Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Волоконно-оптическая система передачи

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

1.Загальні відносини. 1.1 Шифр і назва нормативної дисципліни Системи техничної експлуатації засобів зв’язку: Волоконно-оптичні лінії зв’язку 1.2 Загальна характеристика дисципліни. Дисципліна “Системи технічної експлуатації засобів зв’язку: Волоконно-оптичні лінії зв’язку” (СТЕ 33:DJKC) спираючись на курси «Вища математика» забезпечуэ студентыв знаннями, необхідними майбутнім спеціалістам- економістам для роботи з лініями зв’язку. 1.3 Обсяг викладення: лекцій 36 год. практичних занять 18 год. Лабораторних занять 18 год. Самостійна робота над комплексним завданням 36 год. Таблиця-1 Шифр Уміння Зміст уміння Шифр рівня сформованості уміння ФУ-1 ФУ-2 Фундаментальні уміння Вміння класифувати направляючи системи Вміння розраховувати основні параметри лінії передачі Р Р ПВУ-1 Предметно-видові уміння Вміння розраховувати основні параметри кабелів і проаналізувати їх придатність А ЗФУ-1 Загально-функціональні уміння Знання причинно-наслідкових зв’язків об’єктів в інших спорудах зв’язку та уміння їх використання для найбільш ефективного функціонування системи в цілому Т ВУ-1ВУ-2 Виовувальні уміння. Уміння користуватися довідковою та науково-техничною літературою. Знання термінології лінійних споруд, уміння пояснення явшу, характеристик, місце в данній дисципліні. А А 3. Програма з навчальної дисципліни. В процесі вивчення дисципліни СТЕЗЗ ВОЛЗ розглядається такий теоретичний матеріал: 3.1.1 Вступ Історія створення ліній електрозв’язку. Види ліній зв’язку. Системи багатоканальної передачі по лініям зв’язку. Принципи організації міжміського зв’язку по кабельним лініям. Основні вимоги до лінії зв’язку. Напрямки розвитку кабельної техніки ФУ-1, ВУ-2. Побудова мереж зв’язку. Принципи побудови. Магістральна і внутрішньо зонова мережи. Місцева телефонна мережа. Елементи мережи електрозв’язку: абонентськы термынали, вузли зв’язку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі: повнозв’язана, древовидна, кільцева, сітчата, радіальна, радіально-вузлова, лінійна. Єдина національна система зв’язку України. Відомості про первину та вторину системи електро зв’язку. Ієрархія первинної мережі. Мережа абонентськіх ліній. ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Конструкції кабелів зв’язку, класифікація кабелів зв”язку. Загальна конструкція кабеля зв’язку. Елементи кабелів зв’язку: матеріали, конструкція, характеристикі. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1. Повітряні і хвильоводні лінії зв’язку. Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній зв’язку: проволока, арматура. Матеріали, конструкція, характеристика. Профілі повітряних ліній зв’язку. Хвильоводи. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів. Особливості хвильоводів круглої форми поперекового перерізу. Боротьба з паразитними хвилями. Позитивні та негативні якості. Місце застхування в системах зв’язку.

Порівнення різних направляючих систем і перспективи їх розвитку. ВУ-1, ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-2 Електродинаміка направляючих систем. Електромагнітне поле. Властивості матеріалів та їх електричні характеристикі. Рівняння Максвела. Режими передачі по направляючим системам. Електромагнітні процеси в проводніках та діелектриках. Класи хвиль, що розповиджуються в направляючих системах. Принцип розрахунку направляючих систем. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Теорія передачі по лініям зв’язку. Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв’язку. Рівняння однородного ланцюга Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази. Одиниці виміру затухання: децібел та непер. Залежність параметрів передачі від частоти і довжини. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів ліній зв’язку. Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії зв’язку. Фізична суть параметрів. Залежність первинних параметрів від частоти.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв’язку. Коефіцієнт видбиття. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв’язку. Причини, що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв’язку. Магнітний вплив, електричний вплив. Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами. Поняття про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. Залежність перехідних затухань від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу. Особливості переходу енергії на ближній та дальній кінці. ФУ-1, ФУ-2, ПФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку. Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників. ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, ВУ-1, ВУ-2 Історія розвитку волоконно-оптичних ліній зв’язку. Позитивні та негативні якості волоконно-оптичнихсистем передачі. Основні ореділення. Устрій оптичних волокон. Умови розповсюдження оптичних променів. Ступеневі і градієнтні оптичні волокна. Конструкція оптичного кабеля. ФУ-1, ВУ-2, ЗФУ-1 3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі. Причини, що приводять до втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні. Власні та додаткові втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за рахунок інфрачервоного випромінювання, втрати за іонах групи ОН. Мікро і макрозгину , спиральність укладання оптичних волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку складових втрат. Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова, матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння ступеневих і градіентних , оргомодових і багатомодових оптичних волокон.

ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2. Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі. Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти ВОСП: передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор. Енергетичний потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів. ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні , особливості розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові витікаючи промені. Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП. Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП: поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.15 Джерела оптичного випромінювання. Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні характеристики. Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання. Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні характеристики фотоприймачів. p-i- та лавинний фотодіоди. Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні характеристики. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Проектування лінійних споруд зв’язку. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ. Техніко-економічні обгрунтування проекту. ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 Будівництво і експлуатація лінійних споруд. Органіщзація будівництва. Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації. Монтаж кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції. Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри. ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.2 Приблизний перелік практичних занять. 3.2.1 Принципи організації міжміського зв’язку. Конструкції кабелів зв’язку. Параметри передачі електричних кабелів. Параметри впливу між ланцюгами лінії передачі. Методи зменшення взаємного впливу в кабельних лініях. Функціональна схема ВОСП і конструкції оптичних кабелів. Розрахунки затухання оптичного кабеля. Розрахунки дисперсії оптичного кабеля. Розрахунки довжини регенераційної дільниці. 3.3 Приблизний перелік лабораторних робіт. Виміри параметрів кабелів зв’язку на сталому струмі. Дослідження вхідного та волнового опорів ланцюгів зв’язку. Дослідження частотної характеристики затухання кабелів зв’язку.

ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ - то же, что таксофон. ТЕЛЕФОНИЯ - область науки и техники, охватывающая изучение принципов построения систем телефонной связи, разработку аппаратуры для ее осуществления и использования, а также оценку качества передачи речевой информации по телефонным каналам связи. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ - передача на расстояние речевой информации, осуществляемая электрическими сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами; вид электросвязи. Телефонная связь обеспечивает ведение устных переговоров между абонентами, удаленными друг от друга практически на любое расстояние. Начало телефонной связи было положено в 1876 изобретением телефонного аппарата А. Г. Беллом (США) и созданием первой телефонной станции (1878, Нью-Хейвен, США). Различают телефонную связь местную (городскую и сельскую), междугородную и международную, а также внутриведомственную, внутрипроизводственную, телефонную связь с подвижными объектами (радиотелефонная связь). Линии телефонной связи сложные технические сооружения (напр., на некоторых междугородных кабельных линиях число промежуточных усилителей достигает нескольких тысяч). С нач. 80-х гг. успешно внедряются системы на основе волоконно-оптических кабелей связи

1. Система сжатия и уплотнения каналов

2. Самоорганизация сложных систем. Эволюционные аспекты информационного взаимодействия системы со средой

3. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

4. Мочевыделительная система. Компоненты пищи, оказывающие влияние на функционирование пищеварительной системы

5. Аналоговые волоконно-оптические системы связи

6. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)
7. Реконструкция волоконно-оптической линии связи
8. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

9. Коммутатор цифровых каналов системы передачи

10. Анализ погрешностей волоконно-оптического гироскопа

11. Волоконно-оптические датчики

12. Волоконно-оптические линии связи (Контрольная)

13. Реконструкция волоконно-оптической линии связи

14. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

15. Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

16. Оптические и магнитооптические системы

Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Прокладка волоконно-оптических кабелей в пластмассовых трубопроводах

18. Волоконно-оптические линии связи

19. Влияние системы удобрений при поверхностной обработке почвы на продуктивность сои в центральной зоне Краснодарского края

20. Система оптической записи "компакт-диск"

21. Приемник цифровой системы передачи информации ВЧ-каналом связи по ВЛ

22. Разработка блока управления фотоприёмником для волоконно-оптических систем передачи информации
23. Характеристики компонентов волоконно-оптических систем передачи
24. Оптические, цифровые телекоммуникационные системы

25. Оптические системы передачи

26. Модернизация оптической системы лазерной установки "Квант-15"

27. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

28. В поисках системы мира

29. Малые тела Солнечной системы

30. Происхождение Солнечной системы

31. Строение солнечной системы

32. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Солнечная система

34. Происхождение солнечной системы

35. Спутниковые системы местоопределения

36. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

37. Двигательные системы организма

38. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
39. Система HLA и инфекционные заболевания
40. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

41. Агротехнологическая оценка среднеспелых сортов сои

42. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

43. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

44. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

45. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

46. Транспортная система Украины

47. Устройство, оптическая схема, неполная разборка и сборка теодолита 2Т2П, ЗТ2КП

48. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Схема системы налогообложения

50. Денежная система России

51. Налоги и налоговая система РФ

52. Налоговая система государства, налоги и их виды

53. Налоговая система Российской Федерации

54. Налоговая система РФ и пути ее реформирования
55. Налоговая система Японии
56. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

57. Проблемы реформирования налоговой системы в России

58. Судебная система Российской Федерации

59. Планирование в системе государственного управления

60. Система таможенных органов РФ

61. Расходы бюджетной системы на социальные цели

62. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

63. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

64. Соотношение административного права со смежными отраслями права

Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

65. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

66. Природа и система административного права

67. Место обязательственного права в системе гражданского права

68. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

69. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

70. Правовые системы современности. Мусульманское право
71. Возникновение и система развития права Канады
72. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

73. Реферат о Пугачеве

74. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

75. Создание советской судебной системы

76. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

77. Федерализм и избирательная система в Германии

78. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

79. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

80. Налоговая система Швеции

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Судебная власть и судебная система РК

82. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

83. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

84. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

85. Разделение властей в системе государственных органов

86. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
87. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
88. Судебная система РФ и пути ее реформирования

89. Местное самоуправление в системе публичной власти

90. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

91. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

92. Налоговая система (шпаргалка)

93. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

94. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

95. Налоговые системы зарубежных стран

96. Современная налоговая система РФ

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Налоговая система Кыргызстана

98. Система безопасности заказчика

99. Апелляционный суд в судебной системе Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.