Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу “Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу” Контрольна робота з обліку і аналізу ЗЕД КИЇВ-2002 КИЇВ-2002План Вступ. Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу. Практичне завдання №7. Висновкок Література По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком. Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна постановка бухгалтерського обліку перерахованих о’єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату Операції, пов'язані з рухом капіталу, особливо цікавлять іноземних інвесторів, тому слід приділити особливу увагу відображенню цих операцій в обліку. До іноземних інвесторів відносяться суб'єкти інвестиційної діяльності на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; закордонні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України. Підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене згідно з законодавством України, іноземна інвестиція у статутному капіталі якого складає 10 %, визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Облік статутного капіталу починається з дати державної реєстрації підприємства. Особливістю організації обліку операцій в іноземній валюті товариства з обмеженою відповідальністю є те, що до моменту державної реєстрації підприємства у нього виникає заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу, яка перераховується у грошову одиницю України. Для цього підприємству необхідно: сформувати розмір статутного капіталу підприємства за участю іноземних інвесторів за курсом, зафіксованим в установчому договорі. В бухгалтерському обліку розмір статутного капіталу підлягає оцінці в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату здійснення господарської операції і не підлягає переоцінці в подальшому в зв'язку зі зміною курсу іноземних валют; зафіксувати дату виникнення заборгованості іноземних інвесторів, яка одночасно є датою підписання установчого договору. Перерахунок зобов'язань з внесків до статутного капіталу проводиться на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.

Якщо засновником підприємства е нерезидент України, то підприємство здійснює розрахунки з ним в іноземній валюті країни цього нерезидента. У зв'язку з цим в іноземній валюті здійснюються всі внески до статутного капіталу (шляхом внесення до статутного капіталу основних засобів, нематеріальних активів, запасів, а також шляхом перерахування валютних коштів на рахунок підприємства). В іноземній валюті здійснюється також виплата засновнику-нерезиденту дивідендів. На практиці на рахунку 46 &quo ;Неоплачений капітал&quo ; зручно самостійно ввести субрахунки: 461 - &quo ;Неоплачений капітал засновників в національній валюті України&quo ;; 462 - &quo ;Неоплачений капітал засновників в іноземній валюті&quo ;. Введення таких субрахунків дозволить без перешкод поділити валютний і гривневий облік з можливістю розрахунку курсових валютних різниць на квартальні залишки субрахунку 462. Валютну різницю по залишках дебіторської заборгованості в іноземній валюті засновників-нерезидентів по внесках до статутного капіталу підприємства необхідно розрахувати в загальному порядку. І ця валютна різниця може бути включена до об'єкту оподаткування на загальних засадах. Те ж саме стосується перерахунку залишків по виплаті дивідендів в іноземній валюті засновникам-нерезидентам. Розглянемо приклад. 10.04.2001р. засновники ТзОВ &quo ;ІнКорм&quo ; підписали установчий договір, відповідно до якого розмір статутного капіталу товариства склав 110 тис. грн. Внесок українського засновника склав 27500 грн., внесок іноземного засновника - 15 тис. дол. США. Курс НБУ на дату здійснення операцій наступний: 10.04.01 – 5,50 грн/дол США, 20.04.01р. – 5,60 грн/дол США. Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ”ІнКорм&quo ; за квітень 2002р. № пп. Дата Зміст господарчої операції Сума Кореспонденція рахуіків дол. грн. Д-т К-т 1. 10.04 Установчий договір Зареєстровано статутний капітал товариства 15000 27500 82500 461 462 40 40 2. 20.04 Розрахунок бухгалтерії Визначено курсову різницю по заборгованості іноземного засновника в іноземній валюті 500 х (5,6-5,6) = 1500 — ---- 1500 1500 462 744 744 793 3. 20.04 Виписки банку Здійснено внески засновників: на поточний рахунок в національній валюті; на поточний рахунок в іноземній валюті --- 15000 27500 84000 311 312 461 462 Для нарахування дивідендів по субрахунку 671 &quo ;Розрахунки за нарахованими дивідендами&quo ; також зручно вести не передбачені Планом рахунків, субрахунки другого рівня: 6711 - &quo ;Розрахунки з засновниками-резидентами України в національній валюті України&quo ;; 6712 - &quo ;Розрахунки з засновниками-нерезидентами України в іноземній валюті&quo ;. Введення таких субрахунків до субрахунку 671 дозволить розподілити валютний і гривневий облік з можливістю нарахування курсових різниць. Розглянемо такий приклад: ТзОВ &quo ;ІнКорм&quo ; 02.10.2001р. нарахувало дивіденди засновникам: - засновнику-резиденту - 500,00 грн., а засновнику-нерезиденту - 300 дол. США. Дивіденди було виплачено 20.10.01р. Курс НБУ на 02.10.01р. – 5,55 грн/дол, 20.10.01р. – 5,65 грн/дол США. Таблиця 2 Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “ІнКорм” за жовтень 2001р.

№ пп Дата Зміст господарської операції Сума Кореспонденція рахунків дол. грн. Д-т К-т 1. 02.10 Рішення зборів засновників. Розрахунок бухгалтерії Нараховано дивіденди засновникам: -- резидентам; -- нерезидентам 300 5,5 = 650 ---- 300 500 1650 443 443 6711 6712 2. 02.10 Розрахунок бухгалтерії Нараховано податок на дивіденди (за ставкою З0%) ---- 90 150 495 6711 6712 641 641 3. 20.10 Розрахунок бухгалтерії Відображено курсову різницю по заборгованості в іноземній валюті при виплаті дивідендів 300 (5,65-5,55) = 30 30 30 793 974 974 6712 4. 20.10 Перераховано дивіденди: -- засновнику-нерезиденту 300х5,6=1530 -- засновнику-резиденту 300 --- 1695 350 6712 6711 312 311 У випадку ввезення непідакцизних товарів (майна) як внеску до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, ці товари звільнюються від сплати податку на додану вартість під час перетину митного кордону України. Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від сплати мита. При митному оформленні майна, що ввозиться, підприємство з іноземними інвестиціями видає митному органу простий вексель на суму мита. Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо в період, на який надається відстрочення платежу, ввезене майно зараховано на баланс підприємства з іноземними інвестиціями і податковою інспекцією за місцем знаходження такого підприємства зроблено відмітку про це на примірнику векселя. З моменту виникнення у підприємства з іноземними інвестиціями права власності на майно, яке є внеском до статутного капіталу, це підприємство має право розпоряджатися ним на свій розсуд, тобто здійснювати щодо даного майна всі дії, не заборонені законодавством, наприклад, продати, подарувати, здати в оренду тощо. Оподаткування таких операцій здійснюється в загальноприйнятому порядку. Однак у разі відчуження майна, отриманого як внесок до статутного капіталу від іноземного інвестора, в тому числі у зв'язку з припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), діє особливе правило: якщо відчуження відбулось протягом трьох років з моменту зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями, таке підприємство сплачує ввізне мито. Розмір ввізного мита обчислюється виходячи з митної вартості ввезеного майна, перерахованої у валюту України за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату відчуженні майна. Мито сплачується не пізніше ніж за день до відчуження майна. Якщо підприємство добровільно не сплатило ввізне мито, а податкова інспекція встановила факт відчуження майна раніше трирічного строку при несплаченому ввізному миті, вона повідомляє про це відповідний митний орган. Митний орган, отримавши таке повідомлення, у свою чергу, в безспірному порядку стягує ввізне мито. При цьому на суму несплаченого ввізного мита нараховується пеня за весь час заборгованості, починаючи від дня відчуження майна і включаючи день сплати. Пеня обчислюється в розмірах, передбачених законодавством.

Звдцля вийшли й назви: большевикв, себто тих, то заступали непримири]му максимальну програму марксизму,  меншовикв, що схи]лялися до угодовсько мнмально програми. Леннов год було вдмовити в прозорливост й у пра]вильному вдчутт моторичннх двигунв життя Коли захдновропейськ, а пд х впливом  московсько-меншовицьк провдники соцалзму потопали в хаос мертво, безчинно й бездушно матералстично схоластики, вн вдчував, що пе]ремога комуно-соцалзму залежить  вд духо-волевого нап]руження його акц. Фанатик марксизму, Ленн водночас у са]мй свой стот парадоксально сполучав сторичний матералзм з волюнтаризмом, далектику з певними психологчними проявами деалзму. Такими внутршнми прикметами визначалася зрештою бльшсть московських соцалств, вдрзняючись цим вд захдновропейських, хоч  виходила з однаково з ними док]трини. На це склалися особлив причини. В ґвроп соцалстичний рух викликався реальними соцально-економчними умовами, що х тут створював уже розвинений промисловий  ф]нансовий каптал

1. Аудит статутного капіталу

2. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

3. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

4. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

5. Міжнародний рух капіталу

6. Фінансові методи збільшення капіталу
7. Венчурний капітал: сьогодні і завтра
8. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

9. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

10. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

11. Антрапалогія капіталізму і культаў

12. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

13. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

14. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

15. Інвестиції в основний капітал

16. Формування власного капіталу підприємств

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Акціонерний капітал та дивіденти

18. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

19. Інвестиції в основний капітал

20. Капітал і виробничі фонди підприємства

21. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

22. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів
23. Ринок праці та капіталу
24. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

25. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

26. Облік основних засобів та руху грошових коштів

27. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

28. Організація обліку грошових коштів

29. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

30. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

31. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

32. Організація обліку грошових коштів в касі

Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые

33. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

34. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

35. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

36. Правовое регулирование валютного контроля

37. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

38. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.
39. Валютные операции коммерческих банков
40. Валютные операции Сберегательного банка РФ

41. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

42. Проблема открытия и ведения валютных счетов резидентами

43. Валютные риски и способы управления ими

44. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

45. Международные валютные и кредитные организации

46. Международные валютные отношения

47. Европейская валютная единица - ЭКЮ

48. Валютные системы и валютные курсы

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

49. Международные валютные отношения

50. Валютные риски и методы их страхования

51. Европейская валютная система /Европейский валютный союз/

52. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

53. Международные валютные отношения

54. Валютное регулирование на Украине
55. Валютный курс и факторы его определяющие
56. Международные валютно-финансовые и кредитные организации

57. Международные валютно-финансовые отношения

58. Валютная спекуляция и предпосылки возникновения

59. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

60. Мировое хозяйство и мировой рынок. Международные валютные отношения

61. Валютный рынок и его регулирование

62. Функции и структура валютного рынка

63. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы

64. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Международный валютный фонд (МВФ) и его функции

66. Реальный валютный курс

67. Національно визвольний рух в Індії

68. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

69. Виды внешнеторговых контрактов. Структура и содержание типового внешнеторгового контракта. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов

70. Международные валютные системы
71. Развитие отношений Россиской Федерации с Международным Валютным Фондом
72. Эволюция мировой валютной системы, формы международных расчетов, платежный баланс России

73. Режим оподаткування капітального будівництва

74. Правовое регулирование открытия валютных счетов юридическим лицам

75. Валютное законодательство: правоприменительная практика и интеграция России в мировое экономическое пространство

76. Практика применения валютного векселя

77. Определение критериев выделения валютных ограничений

78. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

79. Организация валютного контроля над экспортной выручкой

80. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

81. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

82. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

83. Валютные отношения

84. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения

85. Мировая валютная система

86. Талая вода
87. Валютная стабильность нон-стоп
88. Валютные отношения. Теория паритета покупательной способности

89. Виды валютного риска и методы страхования

90. Игроки и правители валютного рынка

91. Валютная система ес и проблемы создания валютного союза

92. Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке

93. Валютные отношения и платежный баланс

94. Валютная система ес и проблемы создания валютного союза

95. Валютные риски и методы их регулирования

96. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ

Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

97. Валютные операции в Российской Федерации

98. Международная валютно-финансовая система

99. Валютная и налоговая политика государства в обеспечении условий возврата капитала в Россию


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.