Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Дослідження поведінки споживачів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Приватний навчальний заклад Інститут ділового адміністрування Кафедра менеджменту та маркетингу Контрольна робота з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» Варіант №13 Виконала: студентка гр. ЗМО-04 (5 курс) Перевірив: ст.викладач Січкаренко В.П. Оцінка Підпис викладача Кривий Ріг 2008 Зміст 1. Дослідження поведінки споживачів 2. Аналіз стану конкуренції та ринкових каналів 3. Складові елементи маркетингових комунікацій 1. Дослідження поведінки споживачів Отже, вивчення споживачів – один із найбільш пріоритетних напрямів досліджень в діяльності підприємства, саме споживачі, що купують товари компанії, приносять їй прибуток. Досліджуючи своїх клієнтів, їх побажання, мотиви процеси здійснення купівлі підприємство може запропонувати споживачам саме те, в чому вони нуждаються. При цьому компанія зможе задовольнити потреби своїх клієнтів, краще ніж конкуренти. Ось чому основна ціль багатьох фірм, які прагнуть успіху на ринку – орієнтація на споживача, на його потреби, бажання, запити. Основна задача в дослідженні споживачів – виявити фактори, які впливають на поведінку споживача. Але цього недостатньо. Щоб успішно конкурувати на ринку, необхідно своєчасно прогнозувати зміни в перевагах споживачів, щоб вчасно внести зміни в сам продукт, оптимізувати канали розповсюдження і рекламну стратегію, тобто скоординувати всі компоненти комплексу маркетингу. Дослідження поведінки кінцевих споживачів це основа для прийняття ефективних маркетингових рішень. Для цього треба виявити: хто, як, коли, де, що і чому купує, ступінь важливості різних критеріїв товару на різних етапах процесу прийняття рішення про купівлю, а також наміри споживача. За способом отримання інформації про поведінку споживачів в практиці маркетингових досліджень виділяють вторинні та первинні дослідження. Вторинні дослідження, як правило, базуються на вже наявній інформації і тому звуться кабінетними дослідженнями, за своїм змістом – це аналіз наявних джерел (внутрішніх та зовнішніх) про проблему, яку досліджує підприємство. В кабінетних дослідженнях використовують друковані джерела інформації, зовнішні статистичні данні, власна фінансова, економічна інформація тощо. У випадках, коли вторинне дослідження не дає необхідної інформації, проводять первинне (польове) дослідження. Первинні дослідження являють собою пошук і збір інформації для вирішення конкретної досліджуваної проблеми чи питання. В свою чергу в первинних дослідженнях фахівці використовують дві групи методів збору первинної інформації якісні та кількісні методи. До кількісних методів відносять: Опитування - один із самих розповсюджених методів збору інформації шляхом встановлення контактів з об'єктами дослідження. Знаряддям даного методу являється анкета, яка являє собою комплекс взаємозалежних запитань, на які опитуваний дає відповідь. Цей метод дозволяє отримати дані не лише про поточну поведінку об'єкта, але й про його поведінку в минулому та наміри у майбутньому. Опитування практично не мають альтернативи в тих випадках, коли фірма має потребу в інформації про знання, переконання та переваги споживачів, про ступінь їхньої задоволеності, про імідж фірми тощо.

В свою чергу опитування можуть бути одноразовими чи повторюваними. Виділяють наступні способи збору даних при проведенні опитувань: - інтерв'ювання, здійснюване вдома у респондента; - інтерв'ювання відвідувачів великих магазинів; - інтерв'ю в офісах; - телефонне інтерв'ю; - самостійне заповнення залишених анкет; - дослідження поштою тощо. Фахівець з досліджень повинен сам обрати спосіб проведення опитування в залежності від поставлених цілей і задач. Любе опитування проводиться за допомогою анкет, які являють собою спосіб отримання інформації від респондентів. Основною функцією анкетування є збір інформації про поведінку опитуваних та їхні погляди. Традиційно анкета складається з трьох основних розділів – вступ, основна частина та відомості про респондента. Кількість питань в анкеті для маркетингових досліджень є обмеженою. Неможливо вказати точну кількість запитань, з яких повинна складатися анкета, але дослідник має мінімізувати їх. У середньому кількість питань в анкеті може досягати 10 - 15. Якісні дослідження - засновані на розробках фахівців з психології та соціології з метою дослідження глибинних аспектів поведінки споживачів. Основним методом, що використовують в якісних дослідженнях, являється спостереження. Даний метод припускає не спілкування з респондентом, спостереження за споживачем та його поведінкою або реакцією на ті чи інші події в магазині, під час купівлі товарів, під час прослуховування рекламного звернення тощо. Розмаїття способів проведення спостережень визначається чотирма підходами до їхнього здійснення: пряме або непряме спостереження, відкрите або приховане, структуроване або неструктуроване, здійснюване за допомогою людини або механічних засобів. Пряме спостереження – це безпосереднє спостереження за поведінкою, споживачів у місцях продажу товарів. Непряме спостереження вивчає результати певної поведінки, а не саму поведінку. Тут часто використовуються архівні дані, наприклад, дані про динаміку запасів певних товарів по роках можуть бути корисними при вивченні зрушень у ринковій ситуації. Відкрите спостереження припускає, що споживачі знають про те, що за ними ведуть спостереження. Приховане спостереження - споживач не припускає, що за ним спостерігають. Структуроване спостереження - при такому спостереженні спостерігач заздалегідь визначає, що він буде спостерігати і реєструвати. Всі інші види поведінки ігноруються. Неструктуроване спостереження - спостерігач фіксує в досліджуваному епізоді усі види поведінки. Спостерігачами можуть виступати, як люди-експерти так і механічні засоби, які фіксують поведінку споживачів на відео, фото або аудіо носії. За характером навколишнього оточення спостереження може бути польовим, тобто означає, що процеси проходять у природній обстановці (у магазині, біля вітрини магазина) чи лабораторним, тобто таким, що проводиться у штучно створеній ситуації. Фіксація результатів спостережень може виконуватися у вигляді: короткочасного запису, проведеного &quo ;по гарячому сліді&quo ;, наскільки це дозволяють місце і час; карток, що служать для реєстрації інформації, яка стосується осіб, явищ, процесів, за якими ведеться спостереження; протоколу спостереження, що являє собою розширений варіант картки; щоденника спостережень, у який систематично, щодня, заносяться всі необхідні відомості, висловлення, поведінка окремих осіб, власні міркування тощо; фото -, відео -, звукозапису.

Як метод дослідження фокус – групи допомагають виявити розбіжності в розумінні певної проблеми окремими групами людей. Інтерв’юер отримує інформацію в ході групової дискусії. Цей метод дозволяє не просто виявити розбіжності в розумінні деякої проблеми, але й визначити джерело цих розбіжностей. Суть методу полягає в збиранні інформації, що базується на дискусії між респондентами з приводу проблеми, яка вивчається. У таких дискусіях беруть участь 8-12 респондентів, не знайомих один з одним. Склад групи рекомендується формувати, виходячи з принципу гомогенності складу її учасників (за віком, видом діяльності, сімейним станом тощо). Проведення опитування за допомогою фокус – груп можуть бути здійсненні з наступними цілями: ознайомлення із запитами споживачів, їхнім сприйняттям, мотивами і з їхнім ставленням до досліджуваного продукту, його марки, методам його просування; кращого розуміння даних, зібраних при проведенні кількісних досліджень. Іноді члени фокус-групи допомагають раще розібратися в результатах проведеного дослідження; вивчення емоційної та поведінкової реакцій на певні стимулюючі заходи; можливості кращого вивчення респондентів, що у більш формальних, структурованих ситуаціях не піддаються вивченню. Ще один метод дослідження споживачів - глибинне інтерв'ю полягає в послідовних зондувальних запитаннях кваліфікованого інтерв'юера респонденту для розуміння, чому він поводиться певним чином або що він думає про певну проблему. Респонденту ставляться запитання з досліджуваної теми, на які він відповідає в довільній формі. При цьому інтерв'юер ставить питання типу: &quo ;Чому ви відповіли подібним чином?&quo ;, &quo ; Чи можете ви обгрунтувати вашу точку зору?&quo ;, &quo ; Чи можете ви навести якісь спеціальні аргументи?&quo ;. Відповіді на подібні питання допомагають інтерв'юеру краще розібратися в процесах, що відбуваються в голові респондента. Даний метод допомагає краще розібратися в поведінці споживачів, в емоційних і особистісних аспектах життя споживачів, у прийнятті рішень на індивідуальному рівні, отримати дані про використання певних продуктів. 2. Аналіз стану конкуренції та ринкових каналів Комплексне дослідження ринку проводиться в чотирьох напрямах: дослідження ринку як такого; вивчення покупців; вивчення товарів; вивчення конкурентів. Дослідження ринку пов'язане: визначенням ємності ринку, а також можливої частки товарів нашого підприємства; короткостроковим прогнозуванням розвитку ринку на 6-18 місяців; довгостроковим прогнозуванням (виявленням тенденцій розвитку ринку на 5 та більше років); Прогноз — це передбачення майбутнього, що базується на відомих тенденціях та фактах і виконується на основі екстраполяцій. Більш-менш достовірний прогноз кон'юнктури ринку для більшості товарів проводиться на строк 6-18 місяців. До методів прогнозування перспективного попиту на товари конкретної фірми відносять: - опитування покупців; - експертні оцінки; - тестування ринку; - аналіз даних минулих років (часові ряди); - статистичний аналіз попиту. Оптимальна експертна оцінка може бути отримана як в результаті обміну точками зору між спеціалістами і розробки на цій основі єдиної оцінки, так і через обробку експертних оцінок декількох спеціалістів, які не спілкуються між собою.

Дивіться самі - сестер КличКО, сестрами КличКО, Сестрам КличКО. І нокаут на місці, і правила не порушуються. А стать? Ну, врешті-решт, чимось можна пожертвувати заради торгової марки. Книжковий клуб +, 2003 р. КРАЩЕ РОДИМА ВІДЬМА, ЧИМ НАВЧЕНА СТЕРВА В Україні здавна відьом поділяли на родимих та навчених. Існує навіть прислів’я: “Гірша відьма вчена, як родима”. Якщо родимим відьмам здебільшого пробачали, бо вважалося, що людина не винувата, коли народилася відьмою, то до навчених ставилися дуже жорстко, навіть жорстоко. Наші багаторічні дослідження довели, що українки - відьми родимі. До них претензій бути не може. Всі українки відьми. Це вам підтвердить будь-який українець, особливо одружений. Ми теж дотримуємося цієї думки і навіть провели широко розрекламований телебаченням експеримент з потопленням ляльок, щоб науково довести цю просту істину. І що цікаво - у більшості своїй жінки не заперечували ані проти самого досліду, ані проти його висновків. Позаторік перед 8-мим березня ми проводили свій експеримент на телебаченні

1. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

2. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

3. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

4. Львівський музей українського мистецтва

5. Виникнення та формування українського етносу

6. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
7. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)
8. Портрет доби українського бароко

9. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

10. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

11. Природні ресурси як надбання українського народу

12. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

13. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

14. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

15. Ідеологи українського націоналізму

16. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

17. Основні етапи українського національного відродження

18. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

19. Формування українського національного руху

20. Духовна культура українського народу

21. Культура козацької доби та українського бароко

22. Традиційність українського писанкарства
23. Безсмертний подвиг українського народу
24. Роль українського міста в літературі

25. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

26. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

27. Специфіка та типи уроку українського народознавства

28. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

29. Урок українського народознавства

30. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

31. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

32. Відображення традиційного українського світогляду в загадках

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

34. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

35. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

36. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

37. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

38. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
39. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів
40. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

41. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

42. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

43. Дослідження харчування

44. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

45. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

46. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

47. Правила поведінки на підприємстві

48. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Word 7.0 /Укр./

50. Агресія як форма поведінки підлітків

51. Спектральні наземні дослідження

52. Методики оцінки фінансового стану банків України

53. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

54. Сучасний стан перестрахування в Україні
55. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону
56. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

57. Палеоантропологічнi дослідження

58. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

59. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

60. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

61. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

62. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

63. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

64. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

65. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

66. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

67. Теорія і методологія дослідження управління

68. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

69. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

70. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
71. Норми сучасної української мови у спілкуванні
72. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

73. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

74. Сучасна мовна політика України

75. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

76. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

77. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

78. Вивчення сучасної української літературної мови

79. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

80. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее

81. Дослідження методів чисельного інтегрування

82. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

83. Дослідження чисельних методів інтегрування

84. Історіографія досліджень голодомору

85. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

86. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
87. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні
88. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

89. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

90. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

91. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

92. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

93. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

94. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

95. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

96. Два "Саули": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

98. Поезії та поеми Лесі Українки

99. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

100. Шевченкове кредо і сучасне відродження України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.