Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Організація біржової торгівлі

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ВНЗ МФ ВМУРоЛ &quo ;Україна&quo ;РЕФЕРАТ По дисципліні &quo ;Підприємницькі мережі та торгівельні системи&quo ; Тема: &quo ;Організація біржової торгівлі&quo ;Виконав: студент V курсу групи КД Перевірил: до. є. н. проф.Миколаїв - 2010 ЗмістВступ Глава 1. Загальні стани про біржову торгівлю Правила біржової торгівлі іноземними валютами Учасники біржової торгівлі Висновок Література ВступБіржа є організований ринок для торгівлі замінимими цінностями, на якому процес утворення цін протікає під громадським контролем. Завдання біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, впорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти. Сучасний етап розвитку економічних стосунків показує, що біржі і біржовий механізм торгівлі міцно затвердилися в якості одного з найголовніших механізмів здійснення торговельних операцій. Насправді будь-яка біржа є лише логічним розвитком і впорядкуванням іншої допоміжної торговельної структури - ринку. Основна проблема, яка стояла на шляху збільшення торгових обігів ринків, була успішна здолана на біржі. Цією проблемою була наявність товару, що продавався. Торговельний механізм біржі побудований таким чином, що для самого факту укладення оборудки не обов'язкова наявність товару в безпосередній близькості до покупця і продавця. Абстракціонізм торговельних стосунків біржі розвинувся настільки, що на практиці (а на деяких біржах часто тільки так і відбувається) трапляється, що товару, на який полягає угода, не має в розпорядженні продавець або цей товар взагалі не існує в природі. Ця ключова ідея відсутності товару, що продається, дозволила збільшити торгові обіги бірж до приголомшливих розмірів, порівнянних з валовими внутрішніми продуктами розвинених капіталістичних країн. Предметом роботи є розкриття суті біржової торгівлі на підприємстві, функції сучасної біржі, її учасники, поняття і склад біржового товару, організація біржі, її управління, організація біржового торгу. Глава 1. Загальні стани про біржову торгівлюБіржова торгівля - оптова, роздрібна торгівля, що характеризується ув'язненням на біржових торгах договору купівлі-продажу. Стосунки, пов'язані з діяльністю товарних бірж (їх філій і інших відособлених підрозділів) і біржовою торгівлею, регулюються Законом &quo ;Про товарні біржі і біржову торгівлю&quo ; і іншими актами законодавства, а також засновницькими документами бірж, правилами біржової торгівлі і іншими внутрішніми документами бірж, прийнятими відповідно до законодавства. Біржова торгівля здійснюється шляхом: здійснення біржових угод біржовим посередником від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені і за рахунок клієнта (брокерській діяльності); здійснення біржових угод біржовим посередником від свого імені і за свій рахунок з метою наступного перепродажу на біржі (ділерській діяльності). У 2002 році Національний банк України підготував зміни в Правила біржової торгівлі іноземними валютами і ліцензування біржової діяльності при здійсненні операцій з нею. Проект встановлює, що валютні біржі не мають права займатися іншими видами діяльності, окрім біржової торгівлі і надання інформаційних послуг, за винятком випадків, коли виробництво і (чи) торгівля здійснюються для їх власних потреб.

Документ скоротив перелік обов'язкових вимог до Регламенту проведення торгів. Тепер він в обов'язковому порядку повинен містити порядок допуску учасників до біржових торгів і процедуру ув'язнення його учасниками угод купівлі-продажу і конвертації іноземної валюти на валютній біржі. Крім того, проект розширює права Національного банку. Нацбанк зможе припиняти і поновлювати біржові торги, обмежувати об'єми угод купівлі-продажу, що укладаються, конвертації іноземної валюти, встановлювати граничні значення обмінних курсів, по яких вони здійснюються, і визначати режими біржових торгів, в ході яких може робитися обов'язковий продаж іноземної валюти. Основою біржової діяльності є біржова торгівля. Виникнення біржової торгівлі пояснюється потребами розвитку, як виробництва, так і торгівлі. При цьому торгівлю слід розглядати в якості сполучної ланки між виробництвом і зовнішнім середовищем. Чітка і злагоджена організація виробництва передбачає забезпечення його усіма необхідними елементами: робочою силою, предметами і засобами праці. В той же час виробництво ніколи не організовується заради самого процесу виробництва. Воно служить для задоволення потреб суспільства, отже, зроблений продукт має бути доведений до кінцевого споживання. Зв'язок виробництва з торгівлею можна представити таким чином (схема 1).Схема 1. Зв'язок виробництва з торгівлеюВиробництво і торгівля тісно взаємозв'язані між собою. Можна сказати, що торгівля починає і закінчує виробництво. Тому виробництво і торгівля пред'являють один одному певні вимоги. Виробництву необхідно, щоб певні товари в узгодженому об'ємі, асортименті і потрібної якості були поставлені до встановленого терміну. В той же час торгівля визначає: яку продукцію робити, в якому об'ємі, і до якого терміну, для якого споживача і так далі Як правило, з виробництвом пов'язана оптова торгівля, основними функціями якої є: 1) вивчення економічної кон'юнктури ринку і прогнозування основних тенденцій її зміни; 2) робота з продукцією по досить широкій номенклатурі; 3) розбиття партій товарів на дрібніші за бажанням споживача; 4) упаковка партій товару; 5) зберігання товару; 6) його доставка (транспортування) до місця призначення; 7) надання кредиту клієнтам і товарній формі; 8) надання орендних послуг; 9) надання інформації і консультаційних послуг (наприклад, цінової і технічної інформації, рекомендацій по установці, обслуговуванню і продажу виробів). Залежно від особливостей товарних ринків і міри розвитку оптової торгівлі діапазон функцій може мінятися. У сфері торгівлі засобами виробництва функції оптової торгівлі частенько виконують самі фірми-виробники. Це в основному торкається машинобудівних компаній. Проте, промислові компанії роблять широкий асортимент продукції з урахуванням масштабів і складнощів функціонування товарного ринку, прагнуть скористатися посередницькими послугами незалежних оптових торговельних фірм і агентів. Кожному виду продукції, що реалізовується, відповідає свій канал збуту і організаційна форма оптової торгівлі. Найбільш поширеними можна рахувати наступні форми оптової торгівлі (схема 2).

Схема 2. Основні форми оптової торгівліБіржова торгівля виросла із звичайного локального (місцевого) ринку і ярмарку. Для ринку характерні такі риси: торгівля робиться регулярно (щодня); її основою є торг, що гласно (публічно) проводиться, і відсутність обмежень для товарів, що є об'єктом купівлі-продажу; товари обов'язково є присутнім при проведенні торгу; зазвичай торгівля ведеться невеликими партіями і, після операцій купівлі-продажу товарів відразу ж передається з рук в руки, що виключає необхідність оформлення спеціальних документів, що підтверджують зміну власника; ціна на товар встановлюється на основі попиту і пропозиції; покупець товару, як правило, є його ж споживачем; локальні ринки обслуговують в основному невеликі території. Основними рисами ярмарку є: її епізодичний характер (ярмарки зазвичай проводяться один раз в рік); ведення торгівлі у формі гласного (публічного) торгу; торгівля специфічними товарами за зразками, описом, каталогами (причому товар, як правило, не є присутнім). У зв'язку з продажем товару великими партіями з відстроченим терміном передачі його покупцеві потрібні спеціальна документація, що підтверджує передачу прав власності на товар (договори, контракти), особливі норми і правила проведення торгу і органи, регулюючі і дозволяючі спори. В цьому випадку ціна на товар встановлюється в результаті попиту і пропозиції, на ярмарку замість кінцевого споживача виступає перекупник (посередник). Ярмарки обслуговують великі території і є стимулом розвитку міжнародного торгового обігу. Біржова торгівля увібрала в себе риси як звичайною ринковою, так і ярмаркової торгівлі, вона організовується торговцями для полегшення самого процесу торгівлі, для вироблення її ефективнішого механізму, а згодом для захисту (хеджування) інтересів як продавців, так і покупців від несприятливих змін цін. Таким чином, біржова діяльність є самостійною формою комерційної діяльності з метою отримання прибутку. Вона: концентрується в місцях виробництва і споживача товарів, тобто у великих промислових і торговельних центрах; ведеться по специфічних видах товарів, так званих біржових товарах, великими партіями; ведеться за відсутності товару, за зразками, описом, каталогами, а також контрактами або договорами на їх постачання в майбутньому і правом на укладення таких договорів в майбутньому; проводяться регулярно, враховує можливість концентрації попиту і пропозиції, продавців і покупців в часі і просторі; відрізняється гласністю торгів, тобто усі охочі можуть отримати вичерпну інформацію про об'єми укладених в процесі торгів угод і ціни, що складаються; характеризується вільним ціноутворенням, тобто ціни формуються відповідно до попиту і пропозиції, конкуренції, що має місце, вони непостійні і чуйно реагують на кон'юнктуру ринку, що змінюється; ведеться біржовими посередниками, які можуть виступати від імені і в інтересах безпосередніх виробників і споживачів товарів. Біржове посередництво в біржовій торгівлі здійснюється виключно біржовими посередниками - брокерськими фірмами, брокерськими конторами і незалежними брокерами.

А з'здом представникв торгово-промислових органзацй  бржових комтетв, кооперативв, банкв, продовольчо управи, мських голв, земських управ було обрано делегацю для переговорв з Украною у склад голови смферопольського бржового комтету Харченка, голови губернсько продовольчо управи Стевена, колишнього губернського комсара Богданова, представника феодосйсько брж Цвбака  лсопромисловця Халтова. Делегаця одержала наказ домогтися митного об'днання  прав Криму мати свого представника пд час переговорв з економчних питань з ншими державами (Приазовский край.P 1918. - 25 вересня). Кримський крайовий уряд навть за таких складних для населення пвострова умов намагався ще апелювати до нмецьких властей, а вдтак обнадював мешканцв пвострова, що Берлн допоможе м усамостйнитися вд Украни. На початку вересня 1918 року в кримських газетах було опублковано повдомлення, що «за одержаними вд представника уряду в Берлн вдомостями, незалежнсть Криму вд Украни встановлена. Граф Татищев вступив у переговори з представниками Украни про негайне припинення економчно боротьби  про вироблення плану економчних зносин мж Украною  Кримом» (там само.P 4 вересня)

1. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

2. Організація торгівлі

3. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

4. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

5. Світова організація торгівлі

6. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
7. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
8. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

9. Організація обліку на торгівельному підприємстві

10. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

11. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

12. Суспільна організація життя слов

13. Організація приймання товару в аптеці

14. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

15. Організація праці

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Організація оплати праці на підприємстві

20. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

21. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

22. Організація евакуаційних заходів
23. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
24. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

25. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

26. Організація банківської справи

27. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

28. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

29. Організація касових операцій у банківських установах

30. Організація ресурсної бази банків в Україні

31. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

32. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

34. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

35. Організація охорони праці на виробництві

36. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

37. Організація охорони праці на виробництві

38. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
39. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
40. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

41. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

42. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

43. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

44. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

45. Внутрішній аудит організації

46. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

47. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

48. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

49. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

50. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

54. Організація документаційного забезпечення установи
55. Організація і методика аудиту
56. Організація і методика аудиту доходів підприємства

57. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

58. Організація облікового процесу на підприємстві

59. Організація обліку

60. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

61. Організація обліку власного капіталу підприємства України

62. Організація обліку запасів на підприємствах

63. Організація обліку на підприємстві

64. Організація обліку орендних операцій

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

66. Організація праці бухгалтера

67. Організація складського обліку запасів в установах

68. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

69. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

70. Організація управлінського обліку на підприємстві
71. Основи організації бухгалтерського обліку
72. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

73. Ревізійні комісії підприємств і організацій

74. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

75. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

76. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

77. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

78. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

79. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

80. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

81. Організації (органи) господарського керівництва

82. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

83. Організація роботи Верховної Ради України

84. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

85. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

86. Правова організація працевлаштування громадян
87. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
88. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

89. Організація видавничій справи

90. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

91. Організація роботи користувача з АБД

92. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

93. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

94. Військова організація Запорізької Січі

95. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

96. Поява робітничих організацій в Україні

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

97. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

98. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

99. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.