Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Ресурси виробництва

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра педагогіки та психології Курсова робота на тему : “ Ресурси виробництва ” Виконав : студент 7 групи 4 курсу ФЕФ Вертелецький Д.Б. Науковий керівник : Малиновська . К и ї в 1 9 9 7 План Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми 2Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для учнів 10 – 11 класів 4 Вступ 4 Загальна характеристика процесу навчання 5 Частина 1 Основи економічної теорії 5 Частина 2 Основи підприємництва 8Розділ 3 Розробка методичного забезпечення 9 Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “ 9 Цілі та завдання теми 9 Структура теми 10 Вибір організаційних форм і методів навчань 10 Розробка уроку 11Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах 15Список використаної літератури 16Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми Проблема факторів виробництва є основоположною в сучасній економічній теорії. Правильне розуміння цього поняття , надасть можливість учням подивитись на економіку як на багаторівневу систему , яка породжується взаємодією багатьох чинників, які походять безпосередньо чи опосередковано з факторів виробництва. Актуальність даної теми майже не залежить від часу та суспільного ладу . За будь-яких умов процес суспільного виробництва полягає в поєднанні 3 факторів виробництва ( земля капітал праця ) для забезпечення неперервності зазначеного процесу . Суттєва відмінність в розумінні факторів виробництва при адміністративно командній системі та ринковій економіці полягає в виділенні прихильниками останнього способу господарювання ще одного специфічного фактора виробництва підприємницької здібності . В умовах переходу України до ринкової економіки останній фактор виробництва є дуже важливим . Це пояснюється тим , що поєднання факторів виробництва за умов жорсткої конкуренції , яка притаманна капіталістичному способу виробництва , можливе лише при наявності вірного , професійного керівництва та організації процесу виробництва з боку підприємців. Учні повинні зрозуміти , що процес виробництва будь-яких товарів це є поєднання факторів виробництва в певному місті і в певний час і тому серед названих факторів немає більш важливих і менш важливих . В капіталістичному господарстві увага повинна приділятися всім факторам без винятку , бо відсутність одного з факторів чи недостатній його обсяг поставить під загрозу все виробництво . Це пояснюється насамперед невизначеністю майбутнього економічного становища. Навіть економіка розвинутих країн знаходиться під впливом економічних криз . Тому процес управління підприємством зумовлює постійний контроль , нагляд і аналіз факторів виробництва та процесу їх поєднання . Також учні повинні усвідомити , що фактори виробництва - це ресурси підприємства , які воно використовує для створення товарів та послуг. При роз’яснені даної теми треба зосередити увагу на тому , що : 1. Ресурси не надаються безкоштовно і за них треба платити 2. Майже всі ресурси , які використовуються в процесі виробництва є обмеженими і вичерпними 3. Чим менше наявний ресурс і чим більше в ньому потреба тим більше за нього треба платити.

4. Ефективність існування підприємства залежить від ефективності поєднання ресурсів Зазначені положення особливо актуальні для України в сучасних умовах , коли наша держава відчуває дефіцит в окремих видах ресурсів і ефективне розпорядження ними є майже єдиним шляхом виходу з даного становища. Як вже зазначалося дана тема має не лише практичне , а й велике теоретичне значення . По суті задачею будь-якої економічної науки є вирішення проблеми ефективного використання факторів виробництва ( ресурсів підприємства ) . Правильне розуміння даної проблеми дозволить учням більш ефективно сприймати подальші економічні знання . Навіть , якщо в майбутньому дитина не буде підприємцем чи бізнесменом , а стане робітником , селянином , або обере іншу професію - усвідомлення особливостей процесу виробництва ( який є поєднанням факторів виробництва ) надасть йому можливість в повній мірі бачити свою частку в результатах роботи підприємства , своє місце в процесі створення матеріальних і нематеріальних благ . Також це надасть йому можливість на основі вищесказаного в повній мірі відстоювати і захищати свої права перед представниками керівної верхівки . Якщо ж з учня виросте підприємець – то розуміння даної проблеми допоможе йому усвідомити , що не він є головним у процесі виробництва і не він один створює продукт , а є лише одною з складових процесу виробництва , і фундаментом успіху його підприємства буде приділення достатньої уваги іншим факторам. Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для учнів 10 – 11 класів Помилки учнів - це їх резерви розвитку . Задача вчителя - навчити учнів саме так відноситись до своїх помилок . ( Вертелецький Д.Б. ) Вступ Я вважаю , що найбільшою помилкою нашої системи навчання було те , що учнів завжди наказували за помилки поганими оцінками і ніколи не наполягали на виправлені цих помилок шляхом отримання відсутніх знань. Учні загальноосвітніх шкіл ніколи не цікавились за що вони отримували низькі оцінки , а якщо й цікавились , то ніколи не поверталися до зроблених помилок з метою їх виправлення . Наступною помилкою нашої системи навчання було те що учням давались величезні масиви знань і ніхто не навчав як їх використовувати в реальному житті . Через це склалося становище , коли по закінченні школи учні мали великі об’єми знань з великими пробілами в них і не знали що з цим робити. Виходячи з вище сказаного моя власна концепція полягає в постійному контролі знань учнів , виявленні недоліків і перетворення їх на переваги. Необхідно дати зрозуміти учням , що помилки це предмет для наполегливої праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи . Навчальний процес вивчення економіки в 10 – 11 класах складається з двох частин : 1. Основи економічної теорії 2. Основи підприємництва Кожна частина викладається на протязі 1 року Загальна характеристика процесу навчання Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття , яке орієнтовно йтиме 40 хвилин . На ньому відбувається знайомство учнів з учителем . Проводиться вступна бесіда , де пояснюється необхідність вивчення економіки показується місце економіки в житті людини і суспільства , зв’язок економіки з іншими науками .

Також розказується як , на яких принципах , будуть будуватися заняття , як буде проходити контроль знань , як буде оцінюватися робота учнів . Після цього учням буде надана змога задати питання що виникли . Частина 1 Основи економічної теорії Загальні принципи викладення розділу 1. Кількість занять на тиждень - 2 2. Термін викладення Розділу № 1 - 6 місяців 1 тиждень 3. На викладення кожної теми відводиться 3 заняття , кожне заняття складається з двох частин ( А та В ) , між цими частинами 10 хвилинна перерва .Схема розгляду і контролю знань по темах модуля Заняття № 1 Частина А ( тривалість 20 хв. ) Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) то дана частина є основною частиною уроку , вона продовжується 40 хвилин і на ній розглядається нова тема . Якщо ж це не перше заняття то ця частина триває 20 хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився на занятті № 3 . Частина В ( тривалість 40 хв. ) Якщо це перше заняття то в частині В учні задають питання з теми , що розглядалася в частині А . Якщо ж це не перше заняття то частина В є основною і на ній розглядається нова тема , учитель пояснює її учням , радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнє завдання . Заняття № 2 Частина А ( тривалість 30 хв. ) Проходить перевірка домашнього завдання , усна перевірка засвоєних на минулому занятті знань та знань отриманих під час самостійної роботи . Якщо виявлені пробіли в знаннях - учитель роз’яснює незрозумілі положення . Частина В ( тривалість 30 хв. ) Письмовий контроль знань у вигляді контрольної роботи чи тестів . В якості домашнього завдання учитель пропонує учням підготувати доповіді з особливо складних питань теми . Заняття № 3 Частина А ( тривалість 40 хв. ) Проходить розбір помилок в контрольній роботі . Учитель проводить роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями . Якщо учні все зрозуміли , проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів та їх обговорення . Частина В ( тривалість 20 хв. ) Проводиться письмовий контроль рівня засвоєних знань . 4. По закінченні модуля проводиться 2 роздільних заняття . На першому занятті пишеться підсумкова контрольна робота по всі темах викладених в модулі . На другому - проводиться розбір помилок контрольної . 5. По закінченні розгляду Розділу 1 проходить ділова гра . В процесі гри учні діляться на групи , які представляють різні інститути ринкової економіки . В процесі гри виявляються і викорінюються все ще присутні недоліки в рівні засвоєння знань . Це найбільш ефективний спосіб через присутність аспекту змагання і конкуренції між учнями.Загальна схема тривалості розгляду Розділу 1 за модулями № Назва модуля ( Назва теми ) Кільк. Занять 1 Вступ ( Основа економікс Ефективність використання ресурсів Економічне зростання ) 11 2 Попит та пропозиція ( Ринок , Попит , Пропозиція , Ринкова рівновага ) 14 3 Економічна нестабільність ( Економічний цикл , Безробіття, Інфляція ) 11 4 Роль держави ( Економічні функції держави , Кругообіг ресурсів, Фіскальна функція держави ) 11 В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47 занять для викладення і контролю знань за модулями 3 заняття для ділової гри по Розділу 1 ) Частина 2 Основи підприємництва Загальні принципи викладення розділуОсновні принципи залишаються незмінними з Розділу 1Особливості :1.

Удовлетворение потребностей должно осуществляться без эксплуатации или закабаления других, иначе оно войдет в противоречие с целями нового социалистического общества. Человек в новом обществе работает либо на себя, чтобы обеспечить свои материальные потребности, либо работает для социалистического предприятия, являясь партнером в производстве, либо работает в сфере общественных услуг, и тогда общество обеспечивает его материальные потребности. Экономическая деятельность в условиях нового социалистического общества это производительный труд ради удовлетворения материальных потребностей, а вовсе не труд, не создающий никаких благ, или труд, имеющий целью прибыль во имя накопления, превышающего потребности. Последнее невозможно в силу новых социалистических принципов. Правомерной целью экономической деятельности отдельных лиц должно быть удовлетворение лишь их личных потребностей, потому что мировые ресурсы, по крайней мере, в каждый данный период, ограничены, как ограничены богатства каждого общества в отдельности

1. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

2. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

3. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

4. Энергетические ресурсы мирового океана

5. Природопользование. Лесные ресурсы

6. Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области
7. Минеральные ресурсы
8. Водные ресурсы

9. Водные ресурсы Земли

10. Мировые ресурсы никеля

11. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

12. Статистика трудовых ресурсов

13. Энергетические ресурсы

14. Мировые информационные ресурсы

15. Формирование и использование информационных ресурсов

16. Загрязнение водных ресурсов и методы очистки

Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг

17. Водные ресурсы и водные мелиорации

18. Рациональное использование водных ресурсов

19. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works, ТХТ)

20. Охрана и использование водных ресурсов

21. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

22. Загрязнение водных ресурсов
23. Природные ресурсы России
24. Количественные показатели агроклиматических ресурсов

25. Образовательные ресурсы интернет

26. Использование морских - возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии

27. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

28. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

29. Количественные показатели агроклиматических ресурсов

30. Водные ресурсы

31. Рынок природных ресурсов

32. Финансовые ресурсы предприятия

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

33. Управление трудовыми ресурсами

34. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

35. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

36. Эффективность использования трудовых ресурсов в железобетонном цехе

37. Спрос на экономические ресурсы

38. ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ
39. Анализ трудовых ресурсов предприятия
40. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

41. Применение экономико-статистических методов для определения региональной потребности в материальных ресурсах на стадии предплановых расчетов

42. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

43. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

44. Экономическая эффективность в условиях ограниченности ресурсов

45. Трудовые ресурсы

46. Рекреационные ресурсы Кипра

47. Туристские ресурсы Турции

48. Рекреационные ресурсы Днепро-Днестровского туррайона

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Научные ресурсы мира

50. Безопасность файловых ресурсов сети Windows 2000

51. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

52. Корпоративная автоматизированная информационная система как ресурс бизнеса (как поставить ИТ на службу бизнеса?)

53. Анализ использования трудовых ресурсов на примере

54. Менеджмент человеческих ресурсов
55. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке
56. Управление ресурсами предприятия

57. Определение потребности в трудовых, материальных и финансовых ресурсах для выполнения производственной программы

58. Управление человеческими ресурсами позволяет повысить эффективность бизнеса и удовлетворенность клиентов

59. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

60. Управление производством и реализацией информационных ресурсов

61. Ресурсы управления школьной организацией

62. Информатизация в юриспруденции: правовой режим информационных ресурсов

63. Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-восточной Атлантики

64. Оформление библиографических ссылок на электронные информационные ресурсы

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

65. Социальный заказ на образование и образовательные ресурсы общества

66. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

67. Об использовании ресурсов живописи в создании имиджа товара

68. Не ресурсом единым, а ресурсами многими

69. Как привлечь собственный поток клиентов, пользуясь исключительно ресурсами

70. Миграция трудовых ресурсов в Россию
71. Анализ ресурсов и оценка качества ремонта сельскохозяйственной техники
72. Курортные ресурсы Крыма

73. Понятие о природных условиях и природных ресурсах, их роль в развитии экономики РФ

74. Управление финансовыми ресурсами на предприятии (Армавирский хлебокомбинат )

75. Понятие информационные ресурсы

76. Право собственности на природные ресурсы

77. Ресурсы и качество подземных вод

78. Влияние РоАЭС на водные ресурсы

79. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии страны

80. Водные ресурсы и проблемы их рационального использования

Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

81. Мировой кризис ресурсов, загрязнение окружающей среды и проблема катализа

82. Проблемы рационального использования охраны земельных ресурсов в РФ

83. Экологические проблемы лесов и других биологических ресурсов

84. Использование природных ресурсов, как условие и фактор развития и взаимодействия человека и природы

85. Водные ресурсы Московского региона

86. Рекреационные ресурсы Московской области
87. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов
88. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

89. Рынок земельных ресурсов и земельная рента

90. Концептуальные положения системного представления знаковой трактовки финансовых ресурсов предприятий

91. Статистика сырья, материалов, топлива и др. Материальных ресурсов

92. Трудовые ресурсы Центрального района (угольная промышленность)

93. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками и ее роль в формировании ресурсов банка (активы, их состав, структура)

94. Международная миграция ресурсов

95. Формирование финансовых ресурсов

96. Особенности формирования инвестиционных ресурсов в рыночной экономике Украины.

Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Статистика трудовых ресурсов и их использование

98. Анализ использования материальных ресурсов

99. Анализ трудовых ресурсов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.