Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст 1. Організаційно-економічна характеристика центру зайнятості 2. Облікова політика підприємства 3. Організація первинного обліку 4. Синтетичний та аналітичний облік 5. Складання фінансової звітності та кошторису видатків в бюджетній установі 6. Автоматизована форма обліку 7. Контроль та ревізія бюджетних коштів в установах 1. Організаційно-економічна характеристика центру зайнятості Державну службу зайнятості України створено в грудні 1990 року, її правові, економічні та організаційні засади визначає Закон України «Про зайнятість населення» прийнятий у березні 2009 року. Державна служба відіграє провідну роль у реалізації політики зайнятості, вирішуючи найважливіші завдання регулювання ринку праці. За роки свого існування вона, в умовах впровадженої у 2009 році системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, перетворилася з бюро працевлаштування в сталий інститут соціального захисту громадян. Головними досягненнями цих років стали створення системи соціального захисту населення від безробіття, забезпечення постійного моніторингу ситуації на ринку праці, впровадження та ефективне функціонування системи соціального партнерства у вирішенні гострих проблем ринку праці, удосконалення системи кадрового забезпечення, у тому числі, привищення рівня кваліфікації працівників служби зайнятості, поліпшення матеріально-технічної бази для обслуговування тих, хто шукає роботу, та роботодавців. Попит на послуги служби зайнятості з року в рік зростає та супроводжується дуже позитивними тенденціями на ринку праці. Стратегічним напрямком державного регулювання зайнятості населення стала трансформація соціального захисту від безробіття в систему загальнооб’язкового соціального страхування на випадок безробіття. У 2007 році було прийнято Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», який набув чинності з 1 січня 2009 року. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі Фонд) створюється для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно з Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і статутом Фонду. Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом. Діяльність Фонду регулюється основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Законом України «Про зайнятість населення» та статутом Фонду, який затверджується правлінням Фонду. Фонд не може провадити будь-яку діяльність, крім передбаченої цим Законом та статутом Фонду. На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, щодо складання фінансової звітності, Державним казначейством зареєстрована інструкція “Про порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів», яку і застосовують в своїй роботі спеціалісти фінансового відділу.

Фінансова звітність подається на електронних носіях в термін втанослений установою якій підпорядкований центр зайнятості. Форми фінансової звітності та пояснювальні записки підписуються керівником установі і головним бухгалтером. Без таких підписів звіти вважаються недійсними. Фінансова звітність складається за такими формами: - “Баланс”№1.; - “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” (№2д); - “Звіт про заборгованість бюджетних установ” (№7д). До форм квартальної фінансової звітності додається пояснювальна записка, яка включає текст та додатки. “Баланс” містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерських документів станом на початок та на кінець бюджетного періоду. Звітні дані мають бути достовірними, об’єктивними, реальними. Звітні дані статей “Балансу” на початок року тотожні даним графи 4 “На кінець року” установа заповнює в “Балансі” тільки ті рядки, які стосуються її діяльності. Розділ I. Необоротні активи. У розділі І “Необоротні активи” відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих і призначених для використання більше одного року. Рядки 110, 120, 130 “Залишкова вартість”. Наводиться залишкова вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою зносу, складає суму 259998 грн. Рядки 111, 121, 131 “Знос”. Призначені для відображення суми зносу необоротних активів, нарахованого в останній робочий день грудня, складає сумуу 720206 грн. Рядки 112, 122, 132 “Первісна вартість”. Відображається первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість, складає суму 620101,30 грн. Розділ ІІ. Оборотні активи. Розділ ІІ “Оборотні активи” передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року. Рядок 150 “Матеріали і продукти харчування”. Призначений для відображення вартості матеріалів , що зберігаються, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки та ін.), будівельних матеріалів для поточного ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів , ін.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин та інших матеріалів, складає суму 23825,06 грн. Рядок 160 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. Наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року, складає суму 3772,77 грн. Рядок 180 “Дебіторська заборгованість”. Відображається сума дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб, складає суму 1320,75 грн. 183 “Розрахунки із страхування”. Відображається дебіторська заборгованість бюджетній установі Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й інших організацій, що проводять страхування, сума 131,37.

Рядок 210 Наводиться сума отриманих страхових внесків до фонду від підприємства та установ району. Рядок 220 “Інші кошти”. Відображає суму коштів, що перебуває в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, повідомленнях на поштові перекази та в інших грошових документах, сума склала 420,05 грн. Рядок 250 “Рахунки в казначействі загального фонду”. Призначений для відображення залишку невикористаних коштів, отриманих із загального фонду бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Державного казначейства України. У цьому рядку залишку коштів на початок року не повинно бути, сума склала 154,81 грн. Розділ ІІІ. Витрати Розділ ІІІ “Витрати” призначений для відображення фактичних видатків і витрат бюджетних установ, проведених у звітному періоді. 291 “Видатки державного бюджету”. Відображаються фактичні видатки загального фонду державного бюджету; Рядок 320 форми №1 “Баланс” складається із суми рядків сума складає 289491,74 грн. Пасив Розділ І. Власний капітал Розділ І “Власний капітал”. Призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за минулі роки. Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах. Рядок 330 “Фонд у необоротних активах”. Наводиться сума вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, незавершене капітальне будівництво, створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням нарахованого зносу, сума склала 259998,30 грн. Рядок 340 “Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах”. Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує одного року, сума склала 3772,77 грн. Рядок 350 “Результат виконання кошторису за загальним фондом”. Проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи за минулі бюджетні періоди у частині загального фонду, сума склала -147064,18 грн. Розділ ІІ. Зобов’язання У розділі ІІ “Зобов’язання” відображаються поточні та довгострокові зобов’язання бюджетних установ. Рядок 410 Наводиться сума фінансування за кварталом. Рядок 420 “Кредиторська заборгованість”. Відображається сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків, сума склала 172784,85 грн. 424 “Розрахунки із страхування”. Наводиться заборгованість перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України й іншими організаціями зі страхування, сума склала 131,37 грн.

В рядах УПА їх зобов'язує ідея відродження української суверенної держави, постанови внутрішніх організаційних правил та вояцько-лицарська дисципліна. Ця скромна плятформа дуже подобалася як нашим воякам, так і всьому населенню по обох боках колишнього совєтсько-польського кордону. Люди знали, за що мають боротися. Хоч вона була дуже малословною, але практично вона була досить багатомовною в усіх питаннях і зробилася серйозною основою програмових міркувань не тільки війська, але й ширшого громадянства. Дуже багато принципів цієї плятформи відразу почали вводити в життя цілі громади та райони, що були під впливом та контролем Поліської Січі. Ця плятформа була багато разів змінювана та модифікована, а в пропагандивних летючках скорочувана, але її основні принципи лишалися ті самі. Це була основна база політично-програмового світосприймання всього повстанського руху. Розділ одинадцятий ПОЛІСЬКА СІЧ В НАСТУПІ Перші дні співпраці з новим начальником штабу — це була справжня каторга і для мене і для начальника штабу

1. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

2. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

3. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

4. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

5. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

6. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
7. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
8. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

9. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

10. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

11. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

12. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

13. Організація ярмарок та аукціонів

14. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

15. Основні організаційні форми та види туризму

16. Організація фінансового контролю в Україні

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

17. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

18. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

19. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

20. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

21. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

22. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
23. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
24. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

25. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

26. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

27. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

29. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

30. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

31. Організація обліку доходів

32. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

33. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

34. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

35. Організація складського обліку запасів в установах

36. Організація управлінського обліку на підприємстві

37. Основи організації бухгалтерського обліку

38. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
39. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
40. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

41. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

42. Організація бухгалтерського обліку

43. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

44. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

45. Основи побудови обліку праці та її оплати

46. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

47. Організація біржової торгівлі

48. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

49. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

50. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

51. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

52. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

53. Організація облікової політики підприємства

54. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом
55. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
56. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

57. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

58. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

59. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

60. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

61. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

62. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

63. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

64. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки

65. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

66. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

67. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

68. Експертиза та контроль реалізації товару

69. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

70. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв
71. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
72. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

73. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

74. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

75. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

76. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

77. Кризове явище функціонування та розвитку організації

78. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

79. Поняття організації та її ознаки

80. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

81. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

82. Організація та методика виконання курсових

83. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

84. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

85. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

86. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
87. Дитячі та юнацькі організації в Україні
88. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

89. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

90. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

91. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

92. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

93. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

94. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

95. Зміст поточних планів та організація їх розробки

96. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

97. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

98. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

99. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.