Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Художні напрямки та стилі

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Тема: « ». Зміст. Вступ 1 Стиль як категорія естетики. 3 1.1 Функції стилю. 3 1.2 Структура стилю. 3 1.3 Стиль – „генна”, (що породжує) програма твору. 8 2. Художній напрямок як інваріант художньої концепції. 14 Висновок. 18 Список використоної літератури. 19 Вступ. Література і мистецтво – система, що розвивається. Розвиток художнього процесу соціально обумовлений і має внутрішні закономірності. Взаємодія зовнішніх (соціальних) і внутрішніх (художні традиції, художній розумовий матеріал) чинників і формує художній процес. Все тече і міняється в світі. Міняється і сам мир і його явища. Мир – процес, мистецтво – художній процес, в якому заломлюються зміни реальності. Життя пред'являє до мистецтва певні вимоги. Проте самі по собі ні нова історична реальність, ні її вимоги нічого не можуть створити в художній культурі, бо тут нові явища творяться тільки на власне художній основі (традиції, попередній художній матеріал). Найважливіша категорія естетики, допомагаюча зрозуміти художній процес, його історичні етапи і ланки, що узагальнено описує його – художній напрям. Ця корінна категорія має інструментально-методологічне значення і «працює» при аналізі літературного розвитку і виявлень його історичних, національних і регіональних особливостей. Виникнення нових напрямів мистецтва відбувається на основі художньо-розумових передумов (художніх традицій), що змінюються під впливом нових історичних реалій і під впливом науки, філософії, релігії і інших матеріальних і духовних чинників. Не менш важливою категорією естетики є стиль. Поняття «стиль» багатозначне, ним користуються різні науки. Так само широке поле функціонування стилю. Виділяють чотири основні функції стилю. По своїй структурі стиль твору складний і багатошаровий. Так, виділяють дев'ять рівнів стилістичної спільності. Ускладнення структури твору і наростання в ньому стилістичних шарів, збільшення і відмінностей, і общностей з іншими феноменами культури складає закономірність художнього процесу. Стиль як категорія естетики Поняття «стиль» багатозначне, ним користуються різні науки (літературознавство, мистецтвознавство, лінгвістика, культурологія, естетика). Широке поле функціонування стилю. Функції стилю. 1. Стиль – чинник творчого процесу, здійснення орієнтації художника по відношенню до реальності, до художньої традиції, до публіки. Стиль диктує художнику вибірковість по відношенню до життєвого матеріалу, культурної (і зокрема до художньої) традиції, до суспільних цілей мистецтва. 2. Стиль – чинник твору, його соціального буття. Стиль обумовлює існування твору як закінченого художнього явища. Стиль рятує твір від еклектики. Стиль виражає характер, спрямованість і міру естетичного освоєння миру людиною і виступає носієм істотних сторін естетичної цінності і художнього значення твору. Стиль – джерело естетичної насолоди мистецтвом. Він представник цілого в кожній клітці твору. Підпорядковувавши кожну деталь загальному конструктивному задуму, стиль визначає структуру твору і його приналежність до певного типу культури. Стиль – доцентрова сила в творі, забезпечуюча його монолітність.

Стиль – принцип організації художнього миру, його внутрішня необхідність, що виявляється в характері «зчеплення» слів. 3. Стиль – чинник художнього процесу, його стрижень. Стиль орієнтує художника по відношенню до процесу розвитку мистецтва, забезпечує розвиток традиції на новій підставі, сприяє взаємодії мистецтва різних епох. 4. Стиль – чинник художнього спілкування (автора і реципієнта). Стиль визначає характер естетичної дії твору на аудиторію, орієнтуючи художника на певний тип читача, а останнього – на певний тип художніх цінностей. У комунікативному плані стиль – закріплена в художньому тексті програма взаєморозуміння автора і читача. Художній стиль – сфера оперативної дії мистецтва на свідомість людей. Процес прочитання і інтерпретації, розуміння і оцінки протікає в часі. Стиль же моментально, єдиним інформаційним кидком, без подробиць повідомляє про цілісну якість твору. Ще прочитані тільки перші рядки поеми, проглянута тільки перша сцена спектаклю, а читач і глядач, сприйнявши стиль твору, вже багато що, а нерідко і те, чи слід дивитися спектакль і дочитувати поему до кінця. Тут ми стикаємося з інформативним аспектом стилю, виступаючого як вузловий пункт художньої комунікації, в якому сходяться всі нитки, протягнуті через твір від художника до реципієнта. Створюючи твори, письменник «мислить своїм читачем», останній присутній в творчому процесі як мета, в ім'я якої художник творить. Письменник, у свою чергу, завжди присутній в свідомості читача у вигляді чарівливості маєток, привабливості слави, авторитету, професійного статусу, що вселеного критикою і затвердився в громадській думці. Все це і знайомство з колишніми творіннями, у яких світиться особа художника, «працює» на його образ. Зустріч письменника і читача в творі здійснюється тільки тоді, коли вони явно тягнуться один до одного і є бажаною метою, коли існує їх духовна «взаємність». Точка їх зустрічі, місце перетину їх обопільних прагнень – стиль. Через нього письменник передає свідоцтво свого авторства, знак своєї особи, закладений в кожній фразі твору, в ритмі, в інтонації. У стилі здійснюється (або уривається) художня комунікація: дійсність – творець – твір – виконавець – реципієнт – дійсність. На кінцях цього ланцюжка знаходиться реальність; її сприймає художник і на неї ж під впливом мистецтва впливає публіка. У цьому значенні стиль є спосіб вдосконалення реальності за допомогою культури. Структура стилю. Структура стилю твору складна і багатошарова. Перший (що глибинний «породжує») шар стилю – тематична і інтонаційна спільність культури. Стих, наприклад, народжується ритмічно вираженою інтонацією, передаючої емоційний стан поета і повідомляючої творчий процес ціннісну орієнтацію по відношенню до теми. Тільки потім ця інтонація вдягається в слова. Інакше кажучи, на рівні тексту, що «породжує», знаходиться тема і інтонація, а на породженому – значення і цінність. Так само і в історії культури спочатку складалися тематичні і інтонаційні спільності, обумовлені єдністю історичних доль народів, схожістю їх життєвого досвіду, які впливають на ціннісно-смисловий зміст мистецтва того або іншого регіону.

Перший стильовий шар охоплює, наприклад, всі явища індоєвропейської художньої культури. Другий стильовий шар – національна стилістична спільність. Тут єдиний тематичний і інтонаційний фонд знаходить конкретизацію, що спирається на життєвий досвід даного народу. Національно-стильові особливості культури дозволяють по стильових ознаках відрізнити витвір російського мистецтва від німецького або французького. Навіть в перекладі віршів відчувається національний стиль оригіналу, що не зводиться до мови, а що позначається в національній інтонаційній і тематичній своєрідності художньої культури. Третій стильовий шар – національно-стадіальний стиль (національний стиль народу, що знаходиться на певному етапі історично-культурного розвитку). Такий стиль Людовика XIV. На цьому рівні стилістична спільність може звужуватися до одного виду мистецтва (наприклад, російський ампір в архітектурі) і навіть до одного з жанрів (наприклад, стиль фаюмського портрета). З другого боку, національно-стадіальний стиль може розширятися і охоплювати не тільки мистецтво, але і культуру в цілому. Так, Бахтін говорить про смехової культуру середньовіччя, про карнавалізациі як стилі діяльності середньовічного еловека. Четвертий шар стилю – стиль художнього напряму (спільність, властива всім творам даного напряму). Художній процес історично ускладнюється: відбувається розчленовування на різні напрями і усередині кожного складається стилістична спільність. Навіть особливо несхожі між собою реалістичні твори володіють стилістичною спільністю, дозволяючої відрізнити їх від творів романтичних або классицистськіх. Стилістична спільність художнього напряму «пульсує»: то розширяється (класицизм, наприклад, накладає друк на паркову культуру, етикет, моду і інші феномени культури епохи), то звужується і конкретизується в різних течіях, що членують даний напрям. Тоді стиль напряму доповнюється ще одним рівнем спільності (вірніше, «підспільності») – стилем течії. П'ятий рівень стилістичної спільності – індивідуальний стиль художника, що відображає особливості його художнього мислення. Як тільки людина історично сформувалася в особу, знайшовши самосвідомість і своєрідність в ціннісних орієнтаціях і діяльності, так в мистецтво прийшов індивідуальний стиль. Блок писав: «Стиль всякого письменника так тісно пов'язаний із змістом його душі, що досвідчений погляд може побачити душу по стилю » (Блок. 1962. З. 315). Шостий рівень стилістичної спільності – стиль періоду творчості. У новітню епоху прискорення історичного руху так підвищується інтенсивність життя особи, що раніше стійкі, незмінні її характеристики – індивідуальність, особливості мислення, ціннісна орієнтація – протягом творчого життя художника істотно міняються і індивідуальний художній стиль членується і знаходить новий ступінь спільності. «Блакитний» і «рожевий» періоди в творчості Пікассо мають різне стилістичне забарвлення, хоча в них і зберігається спільність, що скріпляється індивідуальним стилем художника (особа при всіх своїх змінах зберігає ядро свого «я», і перед нами предстає іншим та ж сама людина).

Удосвіта знову було чути стрілянину в напрямку од м. Балти. Рано 25 квітня командир полку сотник Грибовський рішив обійти москалів істилу зі сторони ст. Борщів і напасти на Сінне — Балту. О годині 7-й рано був узятий до неволі кінний розїзд із охочого московсько-комуністичного відділу (того, що прибув із Одеси), начальник його вказав, де знаходиться той охочий відділ, батареї й обози. Сотник Грибовський наказав пластунам прикривати батарею сотника Чорного, а двом сотням кінноти заатакувати ворога зненацька. В цей час (година 7-а) наші донесли, що ворожа піхота наступає поза с. Сінним на м. Балту. Скритими підступами сотник Грибовський підвів полк непомітно до московської кінноти, що була спішена — розляглося гучне "Слава!"; заскочені зненацька червоні не пробували навіть сідати на коней, а кинулися втікати на с. Сінне. Кінний полк почав переслідувати ворога, що втікав, і напоровся в селі на ворожий обоз, що так само горячково запрягав коні. В цей час сотник Чорний відкрив сильний вогонь по червоних. Ворожа піхота так само безладно втікала

1. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

2. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

3. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

4. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

5. Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

6. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
7. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
8. Ключові слова в художньому творі

9. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко

10. Художня культура стародавнього світу

11. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

12. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

13. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

14. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

15. Аналіз художньо-технічного оформлення видання

16. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

17. Україна – художня словесність

18. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

19. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

20. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття

21. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

22. Наука і техніка ХХ століття
23. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття
24. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

25. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

26. Польська шляхта другої половини XIX століття

27. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

28. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

29. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

30. Україна на рубежі XXI століття

31. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

32. Французьке просвітництво XVIII століття

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

33. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

34. Архітектура України кінця ХVII століття

35. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

36. Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури

37. Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність

38. Живописний світ Катерини Білокур: особливості художнього мислення народної майстрині
39. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття
40. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

41. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

42. Срібне століття

43. Українське кіно початку ХХ століття

44. Художнє оформлення виробів за допомогою аплікації

45. Художня культура незалежної України: традиції та новації

46. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

47. Німецька література XVII століття

48. Поетика художнього простору в романах Ю. Андруховича "Рекреації" та "Московіада"

Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки

49. Роль предмета в художній літературі

50. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

51. Способи відтворення художнього часу у постмодерністському англомовному тексті

52. Українська література 19 століття

53. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

54. Художне осмислення образу князя Кия в романi В. Малика "Князь Кий"
55. Художній світ Чарлза Діккенса
56. Ідейно-художній аналіз твору "Маріо і чарівник" Томаса Манна

57. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

58. Наркоманія : чума XX століття

59. Напрямки розвитку Бразилії

60. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

61. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

62. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

63. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

64. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

66. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

67. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

68. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

69. Художня обробка металів у 5-9 класах

70. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну
71. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття
72. Основні напрямки в розвитку психіатрії

73. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

74. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

75. Творці опитувань другої половини ХХ століття

76. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

77. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

78. Філософія ХХ століття

79. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

80. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

82. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

83. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

84. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

85. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

86. Підсобні промисли та художні ремесла українців
87. Депопуляция российского населения в конце 20 века
88. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

89. Национализм в России в конце 20 – начале 21 веков

90. Внешняя политика Российского государства в 20-30-е годы 20-го столетия

91. Развитие кино в 20-30 годы ХХ столетия

92. Киноискусство 20 века

93. Советский кинематограф в 20-40гг.

94. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

95. Крестьянская поэзия 20-х годов. Николай Клюев

96. Лекции по зарубежной литературе 20 века

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

97. Проблемы национального характера в русской прозе 20 века

98. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

99. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.