Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Історія та створення СУБД

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Прогрес у сфері економіки немислимий без застосування сучасних СУБД, що є основою економічних інформаційних систем (ІС). ІС в економіці мають справу з організацією і ефективною обробкою великих масивів даних в комп’ютеризованих системах підприємств, забезпечуючи інформаційну підтримку ухвалення рішень менеджерами. Глобалізація фінансових ринків, розвиток засобів електронної комерції і формування в Інтернеті доступних для аналізу баз даних фінансово-економічної інформації, зниження вартості програмної реалізації ІС, привели до безпрецедентного зростання використання ІС в економіці. ІС дозволяють об'єктивно оцінити досягнутий рівень розвитку економіки підприємства, виявити резерви і забезпечити успіх його діяльності на основі застосування правильних рішень. Відповідний фахівець повинен володіти технологіями і методами обробки економічної інформації, знати основні принципи побудови і використання автоматизованих систем економіки. Це дозволить орієнтуватися в пропонованих продавцями інформаційних системах, зуміти вибрати найефективніший засіб для вирішення конкретної задачі по автоматизації економічного процесу і уміти правильно його застосувати. У даній роботі буде розглянуті питання, пов'язані з СУБД і їх застосуванням в економіці. Поставимо ряд наступних завдань перед написанням: – розглянути основні характеристики та складові СУБД; – виокремити основні функції СУБД та розглянути типову структуру СУБД; – безпосередньо роздивитись питання стосовно необхідності використання СУБД в економіці. 1. Історія розвитку баз даних У історії обчислювальної техніки можна прослідкувати розвиток двох основних областей її використання. Перша область – застосування обчислювальної техніки для виконання чисельних розрахунків, які дуже довго або взагалі неможливо проводити уручну. Розвиток цієї області сприяв інтенсифікації методів чисельного вирішення складних математичних завдань, появі мов програмування, орієнтованих на зручний запис чисельних алгоритмів, становленню зворотного зв'язку з розробниками нової архітектури ЕОМ. Характерною особливістю даної сфери застосування обчислювальної техніки є наявність складних алгоритмів обробки, які застосовуються до простих по структурі даним, об'єм яких порівняно невеликий. Друга область, яка безпосередньо відноситься до нашої теми, – це використання засобів обчислювальної техніки в автоматичних або автоматизованих інформаційних системах. Інформаційна система є програмно-апаратним комплексом, що забезпечує виконання наступних функцій: надійне зберігання інформації в пам'яті комп'ютера; виконання специфічних для даного застосування перетворень інформації і обчислень; надання користувачам зручного і легко освоюваного інтерфейсу. Зазвичай такі системи мають справу з великими об'ємами інформації, що має достатньо складну структуру. Класичними прикладами інформаційних систем є банківські системи, автоматизовані системи управління підприємствами, системи резервування авіаційних або залізничних квитків, місць в готелях і так далі. Друга область використання обчислювальної техніки виникла декілька пізніше першої.

Це пов'язано з тим, що на зорі обчислювальної техніки можливості комп'ютерів по зберіганню інформації були дуже обмеженими. У перших комп'ютерах використовувалися два види пристроїв зовнішньої пам'яті – магнітні стрічки і барабани. Якщо програма повинна обробити (або провести) великий об'єм інформації, при програмуванні можна продумати розташування цієї інформації в зовнішній пам'яті (наприклад, на послідовній магнітній стрічці), що забезпечує ефективне виконання цієї програми. Проте в інформаційних системах сукупність взаємозв'язаних інформаційних об'єктів фактично відображає модель об'єктів реального миру. А потреба користувачів в інформації, адекватно тієї, що відображає стан реальних об'єктів, вимагає порівняно швидкої реакції системи на їх запити. І в цьому випадку наявність порівняльна повільних пристроїв зберігання даних, до яких відносяться магнітні стрічки і барабани, було недостатнім. Можна припустити, що саме вимоги нечислових застосувань викликали появу знімних магнітних дисків з рухомими головками, що з'явилося революцією в історії обчислювальної техніки. Ці пристрої зовнішньої пам'яті володіли істотно більшою ємкістю, чим магнітні барабани, забезпечували задовільну швидкість доступу до даних в режимі довільної вибірки, а можливість зміни дискового пакету на пристрої дозволяла мати практично необмежений архів даних. З появою магнітних дисків почалася історія систем управління даними в зовнішній пам'яті. До цього кожна прикладна програма, якою потрібно було зберігати дані в зовнішній пам'яті, сама визначала розташування кожної порції даних на магнітній стрічці або барабані і виконувала обміни між оперативною пам'яттю і пристроями зовнішньої пам'яті за допомогою програмно-апаратних засобів низького рівня (машинних команд або викликів відповідних програм операційної системи). Такий режим роботи не дозволяє або дуже утрудняє підтримка на одному зовнішньому носієві декількох архівів інформації, що довго тривало зберігається. Крім того, кожній прикладній програмі доводилося вирішувати проблеми іменування частин даних і структуризації даних в зовнішній пам'яті. Системи управління даними першого покоління СУБД першого покоління характерні тим, що кожна група користувачів розробляла своє власне програмне забезпечення по управлінню даними. Наслідками такої сепаратизації стало надмірне дублювання програмних кодів і даних. Системи управління даними другого покоління Файли взаємопов'язаних даних об'єднуються в бази даних. СУБД створюються для таких досвідчених користувачів, як програмісти. Системи управління даними третього покоління Можливості СУБД розширились. Створені розвинуті інтерфейси, що забезпечують інтерактивний доступ звичайним користувачам. Переваги СУБД: Скорочення надлишку даних; Без баз даних неможливо уникнути зберігання надлишкових даних; При наявності центрального контролю баз даних деякі надлишкові дані можна усунути; Надлишкові дані не можуть бути повністю усунені, оскільки велику роль в СУБД відіграють питання часу і достовірності. 2. Моделі СУБД в різних сферах економіки 1. Етапи економіко-математичного моделювання.

Перевірка адекватності моделі Специфіка моделювання економічних процесів. Перелік та зміст етапів економіко-математичного моделювання. Нормативні моделі. Функції застосування математичних моделей. Форми зображення математичних моделей. Перевірка моделі на адекватність. 2. Алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві Переваги та недоліки алгоритмічного (імітаційного) моделювання. Детерміновані та стохастичні моделі. Метод статистичного моделювання (метод Монте-Карло). Поняття прогону. Закон великих чисел. Формули для моделювання випадкових величин з різними законами розподілу. Етапи алгоритмічного моделювання, їх зміст. 3. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів Класифікація математичних моделей. Моделювання організації рекламної кампанії. Специфіка моделювання різних етапів рекламної кампанії. Виникнення нелінійності в моделі. Моделювання взаємозаліку боргів підприємств. Різні підходи до побудови моделі. Оцінювання ринкової вартості підприємства. Основні терміни, пов'язані з фінансами. Дисконтний коефіцієнт. Вартість капіталу. 4. Виробничі функції Поняття виробничої функції. Зміст основних характеристик економіко-математичних моделей. Способи представлення виробничих функцій. Етапи побудови виробничих функцій. Однофакторні, двофакторні та багатофакторні виробничі функції. Найпоширеніші виробничі функції, їх графіки та аналітичний вигляд. Загальні властивості виробничих функцій. Лінія байдужості. Визначення параметрів (параметризація) виробничих функцій. Поняття верифікації виробничої функції. 5. Рейтингове оцінювання та управління в економіці Поняття рейтингу. Відомі рейтингові методики. Основні недоліки методик, що застосовуються в Україні. Рейтингове управління. Внутрішнє та зовнішнє рейтингове управління. Об'єкти внутрішнього та зовнішнього рейтингового управління. Структура процесу визначення рейтингу. Зміст основних етапів рейтингового оцінювання. 6. Моделі поведінки споживачів Особливості поведінки споживача на ринку. Простір товарів. Теорема Дебре. Поняття корисності. Проста і складена лотерея. Очікувана корисність події. Функція корисності. Етапи побудови функції корисності. Властивості функції корисності. Моделювання поведінки споживача на ринку. 7. Моделі поведінки виробників Основний критерій ефективності виробника. Модель фірми. Умова Куна-Таккера. Умова максимізації прибутку. Реакція виробника на зміни на ринках цін випуску, цін ресурсів. Поведінка фірми на конкурентних ринках. Застосування елементів теорії ігор. Головна теорема теорії ігор. Умови максимізації прибутку всіх конкурентів на ринку. 8. Модель міжгалузевого балансу Поняття балансової моделі. Технологічна матриця. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ). Економічний зміст квадрантів МГБ. Основні співвідношення математичної моделі МГБ. Матриця прямих матеріальних витрат. Матриця повних матеріальних витрат. Аналіз економічних показників за допомогою балансової моделі. 9. Традиційні макроекономічні моделі Класична модель ринкової економіки. Моделювання ринку робочої сили, ринку грошей та ринку товарів на основі класичної моделі.

Вдав тамним листуванням, нод брав участь у засданнях генерального суду, виконував обов'язки наказного гетьмана тощо. ДжураP зброносець у козацько старшини на Укран в 1618Pст. Дуже самостйний гмн. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна». (Змнна сторнка для захдних областей УРСР).P 1945.P 4Pсерп. Податься за першодруком. ХоралP вид релгйного спву: в поезP умовна назва урочистого твору. «Ще нам, братця козаки, усмхнеться доля»; «Запанумо ми, братця, у свой сторонц».P Не зовсм точно наведено слова з псн К.PСтеценка на слова П.PЧубинського «Ще не вмерла Украна». «По опеньки ходила,P цитьте!»P Слова з укрансько народно псн. УПА (Укранська повстанська армя)P вйськов формування оунвцв, створен 1943Pр. на тимчасово окупованй фашистами територ УРСР. Чинили терор проти населення захдних областей Украни в перш повонн роки. Самостйна економка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна». (Змнна сторнка для захдних областей УРСР).P 1945.P 11Pсерп. Податься за першодруком

1. Історія створення Державного Гімну України

2. Історія створення двомовних словників у Росії

3. Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

4. Біловезькі угоди та створення СНД

5. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

6. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"
7. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
8. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

9. Виникнення писемності та історія кодування інформації

10. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

11. Освоєння космосу: історія та сучасність

12. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

13. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

14. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

15. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

16. Мова та історія (розвиток мови)

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

18. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

19. Історіографія історії Сербії та Чорногорії

20. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

21. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

22. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
23. Культура та історія
24. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

25. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

26. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

27. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

28. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

29. Православ’я: історія та основні погляди

30. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

31. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

32. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

33. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

34. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

35. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

36. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

37. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

38. Цивільний та арбітражний процес
39. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
40. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

41. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

42. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

43. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

44. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

45. Объектно-ориентированные СУБД

46. СУБД dBase

47. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

48. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

49. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

50. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

51. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

52. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

53. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

54. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
55. Сучасні форми та системи оплати праці
56. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

57. Міський бюджет: пріоритети та механізми

58. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

59. Історія України

60. Виникнення та формування українського етносу

61. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

62. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

63. Люблінська та Берестейська унії

64. Перша світова війна. Причини та характер

Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

65. Походження людини та її поява на території України

66. Релігійний фактор в історії Росії

67. Створення залізниць в Україні

68. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

69. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

70. Таблиця дат з історії (1917-21)
71. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч
72. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

73. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

74. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

75. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

76. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

77. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

78. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

79. Лекції з української та зарубіжної культури

80. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры

81. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

82. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

83. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

84. Сестринська етика та деонтологiя

85. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

86. Аналіз та удосконалення оперативного управління
87. Лідерство, вплив та влада
88. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

89. Процес управління та його основні стадії

90. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

91. Сутність та зміст сучасного менеджменту

92. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

93. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

94. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

95. Поняття, форма та функції Конституції України

96. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

97. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

98. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

99. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.