Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Государственное регулирование, Таможня, Налоги Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Історія національно-визвольних рухів свідчить, що в моменти їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел, історії та семантики національної символіки. Це цілком природно, бо національні символи — не випадкові значки і барви. Вони постають внаслідок історичного та культурного розвитку народу і тісно пов’язані з його духовнісгю, з його прагненням до єднання, готовністю до здійснення своїх національних завдань та забезпечення національних інтересів. Єдиним надійним засобом захисту національних інтересів є створення національної держави. Природно, що в разі поневолення нації насамперед ліквідуються традиційні національні символи, а замість них нашвидкоруч фабрикується і нав’язується нації інша, імперська символіка. У тих представників поневоленої нації, які піддаються імперській пропаганді, відразу обривається зв’язок з національною культурною традицією, слабне і зникає інтерес до історії та культури свого народу, а завершується все це втратою мови і повною денаціоналізацією. Українська державна символіка,— як у скитських царів, у старокняжій Київській державі та в УНР, — відображує традиційну українську національну символіку, що формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства. Ключем до її розуміння є чільний ії символ, нині відомий під назвою «Тризуб». Попри десятки досліджень, семантика знаку, його сакральне приховане значення не є очевидним. Тому більшість дослідників і розпочинає свою роботу зі спроб розгадати таємницю знаку. Ми теж не порушимо цієї традиції. Але, насамперед, прокоментуємо здогадки попередників. На початку нашого сторіччя баронові М. А. Таубе пощастило систематизувати підходи до розв'язання проблеми та започаткувати класифікацію значень Тризуба. Не так уже й важко здогадатись, що віддати перевагу Тризубові перед середньовічним традиційним набором державних знаків київській князь Володимир Великий міг лише в тому разі, якщо за Тризубом стояло якесь глибше значення, ніж за популярними тоді, конкретними зображеннями корони, орла чи лева; якщо цей знак посідав особливе місце у культовому світі наших пращурів і був пов'язаний з усім комплексом їхніх релігійних та етичних уявлень. Який же символ стояв за цим знаком? Відповідь не лежить на поверхні наших знань, оскільки знак не символізує щось належне до речей і явищ, а сягає значно глибших шарів світобудови. На тому, що світобудова має не один, а три основні плани буття, сходяться усі людські вчення — від матеріалістичних до ідеалістичних. Перший план — це світ речей і явищ, доступний кожному. Другий план — це світ програм і законів, що визначають речі та явища. Третій план — це світ сил і причин, що «примушують» речі і явища реалізуватись, а програми і закони — керувати цією реалізацією. Саме до символіки сил і причин, тобто до третього, найглибшого плану світобудови, і відноситься знак, названий «Тризубом». Отже, не дивно, що навіть якнайстаранніші пошуки значення Тризуба, які велись у першому плані буття (плані речей і явищ), не могли привести до розгадки символу. Щоб потаємна і складна символіка Тризуба розкрилась нам, візьмемо до уваги, що наш світ має не лише три плани буття, згадані вище, але й тримірність.

Три напрямки виміру — ширина, довжина і височина, — розгортаючись і наростаючи, творять об'єм і простір нашого світу. Так само, розгортаючись і наростаючи, три типи кварків творять усі елементарні частки, атоми і молекули, зрештою — тіла нашого світу. Так само три кольори — синій, жовтий, червоний — творять всю гаму його найтонших барв. Так само славнозвісна гегелівська тріада (теза, антитеза, синтез) творить наші поняття, гіпотези і теорії, зрештою — наші знання. Отже, нашому світові притаманна і триєдина світобудова. і триєдина формотворча енергія. 3а найдавнішими і за найсучаснішими постулатами, в основі світобудови лежить необмежена, невизначена фундаментальна фізична реальність — Абсолют (за сучасною термінологією — Вакуум). Ця реальність сприймається нами як порожнеча (санскрит. — Шунья), тобто не сприймається зовсім. Такий феномен сприймання зумовлений тим, що всі сили цієї фундаментальної реальності повністю врізноважені, отже, ніяк не виявляють себе. Однак це «велике ніщо» (Абсолют, Вакуум, Дао і т. п.) є найфундаментальні-шою абсолютною фізичною реальністю, що ховає у собі всі можливі стани, частки, форми і вияви. Так в основі усіх фізичних явищ лежать квантовані поля, основою яких є вакуумний стан. Саме Вакуум породжує вторинну фізичну реальність — квантовані поля різної міри зв'язності (санскрит.— Майя), тобто, наш тримірний світ. Процес породження нашого тримірного світу з Вакууму (Абсолюту, Дао) починається внаслідок порушення рівноваги у якійсь часпіні Вакууму, що відразу «проявляє» потенцію цієї частини — два полюси, що діють як два комплекси протилежних енергій. Різні вчення дають різні назви цим полюсам-енергіям: позитивний і негативний; чоловічий і жіночий, батьківський і материнський; мудрість і знання; розум і душа; Ян та Інь; вогонь і вода тощо. Повністю врівноважене поєднання протилежних сил знову повертає їх до стану Вакууму (Абсолюту); неврівноважене поєднання породжує третю силу, яку звуть синівською енергією, життям, силою тяжіння (або інакше — любов'ю), речовиною, землею. В цьому разі усталюється три комплексні сили-енергії, які й творять різні комбінації енергій і часток — квантовані поля , або, за релігійною термінологією, «проявлений світ». У давньокитайському світоглядному трактагі «Дао-де цін» сказано: «Дао народжує одного; з одного стає двоє; з двох стає троє; троє народжують все (безліч речей, істот явищ). Все народжене сповнене Ян та Інь і пронизане Ці» . Анатолічні тексти про триєдину природу світу можна знайти у багатьох інших релігійних та філософських вченнях. Наші далекі предки користувалнсь іншою термінологією, ніж та, що прийнята в сучасній фізиці, однак визнавали ту ж саму картину триєдиної світобудови і намагалися бути в ладу з триєдиною світотворчою енергією космосу. Їхні знання про основні закономірності світотворення і світобудови виражалися в уособленні космотворчих сил в образах богів. Така форма, на відміну від наукової (пасивно-книжної) є живою формою спілкування з пізнаними силами, отже, й більш сприятливою для використання їх у регламентаціі свого побуту, прискоренні етногенезу і зміцненні своїх позицій у житгі.

Таку активну ролю знань уможливлює релігія, яка, на відміну від науки, «не слова і не теорія. Вона здійснення. Суть ії не в тому, щоб слухати й сприймати. Вона в тому, щоб бути й поставати». Виражаючи свої знання про могутні космотворчі сили у персоніфікованій формі, трактуючи ці сили як реальні, подібні до людей, але невимірно могутніші істоти, наші предки полегшували собі можливісгь спілкування з цими силами, можливість прилучення своїх енергетичних систем до вищих енергетичних систем Космосу, до більш досконалих і витончених енергій, що трансформувало, витоншувало, розвивало людську психіку і тіло. Адже групові й індивідуальні молитви, містерії, ритуали й обряди спрямовували увагу, думки й почуття (тобто енергетичні компоненти людини) до певних космічних сил, які мали бсзпосередній вплив на життя людей, їхню долю і їхні шанси вижити, стати досконалішими. Вже в палеоліті наші предки чудово орієнтувалися в головних і другорядних космічних силах. Найзагальніші світотворчі сили (позитивна й негативна енергії світобудови) уособлювались ними в образах прабогів Всесвіту, Галактики та світотворчих сил конкретнішого плану — системних богів, що творять 3емлю і життя на ній. Культи Сонця-Вогню і втіленої космічної води — Дани дожили до наших днів у святах Різдва, Івана Купала та інших. 3берігся, зокрема, ритуал поєднання священного вогню і священної води (на Восвяття, на Купала тощо). Отже, триєдиність світотворчих сил і створеної ними світобудови здавна була відома людям. 3наючи про триєдиність світобудови і намагаючись гармонізувати себе з нею для полегшення свого жиггя, люди зображали її у своїх ритуальних дійствах, предметах культу, священних текстах та захисних містичних знаках. До найдавніших знаків, що символізують світотвореннх і світіобудову, належать знаки трійці: хрест, тризуб, триквестер, трикутник, шестикутна зірка, сварга, триколо, даоська трійця, дерево життя, жезл Кадуцея та ін і їхні модифікації. Хрест — знак тримірного всесвіту, життя. Разом з тим у ньому підкреслюється значимість синівської енергії (третьої сили — Любові (3емлі)), що досягається шляхом поєднання чоловічої енергії — вогню (зображуваної у віруваннях всіх народів вертикальним стовігом), з вологою жіночою (зображуваною горизонтальким знаком), при якому обидва протилежні символи немовби зникають, зливаючись в один. Ті ж сили, що зображені у хресті, репрезентує шестикутна зірка. Поеднані в ній два рівнобічні трикутники символізують єдність триєдиної позитивної чоловічої енергії (вогненної енергії Шіви), спрямованої вгору, з триєдиною негативною жіночою (вологою енергією Вішну), спрямованою вниз. Отже, зірка, складаючись із двох рівнобічних трикутників, накладених один на одного, символізує едність усіх трьох сил. 3аміна у зірці прямих ліній хреста на рівнобічні трикутники додає символові додаткового значення, вказуючи не лише на троїстість світобудови, але й на троїстіть кожної з сил, що творять світобудову. Тризуб символізує ту ж саму трійцю життєтворчих енергій, що й хрест та шестикутна зірка, тобто Мудрісгь, 3нання і Любов (або Вогонь, Воду й Життя (3емлю), або Ян, Інь та Ці), однак не як початковий процес породження третьої сили двома первинними, а вже як другу стадію цього процесу, тобто як дію трьох рівноправних сил, що виходять з єдиного, спільного для всіх джерела — Абсолюту (Вакууму, Дао).

К началу 1990-х годов средняя зарплата в США находилась на самом низком уровне за последние 30 лет. Вдобавок в 1983 году США потеряли статус чистого кредитора, сохранявшийся с 1917 года, и задолжали другим странам больше, чем были должны Штатам. В конце 1980-х годов начался период резкого замедления темпов роста, которые и так не были слишком хорошими. В итоге начались 10 месяцев спада с октября 1990 по март 1991 года, во время которых промышленное производство сократилось на 2P%. В начале 1990-х годов дефицит бюджета уже составлял 290Pмлрд долларов, а растущий государственный долг около 4Pмлрд дол., что превратило США в крупнейшего должника в мире. Из страны начался отток капиталов. Поэтому главной задачей администрации Б. Клинтона стало оздоровление экономики путем стимулирования инвестиционного процесса. Вскоре, с марта 1991 года, в Соединенных Штатах начался новый экономический подъем. Но укрепленный доллар стал втягивать в страну огромные объемы мировых товарных ресурсов. В 1994 году импорт машинотехнической продукции обеспечил почти 60P%, а потребительских товаров и автомобилей 25P% общего прироста импорта США

1. Государственное регулирование инвестиционных процессов: социальный аспект

2. Государственное регулирование инвестиционных процессов в стране

3. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии в мировой экономике

4. Юго-Восточная Азия

5. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии

6. Юго-Восточная Азия
7. Международный туризм. Юго-восточная Азия
8. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

9. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

10. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

11. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса

12. СЕКВЕСТР КАК ИНСТРУМЕНТ "ЛЕЧЕНИЯ" БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА (опыт США)

13. Формы и направления инвестиционной деятельности: опыт развитых стран и России

14. Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-восточной Атлантики

15. Системы реагирования на домашнее насилие: опыт США

16. Особенности инвестиционных процессов в сахарной промышленности

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки

17. Особенности формирования инвестиционных процессов

18. Зарплата в системе методов стимулирования труда(зарубежный опыт)

19. Основные принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности региона

20. Инвестиции и их виды, источники и факторы, влияющие на инвестиционный процесс

21. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности

22. Проблемы государственного регулирования электронных СМИ в США Великобритании в 2003 году
23. Государственное стимулирование инвестиций в России
24. Освобождение стран Юго-Восточной и Центральной Европы

25. Взгляды М. Фрэнкеля на состязание сторон в судопроизводстве: опыт США

26. Вложение в ценные бумаги как форма инвестиционного процесса

27. Понятийный аппарат при исследовании инвестиционных процессов

28. Государственное управление экономическими процессами общества

29. Прокурор в хозяйственном (арбитражном) процессе: опыт Беларуси и иных стран постсоветского пространства

30. Этапы развития христианства в Центральной и Юго-Восточной Европе

31. Эмиграция трудовых ресурсов из стран Юго-Восточной Европы

32. Анализ инвестиционных процессов

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

33. Проблемы управления инвестиционным процессом в организации

34. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

35. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

36. Государственное стимулирование экспорта в России

37. Инновационная политика предприятия и роль государственного регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации

38. Макроэкономические предпосылки развития инвестиционного процесса в РФ
39. Приватизационные стратегии ряда стран: опыт Центральной и Восточной Европы
40. Экономическое значение приватизации государственного фонда свободных земель в США. Акт о гомстедах 1862 г

41. Государственно-частное партнерство: мировой опыт и российская практика

42. Международные отношения в Восточной Азии

43. Особенности интеграции России и стран Восточной Азии в современное мировое хозяйство

44. Угрозы территориальной безопасности в Восточной Азии

45. Туризм в Восточной Азии

46. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

47. Апология рабовладения на Юге США в первой половине XIX века

48. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

49. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование

50. Опыт планирования в США. Пути и формы его использования в специфических условиях Российской Федерации

51. Японский опыт государственного регулирования экономики

52. Государственное регулирование экономики как многосторонний экономический процесс

53. Государственное управление в США

54. Опыт политической и административной организации местных органов власти за рубежом на примере США
55. Регулирование процессов подготовки работников в рыночной экономике: зарубежный опыт
56. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов

57. Экономико-математическое моделирование процессов инвестиционно-строительной деятельности

58. Зарубежный опыт коллективного инвестирования - США

59. Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и пути его устранения. Международный опыт

60. Особенности журналистского процесса в сети Интернет (на опыте США)

61. Стимулирование математической деятельности младших школьников в процессе поиска решения задач с дробями

62. Влияние инфляционных процессов на оценку инвестиционных проектов

63. Инвестиционные фонды. Виды государственных ценных бумаг

64. Опыт государственного регулирования агропромышленного сектора

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Государственная атторнейская служба США

66. Государственная Дума Российской Федерации: полномочия, порядок избрания, опыт функционирования

67. Государственное регулирование экономики в США

68. Дискредитация свидетеля как элемент перекрестного допроса в уголовном процессе США

69. Исторический опыт государственной службы во Франции

70. Основные виды материального стимулирования деятельности государственных служащих
71. Государственность восточных славян
72. Опыт количественного анализа древней восточной летописи "Чуньцю"

73. Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН

74. Место и роль экономики США в глобализационном процессе

75. Мотивация и стимулирование деятельности в процессах менеджмента. Проектирование системы мотивации в Издательском доме "СК Пресс"

76. Теоретические основы организации стимулирования наемных работников в процессе предпринимательской деятельности

77. Регламентация и модернизация процессов в государственной власти

78. Зарубежный опыт государственных и муниципальных заимствований

79. Процесс формирования и регулирования государственного долга в России

80. Государственное антимонопольное регулирование в России и в странах Европейского Союза и США

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Зарубежный опыт государственного регулирования цен

82. Финансирование инвестиционных проектов из государственного бюджета

83. Тактическая авиация США

84. Стратегические бомбардировщики ВВС США

85. Ответы к государственным экзаменам для эколого-биологического факультета ПетрГУ

86. Общая характеристика процесса научения
87. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
88. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

89. Ядерная угроза из Восточной Европы

90. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

91. Место США в мировом капиталистическом хозяйстве

92. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

93. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

94. Влияние вулканизма и поствулканических процессов на окружающую среду

95. Размещение продуктивных сил США

96. Восточно – Сибирский экономический район

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

97. Центрально-Восточная Европа

98. Опасные геологические процессы на городских территориях

99. Финансы и кредит: Государственный долг РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.