Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Курсова робота Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila mela ogas er із природних популяцій України Реферат Дослідження проводились в 2008 – 2009 роках на кафедрі генетики та молекулярної біології ОНУ ім. І.І. Мечникова. Метою досліджень було вивчення тривалості життя в умовах голодування та визначення активності алкогольдегідрогенази у мух із природних популяцій України. Встановлено, що самки із популяцій Одеси, Варви і Пирятина були більш витривалими в умовах голодування порівняно з самцями. Найбільшу стійкість до голодування виявили мухи Одеської популяції, а найменшу – мухи Київської популяції. стійким до голодування мухам із Одеської популяції притаманна досить висока активність АДГ, а чутливим до голодування мухам Київської популяції – менша активність ферменту. В цілому в умовах проведеного експерименту не виявлено прямої залежності між витривалістю мух в умовах голодування і активністю їх АДГ. Зміст Вступ Огляд літератури 1.1 Стійкість до голодування як показник пристосованості Drosophila mela ogas er 1.2 Активність алкогольдегідрогенази у Drosophila mela ogas er Матеріали та методи досліджень Результати досліджень та їх обговорення Узагальнення Висновки Список цитованої літератури Вступ Концепція пристосованості організмів до оточуючого середовища є однією із центральних в генетиці популяцій та в теорії еволюції. Єдиною силою, що спрямовує еволюцію органічного світу, є природній добір. Ця спрямовуюча дія добору проявляється і на початкових етапах еволюційних змін, що відбуваються в популяціях. Поняття ”пристосованість”, яке використовував ще Ч. Дарвін в якості кількісної міри природного добору або міри ефективності розмноження генотипу, зараз набуло більш широкого змісту. Ймовірність дати нащадків визначається багатьма властивостями організму – його життєздатністю, швидкістю досягнення репродуктивного віку, здатністю до схрещування, стійкістю до голодування, плодючістю. Сукупність цих властивостей називається пристосованістю особини до умов середовища, в якому вона існує . Пристосованість часто ототожнюють з адаптацією, при цьому пристосованість являється більш універсальним поняттям, що включає в себе адаптацію як складовий компонент. Під адаптацією прийнято розуміти складний комплекс захисних і пристосувальних реакцій (специфічних і неспецифічних), що обумовлені різними генетично детермінованими механізмами (фізіологічними, біохімічними, морфологічними). Адаптація може бути модифікаційною, яка дозволяє організму в межах норми реакції залишатися життєздатним і давати потомство в нових умовах, та генотипічною, при якій перебудовується структура генотипу і утворюються нові норми реакції. Генотипічна адаптація відбувається в процесі природного та штучного добору і забезпечує пристосування організмів до нових умов існування. Взаємодія вказаних двох систем адаптації забезпечує максимальну пристосованість живих організмів до мінливих умов навколишнього середовища. Однією із показових характеристик пристосованості є стійкість до голодування здатність вижити в екстремальних умовах нестачі корму.

Так як і інші фенотипічні характеристики пристосованості, стійкість до голодування в значній мірі визначається генотипом, контролюється великою кількістю взаємодіючих генів і проявляє значну мінливість в природних популяціях. Ось чому генотипічно різним особинам зазвичай притаманна неоднакова стійкість до голодування. Улюбленим об’єктом генетичних досліджень є плодова мушка Drosophila mela ogas er – найбільш вивчений в цьому плані вид дрозофіли. Результати тривалого дослідження дрозофіли дають можливість проаналізувати різноманіття всього спектру мутацій, характер розподілу генів по різних хромосомах, співвідношення домінантних та рецесивних мутацій та ін. Ці дані являють собою загальногенетичну цінність і дозволяють прогнозувати генетичні ситуації, з якими ймовірно можна зустрітися і у інших вищих організмів. Використання в якості об’єкта генетичних досліджень плодової мушки дрозофіли привело до значних успіхів в цій галузі . Більшість тварин різних видів на протязі життя переживають періоди скорочення раціону і тому у них еволюційно закріплені адаптації, що підсилюють їх стійкість до голодування. Знання про генетичні та фізіологічні засади цих адаптацій, їх еволюційні зв`язки (як внутрішньовидові, так і популяційні) отримані значною мірою завдяки дослідженням на дрозофілі. Так відомо, що окремі мухи можуть направлено посилювати стійкість до голодування у відповідь на легкий харчовий стрес (Harshma ,1998). Зважаючи на вищезазначене, метою роботи було вивчення тривалості життя в умовах голодування та визначення активності алкогольдегідрогенази у мух із природних популяцій України. Згідно із метою були визначені наступні завдання: 1). В умовах голодування дослідити тривалість життя та визначити статеві особливості стійкості до голодування у мух досліджуваних популяцій. 2). Визначити активність АДГ у мух досліджуваних популяцій. Об’єкт дослідження &mi us; пристосованість Drosophila mela ogas er. Предмет дослідження &mi us; стійкість до голодування та активність АДГ у Drosophila mela ogas er різного походження. 1. Огляд літератури 1.1 Стійкість до голодування як показник пристосованості Drosophila mela ogas er Тривалість життя дорослої мухи з моменту її вилуплення із лялечки в лабораторних умовах складає 3 – 4 тижні та в значній мірі залежить від умов утримання (температури, вологості, якості корму, густоти заселення, наявності бактерій). В спеціальних дослідах дрозофіла жила до 153 днів (Медведєв, 1966). Самки, як правило, мають більшу тривалість життя, ніж самці, що може бути викликане генетичними та фізіологічними причинами. Справді, про більшу тривалість життя самок було сказано давно. Ще Дарвін розглядав меншу тривалість життя самців як “природню конституційну властивість, що обумовлена статтю” (Гаврилов, 1991). Таким чином факти про більшу життєздатність особин жіночої статі мають право на існування. Відмінності в тривалості життя в межах однієї статі, як правило, можуть бути зумовлені фізіологічними причинами. Так, віргінні самки, мають більшу тривалість життя, ніж запліднені (Зіміна, Малиновський, 1977).

Згідно із літературними даними, направленість статевих відмінностей в резистентності до голодування є генетично детермінованою (Хаустова, 1995). Вивчення тривалості життя самок та самців дрозофіли в умовах харчового стресу – цікава і водночас важлива проблема сучасної генетики та науки в цілому. Стресом можна назвати певний фактор середовища, внаслідок дії якого послаблюється стійкість організму до даного чинника. Якщо організм зміг вижити після дії стресового фактора, то у нього виробляються специфічні адаптації, що пом’якшують наслідки при повторній його дії (Haffma , Parso s, 1991; Ra dall, 1997). Однією із найбільш поширених причин харчового стресу у тварин, у тому числі і у дрозофіли, є скорочення кількості їжі або її недостатня якість. Відомо, що енергетичні процеси відіграють центральну роль в організмі, тому голодування провокує зміни на різних рівнях прояву фенотипу – від змін внутрішньоклітинних сигналів – до зсувів фаз життя в онтогенезі. Існує думка, що збільшена тривалість життя потребує від організмів певних змін, які, скоріш за все, взаємопов`язані і з іншими характерними рисами пристосованості виду. Отже, природний добір повинен підтримувати ті генотипи, що здатні змінювати свої фізіологічні особливості для підвищення стійкості до голодування у відповідь на сигнали, що сповіщають про початок періоду голодування. Іншими словами, очікується, що дана ознака в деякій мірі покаже рівень адаптивної фенотипічної пластичності (Par ridge, 2005). Встановлено, що скорочення кількості їжі (в основному дріжджів) для дорослих мух, призводить до збільшення їх витривалості майже в два рази в порівнянні з тими, які взагалі не отримували дріжджі з їжею (Chippi dale e al., 1998; Leroi e al., 1994; Kapahi e al., 2004; Piper e al., 2005; Burger e al., 2007). В той же час показано, що у мух, які піддавались надто тривалому обмеженню раціону, виживаність навпаки знижувалась (Burger e al., 2007). Відомо, що підвищена стійкість до голодування та до інших чинників стресу визначає стан особини під час діапаузи, яка може бути викликана низькими температурами або коротким фотоперіодом. Це означає, що певній особині буде легше витримати період діапаузи, якщо у неї виробилась висока витривалість під час голодування, пережитого раніше. Варто також зазначити, що механізми фізіологічних реакцій на харчовий стрес зберігаються і закріплюються у особин усього тваринного світу ( a ar; 2003; Par ridge e al., 2005; Arsham, eufeld, 2006). Таким чином, дані щодо розуміння генетики і фізіології адаптації до голодування, отримані в експериментах на дрозофілі, можна застосовувати не лише до мух, а й до комах та деяких інших тварин взагалі. Практично у всіх дослідженнях, що стосуються вивчення стійкості до голодування Drosophila mela ogas er, мова йде про гостре голодування, тобто повне позбавлення їжі (Huey, 2004). Але в роботах деяких авторів показано, що мухи дрозофіли також дуже чутливі до нестачі води, адже існує досить тісний зв`язок між стійкістю до голодування та здатністю витримати нестачу вологи (Par ridge, Piper, 2005). Виходячи із наведених даних автори рекомендують вносити воду у вигляді вологих пробок чи смужок фільтрувального паперу до середовища, де голодують мухи.

До цього унверсального антибольшевицького фронту укранський нацонально-визвольний рух мусить нав'язувати й свою боротьбу, а не золюватися вд нього через поставу невтральности. Де, як, в чому замаркован справжн позиц укранського визвольно-революцйного фронту вдносно релг? Чи вони справд так, як тут з'ясовано, а не так, як це пода заява ЗП УГВР? На це питання найвимовншу й найавторитетншу вдповдь да жива боротьба цього руху, виявлена в практичному житт й змаганн постава загалу його дйових кадрв. Цлсть того життя  боротьби та кожний х вирзок длом  жертвою документують релгйнсть загалу укранських нацоналств-революцонерв, збергання релгйних практик в органзованому побут укранського визвольного пдплля, його активну боротьбу в захист релг, воюючих укранських християнських Церков та щир взамини з ними на Рдних Землях. Якщо в. писаннях окремих публциств  провдних осб визвольного руху трапляються тези ншого змсту, як молена нтерпретувати в протилежному, то х треба вдвести на рахунок вдокремлено, абстрактно-теоретично дискус

1. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

2. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

3. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

4. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

5. Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів

6. Пізнавальна активність дошкільнят
7. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну
8. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

9. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

10. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

11. Свідомість та творчість

12. Сбалансованість бюджета України

13. Легка промисловість України i транспорт

14. Сільське господарство i харчова промисловість України

15. Легка промисловість України укр

16. Ліквідність банківської системи України

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

18. Хімічна промисловість в України

19. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

20. Нафтова промисловість України

21. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

22. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні
23. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
24. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

25. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

26. Зайнятість і рівень життя населення України

27. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

28. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

29. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

30. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

31. Скрещивание Drosophila melanogaster

32. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

33. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

34. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

35. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

36. Історія України до ХVI ст

37. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

38. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
39. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
40. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

41. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

42. Православна церква України в XVI ст.

43. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

44. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

45. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

46. Сутність та зміст сучасного менеджменту

47. Моральність колізії ХХ ст

48. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Поняття, сутність і зміст права

50. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

51. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

52. Сутність та зміст контролю

53. Предмет політології, сутність та зміст

54. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини
55. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології
56. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

57. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

58. Інвестиційна діяльність страхових компаній

59. Творчість Рембрандта

60. Маркетингова сутність реклами

61. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

62. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

63. Відповідальність за порушення податкового законодавства

64. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

65. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

66. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

67. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

68. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

69. Філософська культура особи та її суспільна значущість

70. Інтегральна ефективність діяльності
71. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
72. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

73. Рентабельність підприємства

74. Сутність витрат та методи їх зниження

75. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

76. Поняття сущність та ознаки держави

77. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

78. Грошові потоки, звітність, планування

79. Життя та діяльність І.П.Котляревського

80. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. З жуpбою pадість обнялась…

82. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

83. Суспільно-політична діяльність Костомарова

84. Комічне як соціокультурна реальність

85. Освоєння космосу: історія та сучасність

86. Діяльність СГ "ТАС"
87. Маркетингова діяльність комерційного банку
88. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

89. Сутність і значення соціального страхування

90. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

91. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

92. Інвестиційна діяльність страхових компаній

93. Сутність токсикоманії

94. Різновидність метеликів

95. Рослинність евтрофних боліт

96. Адаптація й спадковість

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

97. Життєдіяльність личинок волохокрильців

98. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

99. Ґрунт та його родючість


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.