Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття громадянства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Якубов Олександр Георгийович Домашня адреса : 04209 Киев-209 вул. Героїв Дніпра 26 кв.44 Контрольна робота Основи праватема: Поняття громадянстваАкадемічна заборгованість Київ 2000 Контрольна робота. Тема: “Поняття громадянства” Становище індивіда в суспільстві, відображене закріплене в основному законі, визначається як конституційний статус особи. Його зміст насамперед виявляється в інституті громадянства, принципах і власне конституційних правах і свободах. Громадянство є засобом інституціоналізації принципів взаємовідносин держави і особи. Стан громадянства створює взаємні права і обов’язки. Громадянство України – постійний правовій зв’язок особи з державою Україна, який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов’язках. Громадянство в Україні регулюється Конституцією, Законом України “Про громадянство Україні” від 16 квітня 1997р. і прийнятими відповідно до них законодавчими актами України. Закон України “Про громадянство України” складається з преамбули й 9 розділів (41 стаття). У преамбулі дається визначення громадянства. Громадянство – це особливий правовий зв’язок між особою і державою, що породжує для них взаємні права і обов’язки. Громадянство України визначає постійний правовий зв’язок особи і Української держави, який знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Право на громадянство є невід’ємним правом людини. Ніхто не може бути позбавлений громадянства або права змінити громадянство. Українська держава забезпечує охорону і захист прав, свобод та інтересів своїх громадян. Основні принципи громадянства України: V В Україні існує єдине громадянство (Конституція України стаття 4. Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 1). На підставі двосторонніх міждержавних договорів допускається подвійне громадянство (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття1). V Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство (Конституція України стаття 25). V Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Конституція України стаття 38). V Питання законодавчого регулювання громадянства в Україні належить до компетенції Верховної Ради України (Конституція України стаття 92, . Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 3). V Політичні права і виборче право (Конституція України стаття 36; 70). V Сталість правового зв’язку між особою і державою, що існує в просторі і часі (Конституція України стаття 38; Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 7,8). Набуття громадянства України (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. №1636-Х11 стаття 12-18). Громадянство України набувається: 1) за народженням; 2) за походженням; 3) через прийняття до громадянства України; 4) через поновлення у громадянстві України; 5) за іншими підставами, передбаченими цим законом; 6) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Дитина, батьки якої на момент народження перебували в громадянстві України, є громадянином України незалежно від того, чи народилася вона на території України чи за її межами. При різному громадянстві батьків, з яких один на момент народження дитини перебував у громадянстві України, дитина є громадянином України: 1) якщо вона народилася на території України; 2) якщо вона народилася за межами республіки, але батьки або один з них у цей час постійно проживали на території України. Дитина, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, є громадянином України. Дитина, яка перебуває на території України, обоє батьків якої невідомі, є громадянином України. Прийняття до громадянства України. Іноземні громадяни та особи без громадська можуть бути за їх клопотанням прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є: 1) відмова від іноземного громадянства; 2) постійне проживання на території України протягом останніх п’яти років. Це правило не поширюється на осіб, які виявили бажання стати громадянами України, за умов, якщо вони народилися чи довели, що хоч би один із їх батьків, дід чи баба народилися на її території і не перебувають у громадянстві інших держав. 3) володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування; 4) наявність законних джерел існування; 5) визнання і виконання Конституції України. Особа, яка раніше перебувала у громадянстві України, може бути за її клопотанням поновлено у громадянстві України. Зазначені вимоги можуть не врахуватися лише у виняткових випадках за рішенням Президента країни щодо окремих осіб, які мають визначні заслуги перед Українською державою. Спрощений порядок надання громадянства України може застосуватися до жінок, які одружені з громадянами України, на їх прохання і за умови відмови від іноземного громадянства. Припинення громадянства України (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 19-21). Громадянство України припиняється: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Вихід з громадянства України здійснюється за клопотанням особи в порядку, встановленому цим законом. У виході з громадянства України може бути відмовлено, якщо особа, яка порушила клопотання про вихід, має невиконані зобов’язання перед державою або майнові зобов’язання, з якими пов’язані істотні інтереси громадян чи державних організацій, кооперативних та громадських об’єднань. Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка порушила клопотання про вихід, притягнуто до кримінальної відповідальності як звинуваченого або щодо неї є вирок суду, який набрав законної сили і підлягає виконанню. Громадянство України втрачається : 1) внаслідок вступу особи на військову службу, службу безпеки, в поліцію, органи юстиції або в інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України; 2) якщо громадянство України набуто внаслідок подання за відомо неправдивих відомостей або фальшивих документів; 3) якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягом п’яти років.

Громадянство України втрачається з дня видання указу Президента України. Порядок зміни громадянства дітей (Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 22;24;26;28). При зміні громадянства батьків, внаслідок якої обоє стають громадянами якоїсь країни або обоє виходять з громадянства якоїсь країни, змінюється відповідно громадянство їх дітей, які не досягли 14 років. Якщо відомий один із батьків дитини, то при зміні громадянства цього батька відповідно змінюється громадянство дитини, яка не досягла 14 років. Якщо батьки дитини мають різне громадянство, то дитина може набути громадянство одного з батьків, який за це буде клопотати, і обов’язково при згоді другого батька. Якщо громадянином країни стає один з батьків, а другий залишається особою без громадянства, дитина, яка проживає на території цієї країни, стає громадянином цієї країни. Якщо громадянином країни стає один з батьків, а другий залишається особою без громадянства, дитина, яка проживає поза межами країни, може набути громадянства цієї країни за клопотанням про це батька, який набуває громадянства цієї країни. Дитина, яка є іноземним громадянином або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни якоїсь країни, стає громадянином цієї країни.Дитина, яка є іноземним громадянином і яку усиновлює подружжя, один з якого є громадянином якоїсь країни, а другий – особою без громадянства, стає громадянином цієї країни. Дитина, яка є особою без громадянства і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином якоїсь країни, стає громадянином цієї країни. Дитина, яка є іноземним громадянином і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином однієї країни, а другий іншої, стає громадянином однієї з країн батьків за згодою усиновителів. Зміна громадянства дітей віком від 14 до 16 років у разі зміни громадянства їх батьків, а також у разі усиновлення, може відбуватися тільки за згодою дітей у порядку, передбаченому у законі. Ситуація 9 Сім’я вирішила зайнятися підприємницькою діяльністю, зокрема, наданням туристичних послуг. З цією метою був підготовлений відповідний пакет документів для державної реєстрації підприємництва у виконавчому комітеті. Виконком відмовив їм у реєстрації на підставі недоцільності організації і функціонування такого підприємства в даному районі міста. Які види підприємницької діяльності заборонені законодавством? Чи законне рішення виконкому? В деяких видах діяльності у зв’язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління підприємництво застосовуватися не може. Перелік таких видів діяльності встановлює Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України. Крім обмеження суб’єктного складу підприємництва законодавством України, зокрема Законом “Про підприємництво”, встановлено певні обмеження, які стосуються здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Ці обмеження полягають I. По-перше, деякі види підприємництва мають право здійснювати лише певні суб’єкти (діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, певних прекурсорів та психотропних речовин, виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобування бурштину, охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов’язана з розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет- носіїв, у тому числі з їх космічними запусками з будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій – також і повними товариствами).

Вранек — вiд Чехословаччини. Головним iдеологом ЮНЕСКО був англiйський фабiанець, безбожник Дж. Гокслi. ЮНЕСКО видала його велику 8-митомну працю: "До свiтового порозумiння". У 1-iй книзi читаємо: "Учнiв треба навчати такого громадянства, яке дає iдеологiчну основу, що на нiй свiтовий уряд може стояти, аби здiйснити своє завдання. Отже, щоб ту основу збудувати, треба насамперед знищити в учнiв любов до своєї країни та її слави. Треба знищити патрiотизм, цю найбiльшу перешкоду до iнтернацiоналiзму. До цього i спрямована вся дiяльнiсть ЮНЕСКО". Колумбiйський унiверситет у Нью-Йорку видав цю книжку Дж. Гокслi, а ЮНЕСКО перевидала багатьма мовами i продає їх дуже дешево. Задля прикладу подамо тут кiлька думок та iдей з тої книжки. "…Родина дуже часто зараджує, псує дитину шовiнiзмом (тобто патрiотизмом. — П. Ш.). Перше завдання школи — вiд дитсадкiв починаючи — боротися з цим дикунським забобоном. Вже в дошкiльному вiцi треба навчати дитину думати не низькими нацiональними поняттями, а широкими, свiтовими. Це завдання таке велике, що переходить межi i можливостi самої школи, тому є полiтичною справою

1. Громадянство України

2. Еволюція поняття науки

3. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

4. Виникнення науки и поняття логічного закону

5. Зміст і еволюція поняття мотивації

6. Поняття та сутність менеджменту
7. Полiтична свiдомiсть, культура i громадянство
8. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

9. Поняття про психіку

10. Поняття та форми державного устрою

11. Щодо визначення поняття стратегія життя

12. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

13. Поняття громадянського суспільства і правової держави

14. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

15. Поняття про банківський рахунок

16. Поняття, види та принципи страхування

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

18. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

19. Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері

20. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

21. Поняття біологічної зброї

22. Громадянство України
23. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення
24. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

25. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

26. Поняття виконавчого провадження

27. Поняття держави та її історичні форми

28. Поняття злочину

29. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

30. Поняття і види правопорушень

31. Поняття і елементи форми держави

32. Поняття і мета покарання

Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики

33. Поняття і ознаки держави

34. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

35. Поняття національного доходу та його використання

36. Поняття позову у арбітражному судочинстві, порядок подання позову, задачі

37. Поняття права природокористування та його види

38. Поняття принципу поділу державної влади
39. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
40. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

41. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

42. Поняття та методи криміналістики

43. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

44. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

45. Поняття та система господарського законодавства

46. Поняття та склад злочину

47. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

48. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

49. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

50. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів

51. Поняття, предмет та зміст господарського договору

52. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

53. Поняття, функції та система трудового права України

54. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства
55. Способи набуття громадянства в різних державах
56. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

57. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

58. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

59. Поняття про мікроелектроніку

60. Поняття "культура" та її сутність

61. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

62. Поняття і місце реклами

63. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

64. Поняття комунікацій. Види комунікацій

Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография

65. Поняття організації та її ознаки

66. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

67. Поняття та сутність ефективності управління

68. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

69. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

70. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань
71. Поняття демократії "для незахідного світу". Ірак
72. Природні умови залягання корисних копалин. Поняття про відкриту розробку корисних копалин

73. Поняття експерименту

74. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

75. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

76. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

77. Сиблінгові позиції як поняття про порядок народження

78. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

79. Поняття вибірки, її аналіз і побудова

80. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

81. Поняття соціальної структури

82. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

83. Основні поняття і положення теорії надійності

84. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

85. Поняття "реальність", "цивілізація" й "культура"

86. Поняття та специфіка філософських категорій
87. Теоретичні засади визначення поняття "вексель"
88. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

89. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

90. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

91. Поняття про біосферу та атмосферу

92. Право лісокористування, поняття та види

93. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата

94. Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

95. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

96. Поняття і зміст підприємницької діяльності

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

98. Поняття й проблеми соціальної етики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.