Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ Вступ І Розділ Зміст і структура житлово-комунального господарства ІІ Розділ Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста ІІІ Розділ Пропозиції щодо удосконалення міського пасажирського транспорту Висновок Список використаної літератури ВСТУП Сьогодні суспільне життя людства нерозривно зв’язане з містом. Кожна друга людина мешкає в місті. Сучасне місто є центром несільськогосподарського виробництва, постійно розширює свій вплив на навколишню територію і далі розвиває функції суспільно-політичного і культурного характеру. Місто – це особлива соціально-територіальна форма організації суспільного виробництва, де відбуваються не тільки виробництво але й формування самих людей та їх способу життя. Формування людини багато в чому залежить від стану соціально-культурного середовища, що визначається поряд з іншими і такими чинниками, як наявність і якість житла та комунальних послуг, транспорту та зв’язку, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, охорони здоров’я, освіти і т.п. Процес ускладнення міського середовища призводить до зміни якостей самої людини. Реформування економіки України впливає на зміну характеру організаційно-економічних відносин у процесі виробництва. Сучасні підходи до ринкового господарювання ставлять перед підприємствами і організаціями завдання з випуску конкурентноздатності продукції або послуг, відповідних попиту і прогнозам. Тому завдання кожного підприємства є підвищення рівня його організації, використання методів ситуаційного менеджменту, гнучкість реагування на попит, ефективність і економічність виробництва продукції при забезпеченні високої культури праці. Міське господарство є складним об'єктом управління, що має у своєму складі різні за характером і підлеглістю підрозділи, що надають населенню житлові й комунальні послуги. Робота служб і виробництв підлягає сезонним коливанням попиту і пропозиції. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності міського господарства як галузі народного господарства країни з іншими його галузями з діючими системами планування, фінансування і матеріально-технічного постачання. Всі підрозділи міського господарства тісно взаємозв'язані, доповнюють один одного. Але своєрідним центром, базисом галузі по праву називають житлові фонди. Це легко пояснити тим, що значення існування всіх служб міського господарства – полегшити, зробити більш здоровим, зручним, комфортним життя людини. Отже, основне завдання житлового господарства   завжди бути в готовності прийняти послуги галузей і довести їх безпосередньо до людини, до мешканця. Житлово-комунальне господарство є найкрупнішою частиною міського господарства. Воно включає житлові фонди, комунальні підприємства і споруди зовнішнього впорядкування. Міське господарство   це область господарської діяльності, функціонуюча протягом багатьох десятиріч. Питання удосконалення соціально-ринкових відносин в області менеджменту міського господарства для нашої держави є вельми актуальними. Технічний стан значної частини основних фондів комунальних підприємств незадовільний.

Спад економіки України негативно позначився на утриманні й експлуатації мережних споруд комунальних підприємств. Отже, основне завдання житлового господарства – бути завжди готовим прийняти послуги галузей міського комунального господарства і довести їх безпосередньо до людини, до мешканця конкретного будинку, виробничого підрозділу чи офісу. Актуальність невідкладного вирішення завдань з реформування діяльності підприємств житлово-комунального господарства обумовлена гостротою проблем, що накопичились в цій галузі. Стан справ у такій важливій сфері економіки держави, якою є житлово-комунальний комплекс, останнім часом став об’єктом особливо пильної уваги з боку керівництва країни. Так, постановою Кабінету Міністрів України в лютому 2002 р. було схвалено «Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства» на 2002 – 2005 роки та на період до 2010 року (№ 139 від 14.02.2002 р.). Ця Програма була розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат. Тема моєї курсової роботи «Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста ». Соціальна інфраструктура – це комплекс галузей народного господарства, пов’язаних з відтворюванням населення і робочої сили і забезпечуючих необхідну якість і рівень життя населення. До неї відноситься: торгівля, громадське харчування, дитячі установи і загальноосвітні школи, медицина, житлово-комунальне господарство та інші установи сфери обслуговування. Але більшу увагу в своїй курсовій роботі я приділю такому питанню, як транспорт. I РОЗДІЛ ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Серед напрямків соціально-економічних перетворень, які в останні роки відбуваються в Україні, важливе місце займає реформування і розвиток житлово-комунального господарства в цілому то однієї з його провідних складових житлової сфери, зокрема. Житлово- комунальне господарство виконує важливу соціально-економічну функцію, надаючи мешканцям побутові послуги, які в сукупності створюють комфортні умови для життя населення, забезпечуючи йому збереження здоров’я, працездатності, належний фізичний, культурний та інтелектуальний розвиток. Передумовою ефективного функціонування житлово-комунального господарства є технічно грамотна експлуатація інфраструктури галузі – об’єктів водопостачання, водовідведень, міськелетротранспорту, теплопостачальних підприємств, житлових організацій, земельних ділянок несільськогосподарського призначення, ремонтно-будівельних комплексів, споруд благоустрою населених пунктів, зеленого та шляхового господарства. Для виробничо-господарської діяльності житлово-комунального господарства характерний ряд специфічних особливостей: відсутність взаємозвязку підцелей досягнення глобальної мети; організаційна побудова за територіальною і галузевою ознакою, подвійне підпорядкування, соціальний відгук на результати діяльності, нерівномірність попиту та ін. Все це визначає житлово-комунальне господарство як складну, багатоелементну динамічну організаційно-економічну систему.

Відмітною особливістю житлово-комунального господарства є також те, що в його галузі, підгалузі, об’єднання підприємства вирішують складний комплекс виробничих завдань, забезпечуючи ефективне функціонування народного господарства. У цілому особливості житлово-комунального господарства обумовлюють своєрідність і специфіку його діяльності, яка надзвичайно многогранна: це експлуатація житлових фондів; теплоенергетика; газове господарство; готельне господарство; водопостачання; очищення стічних вод; міське освітлення; електричний транспорт; банно-пральне господарство; оздоровче обслуговування; санітарне очишення4 зелене будівництво; озеленення; експлуатація ліфтового господарства; ритуальне господарство населених пунктів та ін. Житлове господарство (ЖГ) – одна з провідних підгалузей міського господарства, що має особливе соціальне значення. Це насамперед пов’язано з тим, що його функціональним призначенням є створення оптимальних умов для проживання населення. Таким чином від стану та ефективності діяльності ЖГ значною мірою залежить реалізація одного з важливих елементів відносин у суспільстві – турботи про нормальні умови проживання громадян. Це є об’єктивною необхідністю для будь-якої суспільно-економічної формації, якщо вона зацікавлена у своєму стабільному розвитку. Житлово-комунальне господарство – складна і багато галузева інженерна система підприємств міського господарства, що охоплює більше 20 видів діяльності. Частка вартості основних фондів галузі досягає 25% усієї вартості необоротних активів народного господарства. Житлово-комунальне господарство здійснює свою діяльність к рамках населених пунктів. При цьому підприємства галузі являють собою єдиний взаємофункціонуючий комплекс інфраструктури міста. Інженерні споруди й виробничі потужності кожного підприємства житлово-комунального господарства залежить від розмірів і типу населених пунктів. Мережі водопостачання і каналізації, газопостачання і теплопостачання, маршрути міського транспорту звичайно відображають містобудівну схему планування міста. Як і вся господарська галузь, житлово-комунальне господарство в цілому і кожне окреме підприємство розвиваються на основі галузевих, регіональних і місцевих стратегічних і поточних програм. Ефективнiсть реалізації таких програм багато в чому обумовлена наявнiстю вичерпної iнформацiї про технiчний стан iнфраструктури пiдприсмств, а також в якiй мiрi цей стан позначаєтъся на здатностi повного забезпечення населених пунктiв житлово-комунальними послугами належної якостi якими є витрати на утримання об’єктiв галузi. З урахуванням цього важливо звернути увагу на наступне. Робота комунальних пiдприємств залежить вiд попиту споживачiв, якi обслуговуються, у першу чергу населення. Попит цей коливається за сезонами, мiсяцями, днями тижня, а iнодi й за годинами доби. Вiдповiдно до цього встановлюється ритм i розпорядок дiяльностi пiдприємств мiського транспорту, водопроводу, лазень, мереж газопостачання i теплофікації. Необхiднiсть у кожний даний вiдрiзок часу задовольняти попит на комунальнi послуги при рiзкому його коливаннi викликає потребу в резервних потужностях i в максимально можливому вирiвнюваннi навантаження комунальних пiдприємств.

Смт, нацоналзм да розрахунок необхдних ресурсв  рецепт оптимального способу життя, необхдних для забезпечення автоном та автентичност; якщо цього не вдаться досягти, нацоналсти змагаються за максимальний контроль над свою землею та  ресурсами. До того ж, нацоналзм д ще на соцальному рвн, вимагаючи дност й двост «народу», рвност людей, як громадян, перед законом та хньо участ в суспльному житт задля «нацонального блага». Дивлячись на нацю як на родину «з велико лтери», вн прагне створення духу нацонально дност й братерства серед членв нац; ось чому вн проповду соцальну днсть кожно нац. Проте в найзагальншому розумнн нацоналзм варто розглядати як рзновид сторично культури та громадянського виховання, той, що перекрива собою або замню стар модел релгйно культури та смейного виховання. Нацоналзм це дещо бльше за полтичний стиль чи доктрину, це форма культури, деологя, мова, мфологя, система символв та форма свдомост, що набула всесвтнього значення.. .»[157] Безперечно, охопити ус згадан вияви нацоналзму та здйснити х науковий аналз у рамках одн книги неможливо

1. Соціальність і культура. Життєвий простір

2. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

3. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

4. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

5. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

6. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення
7. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
8. Соціальне становище Запорізького краю

9. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

10. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

11. Соціальні інститути.

12. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

13. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

14. Право як спеціальне соціальне явище

15. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

16. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

17. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Соціальне та особисте страхування

20. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

21. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

22. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
23. Розвиток соціальної географії в СРСР
24. Історія соціально-економічної географії світу

25. Державна соціальна допомога

26. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

27. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

28. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

29. Соціальна держава

30. Соціальна обумовленість державної служби

31. Соціальна цінність права

32. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

33. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

34. Суть та принципи соціальної держави

35. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

36. Мова як символ соціальної солідарності

37. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

38. Історія України. Соціально-політичні аспекти
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

43. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

44. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

45. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

46. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

47. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

48. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

50. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

51. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

52. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

53. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

54. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
55. Соціально-духовні основи культури класицизму
56. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

57. Соціально-філософські погляди І.Франка

58. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

59. Соціально-етичний маркетинг

60. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

61. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

62. Ожиріння як медико-соціальна проблема

63. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

64. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы

65. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

66. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

67. Зайнятість: соціально-трудові відносини

68. Організація як соціальне утворення

69. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

70. Соціально-трудові відносини як система
71. Типологія соціально-трудової мобільності населення
72. Управління, як соціальний феномен

73. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

74. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

75. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

76. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

77. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

78. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

79. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

80. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

82. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

83. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

84. Соціальна структура суспільства

85. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

86. Політика та соціальний конфлікт
87. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
88. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

89. Лабораторне експериментування в соціальній психології

90. Основи формування соціальних стереотипів

91. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

92. Поняття соціальної установки

93. Предмет соціальної психології

94. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

95. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

96. Соціальна психологія як наука

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

97. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

98. Соціальні ролі та особистість

99. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.