Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Контрольна зі стилістики

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Завдання 1. Що таке літературна мова? Мова обслуговує усі сфери суспільного життя. В процесі історичного розвитку в мові виробилося багато різноманітних засобів висловлювання, які по-різному використовуються залежно від мети спілкування. Так, наприклад, мовні засоби художнього твору де в чому відрізняються від наукового твору; мовні засоби ділових документів відрізняються від художніх і наукових творів і т.д. Літературна мова становить систему стилів. Структура, кількість, характер і співвідношення їх змінюються з розвитком суспільства. Під стилями літературної мови розуміють її різновиди, які обслуговують різноманітні сфери суспільного життя. Усна форма літературної мови має лише один стиль - розмовний. У писемній мові виділяють: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній стилі. З роками, від століття до століття, від епохи до епохи змінюються мовні стилі. Ряд термінів і слів виходять з ужитку і виникають нові, а ті, що лишаються, змінюють своє значення. Тому стиль ділової мови на сучасному етапі відрізняється від стилів попередніх років. ХУДОЖНІЙ СТИЛЬСтиль художньої літератури являє собою складний сплав, який увібрав у себе все багатство національної мови. Тут можливі поєднання елементів усіх стилів літературної мови, а також діалектизмів, жаргонізмів та інших складників, якщо це вмотивоване потребами мистецького зображення дійсності. Використання мовних засобів у художньому стилі зумовлене його призначенням - образно відтворювати дійсність, тобто змальовувати життя в образах, втілених у слові. Однією з найсуттєвіших категорій у структурі художнього твору є образ автора. Його творча індивідуальність, світосприймання та світовідчуття, ставлення до явищ навколишньої дійсності та їх оцінка - усе це позначається на доборі та організації мовних засобів. Зразок стилю. Козацький суд. Коли, скажімо, трапиться, що двоє козаків між собою засперечаються чи поб'ються, або один одному по-сусідськи зробить шкоду і не можуть помиритися між собою, тоді обидва, купивши на базарі по калачеві, йдуть позиватися у паланку, до якої належать, і, поклавши калачі на стіл, стають біля порога, низенько вклоняються суддям і кажуть: &quo ;Кланяємося, панове, хлібом і сіллю&quo ;. Судді починають питати: &quo ;Яке ваше діло, панове молодці? &quo ; Покривджений розповідає про образу. Судді звертаються до кривдника: &quo ;Ну, братику, говори, чи правда те, що товариш на тебе каже? &quo ; На що кривдник відповідає: &quo ;Та що ж, панове? Те все правда, що я шкоду зробив своєму сусіду, але не можу його вдовольствувати затим, що він лишнє од мене требує і шкоди не має стільки&quo ;. Вислухавши їх, паланка посилає від себе козаків для засвідчення шкоди. Після їх повернення, якщо скарга виявляється слушною, судді казали кривднику: &quo ;Ну що ж ти, братику, чи згоден заплатити шкоду своєму сусіду чи ні? &quo ; Якщо обидві сторони згодні, паланка сама вирішує їхню справу й відпускає по домівках. Якщо ж кривдник огинається й не примирюється в паланці, то їх відсилають у Січ. Якщо не міг розсудити й помирити суддя військовий, не могли отамани, йшли позиватися до самого кошового.

Якщо ж там винний не погоджувався із присудом, то частували його киями, змусивши тут же, на очах у всіх заплатити покривдженому, скільки той вимагає (За Д. Яворницьким). РОЗМОВНИЙ СТИЛЬРозмовне мовлення є найдавнішим стилем будь-якої національної мови. Розмовним мовленням користуються люди різного віку в побуті, в неофіційному й офіційному спілкуванні, в навчальній, науковій, виробничій, суспільно-політичній та в інших сферах життя. Інтонаційною особливістю розмовного стилю є розмаїття ритміко-мелодійних варіацій, неодноманітність, що відтворює природну безпосередність мовців. На лексично-фразеологічному рівні розмовного мовлення слід відзначити велику кількість експресивних та емоційно-оцінних слів і зворотів. Використовуються й просторічні елементи - несвідомо (при недостатньому опануванні норм літературної мови) або свідомо (як певний стилістичний засіб). З синтаксичного погляду розмовне мовлення характеризується широким використанням неповних речень, наявністю стереотипних конструкцій. Розмовне мовлення здебільшого спонтанне, тобто безпосереднє, непідготовлене. Компонентами його є позамовні елементи - міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об'єкта мовлення. Зразок стилю. Того-таки дня Мотрин старший хлопець напився з Мелащиного кухля води, але якось не вдержав кухля в руках, упустив та й розбив. Кайдашиха вискочила з хати й наробила галасу. - Бач, іродова душе, вчила дітей мене лаяти, а твої діти мені шкоду роблять, - крикнула Кайдашиха до Мотрі в двері. Недовго думавши, вона вихопила кухоль з Мотриної діжки та - хрьопним об землю. - Старе, як мале! Зовсім баба з глузду з'їхала. Що вам дитина заподіяла? - крикнула Мотря. - Твої діти такі зміюки, як і ти. Наплодила вовченят, то не пускай їх до моєї діжки. - То сховайте свою діжку в пазуху, а кухля мені купіть, бо ви не дитина, - сказала Мотря. - Овва! Розпустила своїх дітей, як зінських щенят. Не діждеш, - сказала Кайдашиха - Ти - змія люта, а не свекруха! - кричала Мотря. - Буду я чортова дочка, коли не розіб'ю тобі кочергою голови. (За І. Нечуєм-Левгщькіїм) Завдання 2Замініть наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменників із прикметниками. Стіл директора – директорський стіл, лист батька – батьківський лист, виставка скульптора – скульпторська виставка, дозвілля студентів – студентське дозвілля, реклама на телебаченні - телереклама, директор фірми – фірмовий директор, розмова по телефону – телефонна розмова, звуки музики – музичні звуки, повідомлення в газеті – газетне повідомлення, спів дівчат – дівочій спів. Завдання 3Поясніть словосполучення. Яке з них є нормою? Оплати проїзду - платити за проїзд. Нормою є словосполучення платити за проїзд, так як оплати проїзду використовується у більш загальному значенні. Завдання 4Запишіть п'ять професіоналізмів, характерних для вашого фаху, складіть з ними речення. Заяви осіб і подання підприємств, установ та організацій завжди реєструються в журналі реєстрації. Податкова накладна повинна постійно подаватися у податкову інспекцію у кінці місяця. Товарно-транспортна накладна завжди виписується при перевезенні вантажів.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання. Наказ повинен мати позначення про безпосереднього виконавця, а також візи посадових осіб, з якими погоджено проект наказу. Завдання 5Перекласти українською мовою на ведені конструкції російської мови. Штатное расписание - штатний розклад, Расторгнуть контракт - розірвати контракт, Принять во внимание - узяти до уваги, Подвергнуть рассмотрению - піддати розгляду, Прийти к заключению - прийти до висновку, При прочих равных условиях - за інших рівних умов, Выйти в сделку - вийти в угоду, К концу года - під кінець року, К крайнему сожалению - на крайній жаль, При исполнении служебных обязанностей - під час виконання службових обов'язків. Завдання 6 Запишіть 20 прикладів абревіатур зі свого фаху і подайте їх повну назву. ДСТУ – Державний стандарт України. ТУ – Технічні умови. ТБ інструкція – інструкція по техніці безпеки. ПБ інструкція – інструкція по пожежній безпеці. ПІБ – Прізвище ім’я по батькові. МП – місце печатки. АГВ – адміністративно-господарський відділок. ОП – особистий підпис. ВП – власне підприємство. АТ – акціонерне товариство. ВАТ – відкрите акціонерне товариство. ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю. НБУ – національний банк України. СП – спільне підприємство. РКК – реєстраційно-контрольна картка. ПДВ – податок на додатну вартість. Завдання 7 Відредагуйте текст заяв, напишіть їх за всіма правилами. А. Прошу надати мені академ-відпустку у зв'язку з потребою догляду за дитиною. Б. Прошу дозволу на звільнення від занять у зв'язку з сімейними обставинами з 10 по 14 люте. Декану економічного факультету Іванову А.А. Студентки гр. ДВз – 1/11 Сокової Ю.В. Заява Прошу надати мені академ-відпустку з 01.10. 2003 по 01.09. 2004 у зв'язку з потребою догляду за дитиною. 29.09. 2003 Декану економічного факультету Іванову А.А. Студентки гр. ДВз – 1/11 Сокової Ю.В. Заява Прошу дозволу на звільнення від занять з 10 по 14 люте у зв'язку з сімейними обставинами. 09.02. 2003

И в Боярской Думе мы видим центр правительственного аппарата, не подходящий ни под одно западноевропейское определение. Здесь концентрируется и власть законодательная и власть исполнительная, и власть судебная, и власть военная, и власть контрольная. Пределы компетенции Думы так же неопределенны, как и пределы компетенции ее державного председателя: ее, как и Царя, касалось все. И все было объединено в одном центре. Я не изучал истории «борьбы с бюрократизмом» в Московской Руси, если эта борьба и велась, но, при том стиле работы Боярской Думы, которую нам так ярко нарисовал Ключевский, трудно представить себе те междуведомственные усобицы, которые разъедали имперский правительственный аппарат от Петра до нашего времени. В московском стиле есть и еще одна черточка, которая нам будет понятнее, если мы сравним ее со стилем работы западноевропейских парламентов - и не только современников Ивана III или Алексея Михайловича, но также и современников Николая Второго и Сталина. Вспомните по этому поводу о том, что я говорил о происхождении западноевропейского феодализма: его юриспруденция, его политика и его «идеологические надстройки» выросли из данной психологии данного человеческого материала

1. Практикум з стилістики англійської мови

2. Контрольные испытания газотурбинных двигателей

3. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

4. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

5. Занятость и безработица (Контрольная)

6. Административное право (Контрольная)
7. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)
8. Банковское право (Контрольная)

9. Гражданское право (Контрольная)

10. Гражданское право (Контрольная)

11. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

12. Гражданский процесс (Контрольная)

13. Гражданский процесс (Контрольная)

14. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

15. Аграрное право (Контрольная)

16. Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

18. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

19. История государства и права России (Контрольная)

20. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

21. Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

22. Органы исполнительной власти РФ (Контрольная)
23. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)
24. Международное экономическое право (Контрольная)

25. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

26. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

27. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

28. Правоведение (Контрольная)

29. Понятие право. Отрасли права (контрольная)

30. Римское частное право (Контрольная)

31. Трудовое право (Контрольная)

32. Финансовое право (Контрольная)

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

33. Контрольная работа по курсу экологического права

34. Экологическое право (Контрольная)

35. Латинский язык (Контрольна робота)

36. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

37. Различные стили лидерства на примере одного отеля

38. Особенности языка и стиля английской научной прозы
39. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)
40. Официально-деловой стиль русского языка

41. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

42. Функциональные стили в русском языке

43. Особенности языка и стиля английской научной прозы

44. Военный коммунизм (Контрольная)

45. Торгово-экономические связи Киевской Руси (Контрольная)

46. Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих

47. Контрольная работа по Word

48. Настройка стилей и шаблонов в WORD

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

50. Судебно-медицинская экспертиза по исследованию огнестрельных повреждений (Контрольная)

51. Следственные версии и планирование расследования (Контрольная)

52. История органов внутренних дел (Контрольная)

53. Судебная реформа (Контрольная)

54. Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль государственной деятельности (Контрольная)
55. Уголовное право (Контрольная)
56. Основы уголовного права (Контрольная)

57. Преступление против жизни (Контрольная)

58. Уголовный процесс (Контрольная)

59. Уголовный процесс (Контрольная)

60. Загрязнение атмосферы (Контрольная)

61. Контрольная работа по экологии

62. Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)

63. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

64. Государство, право, религия (Контрольная)

Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

65. Политические лидеры (Контрольная)

66. Методы политологических исследований (Контрольная)

67. ТКМ. Билеты на контрольную работу

68. Знакомство с показателями точности производственных и контрольных процессов

69. Технология транспортного производства (Контрольная)

70. Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)
71. Список контрольных вопросов для экзамена по дисциплине "ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЭУ"
72. Методы урегулирования конфликтов (Контрольная)

73. Проблема выбора стиля управления руководителем

74. Личностные качества родителей и их влияние на стиль отношения к ребенку

75. Влияние типологических особенностей темперамента на стиль руководства гостиничного хозяйства

76. Стили педагогического общения и поведения

77. Индивидуальный стиль познавательной деятельности учащегося

78. Мужской и женский стили общения

79. Логика (Контрольная)

80. Логика (Контрольная)

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

81. Элементная база радиоэлектронной аппаратуры-1 (Контрольная)

82. КОНТРОЛЬНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

83. Контрольная по прикладной СВЧ электронике

84. Христианская мораль (Контрольная)

85. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

86. Контрольное задание по социологии
87. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)
88. Стиль жизни как социально-психологическая категория

89. Русская религиозная философия XIX - XX веков (Контрольная)

90. Понятие материи (Контрольная)

91. Материя и ее основные свойства (Контрольная)

92. Контрольная работа по логике

93. Контрольная работа по основам экономической теории

94. Функции ЦБ РФ (Контрольная)

95. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

96. Кредитный рынок и его участники (Контрольная)

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

97. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета (Контрольная)

98. Аудит (Контрольная)

99. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.