Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Українська культура першої половини ХІХ століття

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

культура першої половини ХІХ століття ПланОсобливості розвитку культури України в умовах реакційної політики царизму і Австро-Угорської імперії Школа, наука, перші університети України. Розвиток науки Становлення літературної мови: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Т. Шевченко Розвиток мистецтва в Україні Особливості розвитку культури України в умовах реакційної політики царизму і Австро-Угорської імперіїУ кінці XVIII століття територія України була розділена між Австрійською (увійшло 20% площі) і Російською (80%) імперіями. До цього часу завершилася ліквідація української державності. В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював всі сторони життя суспільства. У Росії у XIX століття особливу роль починає відігравати поліція, 3-є відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії, жандармерія. Широкими правами наділяється цензура. Вживання української мови зберігається виключно у народному середовищі. Тобто на рубежі XVIII-XIX століть у розвитку української культури склалася кризова, критична ситуація. Власне стояло питання про саме її існування. Тут можлива історична аналогія зі станом української культури у XVI столітті, коли значна частина найбільш освічених вищих феодальних шарів українського суспільства відмовилася від національної культури, православ'я, ополячилася. В тих умовах роль духовного лідера українського суспільства взяло на себе козацтво. Однак до кінця XVIII століття козацька старшина стала частиною російського дворянства і втратила колишню роль. У XIX столітті в Україні поступово складається новий соціальний шар суспільства - національна інтелігенція. Поява в її особі культурної еліти і збереження національних культурних традицій в народному середовищі зробили реальним українське культурне відродження. Дії австрійського уряду, спрямовані на посилення експлуатації селян, підвищення інтенсифікації їхньої праці у комбінації з нестримною сваволею поміщиків зумовлювали зростання соціального напруження в суспільстві та відповідну реакцію селянських мас. Ця реакція, як і в українських землях, підвладних Російській імперії, мала досить широку амплітуду: від пасивного спротиву (скарги, втечі тощо) до активної протидії (вбивства поміщиків, відкритий збройний опір, організація масових антифеодальних виступів тощо). Продовжуючи славні традиції 1810-1825 pp. розгорнувся активний опришківський рух. Його лідерами у Східній Галичині були Ю. Оженюк, Д. Якимчук, П. Мельничук, а на Закарпатті - С. Товта, І. Кокоша та ін. Реформи Марії-Терези та Иосифа II сприяли пробудженню національного життя в західноукраїнських землях. Специфіка національного відродження у цьому регіоні полягала в тому, що основними носіями української національної ідеї було духовенство. У 1816 p. з ініціативи священика І. Могильницького у Перемишлі виникла перша в Галичині культурно-освітня організація - &quo ;Товариство священиків&quo ;, навколо якого гуртувалося патріотично настроєне греко-католицьке духовенство. Товариство стало активним оборонцем прав української мови, поборником українізації шкільництва.

Члени товариства енергійно сприяли прийняттю цісарем рішення 1818 р. про допущення у початкову школу української мови. З-під пера його учасників вийшли перші граматики української мови - І. Могильницького (1822 р), И. Лозинського (1833 p), Й. Левицького (1834 p). Крім того, І. Могильницький написав науковий трактат польською мовою &quo ;Розвідка про руську мову&quo ; (1829 р), у якому обстоював ідею самобутності української мови, вказував на її відмінність від польської та російської, обґрунтовував її рівноправне місце серед інших слов'янських мов. На початку 30-х років XIX ст. центром національного життя та національного руху в Галичині стає Львів. Саме тут виникає напівлегальне демократично-просвітницьке та літературне угруповання &quo ;Руська трійця&quo ;. Таку назву воно отримало тому, що його засновниками були троє друзів-студентів Львівського університету і водночас вихованців греко-католицької духовної семінарії: М. Шашкевич (1811-1843 pp), І. Вагилевич (1811 - 1866 pp) та Я. Головацький (1814-1888 pp), які активно виступили на захист рідної української мови (термін &quo ;руська&quo ; для галичан означав українська). Перебуваючи під значним впливом ідейних віянь романтизму, національно-визвольних змагань поляків, творів істориків (Д. Бантиш-Каменського), етнографів (М. Максимовича) та літераторів (І. Котляревського) з Наддніпрянської України, члени &quo ;Руської трійці&quo ; своє головне завдання вбачали у піднесенні статусу та авторитету української мови, розширенні сфери її вжитку і впливу, прагненні &quo ;підняти дух народний, просвітити народ&quo ;, максимально сприяти пробудженню його національної свідомості. Свою діяльність члени гуртка розпочали з вивчення життя, традицій та історії власного народу. Із записниками в руках Я. Головацький та І. Вагилевич побували у багатьох містечках та селах Галичини, Буковини та Закарпаття. Наслідком цього своєрідного &quo ;ходіння в народ&quo ; стали не тільки численні добірки матеріалів з народознавства, фольклористики, історії та мовознавства, а й знання реального сучасного становища українського народу під іноземним гнітом. Зауважимо, що молоді патріоти шукали свій власний шлях допомоги пригніченому народові. Зокрема, під час своїх етнографічних подорожей вони контактували з польськими підпільниками, які готували антиурядовий виступ, але &quo ;Руська трійця&quo ; не пішла за революційними змовниками, зосередивши зусилля на культурницько-просвітницькій діяльності. Першою пробою сил для членів гуртка став рукописний збірник власних поезій та перекладів під назвою &quo ;Син Русі&quo ; (1833 p), в якому вже досить чітко пролунали заклики до народного єднання та національного пробудження. Наступним кроком &quo ;Руської трійці&quo ; став підготовлений до друку збірник &quo ;Зоря&quo ; (1834 p), який містив народні пісні, оригінальні твори гуртківців, історичні та публіцистичні матеріали. Лейтмотивом збірки було засудження іноземного панування, уславлення визвольної боротьби народу, оспівування козацьких ватажків - Б. Хмельницького та С. Наливайка. Прозвучав у збірці і заклик до єднання українців Галичини і Наддніпрянщини.

Слід зазначити, що видання цієї книжки було заборонене і віденською, і львівською цензурою. Перша намагалася придушити молоді паростки українського руху в Галичині, побоюючись, що він у перспективі може стати проросійським. Друга, відображаючи інтереси консервативних лідерів греко-католицької церкви, виступила не стільки проти змісту, скільки проти форми: поява книжки українською мовою посягала б на монополію та авторитет мови церковнослов'янської. Для молодих авторів забороненої &quo ;Зорі&quo ; розпочався період переслідувань, обшуків, доносів, звинувачень у неблагонадійності. Принципове звинувачення було сформульоване директором львівської поліції: &quo ;Ці безумці хочуть воскресити. мертву русинську національність&quo ;. Проте навіть у цих несприятливих умовах члени &quo ;Руської трійці&quo ; не припинили активної діяльності. Вони, ламаючи консервативну традицію, що передбачала виголошення офіційних церковних промов латинською, польською чи німецькою мовами, водночас у трьох церквах Львова прочитали релігійно-моральні проповіді українською мовою. &quo ;Трійчани&quo ; енергійно виступали проти латинізації письменства, всіляко підтримували повернення рідної мови у побут національної інтелігенції. У 1836 р.М. Шашкевич підготував підручник для молодших школярів - &quo ;Читанку&quo ;, написаний живою розмовною українською мовою (термін &quo ;читанка&quo ; належить самому М. Шашкевичу). Наприкінці 1836 р. у Будапешті побачила світ &quo ;Русалка Дністровая&quo ;.1 хоча ідеї визволення прозвучали в ній із значно меншою силою, ніж у &quo ;Зорі&quo ;, лише 200 екземплярів цієї збірки потрапили до рук читачів, решта була конфіскована. Що ж злякало офіційну владу цього разу? Це був новаторський твір і за формою. і за змістом. Він написаний живою народною мовою, фонетичним правописом, &quo ;гражданським&quo ; шрифтом. Все це виділяло збірку з тогочасного літературного потоку, робило й близькою і зрозумілою широким народним верствам. Зміст &quo ;Русалки Дністрової&quo ; визначають три основні ідеї: визнання єдності українського народу, розділеного кордонами різних держав, та заклик до її поновлення; позитивне ставлення до суспільних рухів та уславлення народних ватажків - борців за соціальне та національне визволення; пропаганда ідей власної державності та політичної незалежності. Цілком очевидно, що автори збірки певною мірою вийшли за межі культурно-просвітницької діяльності у політичну сферу. Революційна хвиля 1848-1849 pp., що охопила Європу, зумовила кардинальні зрушення не тільки в аграрній сфері Австрійської імперії. Під її потужним впливом зазнала змін вся суспільна організація держави. Імператор Фердінанд змушений був декларувати буржуазно-демократичні свободи та проголосити конституцію. Ці радикальні зрушення сприяли пожвавленню суспільного руху в західноукраїнських землях. Першими виявили активність польські буржуазно-ліберальні кола, які у квітні 1848 p. проголосили утворення у Львові Центральної ради народової. Головна мета цієї організації полягала у відновленні Польщі в кордонах 1772 р. та наданні їй статусу автономної провінції у складі Австрійської імперії.

Саме це й вдбулося в Укран в першй половин XIX столття: з безневинного, здавалося б, малоросйства прорс укранський нацональний рух. Поява перших «нацоналств» (кирило-методвцв) та перш мперськ репрес проти них поклали край пероду амбвалентного снування малоросйства. Поднувати дв лояльност, мперську та регональну, ставало дедал складнше: логка подй виштовхувала малоросв або в бк укранства (з усма неминучими мперськими «батогами»), або в протилежний бк - ще бльшого, пдкресленого врнопдданства (з усма належними в цьому раз мперськими «пряниками»). «Антинацоналзм» традицйно був характерною рисою малоросйства, виявом його лояльност щодо Центру, а водночас  засобом боротьби (за пдтримкою того ж таки Центру) проти небезпечного конкурента в регон. Псля розпаду СССР «антинацоналзм» майже втратив свою першу функцю - демонстрування лояльност, зате повнстю зберг другу - нейтралзац деологчного конкурента й моблзац на боротьбу з ним як «анацональних» малоросв, так  «спвчувальникв» у колишньому Центр

1. Научная картина мира /Укр./

2. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

3. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

4. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

5. Опис OrCAD 9.2

6. Бібліографічний опис
7. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій
8. Составление архивных описей

9. Опис та удосконалення маршруту потрапляння зерна до Зерносушарки ДСП-32 на Заводі елеваторного обладнання для ВАТ "Відродженння"

10. Опис та типологія коливань

11. Атомна енергетика України і РПС

12. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

13. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

14. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

15. Громадянство України

16. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см

17. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

18. Степи Казахстана

19. Львівський музей українського мистецтва

20. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

21. Описание картины В.М. Васнецова «Богатыри»

22. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)
23. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"
24. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

25. Влияние эмоциональных отклонений на внутреннюю картину болезни (на примере онкологических больных)

26. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

27. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

28. Изменение Картины Мира у наркозависимых лиц

29. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

30. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

31. Каким образом человек вписывается в картину мира

32. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

33. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

34. Стратегическое управление (укр)

35. Поземельная община как элемент картины мира русских крестьян

36. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

37. Історія України

38. Виникнення та формування українського етносу
39. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
40. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

41. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

42. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

43. Період гетьманщини України

44. Походження людини та її поява на території України

45. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

46. Україна після смерті Богдана Хмельницького

47. Тюркоязычные народы на просторах евразийских степей в эпоху Средневековья

48. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

49. Жнива скорботи

50. Історія держави та права України

51. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

52. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

53. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

54. Українська національна революція 1649-1657рр
55. Умельцы и мудрецы казахских степей
56. Художественная летопись Москвы в картинах А.М.Васнецова

57. Анализ картины Олимпия Э.Мане

58. Культура початку ХХ ст Українська музика

59. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

60. О двух картинах вьетнамского художника по имени Май Лонг

61. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

62. Становление физической картины мира от Галилея до Эйнштейна

63. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

64. Лекції з української та зарубіжної культури

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Современные научные картины мира

66. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

67. Импрессионистические мотивы в повести А.П.Чехова «Степь»

68. «Евгений Онегин» — «картина действительной жизни»

69. Картины родной природы в цикле украинских повестей Н.В. Гоголя

70. Идейное значение картин русского пейзажа в романе "Евгений Онегин"
71. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок
72. Рецензия на повесть А.П.Чехова "Степь"

73. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

74. Клиническая картина сепсиса

75. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

76. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

77. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

78. Податкова політика України

79. А.С. Пушкин и естественно-научная картина его времени

80. Научная революция XVI-XVII вв. и становление первой научной картины мира

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Картина мира в свете теории единого поля

82. Економічне районування України

83. Святкування Великодня на Україні

84. Українська держава П. Скоропадського

85. Cучасні політичні партії в Україні

86. Основні напрямки зовнішньої політики України
87. Україна в сучасному геополітичному просторі
88. Господарське право України

89. Конституційний суд України

90. Цивільне право України

91. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

92. Внутренняя картина агрессии у ребенка

93. Библейская картина человека

94. Возникновение механической картины мира

95. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

96. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

98. Суверенітет України

99. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

100. Права профспілок в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.