Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Види творів, на які поширюється авторське право

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА РОЗДІЛ 2. ТВОРИ В УКРАЇНІ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ АВТОРСЬКЕ ПРАВО РОЗДІЛ 3. СТРОК ДІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Результати цих видів творчої діяльності, невичерпні за формами, прийомами, способами об'єктивного вираження духовного багатства людини, є предметом правової охорони. Певні суспільні відносини, що виникають у зв'язку з їх використанням, потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право. Законодавство України про авторське право і суміжні права базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного кодексу України, законів України “Про авторське право і суміжні права”, &quo ;Про власність&quo ;, &quo ;Про кінематографію&quo ;, &quo ;Про телебачення і радіомовлення&quo ;, &quo ;Про видавничу справу&quo ;, &quo ;Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм&quo ; та інших законів України, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав. Закон України “Про авторське право і суміжні права” охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права. В об'єктивному розумінні авторське право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва й науки. У суб'єктивному розумінні це сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв'язку із створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА Законодавство України про авторське право і суміжні права базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного кодексу України, законів України “Про авторське право і суміжні права”, &quo ;Про власність&quo ;, &quo ;Про кінематографію&quo ;, &quo ;Про телебачення і радіомовлення&quo ;, &quo ;Про видавничу справу&quo ;, &quo ;Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм&quo ; та інших законів України, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав. Закон України “Про авторське право і суміжні права” охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права. Авторське право – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, науки, мистецтва . Основні завдання авторського права: - встановити найсприятливіші умови для творчої діяльності; - гарантувати здійснення авторських прав; - забезпечити доступність результатів цієї діяльності для суспільства.

Основним суб’єктом авторського права є автор твору. Усі громадяни України, іноземні особи та особи без громадянства, які знаходяться на території України, можуть набувати авторського права у повному обсязі (але слід зазначити, що законодавством України охороняються лише ті твори іноземних громадян чи осіб без громадянства, які існують на території України в об'єктивній формі; якщо ж якісь твори будуть вперше оприлюднені за кордоном чи знаходяться в об'єктивній формі поза територією України, то вони охороняються міжнародними договорами). Відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” автор має особисті немайнові та майнові права. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права. Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщання творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт примірників творів . Цей перелік не є вичерпним. Виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх участі у реалізації проектів цих творів. За винятком випадків, передбачених статтями 21-25 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання твору встановлюються в авторському договорі або у договорах, що укладаються за дорученням суб'єктів авторського права організаціями колективного управління з особами, які використовують твори. Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування. Автору належать такі особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого авторства, згадування його імені в зв’язку з використанням твору, якщо це практично можливо; 2) заборонити згадування свого імені, якщо він, як автор, бажає залишитися анонімним: 3) вибирати псевдонім у зв’язку з використанням твору; 4) протидіяти будь-якому викривленню чи іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора; 5) на обнародування твору . Будь-яке використання твору може бути лише за дозволом автора або його правонаступників. Автору чи іншому власнику авторського права належить виключне право дозволяти чи забороняти: – відтворення творів; – публічне виконання творів; – переклади творів; – будь-яке повідомлення в ефірі та інше. Закон “Про авторське право і суміжні права” охороняє також суміжні права виконавців, виробників фонограм і організацій радіомовлення (суміжні права). Виконавці здійснюють свої права при умові дотримання ними прав авторів творів, які виконуються. Виробники фонограм і організації радіомовлення повинні дотримуватися прав авторів і виконавців. Захист особистих і майнових прав авторів здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. РОЗДІЛ 2. ТВОРИ В УКРАЇНІ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ АВТОРСЬКЕ ПРАВО Об'єкти авторського права - будь-які твори, незалежно від матеріальних носіїв, на яких вони розташовані, та способу їх відтворення (літературні, аудіовізуальні, музичні, картографічні твори, фотографії, твори архітектури тощо), крім наступних: - будь-які офіційні символи: державні символи України, державні нагороди, символіка територіальних громад; символи підприємств, установ, грошові символи; - фольклорні твори; - повідомлення про новини дня чи поточні події, якщо вони мають характер звичайної прес-інформації; - розклади руху транспорту, програми телепередач і подібні бази даних, які не є оригінальними. Але проекти офіційних і грошових символів до їх затвердження є об'єктами авторського права. Об’єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, що має певні, встановлені Законом, ознаки: а) творчий характер; б) вираження в об’єктивній формі. Об’єктом авторського права може бути лише твір, який є результатом творчої праці автора. Не вважається об’єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук на друкарській машинці чужого твору або навіть його літературна обробка - редагування, коректура тощо) . Твір може бути виражений у будь-якій об’єктивній формі, але обов’язково придатній для відтворення, сприймання. Сама об’єктивна форма може бути усною, письмовою (ноти, креслення, схеми, запис на платівку, магнітну плівку, фотографії тощо).

Этот факт подчеркивает глубинное родство лжи со всеми методами манипуляции сознанием и поведением человека. Еще с древних времен определились два основных подхода к допустимости лжи. Платон, Гегель, Макиавелли считали ложь во благо общества допустимой и даже необходимой. «Уж кому-кому,P писал Платон,P а правителям государства надлежит применять ложь, как против неприятеля, так и ради своих граждан для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать». В своей книге «Республика», следуя принципу «стремления к наибольшей выгоде государства», Платон предоставляет врачам и судьям право извращать истину для блага граждан. Платон полагает, «что судьи имеют право лгать, чтобы обманывать неприятеля или граждан в видах общего интереса, подобно докторам, которые имеют право лгать в интересах своих пациентов». О допустимости лжи писал в XVIII веке Вольтер, считая, что ложь является высшей добродетелью, если она творит добро. А Шопенгауэр называл отрицание необходимой лжи «жалкой заплатой на одежде убогой морали». Русский философ В. С

1. Вексель - вид ценной бумаги, как объект гражданских прав

2. Авторське право

3. Авторське право. Правила написання дисертації

4. Основні поняття авторського права

5. Понятие и виды объектов, имущества, вещей в гражданском праве Украины

6. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав
7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
8. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы

9. Інтелектуальна власність та авторське право

10. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

11. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

12. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

13. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

14. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

15. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

16. Трудовое право: понятие и виды переводов

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

18. Особенности реализации различными видами учреждений права оперативного управления

19. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

20. Виды прав граждан на земельные участки. Действия государственных органов, нарушающих права и свободы граждан

21. Право и его виды

22. Понятие и виды форм (источников) права
23. Неосторожность в праве и ее виды
24. Право як спеціальне соціальне явище

25. Передача авторских прав по договорам. Виды договоров

26. Електронна книга як вид документа

27. Административные правонарушения, посягающие на права граждан: общая характеристика и виды правонарушений

28. Громадські організації як вид об’єднань громадян

29. Застосування права як особлива форма його реалізації

30. Избирательное право и виды избирательных систем в зарубежных странах

31. Нормы права. Виды и причины правонарушений

32. Обмеження волі як вид кримінального покарання

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

33. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

34. Понятие и виды вещного права

35. Понятие и виды вещных прав

36. Понятие и виды гарантий реализации прав и свобод осужденных к лишению свободы

37. Понятие и виды источников гражданского права

38. Понятие и виды источников иудейского права
39. Понятие и виды личных неимущественных прав
40. Понятие и виды объектов гражданского права

41. Понятие и виды права природопользования

42. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве

43. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

44. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

45. Право водокористування та його види

46. Правовое регулирование. Виды источников права

47. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

48. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Собственность и право собственности. Формы и виды права собственности

50. Уголовные наказания за налоговые преступления: понятие, виды и правила их назначения

51. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

52. Цінні папери як об’єкти цивільного права

53. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

54. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"
55. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав
56. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

57. Виды права землепользования в Республике Беларусь

58. Виды права собственности граждан

59. Обробка деревини – як вид мистецтва

60. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

61. Асимптоты (определение, виды, правила нахождения)

62. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

63. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

64. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее

65. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

66. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

67. Водень як альтернативний вид палива

68. "Правило 72-х". Критерий PVP. Виды инфляции

69. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

70. Право лісокористування, поняття та види
71. Підприємництво як вид господарської діяльності
72. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

73. Виды попугаев

74. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

75. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

76. Виды и характеристика федеральных налогов

77. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

78. Сущность и виды инфляции

79. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

80. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Административное право

82. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

83. Административное право (шпаргалка)

84. Государственное и административное право (Контрольная)

85. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

86. Соотношение административного права со смежными отраслями права
87. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)
88. Предмет, метод, источники Административного права

89. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

90. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

91. Административно-процессуальное право РФ

92. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

93. Арбитражное процессуальное право

94. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

95. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

96. Банковское право (Контрольная)

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

97. Шпаргалка по банковскому праву

98. Гражданское право

99. Гражданское право - сделки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.