Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Вплив самоточних захворювань на психіку людини

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

План. Вступ І. Вплив самоточних захворювань на психіку людини. ІІ. Діпазон варіантів усвідомлення хвороби. ІІІ. Реакція особливості на соматичне захворювання. ІV. Вплив серцево-судинних захворювань на психіку людини. Висновки. Вступ. Пердметом дослідження моєї курсової роботи є вплив соматичних захворювань, а саме серцево-судинних, на психіку людини. Мета - дослідити різноманітни психічних порушеннь при даному соматичному захворюванні. Задачі : 1. Довести, що немає соматичних хвороб без витікаючих з них психічних відхилень. 2. Визначити вплив характерних особливостей на протікання хвороби. 3. Прослідити залежність розвитку серцево-судинних захворювань від негативних емоцій. В наш час все більша "щільність" стресових ситуацій, астенізація населення в зв’язку з майже щорічними грипозними єпідеміологічними захворюваннями, екзогенними патологічними впливами, все значніше зловживання ліками сприяє збільшенню депресивних станів у всіх цивілізованих краєнах. Саме "злоякісні" емоції стають фактичними причинами несподіаної смерті при інтактних венечних артеріях, або компенсованому пороці серця - паталогічному стані, яке саме по собі ні в якому разі не загрожує цих хворих. Тому на мою думку проблема порушена в моїй курсовій роботі є дуже актуальною в наш час. Глава 1. Вплив соматичних захворювань на психіку людини.Можливість соматичних психосоматичних взаємовпливів встановлена давно. Відомо , що життєрадісні люди, оптимісти, гумаристично оцінюючи життєві ситуяції менш хворіють і довше живуть. Відомо, що рани у воєнів загоюються швидше, якщо іх надихають великі ідеї, які супроводжуються підняттям настрою. Психосоматичні взаємовпливи, як психосаматичні хвороби, являють собою об'єктивну реальність. Серед складових хвороби синдромальних картин постійно співіснують ознаки соматичного неблагополуччя і симптоми зміни психіки. Люба хвороба, навіть якщо вона не супроводжується руйнівними змінами мозкової діяльності, обов'язково змінює психіку хворого внаслідок появи нових, відсутніх до хвороби форм реагування хворого на хворобу. В цих випадках мова піде про вплив страхів, неспокою, хвилювання хворого за наслідок хвороби (своєрідних аутопсихогеній) на його особистість. Таке хвилювання має , як правило, складний характер і включає хвилювання суто індивідуальні (чим загрожує меі ця хвороба?), які завжди тісно взаємопов'язані з хвилюваннями, які мають суспільний (соціальний ) характер, в зв'язку з відношеннями до даної хвороби, які склалися в суспільстві, з особливостями її соціального звучання. Останній варіант опасінь найбільш яскраво виявляється при заразних , соціально небезпечних хворобах (чума, холера, сифіліс). Порушення , які відбуваються в результаті розвитку соматичної хвороби, встановленого в організмі гомеостазу діяльності систем і органів супроводжується змінами характера нервової імпульсації, яка надхолдить від таких систем (органів) в головний мозок, зміною вісцерально церебральної (соматопсихічної) рівноваги. В результаті змінюється фізіологічні параметри вищої нервової діяльності, що і складає фізіологічний механіхм відхилень в психічній діяльності.

Зворотній зв'язок вносить нові якості, видозмінюючи сомато-психічну рівновагу в цілому і специфіку психіки хворого. Глава 2. Діапазон варіантів усвідомлення хвороби.Взаємовідносини між об'єктивним змістом хвороби і усвідомленням її розкривається краще на відносно простій моделі. Різна рана на долонній поверхні останньої фаланги вказвного пальця правої руки. Поверхня її чиста, кровотеча припинилася швидко, це звичайне, як правило, нешкідливе пошкодження тканин. Разом з тим зовнішня типовість такої рани у різних хворих супроводжується неоднаковою оцінкою, усвідомленням її : від повного душевного спокою і байдужості, сприйняття такої рани як незначного явища до панічної охопленності страхом з супроводжуючимим вегетативними порушеннями . У одного хворого спостерігалась саме така невгамовна реакцію ю Його уява малювала картини катастрофи, спочатку через " мождивості повторної кровотечі", а пізніше у зв'язку з "можливістю зараженям правцем". Протягом тижня, коли вже зникли сліди самої рани, в хворій зміні свідомості його продовжували змінюватись уявлення про котастрофічні наслідки. В "усвідомденні хвороби" розрізнябть ряд істотних взаємопов'язаних аспектів. По-перше, все нові для індивіда зміни в організмі, відображені в свідомості. З часом, в результаті аналогічних або близьких хворобливих станів або затіжного перебігу хвороби, накопичені в суб'єктивному досвіді знання про хворобу, співвідносяться, хвороба усвідомлюється все більш повним і детальним. Маннасейн В.В. вважав, що в умовах, коли група уявлень була пов'язана з хворобливими явіщами в організмі, легко виникає схильність до того, щоб при повторенні цих явищ повторювались і відомі уявлення. По- друге, в неперервній єдності з таким процесом хвороби в свідомості хворого формується індивідуальне відношення до змін , які відбуваються в організмі , до самої хвороби, її можливим індивідуальним і суспільним наслідкам. Такє відношення спочастку знаходить відображення в особливостях загального суб'єктивного переживання хвороби , в змінах самопочуття хворого. Воно може зберігатися лише в межах внутрішніх преживань або набувати різних форм виявлення зовні (слова, жести, скарги, поради, прохання, вчинки). Спочатку усвідомлення хвороби , яка є новим досвідом для хворого, може істотно не змінювати психіку. Але, як правило, більш, або менш подовжене відображення хворобливих змін, які відбуваються у внутрішніх органах, в свідомості і супроводжуюче ускладнення відношення до хвороби вносіть змінні або стійкі зміни в клініку. Ці зміни при одній і тій же хворобі і при однакових об'єктивних зрушеннях в сиситемах (органах) організму виявляються різними в зв'язку з преморбідними особливостями його особистості. Відображення в свідомості виникаючих хворобливих змін у внутрішніх органах відбувається в єдності з формуванням з відношенням хворого до них. Так як між відображенням в свідомості хворого і об’єктивним характером її також ніколи не виникає повної відповідності. Діапазон варіантів усвідомлення хвороби представлений таким різноманітям, в себе включене безмежне різноманіття індивідуальності людей.

Явища анагнозії (суб’єктивна недооцінка, заперечення об’єктивно існуючої хвороби). Гіперногнозія (різні форми суб’єктивної переоцінки об’єктивних соматичних порушень). Між ними знаходиться велика кількість проміжниж станів усвідомлення хвороби. Аногнозії частини спостерігаються при повільному, поступовому розвитку хвороби, симптоми якої формуються непомітно (хронічний турбекульоз легень). Гіперногнозії супроводжуються гстро, катастрофічно розвиваючимся соматичним захворюванням (напади стенокардії, інфаркти міокарда). Особибливості усвідомлення хвороби, і впершу чергу гіперногностичного варіанту його, отримують відображення не лише в змісті переживання хвороби, а і усій поведінці, особливо повно представлені в скарагах: в їх змісті, емоційній зафарбованості, ступені близькості, акутальності для хворого. Так, хворі на виразку шлунка, охоплені страхом, часто вперто гастоюють на тому, що в них стійкі виснажливі кровотечі, тоді, як при динамічному досліджені вмісту гемоглобіну в крові не виявляється його зниження. Образно явище аногнозії порівнюють з "втечею від хвороби", а гіперногнозії - з "заглибленням в хворобу". "Усвідомлення хвороби", "внутрішня картиина" її охопює, таким чином всі хвилювання хворого, нав’язані зі своїм станом. Сюди входить уявлення про значення для нього ранніх виявів хвороби, особливсті зміни самопочуття в зв’язку з ускладненням порушення на єтапі зворотнього розвитку хвороби і відновлення стану здоров’я після її припинення, уявлення про можливі наслідки хвороби для себе, сім’ї, подальшої продуктивності професійної діялбності, про відношення до нього в період хвороби членів сім’ї, співробітників, медичних праціників. Практично немає таких боків життя хворого, які б не знаходили відображення у видозміненому хворобою стані. Інакше кажучи, хвороба - це життя в змінених умовах, які повинні розглядатись уважно, забеспечуватись допомогою. Всі особливості усвідомлення хвороби можна поділити на дві групи: звичайні форми усвідомлення хвороби предстають собою лише особливості психіки хворої людини, а саме він потреюує повсякденного розумного, турботливого підходу лікаря. Стан хвороби, який супроводжується аномальними реакціями на неї, які виходять за рамки типових для даної людини, а тим більш породжуємі внутрішньою хворобою стійкі порушення психіки хворого є вже хворобливим станом психіки, яку доповнюють і ускладнюють клінічну картину основної хвороби. Найбільш частими психологічними конфліктами є виникаюча в ході хвороби невідповідність між зберігаючимися або навіть ростучими потребіми хворого і його зменшуваними можливостями. Клінічні варіанти зміни психіки при соматичних хворобах можуть бути систематизовані: 1. Масивні розлади психіки, виникаючі на висоті хвороб, які супроводжуються лихоманкою, що нерідко набуває характеру психоза. Найбільш частою і типовою формою таких порушень є стан делірія, гострий страх, дезорієнтування в оточуючому середовищі, що супроводжується зоровими ілюзіями і гілюцінаціями. Граничні форми нервово-психіних порушень - найбільш поширена клінічна картина порушень психіки при хворобах внутрішніх органів.

Астроідеї, тобто прагнення й думки людини, відображені в астралі. Як відомо, прагнення живуть в астралі інтенсивнішим життям, ніж просто думки. А всяке бажання — це астральна істота, яка намагається реалізуватися в матерії.Чим більше людей зі спотвореною психікою живе в земному світі, тим потворніші астральні істоти заселяють астральний світ. Надто великий вплив на астральний світ мають письменники. Їхні герої це цілком реальні астральні постаті, які існують у вигляді міражів. Чим сильнішим астральним флюїдом (життєвою силою) наділена людина, тим чіткіші астральні істоти відображаються в астралі. А буває, за допомогою астрального флюїда людини така істота конденсується аж до своєї матеріалізації. Звірина жорстко контролювала як матеріальне, так і астральне життя. Інструментом контролю матеріального світу був КДБ, астрального — цензура. Відповідний відділ держбезпеки відстежував настрої серед людей, цензура — серед літературних героїв. Завліт пильно вивчав твори письменників, відбраковуючи ті з них, де персонажі не відповідали усталеному стандарту

1. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини

2. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

3. Вплив російської кризи на економіку України

4. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

5. Вплив характеру людини на його особисту безпеку

6. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
7. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини
8. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

9. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

10. Вплив віку на шкірний аналізатор

11. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

12. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

13. Поняття психічного захворювання. Методи діагностики

14. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

15. Вплив занять спортом на психічні функції студентів

16. Туризм та його вплив на світову економіку

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

18. Вплив діяльності людини на гідросферу

19. Вплив діяльності людини на довкілля

20. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

21. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

22. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи
23. Походження людини та її поява на території України
24. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

25. Психо-профилактическая подготовка к родам

26. Судинні захворювання головного мозку

27. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

28. Курсовик КУЕіТТ

29. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

30. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

31. Права людини

32. Рослина в житті людини

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

33. Рослина в житті людини

34. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

35. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

36. Біосфера і людина

37. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

38. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
39. Походження людини
40. Вплив іонизуючого опромінення на тварин

41. Антропогенний вплив на біосферу

42. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

43. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

44. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

45. Эффективные методы психо-мышечной релаксации кикбоксеров

46. Діюча практика обліку операцій з векселями

47. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

48. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Вплив техносфери на навколишнє середовище

50. Дія іонізуючого випромінення на організм людини

51. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

52. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості

53. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

54. Фактори, що визначають еволюцію людини
55. Людина: біологія й соціологічні проблеми
56. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

57. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

58. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

59. Геном людини

60. Анатомія людини. Системи органів

61. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

62. Захворювання кролів, що спричиняють павукоподібні

63. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

64. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

66. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

67. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

68. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

69. Етапи організації бухгалтерського обліку

70. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
71. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
72. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

73. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

74. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

75. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

76. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

79. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

80. Організація обліку

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

82. Організація обліку власного капіталу підприємства України

83. Організація обліку запасів на підприємствах

84. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

85. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

86. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
87. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
88. Організація складського обліку запасів в установах

89. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

90. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

91. Організація управлінського обліку на підприємстві

92. Основи бухгалтерського обліку

93. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

94. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

95. Рахунки бухгалтерського обліку

96. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Система та процес бухгалтерського обліку

98. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

99. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.