Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Світоглядні орієнтири Миколи Гоголя

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки Львівський Національний Університет імені І. Франка Факультет культури і мистецтв Кафедри театрознавства і акторської майстерності КОНТРОЛЬНА РОБОТА На тему: «Світоглядні орієнтири Миколи Гоголя» Студентки Крижевич Юлії Групи КМК - 21 Перевірив - Львів 2009 - План Вступ М.В. Гоголь: критико-біографічний нарис Висновок Список використаної літератури Вступ «Твори Гоголя зображають духовну міць героїчності простого народу, всю страсну силу і енергію його боротьби з експлуататорськими суспільними відносинами і тим самим роблять його нашим сучасником. Великий письменник апелює до почуття справедливості, в його світі завжди є місце таким духовним цінностям як добро, любов і справедливість. Героям його творів непритаманне пригнічення людської гідності, вони виступають проти несправедливості. Разом з тим Гоголь виступає як письменник – патріот, поетичні образи якого вчать відданості Батьківщині, любові до неї і слугуванню народу», - так пише будь-яка хрестоматія з літератури, але так це чи ні я попробую розібратись. Для цього, щоб краще дізнатися про цього письменника проштудіювала його листи, проглянула телепередачу і навіть заглянула в Інтернет. Адже для мене Гоголь передусім колишня жива людина, із своїми прагненнями і стремліннями. І тому прошу не судити строго, якщо я буду відхилятися від літературної норми, так званого кліше складеного спочатку радянською, а потім сучасною пропагандою . Адже, щоб дослідити світогляд людини потрібно хоча б знайти причини, що саме на неї вплинуло. Структура аналізу світогляду письменника: Дати онтологічну характеристику світогляду письменника; залежно від умови загаданої теми розприділити їх на типи (матеріалістичний, ідеалістичний, релігійний або пантеїстичний). Зазначити як ще можна в загальному охарактеризувати який тип світогляду (індивідуальний чи груповий, науковий, релігійний чи мішаний, буденний чи теоретичний) - притаманний письменнику. З`ясувати наступні аспекти: ставлення до природи; ставлення до членів соціуму (до себе і до тих, хто відгадує, до інших людей і до влади, до соціальних груп, до соціально-економічних класів, до власників на засоби виробництва), до різних суспільних явищ, до мови, мистецтва і науки). На основі проведеного аналізу: виявити чинники, які зумовили ті чи інші аспекти світогляду (або обставини суспільного життя в тому числі особливості історичної епохи); з`ясувати систему цінностей окремо взятої загадки; сформулювати смисложиттєві ідеали, що прагне донести загадка; вивести світоглядну паралель через загадки. М.В. Гоголь: критико - біографічний нарис Микола Васильович Гоголь народився 1 квітня (20 березня ст. ст.) 1809 року в містечку Великі Сорочинці, Миргородського повіту, Полтавської губернії. Батьки Гоголя були дворянами, а отже володіли кріпаками – близько 145 душ. Степанов в життєписі Гоголя пише: « Батько Гоголя виділявся посеред інших місцевих поміщиків своєю освіченістю, літературними і театральними інтересами . Він був автором комедій на українській мові, які ставились на сцені домашнього театру у дальнього родича Гоголів – Д.

Трощинського, в його іменні в Кібінцях ». Проте суто радянська пропаганда, адже тут опушений такий не мало важливий факт, як те, що домашній театр складався загалом з «окультурених кріпаків». Вистави не могли іти на українській мові, адже тогочасне дворянство не вживало «мужицького язика» і тим більше слідкувало за модою – навіть російською мовою не говорили, спілкувалися суто французькою. І якщо він навіть і написав на російській мові комедії зі вставками українізмів, то це скоріш свідчило про так звану мало обізнаність у французькій мові. Проте ви можете заперечити: « Як же тоді Пушкін, Тургенєв, які писали лише на російській мові, і тим не менше стали спочатку столичними, а потім вже загальноросійськими письменниками?». В столиці тоді набуває мода на «русское», щоб забезпечити загальноімперську програму відродження Росії. А в провінції зовсім інше становище – модно жити, як європейці, модно говорити по-європейськи. Той же самий Степанов зазначає: «Дитячі роки майбутнього письменника пройшли в батьківському іменні – в селі Василівка. Ще підлітком він познайомився з народним життям, покохав народні казки, пісні, сказання, добре знав побут українського села». Мати Гоголя , яку він іменує «мамонька» Гоголю уваги не приділяла, усю любов він отримав від своєї годувальниці – простої української селянки, яка крім цього привила йому любов до села, до природи, до простих людей. Гоголь з ранніх років був свідком кризи феодально-кріпацького господарства, що глибоко за фіксується в його підсвідомості. Батьки письменника були змушені пристосовуватись до вимог часу, заводили в своєму іменні винокурні, влаштовували ярмарки для реалізації продуктів, проте постійно потребували грошей, тому позичали та закладали імення, торгували селянами – нерідко розлучаючи сім`ї. Саме тоді годувальниця оповідала Гоголю легенди про вільних козаків, що нікому не коряться і коли-небудь прийдуть і захистять селян від панства. На той час кожен поважаючий себе дворянин середньої ланки забезпечував виховання своїх дітей в пансіонатах, і Гоголь цьому не виняток в 1818 році поступає в полтавське повітове училище, в якому провчився півтори роки, а потім був прийнятий в Ніжинську гімназію вищих наук. Ніжинський період (1821 – 1828) мав суттєве значення для його ідейного розвитку. Суспільні погляди і художні смаки Гоголя складалися в після воєнну епоху (Вітчизняна війна 1812 року) та революційного руху декабристів. І хоча Ніжин був віддалений від столиці, проте і тут у гімназії були відчутні революційний відгомін. Гімназисти читали вільнодумні вірші Пушкіна, його оду «Воля», вірші Рилєєва, читали «Полярну Зорю». Серед викладачів гімназії були передові люди, як М. Білоусов, інспектор гімназії і професор римського права. В 1827 році була відкрита справа по звинувачені Білоусова і інших викладачів гімназії в вільнодумстві. До справи про вільнодумство були притягнені і студенти , які давали свої покази про професорів. Черненко пише: «Гоголь стояв на стороні Білоусова, і давав покази на його користь». «Проте це не зовсім правда, ті студенти, які захищали професора були виключені з гімназії», - пише Олесь Бузина у своїй статті «Українські письменники ХІХ ст.

– правда і вигадка», та водночас задає риторичне запитання: «Чому Гоголь закінчив гімназію з відзнакою, якщо він так захищав Білоусова?» . Єдиним залишається той факт, що Гоголь назавжди зберіг про професора добру згадку. У Гоголя рано розвинувся інтерес до літератури, любов до читання. Вже в шкільні роки він починає збирати бібліотеку, виписує книги. «Я відмовляю собі навіть в крайніх потребах, - пише матері в квітні 1827 році Гоголь – гімназист, - з тим, щоб мати хоча б маленьку можливість підтримати себе в тому стані, в якому я знаходжуся, щоб мати можливість задовольнити мою спрагу бачити і відчувати прекрасне» . В листах він постійно просить присилати батька йому книги. Гоголь любив вірші, а особливо Пушкіна. Іншим хобі Гоголя був театр. Він приймає участь в усіх постановках студентського театру, пише п’єси, малює декорації. Вже в гімнастичні роки зростає незадоволення Гоголем марудного життя ніжинських «споживачів», в нього виникають думки про служіння благородній і вищій меті. В 1827 році він пише Висоцькому: « як важко бути заритим разом з створіннями низького небуття в мовчазне мертве! Ти не знаєш усіх наших споживачів, що живуть у Ніжині. Вони душать корою своєю приземленості, нікчемним самолюбуванням високим статусом. І між ними я вимушений плазувати ». Думка про майбутнє, про застосування своїх сил для слугування людству захоплює Гоголя. Він перераховує усі посади, він шукає таку службу, де може стати по-справжньому корисним для суспільства. Ці прекрасні стремління він викладе – в поемі «Ганс Кюхельгартен» . Герой якої мучається пошуком ідеалу і прагне покінчити зі світом споживачів. Юнацькі мрії кликали Гоголя в столицю і улітку 1828 року він закінчив гімназію і їде в Санкт-Петербург. Гоголь приїхав в Петербург в канун нового, 1829 року і оселився в дешевій квартирці на Гороховій вулиці, де жили дрібні службовці. Роботи найти не міг, а життя в столиці було надто дороге. «я знав бідність ., я звик до морозу, всю зиму проходив у літній шинелі», - напише він матері 2 квітня 1830 року. . По суті веде паразитарний спосіб життя, адже він існує на гроші батьків. У всіх листах він просить прислати йому грошей і обіцяє віддати, коли розбагатіє. В листопаді 1829 року він знайде роботу в департаменті державного господарства и публічних видавництв, але вже в квітні 1830 року поступив писарем в департамент наділів. У столиці Гоголь зустрівся з цинізмом і байдужістю: надії, покладені ним на поему «Ганс Кюхельгартен», не здійснились. Видана в 1829 році під псевдонімом «В. Алов», поема не мала успіху була розкритикована в рецензіях в «Московському телеграфі», «Північній бджолі». І навіть Пушкін до якого Гоголь надіслав свої твори мовчав. Гоголь вирішив сам переконатися і піти до нього, проте слуги Пушкіна не пускають на поріг Гоголя. Для Гоголя – це крах, це фіаско, адже це був його кумир, його ідеал. Проте сам Пушкін був далеким від ідеалу: бабій, п’яниця, гультяй і карточний гравець. Гоголь був повністю «обезкровлений». В листах до Висоцького пише: « Пушкін – не той, яким я його уявляв Як може людина, що творить прекрасне жити не зовсім гідно?» .

Наш командир полку з пднятою шаблею, не оглядаючись, мчить на свому бистроногому кон Його кнь легко бере перешкоди через рови. Не вс кон нашо кнноти брали перешкоди, тому мала кльксть козакв, яких кон були тренован, встигали за свом полковником. Ворог (вд нас уже яких пвклометра) панчно втка  посилено вдстрлються. А полковник П. Дяченко сам уже недалеко гостинця мчить на ворога Раптом бачимо вн упав з коня Кнь з розгону дал галопу у сторону ворога. Нас деклька, чи кон найпрудкш, доскочили до свого полковника Один з козакв, здаться Варвянський чи Микита Кирвський, соловейко полку з профлем [Миколи] Гоголя, погнався за конем  на вддал сотн метрв вд червоних ловить його Ворож кулеметники, напевно, бачили наше замшання, [але] перестали стрляти, рятуючись утечею, а одна серя хнього кулемета могла зробити з нас купу трупв ми ж були як на долон Нас, козакв, було, може, з всм, спшимо, беремо командира на руки  виносимо з поля бою, я веду за поводи вльних коней спшених козакв Недалеко вд пагорбка, за яким ми могли би бути невидим ворогам, пада з гуком вороже стрльно на який метр-два вд само середини нашо групи Я, ведучи коней за поводи, був деклька метрв позаду Курява  дим закрили перед моми очима групу з командиром

1. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

2. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

3. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

4. Сім чудес світу

5. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

6. Уездный город N (Гоголь)
7. Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя
8. "Быт и нравы провинциальной России" H.В. Гоголь

9. Гоголь Николай Васильевич

10. Философско-антропологические интенции творчества М.В. Гоголя

11. Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)

12. Жизнь в уездном городе до приезда ревизора (по произведению Гоголя «Ревизор»)

13. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

14. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

15. Расчёт супергетеродинного приёмника ДВ, СВ волн

16. "Восемь помыслов" и борьба с ними /по творениям св. Аввы Евагрия/

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

17. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)

18. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

19. Облаштування післявоєнного світу

20. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

21. Миколаїв у перші місяці війни

22. Гоголь: Записки сумасшедшего
23. Гоголь: Старосветские помещики
24. Гоголь: Мертвые души

25. Гоголь: Ревизор

26. Образ России в русской литературе, Пушкин-Гоголь-Достоевский

27. Проектирование и строительство собора св. Петра в Риме

28. Храм Св. Софии в Константинополе

29. Сім чудес світу

30. Гоголь Н.В.

31. Праздничность Гоголя: жертва и игра

32. Будьте не мертвые, а живые души. О названии поэмы Гоголя

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Окно в мир евангельских истин. Пословицы и притчи в поэме Гоголя "Мертвые души"

34. Два фольклорных сюжета о св. Николае-чудотворце

35. Cравнительный анализ сюжетной и образной структуры в "Пейзаже, нарисованном чаем" Милорада Павича и произведениях Н. В. Гоголя

36. Развитие темы «маленького человека» в творчестве Н. В. Гоголя

37. Лирические отступления в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина и «Мертвых душах» Н. В. Гоголя

38. Тема Петербурга в произведениях Н. В. Гоголя
39. Гоголь-сатирик
40. Чичиков у Собакевича («Мертвые души» Н.В. Гоголя)

41. Смех - единственное честное лицо в комедии Гоголя "Ревизор"

42. Уездное чиновничество в комедии Н. В. Гоголя "Ревизор"

43. Чиновничий мир в комедии Гоголя "Ревизор"

44. Образ Петербурга в произведениях Гоголя

45. Космогония Гоголя

46. Гражданский пафос творчества Гоголя

47. Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор"

48. Души "мертвые и живые" в поэме Н.В.Гоголя

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Комедия Н. В. Гоголя "Ревизор"

50. Система персонажей поэмы Гоголя "Мертвые души"

51. Две России в поэме Гоголя "Мертвые души"

52. «Повесть о капитане Копейкине» (анализ фрагмента поэмы Гоголя «Мертвые души»)

53. Изображение помещиков в поэме Гоголя "Мертвые души"

54. Сюжет, герои, проблематика в повестях Н.В. Гоголя
55. Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души" - гениальная сатира на крепостническую Русь
56. Сатирическое изображение чиновников в комедии Гоголя "Ревизор"

57. Комедия Н.В. Гоголя "Ревизор"

58. Что осуждает Н. В. Гоголь в комедии "Ревизор"?

59. Народ в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души"

60. Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души"

61. Утверждающий пафос, горячее лирическое чувство в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»

62. Картины родной природы в цикле украинских повестей Н.В. Гоголя

63. О смысле любви у Гоголя

64. Чичиков и губернское общество (По роману Н.В. Гоголя "Мертвые души")

Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

65. "Автобиографическое начало" в творчестве Гоголя

66. Изображение поместного дворянства в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина и в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя

67. Социально-историческое и общечеловеческое в героях Гоголя

68. Живые и мертвые души в творчестве Гоголя

69. Образы помещиков в поэме "Мертвые души" Гоголя

70. Сатирическое изображение чиновников в комедии Гоголя "Ревизор"
71. Изображение чиновников в комедии "Ревизор" и в поэме "Мертвые души" Гоголя
72. Своеобразие жанра поэмы Гоголя "Мертвые души"

73. Новаторство Гоголя как драматурга

74. Две России в поэме Гоголя "Мертвые души"

75. Начало жизненного пути Гоголя

76. Произведения Н.В.Гоголя

77. Образ народа в поэме Н.В. Гоголя Мертвые души

78. Пошлый мир и его трансформация в художественной системе Гоголя

79. Тарас Бульба Гоголя - гимн бандитизму?

80. Значення і світова слава Тараса Шевченка

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Традиции Гоголя в творчестве Булгакова

82. Гоголь

83. Гоголь и Город: опыт духовного путеводителя

84. Образ маленького человека у Н.В.Гоголя ("Шинель") и у Акутагавы Р. ("Бататовая каша")

85. Творчество Гоголя как явление

86. Мережковский. Понимание Гоголя
87. «Этот необыкновенный лиризм…». Гоголь и церковнославянский язык
88. Взгляды на творчество Гоголя

89. Світові ринки зброї та військового спорядження

90. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

91. Памятник Гоголю

92. Світогляд сучасного юнака

93. Перенесение перста св. Иоанна Крестителя из Византии на Русь в контексте византийской политики Владимира Мономаха

94. Монастырь св. Онуфрия в Яблечне над Бугом

95. Арабское житие св. Иоанна Дамаскина

96. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника

Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки
Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок

97. Свідомість та творчість

98. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

99. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.