Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Українська національна революція 1649-1657рр

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

План 1.Причини, характер, періодизація Української національної революції. 2.Повалення польсько – шляхетської влади в Україні. 3.Переяславська Рада. “Березневі статті” 1654 р. Суспільно-політичні наслідки національно-визвольної боротьби у 1648 – 1657 рр. та приєднання українських земель до Російської держави. Велике революційне хвилювання, що пронеслось багатьма країнами світу у XVI - XVIII ст. докорінно змінило, оновило традиційне суспільство і відкрило нові шляхи розвитку, породило новий буржуазно-капіталістичний тип суспільного устрою і державотворення. Вже з кінця 16 ст. піднялась хвиля повстань і буржуазних революцій, які стали важливими ступенями процесу творення світової історії, призвели до розпаду могутніх імперій і виникнення незалежних капіталістичних держав. Ця хвиля “пробудження” національної свідомості, жага незалежпості й свободи охопила й Україну. Українська національна революція XVII ст. займала важливе місце в ряді Європейських революцій XVI - XVII ст. Насамперед слід визначити причини, що призвели Україну до цього грандіозного вибуху непокори 1648 р., адже на перших етапах нової історії Європи навряд чи можна виділити повстання аналогічних маштабів. По-перше, слід зазначити, що, перебуваючи в складі Речі Посполитої, Україна не мала жодних шансів на повноцінний політичний та національно-культурний розвиток. Правлячі кола Польщі не визнавали за потрібне надання українським землям хоча б часткової самостійності. Польська державна ідея була провідною, що призводило до денаціоналізації української еліти й інтелігенції шляхом вимушеної консолідації з польською шляхтою. Українці цілеспрямовано не допускались до участі в процесі керівництва і розпорядження власними землями, а такождо занять наукою, ремеслами, торгівлею тощо. Отже, економічне і політичне життя зосереджувалось в руках іноземців, переважно поляків. По-друге, що є дуже важливим, суперечності виникали і в сфері суто економічних відносин. Особливо в сільськогосподарському виробництві півдня України, адже розвитокякісно нового типу господарювання, що зумовлювався встановленням козацького устрою йшов врозріз із панщинним станом господарства, грунтованим на праці кріпаків. Причому закріпачення все нових вільних селян зростало швидкими темпами. До того ж козацтво почало виробляти нові, власні принципи соціальної організації, що радикально різнились від середньовічних принципів Речі Посполитої. По-третє, оссобливо гостре протистояння окреслилось в релігійно-національній сфері. Політика Речі Посполитої відносно православної Церкви була вкінець несприйнятною для етнічного населення України. Прикладались всі можливі зусилля по її ліквідації і впровадження католицизма чи уніатства: закриття православних монастирів і церков, насильницьке навернення до католицизму (уніатства), в той же час будівництво костьолів, жвава діяльність місіонерів католицьких орденів. Дискримінація за релігійною й мовною ознаками в управлінській діяльності, в системі освіти і т. ін., що значно посилювало національне обурення і ненависті до гнобителів.Отже, дія цих чинників, постійні жорстокі репресії колоніального режиму, напрямлені на придушення найменших виявів непокори, до того ж постійні виснажливі напади татар призвели населення до розуміння нестерпності й неспрйнятності свого становища.

І це почало давати свої плоди. Бродіння серед найбільш свідомих умів революційних ідей, розвиток і становлення козацтва, як виразника національних інтересів,ядра, навколо якого гуртувались невдоволені маси, утворення ним зародків державних інституцій у південному регіоні, і, нарешті, визрівання національно-визвольної боротьби на Європейському континенті в цілому – все це й призвело до того “вибуху”, що сколихнув і привів до боєвої готовності націю, що вже почала занепадати й вироджуватись під гнітом колоніального становища. Отже повалення гнобительської влади було вигідне усім верствам населення: селянству, міщанству, духовенству, козацтву, інтелігенції, що й об”єднались задля спільної мети. А саме: добитися ліквідації національно-релігійного гноблення, побудувати власну незалежну державу, знищити феодальне землеволодіння, кріпацтво й утвердити нову систему соціально- економічних відносин на основі приватної власності і праці вільної людини. Що ж до хронологічних меж і типологічної класифікації події, то й досі серед дослідників не існує єдиної думки з цього предмету. Характеризують її як “велике повстання”(Орест Субтельний), “війна”(козацька, селянська, національно–визвольна і т. ін.), “революція” (козацька, буржуазна, національно-визвольна і т. д.). Найсучасніші дані (група істориків на чолі з В.Смолієм) говорять за те, що за характером, маштабами, метою, формами, змінами, що відбулися в соціальному, політичному, економічному й духовному житті суспільсва, подія становила собою саме “Українську національну революцію”, яка продовжувалась на протязі 1648 – 1676 рр. І, відповідно до цього , має місце така її періодизація: 1 період 2 період 3 період 4 період 5 період Лютий 1648р - чер- вень 1652р Найбільший розмах визвольної боротьби. Нова Українська держава фактично виборює незале-жність. Селянська війна завершуєтся ліквідацією феода-льних відносин. червень1652р – серпень 1657р Активні пошуки союз-ників для розгрому Речі Посполитої й воз- з”єднання етноукраїн-ських земель. Намічается тенденціящодо утвердження монархічної форми правління (спадковий гетьманат). вересень 1657р – чер -вень 1663р Різке зростання соці- ально – політичної боротьби. Грормадянська війна. Розкол Українина двагетьманства. липень 1663р – чер -вень 1668р Намагання польського і росій-ського урядів поді-лити Українськудержаву. Боротьба за збереження єдності. липень 1668р – вере-сень 1676р Нове загострення політичної боротьби. Втручання іноземн-них держав у справи козацької України.Ліквідація держ. ін-ституцій на Право -бережжі. Поразка революції. Отже, в масах зростала готовність до повстанського виступу, зростало невдоволення й обурення. В той же час мешканці Наддніпрянщини, що не знали тягаря кріпацтва, відчували себе вільними, до того ж козацтво відчувало себе рівним у правах з ляхами і ця впевненість і незламний дух, і звичайно ж велика бойова майстерність і висока організація і стали тим самим ядром, осередком гнівного запалу і національно-визвольного руху. Але, для справжньго “спалаху” не вистачало лише “іскри” – реального лідера. Розумного й освіченого, що міг би запалити і повести за собою.

І він з”вився, звичайно. Можна сказати, навіть дещо несподівано й неочікувано, адже Богдан Хмельницький, а саме йому судилось стати тією визначною особою, що змогла згуртувати громадськість і змінити перебіг всієї східноєвропейської історїї, виступив, так би мовити, на терени непокори вже в досить зрілому пя”тдесятирічному віці, змінивши погляди доброго прибічника існуючого ладу на бунтарську невдоволеність і жадобу розправи. Але така палка вдача і двоїстість натури, як відмічали очевидці, супроводжувала його все життя. Богдан (Зіновій) Хмельницькийнародився 27грудня 1595р в родині українського шляхтича Михайла Хмельницького, що служив у польського магната. За цю службу батько отримав хутір Суботів. Він посилае сина на навчання до Ярославської єзуїтської школи, де той одержує добру освіту, навчается іноземних мов. Після закінчення навчання Богдан вступає до війська, разом з батьком бере участь у військових походах, попадає в турецьку неволю, де перебуває два роки. Повертаючись, вступає до реєстрового козацтва, отримує посаду писаря і починає заможне життя. Завдяки добрим взаєминам з урядом стає сотником Чигиринського козацького полку. Але суворе життя тих часів диктувало свої правила. І ті безчинства, що творили поляки на український землі не обійшли стороною заможного українського сотника. Шляхтич Чаплинський, заручившись підтримкою місцевих магнатів, зажадав собі маєтку Хмельницького, і ,у відсутність господаря, напав на Суботів,убивши сина Хмельницького. Коли ж численні скарги до суду виявилися марними, бо ж судова суперечка між українцем й поляком мала лише одне цілком логічне завершення, звичайно ж на користь останньго, Хмельницький вибухнув нестерпним обуренням, образою. Він зрозумів нарешті безправне становище укр. населення, через власну образу пережив стан, в якому вже довгий час знаходився його народ. Це сподвигло його залишити рідний Суботів і податись на Запорізьку Січ, де він миттєво зміг згрупувати навколо себе талановитих однодумців. На козацькій раді1648 р він був обраний гетьманом Війська Запорозького. І, завдяки своєму досвіду і таланту лідера та стратега почав швидко розробляти план дій. До керівного центру також входили: Вешняк, Бурляй, Гиря, Топига, Нестеренко, Клиша, Кривоніс та ін. Б. Хмельницький умів привертати до себе людей, завойовувати їх довір”я, любов, міг запалити, зачарувати своїми палкими речами. Універсал, з яким він звернувся до українського народу, в якому говорилося про необхідність об”єднання задля спільної мети – боротьби проти польського засилля, був широко підтриманий по всій Україні. Після цього виступи набули грандіозного, всенародного характеру. Отже, почалися рішучі дії. У1648 р Б. Хмельницький укладає договір з Іслам–Гиреєм, згідно з яким на боці козаків виступили 4 тис. татар. Тож із Запоріжжя виступило 9 тис чоловік війська. На зустріч рухалось не менш могутнє польське військо. Хмельницький пішов на переговори і висунув найнеобхідніші вимоги, щоб вирішити питання без військового конфлікту: виведення польського війська з українських земель, ліквідація “управління Речі Посполитої”, надання права самостійно укладати міжнародні договори.

Симон Петлюра на чолі держави і війська. До питання про польсько-українські взаємини 1917–1920 років // Симон Петлюра та українська національна революція. — К., 1995. — С. 137–164; Баран З. Східна Галичина і українське питання // Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nast^pstwa. - Torun, 1997. - S. 177–189; Лісевич І. Політичні аспекти українсько-польського союзу 1920 р. // Там само. — С. 81–99; Литвин М. Польсько-український військово-політичний діалог 1918–1920 років: від збройного конфлікту в Галичині до союзних Варшавських угод // Там само. — С. 247–259; Красівський О. Я. Східна Галичина і Польща в 1918–1923 рр. Проблеми взаємовідносин. — К., 1998. - 302 с.; Литвин М. Українсько- польська війна 1918–1919 рр. — Львів, 1998; — С. 306–310; Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001. — С. 380–386; Матвієнко В. М. Українська дипломатія 1917–1921 років: на теренах постімперської Росії. — К., 2002. — С. 226–270; Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. — Львів, 2002. — С. 453–454; Красівський О

1. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

2. Українська національна ідея

3. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

4. Основні етапи українського національного відродження

5. Український національний рух напередодні Першої світової війни

6. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"
7. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції
8. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

9. Національний банк України

10. Національний Банк України

11. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

12. Аудиторська перевірка Національного банку України

13. Національна депозитарна система України

14. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

15. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

16. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

18. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

19. Українська революція (1917-1920 роки)

20. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

21. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

22. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
23. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
24. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

25. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

26. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

27. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

28. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

29. Національна політика СРСР в роки перебудови

30. Постмодернізм та українська історична наука

31. Культура початку ХХ ст Українська музика

32. Валовий національний продукт

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

33. Національне багатство, прибуток

34. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

35. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

36. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

37. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

38. Етикет та його національні особливості
39. Українська школа бухгалтерського обліку
40. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

41. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

42. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

43. Сучасна українська літературна мова

44. Українська мова в засобах масової інформації

45. Українська мова у професійному спілкуванні

46. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

47. Ідеологи українського націоналізму

48. Національне відродження Чехії

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

49. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

50. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

51. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

52. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

53. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

54. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
55. Українська повстанська армія
56. Українська республіка в часи Центральної Ради

57. Методологічні засади розуміння національної культури

58. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

59. Українська культура XIX-XX ст.

60. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

61. Українська культура: становлення та розвиток

62. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

63. Українська література 19 століття

64. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

65. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

66. Економічний потенціал національної економіки

67. Особливості національної економіки Тунісу

68. Конкурентоспроможність національної економіки

69. Українська модель менеджменту

70. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо
71. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
72. Підготовка до ЗНО - українська мова

73. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

74. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

75. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

76. Національний розвиток у контексті демократії

77. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

78. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

79. Українська діаспора

80. Збереження національних культур в епоху глобалізації

Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы

81. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

82. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

83. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

84. Баланси народного господарства і система національних рахунків

85. Концептуальні основи аналізу національної економіки

86. Національне відтворення
87. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності
88. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

89. Національні меншини на Рівненщині

90. Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года

91. Разделение людей и наций /Укр./

92. Регіональна економіка сільського господарства України

93. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

94. Культурна революція в Україні 1928-1939 років

95. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

96. Революція 1917 року в Україні (лютий-початок липня 1917 року)

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

97. Становлення української державності 1648-1657рр.

98. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

99. Регіональні особливості відтворення населення України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.