривня буде в чести і поважанню». Такі завдання стояли перед урядом УHP у березні-квітні 1918 року. 6.2. Грошове господарство доби гетьманату, директорії (середина 1918-го — 1920 років) 29 квітня 1918 року за активного втручання австро-німецьких окупаційних військ було розпущено уряд УНР — Центральну Раду, проголошено Українську державу на чолі з гетьманом П. Скоропадським, колишнім царським генералом, нащадком давнього козацького роду Скоропадських. Власне, на той час припадає певна стабілізація грошової системи України, яка могла задовільно обслуговувати державні й господарські потреби. У часи Гетьманату відновлювалась розбалансована фінансово-кредитна система України. Вдалось створити державний бюджет. Законом від 9 травня 1918 р. в Українській державі відновлювалась національна грошова одиниця — карбованець, стабільність якого зміцнювалась. Карбованець поділявся на 200 шагів. Він забезпечувався природними багатствами України. У гетьманській державі допускався неконтрольований обіг російських рублів і «керенок», німецьких марок й австро-угорських крон

1. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

2. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

3. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

4. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

5. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

6. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"
7. Фінансовий контроль
8. Державний фінансовий контроль в Україні

9. Громадянський фінансовий контроль та його значення

10. Організація фінансового контролю в Україні

11. Сутність державного фінансового контролю

12. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

13. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

14. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

15. Приборы химической разведки и химического контроля

16. Финансовый контроль

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

18. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

19. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

20. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

21. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

22. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования
23. Организация бюджетного контроля
24. Налоговый контроль, его сущность и значение

25. Налоговый контроль

26. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

27. Формы и порядок проведения таможенного контроля

28. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

29. Финансовый контроль

30. Финансовый контроль: формы, методы, органы

31. Организация бюджетного контроля

32. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

34. Управление общежитием, учет прибывших, убывших студентов, контроль над своевременной уплатой сумм за проживание в общежитие

35. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

36. Особенности патологического и эпизоотического процессов при уролитиазе кошек и собак в условиях мегаполиса и контроль за их проявлением

37. Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями

38. Инфекционная безопасность пациента и медработников. Инфекционный контроль
39. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов
40. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

41. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

42. Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах

43. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

44. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

45. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

46. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

47. Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер)

48. Социальный контроль и отклоняющееся поведение

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Решение обратной задачи вихретокового контроля

50. Биохимический контроль в спорте

51. Финансовый контроль: формы, методы, органы

52. Финансовый контроль и его роль

53. Учет, контроль использования материалов на производстве

54. Аудит – форма независимого финансового контроля
55. Аудиторский контроль
56. Учёт, контроль и анализ производственных запасов

57. Внутренний финансовый контроль отраслей, предприятий, организаций, общественных объединений, союзов, партий и движений

58. Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

59. Особенности валютного регулирования и контроля в национальной российской экономике

60. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

61. Контроль в системе управления

62. Контроль в системе управления

63. Контроль в управлении качеством

64. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Анализ, планирование, контроль

66. Организация управленческого контроля

67. Будущая политика контроля за распространением наркотиков в странах бывшего Восточного Блока

68. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

69. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

70. Контроль
71. Контроль и оценка деятельности служащих
72. Контроль, как функция управления

73. Оценка контроля качества

74. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

75. Контроль за выполнением производственной программы

76. Формирование системы управленческого контроля на промышленном предприятии

77. Методы руководства: постановка задач и контроль их выполнения

78. Выездные проверки в системе налогового контроля

79. Налоговый контроль

80. Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Налоговый контроль на уровне низовых органов

82. Системы контроля давления в шинах

83. Качество продукции и организация технического контроля

84. Методология эксплуатационного контроля на основе концепции риска. Основные положения

85. Эффективность комплексного применения методов неразрушающего контроля

86. Стратегический паритет и контроль над вооружениями
87. Экзаменационные вопросы и билеты за первый семестр 2001 года по предмету Бюджеты и стандарты в управленческом учёте и контроле
88. Программная система для e-обучения и контроля знаний при помощи закрытых тестов

89. К вопросу о компьютерных программах учебного контроля знаний

90. Виды формы и функции контроля в обучении

91. Особливості контролю знань з математики

92. Современные методы контроля и оценки знаний школьников

93. Тестовый контроль знаний

94. Социальный контроль в современных условиях

95. Конституционный суд РФ, как орган конституционного контроля

96. Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Налоговый контроль за фактическими расходами физических лиц

98. Разработка пакета документов, контроль и регистрация предприятия в форме акционерное общество

99. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств через таможенную границу Украины

100. Господарське право України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.