Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Курсова робота &quo ;Кінематичний аналіз плоских важільних, важільних, кулачкових і зубчастих механізмів&quo ; Вступ Ключові слова: механізм; машина; структурна група; кінематична пара; ланка; план швидкостей; план прискорень; сила. Ціль курсового проекту: придбання практичних навичок по кінематичному аналізу й синтезу плоских важільних, важільних, кулачкових і зубчастих механізмів. Методи проведення досліджень: аналітичний, графічний і графоаналітичний. У даному проекті визначені структурні кінематичні й динамічні характеристики важільного механізму, спроектовані кулачковий і зубчастий механізми по заданих умовах. 1.Структурний аналіз механізму Число ступенів волі механізму визначаємо по формулі П.Л. Чебишева. де – число рухливих ланок механізму, p5 – число кінематичних пар п'ятого класу, p4 – число Кінематичних пар четвертого класу. У досліджуваному механізмі =5, p5=7, p4=0, тобто Отже, досліджуваний механізм має одна початкова ланка, і все ланки роблять цілком певні рухи. Визначаємо клас механізму. Клас механізму визначається вищим класом групи Ассура, що входить до складу механізму. Визначення груп починаємо із самої вилученої від початкової ланки (кривошипа). Відокремлюємо гр. А. другого класу другого виду з ланками 2 і 3. A 2 Потім відокремлюємо групу другого класу другого виду з ланками 4 і 5. У результаті розподілу залишається механізм першого класу, до складу якого входить початкова ланка 1 і стійка 0. A O 1 Формула будови механізму має вигляд I (0; 1) II (2; 3) II (4; 5) Таким чином, даний механізм ставиться до II класу. 2. Кінематичне дослідження механізму Побудова плану положень механізму План положень механізму є основою для побудови кінематичних діаграм лінійного переміщення повзуну, або кутового переміщення вихідної ланки. Побудова плану положень механізму виконується в масштабі ml. ; ; ; . Вибираємо ml м/мм. У цьому масштабному коефіцієнті робиться креслення кінематична схема механізму. На траєкторії крапки В повзуна 3 знаходимо її крайні положення. Крапки В0 і В6 будуть крайніми положеннями повзуну 3. За нульове положення механізму приймаємо крайнє ліве положення, а обертання кривошипа – за годинниковою стрілкою. Починаючи від нульового положення кривошипа ділимо траєкторію крапки A на 12 рівних частин і методом зарубок знаходимо всі інші положення ланок механізму. Для кожного положення механізму знаходимо положення центрів мас S2 і S4, з'єднавши послідовно крапки S у всіх положеннях ланок плавної кривої, одержимо шатунні криві. Побудова планів швидкостей Визначення швидкостей, зазначених на кінематичній схемі крапок ланок механізму робимо методом планів у послідовності, певною формулою будови механізму. Спочатку визначаємо лінійну швидкість провідних крапок А и С. VA= w1Ч lOA= Ч lOA VС= w1Ч lOC= Ч lOС де w1 - кутова швидкість початкової ланки ОА; 1 – частота обертання початкової ланки ОА; lOA – довжина ланки ОА, м; w1= VA= VС = Швидкості крапок А и B буде однаковими для всіх положень механізму. Масштабний коефіцієнт плану швидкостей вибираємо стандартним. У розглянутому прикладі Вектор перпендикулярний кривошипу ОА й спрямований убік його обертання.

Відповідно до першого рівняння, через крапку а на плані швидкостей проводимо пряму, перпендикулярну АВ, а відповідно до другого – через крапку р проводимо пряму, паралельну напрямної X–X. Перетинання цих прямих визначає положення крапки c, що зображує кінець вектора VВ і V В. Із плану швидкостей маємо VВ= VВВo= (pb).= 33,5 Ч 0,4 = 13,4 м/c V В= (ab).= 45 Ч 0,4 = 18 м/с Швидкість центра мас S2 ланки 2 визначимо по теоремі подоби: , звідки Отже, Швидкості крапок, що належать групі Ассура з ланками 2,3 визначені. Переходимо до побудови плану швидкостей для групи 4,5. Розглянемо рух крапки D щодо крапки З, а потім стосовно крапки D0, що належить нерухливої напрямної (). Запишемо два векторних рівняння, які вирішимо графічно: Відповідно до першого рівняння через крапку із плану швидкостей проводимо пряму, перпендикулярну до DС, а для рішення другого рівняння необхідно через полюс p провести пряму, паралельну напрямної X–X. На перетинанні цих прямих і буде перебувати шукана крапка d. Величини швидкостей визначимо, множачи довжини векторів на плані швидкостей на масштабний коефіцієнт Швидкість центра мас S4 ланки 4 визначимо по теоремі подоби , звідки Отже, У зазначеній послідовності виробляється побудова планів швидкостей для всіх 12-ти положень механізму. Причому, вектори, що виходять із полюса P, зображують абсолютні швидкості, а відрізки з'єднуючі кінці цих векторів – відносні швидкості крапок. Обчислені в такий спосіб величини швидкостей зводимо в таблицю 2.1. Визначимо кутові швидкості ланок Напрямок кутової швидкості ланки AВ визначиться, якщо перенести вектор швидкості крапки B на схемі механізму й установити напрямок обертання ланки AB щодо крапки А під дією цього вектора. У розглянутому випадку в положенні 1 механізму кутова швидкість спрямована проти годинникової стрілки. Напрямок кутової швидкості шатуна 4 визначає вектор , якщо його перенести із плану швидкостей у крапку D на схемі механізму. У положенні 1 кутова швидкість спрямована проти годинникової стрілки. Таблиця 2.1 № VО VА VB VS2 VС VD VS4 VВА VDС ω1 ω2 ω4 м/з с-1 0 0 20,8 0 14 20,8 20,8 20,8 20,8 0 188,4 60,03 0 1 0 20,8 13,4 16,6 20,8 21,2 20,4 18 10,8 188,4 51,95 31,17 2 0 20,8 21,2 20,4 20,8 13,4 16,6 10,8 18 188,4 31,17 51,95 3 0 20,8 20,8 20,8 20,8 0 0 0 20,8 188,4 0 60,03 4 0 20,8 15 18,2 20,8 13,4 16,6 10,8 18 188,4 31,17 51,95 5 0 20,8 7,6 15,6 20,8 21,2 20,4 18 10,8 188,4 51,95 31,17 6 0 20,8 0 14 20,8 20,8 20,8 20,8 0 188,4 60,03 0 7 0 20,8 7,6 15,6 20,8 15 18,4 18 10,8 188,4 51,95 31,17 8 0 20,8 15 18,2 20,8 7,6 14,8 10,8 18 188,4 31,17 51,95 9 0 20,8 20,8 20,8 20,8 0 0 0 20,8 188,4 0 60,03 10 0 20,8 21,2 20,4 20,8 7,6 14,8 10,8 18 188,4 31,17 51,95 11 0 20,8 13,4 16,6 20,8 15 18,4 18 10,8 188,4 51,95 31,17 2.3 Побудова планів прискорень Послідовність побудови плану прискорень також визначається формулою будови механізму. Спочатку визначимо прискорення провідної крапки A. При початкової ланки ОА крапка А має тільки нормальне прискорення: Прискорення крапки А аА на плані прискорень зобразимо вектором , що спрямований по ланці ОА від крапки А к крапці О. 

Масштабний коефіцієнт плану прискорень вибираємо стандартним. Вектор і є план прискорень початкової ланки ОА (кривошипа). А тепер побудуємо план прискорень групи 2, 3. Тут відомі прискорення крапок А и В. Запишемо два векторних рівняння, розглядаючи рух крапки B відносно А и стосовно крапки B0: де - нормальне прискорення у відносному русі крапки B стосовно крапки А; - тангенціальне прискорення в тім же русі; - прискорення крапки B0 напрямної X–X; - прискорення крапки B повзуну щодо крапки B0 приналежний. Вектор нормального прискорення спрямований паралельно АB від крапки B до крапки А. Величина цього прискорення На плані прискорень через крапку а проводимо пряму, паралельну ланці АB і відкладаємо на ній у напрямку від крапки B до крапки А вектор , що представляє в масштабі прискорення Через крапку 1 проводимо пряму в напрямку вектора тангенціального прискорення перпендикулярно до ланки АB. У відповідності із другим рівнянням через полюс p і співпадаючу з ним крапку B0 (прискорення для нерухливої напрямної) проводимо пряму в напрямку прискорення паралельно напрямної X–X. Крапка b перетинання цих прямих визначає кінець вектора абсолютного прискорення крапки B. Величина тангенціального прискорення Прискорення центра мас S2 ланки АB визначається за допомогою теореми подоби. Із пропорції визначаємо положення крапки S2 на плані прискорень Отже, величина прискорення крапки S2 А зараз визначимо прискорення крапок ланок групи, утвореної ланками 4 і 5. Розглянемо рух крапки D щодо крапки C, а потім стосовно крапки D0. Прискорення крапки D визначиться графічним рішенням наступних двох векторних рівнянь: У першому рівнянні нормальне прискорення спрямоване по шатуні DC (від крапки D до крапки C). Величина прискорення Тангенціальне прискорення перпендикулярно до ланки DC, а величина його визначається побудовою плану прискорень. Прискорення , а прискорення крапки D повзуну щодо крапки D0 напрямної визначиться побудовою плану прискорень. Відповідно до першого рівняння на плані прискорень через крапку b проводимо пряму, паралельну ланці DC, і відкладаємо на ній у напрямку від крапки D до крапки C вектор , що представляє в масштабі прискорення Через крапку 2 проводимо пряму в напрямку вектора тангенціального прискорення перпендикулярно до ланки DC. Потім через полюс p і співпадаючу з ним крапку D0 проводимо пряму в напрямку прискорення паралельно напрямної X–X. Крапка d перетинання цих прямих визначає кінець вектора повного прискорення крапки D Величина тангенціального прискорення Прискорення центра мас S4 ланки CD визначається із пропорції звідки Отже, величина прискорення крапки S4 Визначимо величини кутових прискорень ланок: Напрямок кутового прискорення e4 шатуна 4 визначить вектор , перенесений у крапку D на схемі механізму. Ланка буде обертатися по годинникової стрілки. У такій же послідовності виробляється побудова плану прискорень для другого заданого положення механізму. Таблиця 2.2 № e2 e4 м/з2 с-2 0 3904,4 5175 0 1248,6 3904,4 4837,5 4125 0 1350 2625 0 11904,76 2 3904,4 1350 3412,5 336,62 3904,4 2850 1875 935,1 3975 3825 9848,5 5411,3 Побудова кінематичних діаграм для крапки В а).

Сборище дебилов, увлеченных подобным занятием, могло возникнуть только в воображении чиновников минпросветовского худсовета, на столь же фальшивых картинках или в пионерских кинофильмах с аккуратно причесанными и некрасиво одетыми детишками, но никак не в реальной жизни. Вряд ли дети и родители кинулись за этой игрой по магазинам учебных пособий; думаю, что пуговичный футбол вместе с классиками сохранил позиции и остался неколебимым лидером среди развлечений на просторах родины чудесной. Не все, однако, осталось на прежних позициях - Тюля кое-какие средства на пропагандистской ниве заработала, и список кредиторов удалось временно сократить. Итак, большевики по инерции толкали в никуда расползающийся воз народного хозяйства, который они надеялись вытащить (иллюзии еще не испарились окончательно), если тянуть его из постоянных неурядиц с использованием, туды его в качель, как верно говорил ильфовский похоронных дел мастер, марксистского научного предвидения. Простите мне столь плоские и общие слова, однако, наше экономическое положение, если рассматривать конкретную небольшую семью, состоявшую из меня, Тюли и отбывавшей срок Анны Васильевны, - весьма типичную в описываемое время по численности и составу, - это положение не обозначить иначе как бедственное

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

4. Господарський механізм

5. Механізм кредитування банками України

6. Кредитний механізм в комерційних банках
7. Механізм реалізації форфейтингу
8. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

11. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

12. Механізм обслуговування системних викликів

13. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

14. Механізм та біологічне значення запалення

15. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

16. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Механізм прийняття рішень в менеджменті

18. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

19. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

20. Політичня система як механізм влади

21. Удосконалення механізмів коксовиштовхувача

22. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків
23. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
24. Фінансовий механізм підприємства

25. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

26. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

27. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

28. Концесія як механізм розвитку економіки держави

29. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

30. Механізм фіскальної політики держави

31. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

32. Зміст та завдання професійної етики юриста

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

34. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

35. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

36. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

37. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання

38. Постмодернізм та українська історична наука
39. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст
40. Зміст і еволюція поняття мотивації

41. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

42. Реклама в ЗМІ

43. Основні механізми кривошипних машин

44. Варіаційні принципи механіки

45. Закони збереження в механіці

46. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

47. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

48. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см

49. Соціальні проблеми у ЗМІ

50. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

51. Гуманізм у відносинах між людьми

52. Правове регулювання вільних економічних зон

53. Завдання типу "Чорної скриньки"

54. Антропоморфізм в естетиці
55. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
56. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

57. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

58. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

59. Вплив мобільного телефону на організм людини

60. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

61. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

62. Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту

63. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

64. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа

65. Екологічний зміст процесу антропогенезу

66. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

67. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

68. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

69. Механізми ведучих мостів колісних тракторів

70. Порядок калькулювання повних і змінних витрат
71. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
72. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

73. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

74. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

75. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

76. Зміст трудового договору

77. Новели посвідчення правочинів зі змінами 09.01.09

78. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

79. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

80. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

81. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

82. Правове регулювання вільних економічних зон

83. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

84. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

85. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

86. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав
87. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством
88. Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

89. Проблеми у ЗМІ

90. Особливості компаративних фразеологізмів

91. Структуралізм як історичний напрям мовознавства

92. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

93. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

94. Відстежування змін за допомогою стовпців і таблиць аудиту

95. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

96. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

97. Завдання лінійного програмування

98. Анархізм в Росії: теорія та практика

99. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.