Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державній бюджет України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ. 3 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни 3 2. Доходи державного бюджету України. 4 1. Класифікація доходів державного бюджету України. 4 2. Джерела формування доходів державного бюджету України. 5 3. Аналіз структури доходів державного бюджету України у 2003 році. 6 4. Динаміка структури доходів Державного бюджету України за 2001-2003 роки. 7 5. Вдосконалення діючої системи доходів Державного бюджету України. 9 Висновки. 10 Вступ. Адміністративно-командні методи управління економікою СРСР призвели до нерівномірного економічного розвитку регіонів країни, створення неефективного народногосподарського комплексу в тому числі і на Україні. З проголошенням в 1991 році Україною державної незалежності починається новий етап формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних відносин. Але перша спроба початку економічних перетворень в Україні сталася ще до 1991 року, а саме 3 серпня 1990 року, коли Верховною Радою УРСР був прийнятий Закон УРСР "Про економічну самостійність Української Радянської Соціалістичної Республіки". Згідно з цим законодавчім актом Україна самостійно визначатиме економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку в інтересах усього народу, а також розроблятиме і формуватиме незалежну фінансову (бюджетну, податкову, валютну) політику в контексті загальнодержавної економічної політики і займатиметься її виконанням. Фінансова політика – це система державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання державою її функцій. Вона має самостійне значення і водночас є головною метою реалізації волі держави в будь-який сфері суспільного життя. Головним напрямком фінансової політики держави було у всі часи і залишається формування по можливості найбільшого обсягу фінансових ресурсів держави – єдиної матеріальної бази всіх державних перетворень. Фінансова політика має бути жорсткою, але справедливою й активною, і повинна стимулювати економічне зростання, захищати національні інтереси країни та бути привабливою для потенційних інвесторів-нерезидентів. Побудова і формування фінансової політики - це досить складаний процес. Основу фінансової політики будь-якої країни становить бюджетна політика, яка пов'язана, насамперед, із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів. Структура бюджетної системи та бюджетний устрій України визначені Законом України “Про бюджетну систему України”, що був прийнятий 05 грудня 1990 року та викладений в новій редакції 29 червня 1995 року. 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни. Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України.

Бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів. Головне місце у бюджетній системі України займає Державний бюджет. Державний бюджет – це загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування. Бюджет – це лише форма утворення, план формування централізованого фонду коштів і його використання. Це великий кошторис, розпис доходів і видатків, який повинен бути узгоджений по термінах надходження і використання коштів. Тобто бюджет будь-якої держави – це її фінансовий план. Але це не просто фінансовий план. Це її основний фінансовий план, оскільки в державі існує багато фінансових планів, але Державний бюджет відіграє координуючу роль по відношенню до них. Так, будь- яке міністерство має свій фінансовий план (кошторис), але він залежить від бюджету, з якого надходять асигнування, або в нього відраховуються платежі. Державний бюджет повинен забезпечувати необхідними коштами фінансування заходів економічного та соціального розвитку, що мають загальнодержавне значення, а також міждержавних відносин. Крім того, через державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними утвореннями України з урахуванням економічного, соціального, екологічного, природного стану, необхідності вирівнювання фінансового забезпечення Для успішного функціонування кожній державі необхідно запланувати можливе одержання доходів для покриття першочергових видатків. Можливості планування на далеку перспективу обмежені, тому, бюджет повинний бути пристосований до певного проміжку часу. Складання періодичного плану достатньо повного, доволі чітко і правдиво складеного, дає можливість привести в рівновагу доходи і видатки, зібрати заплановані доходи і ефективно фінансувати витрати, необхідні для виконання завдань, які Конституцією покладені на державу. 2. Доходи Державного бюджету України. Для реалізації своїх функцій держава відшукує фінансові ресурси. Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт, частину якого вона і використовує. При чому, використовує лише ту частину, яка переходить у її власність без будь-яких умов і обов’язків по відношенню до інших осіб у вигляді різного виду платежів. Саме ця частина валового внутрішнього продукту і складає державні доходи, якими можуть розпоряджатися органи державної влади. Доходи державного бюджету – поняття більш вужче, ніж доходи держави. Доходи Державного бюджету України – це частина доходів держави, яка використовується для фінансування виконання органами державної влади загальнодержавних функцій, які визначені Конституцією України. 2.1. Класифікація доходів Державного бюджету України. Класифікація доходів бюджету визначена Постановою Верховної Ради України” “Про структуру бюджетної класифікації України”, яка була прийнята 12 липня 1996 року. Згідно з цим документом доходи групуються наступним чином: > Податкові надходження: .

податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості; . податки на власність; . платежі за використання природних ресурсів; . внутрішні податки на товари та послуги; . податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції ; . інші податки. > Неподаткові надходження: . доходи від власності та підприємницької діяльності; . адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; . надходження від штрафів та фінансових санкцій; . інші неподаткові надходження. > Доходи від операцій з капіталом: . надходження від продажу основного капіталу; . надходження від продажу державних запасів товарів; . надходження від продажу землі та нематеріальних активів. > Офіційні трансферти: . від органів державного управління інших рівнів; . із-за кордону; . з недержавних джерел. > Державні цільові фонди: . Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; . Пенсійний фонд України; . Фонд соціального страхування України; . Фонд сприяння зайнятості населення України; . Державний інноваційний фонд України; . Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу; . інші фонди. Таким чином, під системою доходів Державного бюджету можна розуміти взаємозв’язок всієї сукупності доходів та її диференціацію на окремі групи. 2.2. Джерела формування доходів Державного бюджету України. Доходи бюджетів створюються за рахунок податків від фізичних і юридичних осіб, зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, що встановлені законодавством України. Згідно зі ст. 11 Закону України “Про бюджетну систему України” доходи Державного бюджету України формуються за рахунок: . частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; . частини акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; . податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників; . податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України; . плати за землю, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України; . надходжень від зовнішньоекономічної діяльності; . частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік; . надходжень від реалізації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності; . орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності; . внесків до Пенсійного фонду України; . внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; . внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення; . внесків до інших загальнодержавних цільових фондів, створення яких передбачено законодавством України; .

Одним з головних завдань УНР було впровадження власних грошей через формування національної грошової системи. Проте, перебуваючи у федеративному зв'язку з Росією, УНР не отримувала з Москви жодної грошової підтримки. Ці та інші факти змусили прискорити процес запровадження власної валюти. Було обрано міністра фінансів М. Туган-Барановського, якого згодом замінив на цій посаді М. Лазаренка, котрий організував Генеральний секретаріат фінансів. Розпочато роботу над формуванням державного бюджету. У час найбільшої необхідності в грошах 4 грудня 1917 року було ухвалено постанову про обіг на рівні з кредитними білетами царського і Тимчасового урядів Росії різних державних позик і купонів до них, як сурогату грошей, із зазначенням терміну — до 1 березня 1918-го. 22 грудня 1917 року Центральна Рада ухвалила Закон про утворення Українського державного банку. Було скасовано відділи російських банків в Україні. Упорядковуючи державне життя України, 19 грудня 1917 року Центральна Рада постановила випустити українські грошові знаки вартістю 100 карбованців

1. Державний бюджет України і бюджетне право

2. Державний бюджет України

3. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

4. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

5. Бюджет України: актуальні проблеми

6. Сбалансованість бюджета України
7. Державний лад України в роки Другої світової війни
8. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

9. Автоматизована система Державного казначейства України

10. Бюджет України

11. Зведення бюджету України

12. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

13. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

14. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

15. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

16. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Державний ощадний банк України

18. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

19. Історія створення Державного Гімну України

20. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

21. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

22. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій
23. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України
24. Державна агенція промоції культури України

25. Державно-церковні відносини в період незалежної України

26. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

27. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

28. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

29. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

30. Громадянство України

31. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

32. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

34. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

35. Історія України

36. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

37. Господарство України періоду утвердження капіталізму

38. Походження людини та її поява на території України
39. Історія держави та права України
40. Культура України в 30-х рока

41. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

42. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

43. Податкова політика України

44. Економічне районування України

45. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

46. Основні напрямки зовнішньої політики України

47. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

48. Поняття, форма та функції Конституції України

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

49. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

50. Суверенітет України

51. Бюджетна ситема України

52. Фінансова система України

53. Організаційна система управління природокористуванням України

54. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
55. Інтеграція України у світове господарство
56. Використання трудових ресурсів Західної України

57. Міжнародний ринок туристичних послуг України

58. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

59. Особливості перехідної економіки України

60. Роль і значення АПК для господарства України

61. Авіаційний транспорт України

62. Чорна металургія України

63. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

64. Банківська система України

Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры

65. Механізм кредитування банками України

66. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

67. Інформаційна політика України

68. Конституційні засади виконавчої влади України

69. Судова система України

70. Грошова система України
71. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України
72. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

73. Хімічна промисловість України

74. Чорна i кольорова металургія України

75. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

76. Законодавство України про військову службу

77. Діяльність уряду України в галузі екології

78. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

79. Легка промисловість України укр

80. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Аграрне право України

82. М.О. Скрипник - видатний діяч України

83. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

84. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

85. Ліквідність банківської системи України

86. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
87. Національний банк України
88. Національний банк України та особливості його функціонування

89. Проблеми функціонування фінансових бірж України

90. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

91. Структура страхового законодавства України

92. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

93. Формування та розвиток банківської системи України

94. Банки на валютному ринку України

95. Банківська система України

96. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Негативні фактори, що впливають на населення України

98. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

99. Геоботанічне районування України

100. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.