Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Сучасна школа в умовах ринкової економіки

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ Сучасна школа в умовах ринкової економіки План Вступ 1. Фінансові надходження школи 2. Бюджет школи 3. Використання наочного приладдя і технічних засобів навчання 4. Шкільна документація 5. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 6. Актуальність економічного виховання школярів, його зміст Висновки Література Вступ Оновлення функцій управління сучасними навчальними закладами системи загальної освіти неможливо без впровадження нових принципів їх економічної діяльності. Обумовлено це тим, що зрушення, які відбуваються в сучасній школі на шляху поступового її переходу в ринкові умови функціонування, зачіпають не лише змістовну сторону навчання, форми і методи організації педагогічного процесу, а й її економічне життя, фінансово-господарську діяльність. Нові умови господарювання передбачають: - перехід від планування з окремих статей кошторису до нормативного методу; - поєднання бюджетного фінансування з платними послугами, що надаються закладами освіти; - перерозподіл і розподіл управлінських функцій між органами управління з посиленням господарської самостійності закладів освіти; - самостійність трудових колективів у вирішенні питань соціального розвитку і матеріального заохочення; - взаємозв'язок між результатами роботи колективу і створеними фондами. Становлення ринкової економіки змінило господарський і фінансовий механізми освітньої сфери, зумовило процес комерцілізації освіти, а це вимагає підготовки саме кваліфікованих спеціалістів бюджетної сфери. У Концепції неперервної економічної освіти визначені такі комплекси економічних. знань 1 Родинна економіка (6 клас) 2 Економіка підприємства ( 9 клас) 3 Економічна освіта суспільства (10 клас} 4. Міжнародна економіка {11 клас) 5. Основи ринкової економіки ( І-ІІ курси ВНЗ) Згідно з концепцією передбачалося поетапно розпочати вивчення названих предметів у загальноосвітніх школах ще в 1996-1997 навчальному році. Але питання не було вирішено через брак кваліфікованих кадрів, підручників та фінансування. Лише в спеціалізований класах та економічних ліцеях вивчаються основи економіки, але вони не узгоджені з державними стандартами економічних знань. До того ж у 78% таких закладів викладання економічних дисциплін здійснюються вчителями географії та історії, які не мають належної підготовки. То про яку ж глибину економічних знань випускників загальноосвітніх закладів може йти мова? По-новому треба готувати й керівників освітніх закладів. Вони повинні володіти глибокими знаннями з основ економіки, податкової системі фінансового та господарського законодавства. Фінансові надходження школи Основним джерелом фінансування освітніх установ у нових умовах господарювання залишається державний бюджет. Однак для установ народної освіти новий господарський механізм поряд з бюджетним фінансуванням передбачає широке залучення позабюджетних коштів. Найбільш реально проглядаються наступні позабюджетні джерела поповнення фінансових фондів установ: надходження за виконані роботи (послуги), проведення заходів щодо договорів з державними, кооперативними і суспільними підприємствами, організаціями й установами; надходження, що стосуються надання платних послуг населенню; виторг від реалізації продукції навчально-виробничих майстерних і навчально-дослідних ділянок; кошти, отримані від здачі в оренду приміщень, споруджень, устаткування; добровільні внески і передані матеріальні цінності від державних, кооперативних і суспільних підприємств, організацій і установ, а також від окремих громадян та ін.

надходження. Надходячи з різних джерел, ці кошти разом з бюджетними асигнуваннями утворюють єдиний фонд фінансових ресурсів установи, тобто складають доход установи. При цьому слід зазначити, що позабюджетні кошти, що надходять у розпорядження установи, не повинні враховуватися при визначенні їм асигнувань з державного бюджету за стабільними нормативами і не можуть бути підставою для зменшення обсягів бюджетних асигнувань. Надання додаткових послуг і виконання госпрозрахункових робіт за договорами і замовленнями здійснюється установами народної освіти за тарифами і цінам, передбаченими і затвердженими в установленому порядку прейскурантами, а за їхньої відсутності - за договірними тарифами і цінами, встановленими установою з дозволу місцевих органів влади. Коло госпрозрахункових робіт в установах народної освіти може бути дуже широким. Основні положення господарського механізму галузі фіксує тільки основні з них: організація вивчення окремих дисциплін, циклів дисциплін, поглибленого вивчення предметів, організація роботи гуртків. Однак потрібно мати на увазі, що проведення госпрозрахункових робіт не повинно завдавати шкоди основній діяльності навчально-виховних установ, а надання платних послуг повинно здійснюватися за умови, що установа не відмовляється від діяльності, що фінансується засобами державного бюджету. Слід зазначити, що новий галузевий економічний механізм не передбачає директивний характер контрольних цифр. Це чисто орієнтовані показники, що мають своєю метою забезпечення взаємозв'язків економічних планів різних рівнів. У фонд виробничого і соціального розвитку включається також виторг від реалізації зайвого, застарілого і зношеного устаткування й інших матеріальних цінностей (за винятком фондів, які повинні мати особливі умови реалізації), а також кошти, що були передані з метою виробничого і соціального розвитку закладу освіти іншими підприємствами й організаціями, економія матеріальних засобів і прирівнених до них витрат, розрахункам з різними організаціями і відсотком за кредит. Розподіл коштів фондів здійснюється установами самостійно, відповідно до фінансових планів (кошторисів), схвалених трудовими колективами (радами установ) і затвердженими керівниками установ за погодженням із профспілковою організацією. Періодичність відрахування засобів у фонди (щорічно, щокварталу) визначається установою. Невикористані у поточному звітному періоді кошти фондів економічного стимулювання вилученню з установ не підлягають і використовуються ними в наступний період. Керівникам установ народної освіти, що перейшли на нові умови господарювання, надаються широкі права в галузі організації й оплати праці. За погодженням із профспілковими організаціями вони мають право затверджувати штатні розписи і встановлювати посадові оклади у відповідності з діючими схемами без дотримання середніх окладів і без обліку співвідношень чисельності керівників і фахівців у межах створеного у встановленому порядку фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати праці), а також за рахунок і в межах даного фонду встановлювати працівникам надбавки за високі творчі і виробничі досягнення в роботі.

При цьому посадові оклади і тарифні ставки розглядаються як гарантований мінімум заробітної плати для відповідних категорій працівників. Розміри надбавок встановлюються в залежності від особистого внеску кожного працівника у підвищенні якості проведених заходів, виконаних робіт (послуг), зростання доходу установи. Ці надбавки зменшуються, або скасовуються цілком при погіршенні якості роботи. Слід також зазначити, що новий господарський механізм системи освіти не передбачає обмеження максимального розміру заробітної плати працівників. З метою підвищення рівня ефективності використання матеріальних ресурсів установі народної освіти надане право продавати іншим підприємствам, організаціям і установам, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування, або в борг транспортні засоби, устаткування, спорудження, інвентар, інші матеріальні цінності і ресурси, що знаходяться на їхньому балансі , а також списувати їх з балансу у встановленому порядку, якщо вони зношені чи морально застаріли. Установи народної освіти можуть здавати в оренду будинки, які не є їх власністю. Установам народної освіти надане право скористатися банківським кредитом. До того ж короткостроковий кредит може бути виданий банком установі з метою фінансування його поточної діяльності, а довгостроковий — надається з метою виробничого і соціального розвитку з наступним погашенням кредиту за рахунок засобів фондів виробничого і соціального розвитку. Установи народної освіти, що мають навчально-виробничі майстерні й навчальні господарства, у своїй економічній діяльності можуть функціонувати як єдині навчально-виробничі комплекси, або організувати роботу своїх виробничих підрозділів на правах самостійних господарських одиниць. У другому випадку кожне виділене структурне відділення, підрозділ, наприклад, шкільні навчально-виробничі майстерні, отримують права самостійної організації. У нових умовах господарювання установам народної освіти з метою удосконалення організаційних форм і методів управління навчально-виховним процесом, посилення стимулюючого впливу економічних факторів на ефективність цього процесу, дозволено створювати на галузевій і міжгалузевій, регіональній і міжрегіональній основі навчально-виробничі фірми, асоціації та інші раціональні форми самостійної діяльності. Для кожної школи, на основі встановлених надходжень бюджетних коштів і позабюджетних надходжень, визначається єдиний фонд оплати праці, фонд матеріально-технічного, виробничого і соціального розвитку. Утворення зазначених (двох) фондів здійснюється на основі визначених на відповідний період норм, встановлених у відсотках від загального фінансового фонду школи. Тимчасове положення надає широкі господарські і фінансові права директору школи. Виступаючи від імені школи, він має право: - знаходити, орендувати, замовляти необхідне школі обладнання й інші матеріальні ресурси у будь-яких підприємств, організацій, кооперативів і осіб за безготівковим чи готівково-грошовим розрахунком, у роздрібній торговій мережі й у комісійних магазинах без заліку в ліміт дрібного опту; - укладати договори з організаціями, установами й особами, а також з учнями школи на виконання різних видів будівельно-монтажних робіт, робіт з поточного ремонту школи, оформленню і господарському збереженню її приміщень, споруджень і т.п

Як причини самодегенерац сучасного комунзму? Шукати х треба насамперед у самй його концепц. Основою  , як знамо, суспльний безкласовий колектив, зрвняний в умовах його матерального снування. Хоч проблема кому]нзму виходить з чисто матералстичних заложень, проте вона  насамперед психологчна проблема. Як вже зазначалося вище, здйснення леннського комунзму залежало не так вд механчного запровадження його соцально-економчних форм, як вд глибоких змн духового Змсту та психолог ндивдуальност й цлого суспльства. Вагу цього психологчного моменту розумв  Маркс, але просякнений сторично-матералстичним  далектичним свтоглядом, вн не мг нак]ше його оцнити, як у свой, чисто механстичн, формул: побут означу свдомсть. Недооцнення психологчних факторв катастрофально вдбилося на московському комунзм. То маючи в свох руках владу й звязан з нею необмежен можливост для свого доктринерського експериментаторства, вн псля довшо бо]ротьби самий опинився в полон ворожо йому деологчно стих

1. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

2. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

3. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

4. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

5. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

6. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
7. Роль держави в регулюванні ринкової економіки
8. Основи ринкової економіки

9. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

10. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

11. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

12. Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах

13. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

14. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

15. Особливості перехідної економіки України

16. Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

18. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

21. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

22. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття
23. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
24. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

25. Конкурентоспроможність національної економіки

26. Предмет і методи економіки праці

27. Развіццё вучнёскага самакіраавння ў сучаснай школе

28. Філософія економіки

29. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

30. Вплив тіньової економіки на оподаткування

31. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

32. Державне регулювання економіки

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

33. Державне регулювання економіки

34. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

35. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

36. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

37. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

38. Концесія як механізм розвитку економіки держави
39. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
40. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

41. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

42. Основи економіки підприємства

43. Основні риси перехідної економіки України

44. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

45. Ринок і державне регулювання економіки

46. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

47. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

48. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

50. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

51. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

52. Особливості економічного розвитку Київської Русі

53. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

54. Київська школа музики
55. АПК в сучасних умовах господарювання
56. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

57. Місце товарної біржі в сучасній економіці

58. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

59. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

60. Цивільна оборона в сучасних умовах

61. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

62. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

63. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

64. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

65. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

66. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

67. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

68. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

69. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

70. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
71. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
72. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

73. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

74. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

75. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

76. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

77. Економічна ефективність ринкових структур

78. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

79. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

80. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")

82. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

83. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

84. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

85. Тесты по биологии для школы

86. Билеты за курс средней школы (2003г.)
87. Политэкономические школы и направления
88. Позитивистская школа права

89. Зачетные темы по английскому языку для школы

90. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

91. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

92. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

93. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси

94. Школа чистого искусства по творчеству Фета и Тютчева (Щкола чистого мистецтва у в росЁйськЁй лЁтературЁ за творчЁсть Фета Ё Тютчева)

95. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

96. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

97. Київська Русь

98. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

99. Київська Русь – князівська держава


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.