Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ  УНІВЕРСІТЕТ  ІМЕНІ  ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА Факультет  кібернетики Кафедра  теоретичної  кібернетики ВИПУСКНА  КВАЛІФІКАЦІЙНА  РОБОТА БАКЛАВРА                         На  тему  :      Швидкість  обробки  запитів на  SQL-серверах Виконавець:  студент  4  курсу              Павло  Костянтинович                                        Науковий  керівник :  ассистент  Коваль Ю.В. Випускна  кваліфікаційна  робота  бакалавра Рекомендована  до  захисту  в  ДЕК Протокол  № 10, від  “25”  травня  2000 р.            Зав.кафедри                       проф. Белов  Ю.А                                              м Київ   -  2000                                            ЗМІСТ  1.Вступ . .2   2.Швидкість  роботи  SQL сервера .5 2.1 Технологія DAO . 6 2.2 Технологія  ODBC . 6 2.3  JSCRIP .7 3. Результати  тестування. .17 Висновок .21 Список  використаної  літератури .22 Частина  1 :  ВСТУП          У  світі   сучасних  інформаційних  технологій  особливо  виділяє-ться  всесвітня  мережа  I er e . Опорним  елементом  в  цій  мережі  є  сервера  баз  данних.  Саме  на  сервері  зберігається  інформація  до  якої  можуть  отримати  доступ  користувачі.  При  роботі  користувача  з базою  данних  в  I er e ,  він  посилає  запит  до бази  даннихю  цей  запит  сформовано  за  правилами  мови  SQL (S ruc ured  Query  La guage) – мова  структурованих  запитів.   В  мережах  використовуються  такі SQL–сервера  як  Oracle,  Microsof   SQL Server,  Sybase,  dbase,  I formix,  Progress  та  інші. Як  приклад  SQL – сервера  візьмемо Microsof   SQL Server  7.0 .      Система  MS  SQL Server -  це  багаторівнева  система  обміну  данними  від  клієнта  до  сервера,  дозволяє  створювати  і  підтримувати  бази  данних.     На  відіну  від бази  данних  орієнтованих  на  великі  комп”ютери  та  міні-комп”ютери,  до  серверної бази  данних  користувачі  отримують  доступ  зі  своїх  комп”ютерів,  а  не  з  допомогою  терміналів.  При  цьому  механізми  роботи  SQL-сервера  допомагає  розв”язувати  проблеми,  що  виникають  у  результаті  звернень  до  бази  данних  багатьох  комп”ютерів,  кожен  з  яких  може  незалежно  звертатись  до  різних  частин бази  данних,  що  зберігається  на  сервері.    Зв”язок  системи  клієнт/сервер  з  комп”ютерами-клієнтами  забезпечу-ється  через  засоби  передачі  данних  і  базової  операційної  системи.  Для  цього  система клієнт/сервер  MS  SQL  Server  7.0  використовує   вбудовані  компоненти  ОС  Wi dows .    Серверна  СУБД   MS  SQL Server 7.0  добавляє  до  мережевих  компонент  окремі  елементи  сервіса,  такі  як  OLE-DB  відповідає  за  зв”язок  та  упровадження  об”єктів  баз  даних  і  ODBC  - відкритий  інтерфейс  баз  даних.  Ці  компоненти  забезпечують  тісний  зв”язок  необхідного  програмного  забезпечення.    SQL Server 7.0  має  багато  інструментів,  призначених  для  розробки  зовнішнього  інтерфейсу  бази  даних.  Окрім  мови  SQL  для  зберігання,  вибірки  данних  можна  викоритовувати  додатки   з  графічним  інтерфейсом   користувача  GUI.  Це  дуже  спрощує  розробку  баз  даних,  таблиць  і  зв”язків  між  ними. 

Зручно  використовувати SQL Server   разом  з  програмами  для  роботи  в  I er e .    Центральним  компонентом  системи  SQL Server   є  реляційна  база  даних  та  її  структура. В  реляційній  базі  даних  інформація  представляється  в  вигляді  рядків  та  стовбців.  Рядки  не  впорядковані,  крім  випадку,  коли  для  таблиці  створюється  кластерний  індекс.  Сама  структура  операторів  запитів,  з  допомогою  яких  проходять  виборка  даних  з  рядків таблиці, не  залежить  від  того впорядковані  рядки чи  ні.            Частина  2  :  ШВИДКІСТЬ  РОБОТИ  SQL SERVER 7.0   В  процесі  роззвитку SQL Server  при  розробці  клієнтських  додатків  використовувалось  декілька  підходів.  Ядром  системи  завжди  був  процессор  обробки  запитів, який  працював  на  сервері.  Запити  писались  на  мові SQL  вводились  і  опрацьовувались  через  утіліти  типу  Query  A alyzer.   При  написанні  програмних  додатків  для  взаємодії  з SQL Server  частіше  за  усе  використовують : 1 DB-Library 2 ODBC  і  DAO DB-Library  являє  собою  специфічний  для SQL Server  інтерфейс  прикладних  програм .  Він  є  менш  зручний  ніж ODBC, для  переносу  програмного  додатку  в  іншу  серверну  систему  але  з  точки  зору  працездатності  він  реалізовує  самий  швидкий  доступ  до  інформації. Це  забезпечується  не  тільки  тим,  що  він  надає  оптимізований  інтерфейс  API,  але  використовує  в  програмах  особисту  мову  системи SQL Server. ODBC  (як  і  SQL-OLE )  надають  такий  же  рівень  сервісу  але  створюють  додатковий  рівень  абстракції  між  додатком  і  та  процессором   запитів SQL  Server .   В  DB-Lib  не  підтримується   зв”язок  таблиць  або  автоматичного  оновлення  значень.  Це  можна  розглядати  як  позитив  оскільки  гарантується  повний  контроль  над  взаємодією  програмного  додатку  з  сервером  і  оптимізацією  зв”язків.  Додатково  програмісту  додається  повний  контроль  над  виявденням  і  обробкою  помилок,  пов”язаних  з  транзакціями.       2.1   ТЕХНОЛОГІЯ    DAO   (Da a  Access  Objec – об”єкти  доступу  до  данних)  приззначена  для  викоритання  об”єктів,  методів,  властивотей,  значно  полегшшують  роботу  програмного  додатку  з  базою  даних.  Для  обміну  інформацією  з  SQL сервером  в  об”єктах  DAO  викоритову-ються  рівні  дотупу  Je і ODBC, одна  вони  утворюють  ще  один  рівень  абстракції  між  додатками  і  викликами  функцій  ODBC,  які  використовуються  при  обробці  запитів.   Технологія  DAO  для  роботи  з  базами  даних,  таблицями,  видами  передбачає  викоритання  коллекцій  об”єктів.  Наприклад  для  створення  нової  таблиці  легше  викликати  метод  Add  відповідного  об”єкта,  між  використовувати  стандартний  підхід  технології ODBC. При  роботі  з  базою  даних  можна  використати  стандартний  підхід  для  доступу  до  майже  будь-якого  сховища  даних,  що  підтриимується  засобоми ODBC.    Але  треба  відмітити,  що  технологія  DAO  поступово  витісняється  більш  прогресивною  технологією  ADO(Ac iveX  Da a  Objec – об”єкти  данх Ac iveX ) .      2.2

   ТЕХНОЛОГІЯ  ODBC    З  метою  можливого  встановлення  зв”язку  з   різними  СУБД  фірмою  Microsof   була  розроблена  технологія  ODBC .  Вона  забезпечує  створення  додаткового  рівня  абстракції  між  програмним  додатком  і  СУБД.  Даний  рівень  дозволяє  створити  одну  команду  Selec   і  використовувати  її  для  виборки  даних  з  будь-яких  підтримуємих  типів  баз  даних,  враховуючи  ті  випадки,  коли  СУБД  взагалі  не  підтримує  мову  SQL.    Служби  ODBC  являють  собою  окремий  рівень  доступу  до  файлів  баз  даних.  ODBC  бере  на  себе  відповідальністьза  отримання  від  до-датків  запитів  на  вибірку  інформації  і  переведення  їх  на  мову,  що  використовує  ядро  база  даних,  для  обробки  запиту.  Гарним  прикладом  використання ODBC  технології  є  СУБД  Access  фірми  Microsof .  Головна  різниця  між ODBC  і  BD-Lib  полягає  у  тому,  що ODBC  вимагає  побудови  і  передачі  йому  лише  стандартних  SQL  команд,  а  BD-Lib    вимагає  особливого  синтаксису  при  побудові  у  буфері  команд,  що  напрравляються  безпосередньо  у  серверне  середовище.   Головним  недоліком ODBC є  необхідність  в  трансляції  запитів.  Проведення  цієї  додаткової  роботи  відповідно  відображається  на  швидкості  доступу  до  даних.  При  роботі  з ODBC  можна  отримати  суттєвий   виграш  у  швидкості  обробки  даних,  якщо  в  системі  клі-єнт/сервер  саме  на  сервері  системи  SQL Server  буде  оброблятись  запит, а  не  на  клієнтському  комп”ютері.  Також  приріст  у  швидкості  роботи ODBC  дає  використання  встроєнних  процедур.      2.3  JSCRIP    Тепер  перейдемо  до  процесів,  що  пов”язані  з  вимірюванням  швидкості  системи  SQL Server 7.0 .  У  данній  роботі  прпонується  написання  програмного  додатку  на  встроєнному  shell  OS  Wi dows    -  Java  Scrip .  Сам  програмний  додаток  це  програма  написана  для  інтерпритуюча  мова.  Файл  з  розширенням   . js  буде  виконавчим  для OS  Wi dows  .  Спочатку  напишемо Scrip   для  створення  бази  даних  : // ADO Flags var adLockOp imis ic = 3; var adOpe S a ic = 3; var  SQL Da aBase = "DS =O S ;UID=sa;PWD=;DA ABASE=O S " //var  SQL Da aBase = "DS =O S ;UID=;PWD=" var oCo ;           var oRs;                                              fu c io db Co ec (){                               // Crea e ADO Co ec io Objec .  Use IISSDK OBDC Souce wi h                               // defaul sa accou a d o password                oCo = ew Ac iveXObjec ("ADODB.Co ec io ");                               oCo .Ope (SQL Da aBase);                               oCo .Comma d imeou =600;                }                fu c io db Record(SQL){                               var oRs;                               // Crea e ADO Recordse Compo e , a d associa e i wi h ADO                                         co ec io                               oRs = ew Ac iveXObjec ("ADODB.Recordse ");                               oRs.Ac iveCo ec io = oCo ;                                // Ge emp y recordse                               oRs.Source = SQL;                               oRs.C

Н, нмецький Aенерал  в це не мав някого права втручатись, це була воля народу, вн же не смв ламати чи хоч пальцем торкнути народню волю. ¶ те, що вн, нмецький Aенерал, вв переговори з делеAатами, це з його боку було тльки посередництво мж ними й верховною владою Украни, Гетьманом. Все ж ршення залежало тльки вд верховно влади. Але вн усе ж таки, як цлком незантересована сторона, радив укранцям узяти ц п'ять-шсть важнщих портфелв, не вдаватись у дебати, а братись до дла. А дал виднще буде, що  як. ¶ радив робити то як найшвидче. Але швидксть  ршучсть  огидн для щиро укрансько вдач. Есефи мусли ще порадитись  подумати. Поки вони радились  думали, руськ кадети ршуче й швидко згодились на вс умови нмецького Aенерала, продали йому вс вйськов запаси, мунцю, склади, що лишились од вйни, продали хлб, жири, вовну, вугль, продали все, що хотли нмц, на самих ганебних умовах  коли есефи, надумавшись, прийшли згодитись, було знову... zu spat: усе вже було захоплено руськими помщиками, фабрикантами й Aенералами

1. Скорость обработки запросов на SQL серверах

2. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

3. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

4. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

5. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

6. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною
7. Сбалансованість бюджета України
8. Заповідники України

9. Хімічна промисловість України

10. Діяльність уряду України в галузі екології

11. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

12. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

13. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

14. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

15. Фінансова звітність в Україні

16. Хімічна промисловість України

Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

17. Лучна рослинність України

18. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

19. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

20. Достатність доказів у кримінальному процесі України

21. Кримінальна відповідальність в Україні

22. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні
23. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах
24. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

25. Разработка приложений архитектуры клиент-сервер при помощи SQL

26. Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

27. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

28. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

29. Традиційність українського писанкарства

30. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

31. Творчість українських поетів

32. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

34. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

35. Сучасна українська державність

36. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

37. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

38. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність
39. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
40. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

41. Гранична і середня схильність до заощаджень в Україні

42. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

43. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

44. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

45. Україна - художня словесність

46. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

47. Атомна енергетика України і РПС

48. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

49. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

50. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

51. Громадянство України

52. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

53. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

54. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
55. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
56. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

57. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

58. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium

59. SQL Server 2000

60. Магнитные носители информации. Запись информации на магнитные носители

61. Состав и функционирование ИС построенной по принципу "клиент-сервер" для численного обоснования решений

62. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

63. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

64. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

66. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

67. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

68. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

69. Счета бухгалтерского учета и двойная запись

70. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
71. Інвестиційна діяльність страхових компаній
72. Історія України

73. Історія соборності України

74. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

75. Голодомор в Україні 1932-33 годах

76. Господарство України періоду утвердження капіталізму

77. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

78. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

79. Постмодернізм та українська історична наука

80. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

81. Створення залізниць в Україні

82. Центральна Рада і пролетаріат України

83. Декабристський рух та його поширення на Україні

84. Історія держави та права України

85. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

86. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
87. Українська національна революція 1649-1657рр
88. Історія розвитку криміналістики в Україні

89. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

90. Звичаї та обряди на Україні

91. Творчість Рембрандта

92. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

93. Леся Українка

94. Маркетингова сутність реклами

95. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

96. Дурной запах изо рта

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

97. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

98. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

99. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.