Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ З часом з’являється все більше медичних та освітніх закладів (особливо вузів), які пропонують платні послуги населенню. При цьому вступає в дію реклама, яка нічим суттєвим не відрізняється від реклами усіх інших товарів та послуг. Тому в подальшому тексті для узагальнення змісту, зрозумілості прикладів і скорочення висловів буде використовуватись термін “реклама товару(ів)”. Серед великої кількості публікацій, спрямованих на розкриття різних сторін реклами [Ф. Джефкінс, 2001; Б.А. Обритько, 2002; М.Ю. Рогожин, 2002; Дж.Р. Россітер, Л. Персі, 2002; Дж. Сивулка, 2002; В.В. Ученова, Н.В. Старих, 2002; Л.Н. Федотова, 2002], практично немає таких, в яких містився б кількісний аналіз її закономірностей і, тим більш, математичні моделі системи «реклама – людина як потенційний її споживач». Наші попередні дослідження були присвячені психофізичному (біофізичному) аналізу сприйняття і засвоєння людиною реклами, яка розглядається як один із видів інформації. Однак лишилося багато задач, які потрібно розв’язати. Зокрема актуально змоделювати дію однієї з головних властивостей реклами, що виявляється в посиленні конкурентоспроможності відповідного товару. Адже в рекламі у більш доступній та чуттєвій формі, ніж в інших видах інформації, наприклад, інструкціях, розкриваються переваги товару. Враховуючи сказане вище, було поставлено задачу: засобами математичного моделювання відобразити роль реклами в конкурентній боротьбі товарів. Методика досліджень Робота базується на теоретичному конструюванні й аналізі реальних спостережень. Теоретичні побудови являли мисленнєвий експеримент із селективно відібраними з наукової літератури і перевірюваними математичними моделями. При пошуку відображення конкурентної боротьби було вибрано одну з розробок М. Ейгена і П. Шустера (1982). Біофізичні моделі цих авторів відобразили конкурентну боротьбу за виживання різних видів молекулярних утворень. Один із таких видів у результаті мутацій набув нову якість, що може бути перенесено на новий товар із відповідною інтерпретацією параметрів моделей. Багато не розглядуваних у цій статті моделей М. Ейгена і П. Шустера також дозволяють застосувати узагальнене трактування, подібно до того, як це роблять в узагальненій термодинаміці . На відміну від попередніх моделей для вираження конкуруючих об’єктів, було знайдено аналог для неконкуруючих (слабко, неістотно конкуруючих) об’єктів, що співіснують один з одним. Прикладом таких товарів можуть бути м’ясні та кондитерські вироби. Модель подібного явища, але не для товарних взаємовідносин, була запропонована в біоекології Р. Мак Артуром в 1967 р., а нами узята у В.Д. Федорова (1979), який додатково глибоко її проаналізував, опрацював. Зразки реклами конкретних товарів були розроблені нами й використані товаровласниками в м. Черкаси. У крупних магазинах і на ринку цього міста у товаровласників були отримані відомості про динаміку реалізації товарів до та після реклами. Порівняння теоретичних траєкторій з емпіричними проводили загальноприйнятими статистичними методами [С.А

. Айвазян і співавт., 1983; Дж. Бендет, А. Пірсол, 1989]. Результати досліджень Лишаючись в рамках моделі Ейгена – Шустера з певними її змінами стосовно до нового завдання, розглянемо її зміст з інтерпретацією, пов’язаною з рекламою нової, зміненої якості товару: де – зміна кількості проданого (реалізованого) товару після реклами його нової якості, в одиницях виробів або у грошовому вираженні; Mi – кількість проданого і-го товару до реклами появи в нього нової якості, в одиницях виробів або у грошовому вираженні; Qi – міра відмінності якості рекламованого товару від попереднього (прототипу 1), діапазон міри 0 1, причому нуль – відмінностей від попереднього немає, 1 – цілковите оновлення, фактично новий товар того ж призначення; Аi – міра внеску реклами у зміну реалізації товару, діапазон міри 0 1, причому нуль відповідає відсутності реклами чи будь-якої її дії на споживача, а 1 – максимальної її ефективності; Чi – частка повернутих споживачами виробів і-го товару через незадовільну якість (за теорією надійності – імовірність (Рi) відмови виробів, що суперечить, протидіє рекламі), діапазон міри 0 1; Еi = – міра засвоєння товару покупцями, діапазон міри 0 1; Mk – кількість проданого спорідненого товару (k: 1, 2 ), який інший суб’єкт підприємництва підлаштовує під рекламований товар, так званий “в’їзд у ринок на чужій рекламі”, в одиницях виробів або у грошовому вираженні; wk – міра наближення якостей псевдотовару (чужих товарів) до рекламованого оригіналу, діапазон міри 0 1; еwkMk – сумарна кількість проданих псевдотоварів після реклами, в одиницях виробів або у грошовому вираженні. У викладеному “рекламно-товарному” сенсі моделі йдеться не про загальне виробництво товару (у М. Ейгена і П.Шустера репродукції макромолекул), а про одну, головну функцію – збільшення реалізації (продажу) товару, тобто про зміну його ринкової активності. Тому в рівнянні (1) відсутній член wk , який у Ейгена і Шустера характеризує ту репродуктивну частину загальної сукупності, яка пересувається за межі простору, що вивчається, або, навпаки, прибувають в нього іззовні. З аналізу рівняння (1) випливає, що ефективна реклама позитивно впливає не тілmки на реалізацію рекламованого товару, а й споріднених із ним, які підлаштовуються під рекламований оригінал. Формально це відображається: З наведеного модельного представлення випливає, що приріст реалізації товару () істотно залежить від якості реклами (). З іншого боку, якість реклами проявляється і може бути оцінена за сумарним ростом реалізації рекламованого товару та його псевдоформ. Це позитивна сторона оцінки реклами, а є і негативна. Ще раз звернемо увагу на параметр Чі з рівняння (1). Як пояснювалося у позначеннях до нього, цей параметр характеризує ненадійність рекламованих виробів (їх повернення виробникам) і тим самим прямо чи опосередковано вступає в суперечність з рекламними характеристиками переваг товару. Згідно з теорією надійності імовірність безвідмовності виробу визначають так: Саме безвідмовність сигналізує споживачеві про правдивість (міру достовірності – рі ) сприйнятої ними реклами.

У цьому показнику появляється міра збігу рекламованих якостей товару з істинними, реальними його властивостями. Звісно, у потенційних споживачів склалася певна недовіра взагалі до реклами, незалежно від фізичної або юридичної особи, яка її виготовлює. На жаль, виробники реклами зовсім не відповідають за її правдивість (достовірність рі). Цей показник не впливає на їх добробут або диференційовано на їх престиж. Ніяких рейтингів правдивості виробників реклами поки що не існує. Між тим, як видно зі змісту рівняння (4), цілком можливо кількісно оцінювати міру правдивості як окремої реклами, так і сумарно рекламної діяльності фірми. Запровадження такої вимоги змусило б творців реклами (художників, дизайнерів та інших спеціалістів) враховувати поки що не властивий їм показник ринкового реалізму – правдивість художнього (рекламного) відображення і боротися разом з товаровиробником за високий рейтинг. Після викладеного легше відповісти на чергове запитання про визначення тієї якості реклами, яка дозволяє зробити рекламований товар не просто високо реалізованим, а домінуючим на ринку попиту серед споріднених конкуруючих товарів з їх власною рекламою. При інших рівних початкових умовах, наприклад, за M, Q тощо, відповідний показник формулюється так: де &e a;1 і &e a;2 – відповідно конкурентні сили реклами першого і другого товару; А1 і А2 – відповідно ступінь внеску реклами у зміну реалізації (продажу) першого і другого товару; Ч1 і Ч2 – відповідно частка повернутих покупцями виробів першого і другого товару; Е1 і Е2 – відповідно позитивний внесок реклами першого і другого товару, тобто Еі = Аі – Чі за умови Q1=Q2=1. Рівняння (5) і (6) наведені для двох товарів. Аналогічні рівняння можна було б навести для якості реклами інших товарів. У цьому випадку показники можна розташувати у ранжованому ряду і виділити максимум в ієрархії. Для рівнянь (5) і (6) критерії якості такі: при &e a;1&g ; &e a;2 реклама 1-го товару має більшу конкурентну силу, при &e a;1&l ; &e a;2 2-га реклама сильніша, а при &e a;1 = &e a;2 обидві реклами однакові. Товар з більш сильною рекламою буде домінувати на ринку попиту і поступово (в ідеалі при ) витіснить конкурента. Виживе один, якщо не з’явиться “мутант”, ще більш сильний, що закономірно у ринковій дійсності. На відміну від конкуруючих видів товару та їх реклами, на ринку існують групи таких видів товарів, які між собою не конкурують або конкурують слабко, неістотно. Наприклад, група м’ясних товарів, що охоплює кілька видів ковбасних, консервних та інших видів виробів, практично не конкурує із групою кондитерських товарів, у яку входять види цукерок, печива та інших. На ринку будь-якого населеного пункту закономірно складається система груп товарів, що не конкурують між собою, відповідають за співвідношення різних біологічних, духовних і соціальних потреб споживачів, які звичайно відвідують ринок. Товарний і грошовий обіг такого усталеного ринку квазірівноважний як сумарно, так і за окремими групами товарів. Для відображення встановленої рівноваги реалізації груп товарів на ринку можна використовувати модель, яку називають за її походженням у біоекології макартурівською: де – загальна кількість реалізовуваних за час (приймемо один день) на ринку товарів у грошовому виразі; & u; - кількість груп товарів на ринку; /& u; - середнє грошове надходження від реалізації однієї групи товару на ринку; r – порядковий номер (r: 1,2 і) групи в ранжованому ряді за реальною грошовою сумою реалізації цієї групи товарів; r – кількість (у грошовому вираженні) реалізованих на ринку товарів r-ої групи.

Нет, нет, нужно иногда побороться с самим собой — только это даёт уверенность, что не отстанешь от науки. И Бор с гордостью припомнил о своей концепции составного атомного ядра, разработанной три года назад. Ещё Резерфорд провозгласил проблему атомного ядра важнейшей темой научного поиска. Два десятилетия с лишком прошло с того времени, а удовлетворительной теории ядра так и не появилось. А почему? Да потому, что атомное ядро конструировали по планетарной модели атома Бора, так всеми умами владела созданная им теория. Нужно было восстать против боровской теории в момент её наивысшего успеха, предложить что-то несовместимое с общепринятыми концепциями. Кто это сделал? Кто решил подняться против гипноза боровских моделей? Он, сам Бор! Бор восстал на Бора, так это происходило! Бор вынул трубку изо рта, громко рассмеялся. Кто-то поклонился, он рассеянно пробормотал: «Добрый день». По улице сновали люди с покупками, шуршали шинами автомобили, бешено извивались световые змеи реклам. Шумная толпа почти заменяла собеседника

1. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

2. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

3. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

4. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

5. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

6. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
7. Математична модель транспортної системи підприємства
8. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

9. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

10. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

11. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах

12. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

13. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

14. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

15. Характеристика та послуги ПриватБанку

16. Готельні послуги: документація та облік

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

18. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

19. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

20. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

21. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

22. Винахід та корисна модель: поняття, патентування
23. Моделі та моделювання
24. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

25. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

26. Літні звичаї та обряди

27. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

28. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

29. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

30. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт

31. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

32. Альтернативна освіта в Україні

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

34. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

35. Громадянська освіта

36. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

37. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

38. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
39. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
40. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

41. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

42. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

43. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

44. Екологічна освіта на уроках біології

45. Освіта – основа розвитку особистості

46. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

47. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

48. Освіта як соціокультурний феномен

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

49. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

50. Моделі дуополії та теорія ігор

51. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

52. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

53. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

54. Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной
55. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
56. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе

57. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

58. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

59. Методы и модели демографических процессов

60. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

61. Цивільний та арбітражний процес

62. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

63. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

64. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

65. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

66. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

67. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

68. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

69. Социально-экономическая модель цивилизации древних майя

70. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
71. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
72. Азиатская модель – сильные стороны

73. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

74. Модели TAKE-GRANT и их исследования

75. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

76. Построение информационной и даталогической моделей данных

77. Fox Pro - реляционная модель данных

78. Сравнительный анализ каскадной и спиральной моделей разработки программного обеспечения

79. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

80. Стохастическая диффузионная модель гетерогенных популяций

Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением

81. Макрофаги перитонеального экссудата как модель фагоцитоза и нарушений фагоцитарной активности

82. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

83. Педагогические модели образования

84. Оценка систем дистанционного образования (математическая модель)

85. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2

86. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация
87. Модель теплового состояния аппарата сепарации
88. Проектирование восьмиосной цистерны модели 15-1500

89. Компьютерные модели автомобилей

90. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

91. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

92. Разработка и исследование имитационной модели разветвленной СМО (системы массового обслуживания) в среде VB5

93. Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва

94. Методы и модели демографических процессов

95. Мир дискретных объектов - физика частиц. Модель частицы /корпускула/. От физики Аристотеля до физики Ньютона

96. Синтез лёгких ядер (дефект массы) и Парадокс моделей вселенной

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

98. Сравнительный анализ моделей обратимого электрорастворения серебра с поверхности твердого электрода (Доклад)

99. Базовая модель Модильяни – Миллера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.