Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Курсова робота з курсу: Міжнародна економіка на тему: «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА СТУПЕНЮ ЇЇ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ» Виконала: студентка IIІ курсу 12 групи факультету ФФ Новікова О. В. Харків, 2009 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Визначення місця України у світовій економіці та міжнародних економічних відносинах 1.1 Рівень економічного розвитку країни і її місце в світовій економіці 1.2 Рівень участі країни в МПП 1.3 Участь країни в процесах міжнародної міграції капіталу 1.4 Участь країни в міжнародних міграційних процесах 1.5 Участь країни в міжнародній торгівлі Розділ 2. Визначення напрямів підвищення рівня економічного розвитку України та удосконалення системи міжнародних економічних відносин 2.1 Визначення напрямів підвищення економічного розвитку України на основі даних дослідження 2.2 Удосконалення системи міжнародних економічних відносин, співробітництво з міжнародними організаціями Висновок Додатки Список використаних джерел ВСТУП Роль і місце будь-якої країни в світовому господарстві і міжнародному розподілі праці (МПП) залежить від багатьох чинників. До основних належать: динаміка розвитку національної економіки, міра її відкритості та залучення до МПП, стан трудових ресурсів, уміння адаптуватися до умов міжнародного господарського життя і ін. Україна як суверенна держава доки надає украй незначну дію на МРТ і інтеграційних процесах, що відбуваються в світовій економіці, залишаючись протягом довгого часу осторонь від основних світогосподарчих процесів. Актуальність даної роботи полягає в необхідності вивчення умов та тенденцій економічного розвитку України, визначення її ролі та місця у світовому господарстві, а також напрямів подальшого розвитку і покращання економічного стану країни. Мета роботи – аналіз сучасних тенденцій участі України в світовому господарстві та міжнародних економічних відносинах, розробка практичних рекомендацій щодо поглиблення інтеграції країни в світові економічні процеси. Предметом вивчення є економічне положення України в світі та ступінь її участі в міжнародних економічних відносинах. Об’єктом вивчення є показники економічного розвитку України, показники залучення країни до МПП та участь в міжнародній торгівлі. Розділ 1. Визначення місця України у світовій економіці та міжнародних економічних відносинах 1.1 Рівень економічного розвитку країни і її місце в світовій економіці Для визначення рівня економічного розвитку країни і її місця в світовій економіці використовують наступні показники: ВВП на душу населення, галузева структура економіки, рівень та якість життя населення, зокрема прожитковий мінімум та доля товарів тривалого використання в споживанні, продуктивність праці, капіталомісткість основних галузей та ін. Основним показником, що визначає рівень економічного розвитку країни є ВВП на душу населення. Він відображує результати діяльності сферах матеріального виробництва і послуг розрахованих на 1 людину, що проживає в даній країні.

ВВП – це сукупна вартість продукції сфери матеріального виробництва і послуг незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території даної країни. Згідно даним Державного комітету статистики України ВВП на душу населення у фактичних цінах в 2005 р. Склав 9372 грн./чол.; у 2006г. 11630 грн./чол.; у 2007г 15496 грн./чол., що на 8,6% більш ніж в 2006г і на 65,3% більше, ніж в 2005г. Ще одним важливим показником економічного розвитку країни і її місця на світовій арені є галузева структура економіки. Співвідношення долі різних галузей народного господарства визначає спеціалізацію країни. Співвідношення галузей добувною і оброблювальною промисловості показує рівень розвитку виробництва, технологій і рівень економічного розвитку в цілому. Розглянемо структуру економіки України в 2005-2007гг. (табл.1.1). Таблиця 1.1. Галузева структура економіки України Галузь господарства В фактичних цінах; млн. грн Структура рік рік 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Сільське господарство, охота, лісне господарство 40542 41006 47417 9,18% 7,54% 6,58% Добувна промисловість 17939 22064 31695 4,06% 4,05% 4,40% Оброблювальна промисловість 86863 109416 143428 19,68% 20,11% 19,90% Виробництво і розподіл електроенергії, газу, та води 15169 18610 23245 3,44% 3,42% 3,23% Будівництво 16370 21168 30456 3,71% 3,89% 4,23% Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів індивідуального використання 56041 68573 95220 12,69% 12,60% 13,21% Діяльність транспорту і зв'язку 47435 56053 70063 10,75% 10,30% 9,72% Освіта 20882 26243 32905 4,73% 4,82% 4,57% Охорона здоров'я і надання соціальній допомозі 13965 17722 22542 3,16% 3,26% 3,13% Інші види економічної діяльності 80797 106277 159921 18,30% 19,53% 22,19% Оплата послуг фінансових посередників -7402 -13009 -22098 -1,68% -2,39% -3,07% Усього в основних цінах 388601 474123 634794 88,03% 87,13% 88,08% податки 54183 71618 88212 12,27% 13,16% 12,24% субсидії -1332 -1588 -2275 -0,30% -0,29% -0,32% ВВП в ринкових цінах 441452 544153 720731 100,00% 100,00% 100,00% Найбільшу долю у ВВП України займає оброблювальна промисловість і інша економічна діяльність, тобто діяльність банків, різна фінансова діяльність. Доля інших видів економічної діяльності має тенденції до збільшення, в 2005г вона склала 18,3%, в 2006 – 19,53%, в 2007г – 22,19%. Не можна говорити про певні тенденції в оброблювальній промисловості оскільки її доля вагається. Не дивлячись на історичну спеціалізацію країни і наявності сприятливих умов для розвитку сільського господарства його доля зменшується, в 2005г вона склала 9,18%, в 2006 – 7,54%, в 2007 – 6,58%. Важливим показником економічного розвитку країни є відношення державного боргу країни до її ВВП. За даними Міністерства фінансів України розмір державного боргу по відношенню до ВВП у 2005 році склав 14,3%, у 2006 р. – 12,1%, у 2007 – 10%. Відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП на кінець відповідного року має наступний вигляд (рис 1.1): Рис 1.1.Відношення державного боргу до ВВП За діаграмою можна побачити зменшення державного боргу України відносно ВВП за період 2005-2007 рр.

Звичайно показник ВВП та галузева структура економіки не відображають рівня та якості життя населення країни, для цього використовують показник прожиткового мінімуму, споживчого кошику та структуру споживання населення. Розглянемо прожитковий мінімум в Україні в 2005-2007 рр. згідно законів Про прожитковий мінімум: (Закон 2285-IV от 23.12.2004) на 2005 р. 423 грн. (Закон 3235-IV от 20.12.2005) на 2006 р. с 01.01.2006 до 31.03.2006 = 453 грн. с 01.04.2006 до 30.09.2006 = 465 грн. с 01.10.2006 до 31.12.2006 = 472 грн. (Закон № 489-V от 19.12.2006) на 2007 р. с 01.01.2007 до 31.03.2007 = 492 грн. с 01.04.2007 до 30.09.2007 = 525 грн. с 01.10.2007 до 31.12.2007 = 532 грн. Згідно даним можна прослідити номінальне підвищення прожиткового мінімуму. Для визначення динаміки реального доходу населення підрахуємо середньорічний прожитковий мінімум в 2006 і 2007 рр. ПМ2006 = (453 3 465 6 472 3)/12 = 463,75 грн. ПМ2007 = (492 3 525 6 532 3)/12 = 518,5 грн. У 2006г. в порівнянні з 2005 прожитковий мінімум склав 109,63%; індекс інфляції цього року – 109,1%. У 2007г. В порівнянні з 2006 прожитковий мінімум склав 111,81%; індекс інфляції цього року – 112,8%. Тобто в 2006г ми бачимо незначне збільшення середнього реального доходу населення, в 2007г. реальний дохід зменшився. Для визначення долі вжитку товарів тривалого користування і послуг розглянемо структуру витрат домогосподарств (табл.1.2). Таблиця 1.2. Структура сукупних витрат домогосподарств Рік 2005 2006 2007 Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн. 1229,4 1442,8 1722 Структура сукупних витрат домогосподарств відсотків Споживчі сукупні витрати 91,1 90,5 90 продукти харчування та безалкогольні напої 56,6 53,2 51,4 алкогольні напої, тютюнові вироби 2,9 2,6 2,6 непродовольчі товари та послуги 31,6 34,7 36 в тому числі одяг і взуття 5,7 5,8 5,9 житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 8,5 9,6 10,9 предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 2,6 2,8 2,9 охорона здоров'я 2,5 2,5 2,5 транспорт 3 3,7 3,4 зв'язок 2,1 2,6 2,6 відпочинок і культура 2,6 2,4 2,4 освіта 1,1 1,4 1,3 ресторани та готелі 1,7 2,2 2,3 різні товари і послуги 1,8 1,7 1,8 Неспоживчі сукупні витрати 8,9 9,5 10 Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг 6,4 7,1 8,5 Найбільшу долю у вжитку займають продукти харчування і безалкогольні напої їх доля більше 50%, проте їх доля має тенденції до зменшення, що свідчить про підвищення якості життя. В 2005г доля продуктів харчування в загальних витратах домогосподарств склала 56,6%, в 2006г – 53,2%, в 2007г – 51,4%. Виробничий потенціал країни відображає стан її трудових ресурсів (табл.1.3). Таблиця 1.3. Стан трудових ресурсів Показник рік 2005 2006 2007 Середня тривалість життя (років) 68,1 68,25 68,27 Індекс рівня освіти населення 0,948 - 0,96 чисельність учнів і студентів на 10 тис. чол. 1841 1804 1758 доля освіти в ВВП 4,73% 4,82% 4,57% За даними комітету ООН рівень освіченості дорослого населення за 1999-2007гг склав 99,7%. Рівень освіти з 2005-2007гг підвищився з одночасним підвищенням рівня тривалості життя, проте кількість учнів і студентів на 10 тис.

Принципове значення мала позиція з'їзду в національно-державній сфері. «V конгрес Укр. С.-Д. Роб. Партії вважає, що при даних умовах лише обстоювання цілковитої самостійності України може дати, як Україні в цілому, так і українському пролетаріатові зокрема, максімальне забезпечення їх вільного національно-культурного і соціально-економічного розвитку. Разом з тим, V Конгрес УСДРПартії вважає необхідними при сучасних умовах, які склалися на Україні і в Росії, проводити рішучу боротьбу з гаслом федерації з Росією, як з гаслом, направленим проти Української революції і проти інтересів українського пролетаріату»[444]. Надзвичайно складним виявився процес пошуку революційної платформи в нових умовах для УПСР. До свого IV з'їзду, який також через численні арешти проходив нелегально у лісах Святошина та Пущі-Водиці 13–16 травня 1918 р., українські есери підійшли практично в стадії розколу. Й ліве, й праве крила були представлені на з'їзді приблизно однаковою кількістю делегатів. Через те з деяких питань голоси розбивались навпіл й узгодженого рішення досягти так і не вдавалося

1. Основні показники економічного стану України

2. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

3. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

4. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

5. Загальні закономірності світового економічного розвитку

6. Циклічність економічного розвитку
7. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються
8. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

9. Банківська система України та проблеми її реформування

10. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

11. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

12. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

13. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

14. Роль фінансів в економічному розвитку країни

15. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

16. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

17. Етикет України та Росії

18. Національний банк України та особливості його функціонування

19. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

20. Регіональна економіка промисловості України

21. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

22. Філософські засади європейської моделі розвитку України
23. Історія розвитку України
24. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

25. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

26. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

27. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

28. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

29. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

30. Перспективи соціального розвитку України

31. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

32. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Експортний потенціал України та її регіонів

34. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

35. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

36. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

37. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

38. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
39. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
40. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

41. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

42. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

43. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

44. Історія розвитку економічного аналізу

45. Предмет та метод економічного аналізу

46. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

47. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

48. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

49. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

50. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

51. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

52. Економічное районуванне, його суть та значення

53. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

54. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання
55. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
56. Ревізія як елемент методу економічного контролю

57. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

58. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

59. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

60. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

61. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

62. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

63. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

64. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

66. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

67. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

68. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

69. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

70. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
71. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці
72. Тенденції розвитку міжнародної економіки

73. Україна та міжнародні економічні організації

74. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

75. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

76. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

77. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

78. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

79. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

80. Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу

Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки

81. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

82. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

83. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

84. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

85. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

86. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
87. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи
88. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

89. Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл

90. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

91. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

92. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

93. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

94. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

95. Теорія економічного аналізу

96. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

98. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

99. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.