Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Кафедра міжнародної економікиКонтрольна робота з дисципліни: &quo ;Міжнародні розрахунки і валютні операції&quo ; Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціяхОскільки надання банківських гарантій не є однією з основних операцій, які здійснюють банки, то вони не регламентуються окремими законами чи нормативно-правовими актами. Законодавчо дані операції регламентуються в основному уніфікованими правилами, або ж виходячи з: кредитних операцій, умов надання кредитів, формування резервів під кредитні операції, виконання зобов’язань, прав та обов’язків сторін угоди тощо. Вперше основні правила для гарантій було видано Міжнародною торгівельною палатою в Парижі - “Уніфіковані правила по договірних гарантіях&quo ; (УПДГ) - в серпні 1978 р. (публікація МТП № 325). З 1 січня 1994 року вступила в силу нова редакція УПДГ. (публікація МТП № 458). Незалежні гарантії підпадають під “Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу” (УПГ), редакція 1992р., публікація МТП № 458. Також надання гарантій регламентується, але не прямо, Цивільним кодексом України (від 16.01.03) та Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків № 279 від 06.07.2000. За Цивільним кодексом України (ЦКУ) якщо гарантія видана не кредитодавцеві, а кредитоодержувачеві для забезпечення виконання останнім кредитних зобов’язань згідно з угодою, укладеною між ними, то її можна розцінювати за певних умов як гарантію на користь третьої особи (кредитодавця). Також кодекс регламентує укладання договору між банком та принципалом, який є підставою для покладання відповідальності за невиконання позичальником зобов’язання за кредитним договором. Що стосується стягнення банком-гарантом коштів з рахунку боржника у разі невиконання ним своїх зобов’язань, то без згоди власника рахунку згідно з ЦКУ та ЗУ “Про підприємництва в Україні&quo ; кошти з нього можуть стягуватись у випадках, установлених законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів. Оскільки надання банківської гарантії є кредитною операцією, то під неї необхідне формування резерву (Положення №279). Банкам, які не виконують вимог про порядок формування резервів, не рекомендовано видавати банківські гарантії аж до повного їх формування. Як було зазначено вище, незалежні гарантії підпадають під “Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу”. В даному випадку, наприклад, для визначення гарантії, яка підлягає оплаті за пред’явленою вимогою, необхідно, щоб гарантія не містила ніяких інших умов можливого платежу, крім умови надання письмової вимоги й додаткових документів, які зазначені в тексті гарантії. Оскільки відповідальність за гарантією зазначена окремо від основної угоди (принцип незалежності). Гарант не зобов’язаний перевіряти, чи виконали бенефіціар та принципал свої договірні зобов’язання.

Сучасному типу незалежних гарантій притаманні у більшості своїй якості документарних (комерційних) акредитивів, особливо принцип незалежності, згідно з яким платіж повинен бути здійснений, тільки якщо умови платежу, зазначені в гарантії, були виконані, й принцип відповідності. Отже, якщо умови гарантії повністю виконані, банк зобов'язаний здійснити платіж. На відміну від акредитивів, гарантії забезпечують фінансову компенсацію у разі невиконання принципалом своїх зобов'язань. Основною ж ознакою акредитиву є платіжна функція. Тобто зобов'язання, яке при виставлянні банківської гарантії бере на себе гарант, має абстрактний характер. Структура незалежних гарантії дає змогу використовувати різні платіжні механізми. Найпопулярніші серед них - гарантії з оплатою за першою вимогою. Вони ще називаються безумовними гарантіями і надають бенефіціару право отримати кошти від банку-гаранта без будь-яких доказів чи підтверджень факту порушення аплікантом (експортером) своїх зобов'язань. У цілому банківські гарантії, їх зміст і форма, на відміну від документарного акредитиву та інкасо, завжди відповідають вимогам національного законодавства країни банку, який видає гарантію. Для визначення гарантії, яка підлягає оплаті за пред'явленою вимогою, необхідно, щоб гарантія не містила ніяких інших умов можливою платежу крім умови падання письмової вимоги й додаткових документів, які зазначені в тексті гарантії. Оскільки відповідальність за гарантією зазначена окремо від основної угоди (принцип незалежності), гарант не зобов'язаний перевіряти, чи виконали бенефіціар і принципал свої договірні зобов'язання. Слід сказати, що оскільки принципал і бенефіціар взаємопов'язані контрактом, значимість принципу незалежності повністю залежить від конкретного типу платіжних умов. Наприклад, якщо гарантія оплачується за першою вимогою, бенефіціар має право терміново отримати платіж без будь-яких інших умов. Відповідно, банк повинен здійснити платіж, а принципал відшкодувати певну суму без будь-яких заперечень, як зазначено в основному контракті. Гарантії за першою вимогою саме цим і відрізняються від поручительств (умовних гарантій) . Що стосується відмінності надання гарантій від видачі кредиту, то вона полягає в тому, що надання гарантій дає можливість банкам за відсутності вільних ресурсів мобілізувати їх пізніше тим чи іншим чином, причому за інших однакових, привабливіших умов. Далі проведемо порівняльну характеристику гарантій та поручительств, з якими гарантії часто ототожнюють і які є найбільш близькими за своєю сутністю. Гарантії та поручительства є способами забезпечення виконання зобов'язань, що застосовуються у стосунках між будь-якими суб'єктами правовідносин. За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання нею свого зобов'язання у повному обсязі або в певній частині. Таким чином, у договорі поруки беруть участь три сторони - кредитор, боржник і поручитель за боржника перед кредитором. Зрозуміло, що у будь-якому випадку тут потрібна згода кредитора на забезпечення боргу в такий спосіб. Порукою може бути забезпечена лише дійсна вимога.

Отже, порука має додатковий (акцесорний) характер: визнання недійсним основного зобов'язання, що забезпечується укладанням поруки, незалежно від тих підстав, за якими основне зобов'язання визнається недійсним, спричинює беззаперечну недійсність і поруки. У законодавстві окремих країн акцесорність є критерієм розмежування двох понять: поручительства і гарантії. Якщо йдеться про акцесорність, то це поручительство, а коли акцесорність відсутня - це гарантія. Гарант залишається зобов'язаним і тоді, коли основне зобов'язання за будь-яких причин визнається недійсним. Договір поруки має бути укладений у письмовій формі, недодержання цієї вимоги спричинює недійсність договору поруки. У разі невиконання зобов'язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Це означає, що кредитор може вимагати виконання договору як від боржника, так і від поручителя, якщо інше не передбачено договором поруки. Поручитель відповідає в тому самому обсязі, що й боржник. Тобто він відповідає за основний борг, сплату процентів та неустойки, а також за відшкодування заподіяних збитків, якщо інші умови не передбачені договором поруки. Якщо поручитель не бажає нести відповідальність у повному обсязі, в договорі поруки слід зазначити конкретний розмір його відповідальності, інакше поручитель відповідатиме у повному обсязі. Зазначена норма законодавства не поширюється на гарантію. У зв'язку з цим, якщо в договорі, зокрема, між банком та гарантом відсутня умова про відповідальність гаранта у вигляді сплати пені за прострочення платежу позичальником, у арбітражного суду немає правних підстав для покладання цієї відповідальності на гаранта. Боржник і поручитель залишаються боржниками до остаточного погашення боргу (виконання основного договору). За боржника можуть одночасно поручитися кілька осіб-поручителів. У цьому випадку останні є між собою солідарними боржниками перед кредитором. Поручитель, який виконав зобов'язання за боржника, набуває всіх прав кредитора за цим зобов'язанням. Це означає передусім, що поручитель як новий кредитор у зобов'язанні зберігає право вимоги до боржника (регресні вимоги). Якщо кілька поручителів виконали зобов'язання перед кредитором, то кожен з них має право зворотної вимоги до боржника у розмірі виплаченої цим поручителем суми. На практиці гарантію часто ототожнюють з порукою. Це пов'язано з тим, що норми чинного Цивільного кодексу України не дають визначення поняття гарантії, в них говориться лише про те, що правила статей про поруку поширюються на гарантії, які видаються одними організаціями для забезпечення погашення заборгованості других, якщо інше не встановлено законодавством. Відмінності гарантії від поруки такі: На відміну від поруки гарантія може бути односторонньою цивільно-правовою угодою, що грунтується на волевиявленні однієї особи-гаранта. Гарант несе субсидіарну (додаткову) відповідальність, тобто він повністю виконує зобов'язання, але лише за умови відсутності у основного боржника коштів, необхідних для належного виконання зобов'язання. Поручитель, якщо іншого не встановлено договором поруки, у разі невиконання зобов'язання боржником відповідає разом із ним перед кредитором солідарно.

Так что физическое лицо или религиозная организация не смогут перечислить деньги на завод по производству ядерных боеприпасов, химических ядов или наркотических веществ. Тем самым правовое регулирование ограничений оборота вещей получает эффективную денежно-банковскую поддержку. А ведь именно незаконной оборот ограниченных в обороте вещей и составляет значительную часть преступности. И банковская система позволяет резко сократить эту часть преступности, так как переносит контроль с трудоемкого и сложного процесса контроля над движением вещей на значительно более простой контроль связанных с этим оборотом денежных транзакций, который может осуществляться в банках программно-компьютерным способом. Денежные операции могут быть разделены на налогооблагаемые и неналогооблагаемые, и банк может автоматически снимать налоги при осуществлении налогооблагаемых операций, переходя к автоматической и безакцептной фискальной системе. Так как практически вся деятельность человека и предприятий находит отражение в денежных операциях, то система управления этими операциями станет и системой управления обществом, которое способно во многом заменить существующее административное

1. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

2. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

3. Правове регулювання зайнятості на україні

4. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

5. Кредитні операції банків

6. Депозитні операції банків
7. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
8. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

9. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

10. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

11. Механізм правового регулювання

12. Особливості правового регулювання договору ренти

13. Поняття правового регулювання

14. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

15. Правове регулювання вільних економічних зон

16. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Правове регулювання орендних відносин в Україні

18. Правове регулювання охорони та використання надр

19. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

20. Правове регулювання податку з доходу громадян

21. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

22. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку
23. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві
24. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

25. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

26. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

27. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

28. Правове регулювання соціальної роботи

29. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

30. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

31. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

32. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

34. Свобода экономической инициативы как гарантия правового государства

35. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

36. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудника милиции

37. Правовое регулирование валютных операций в РФ

38. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків
39. Документы в торговых операциях
40. Банківські операції

41. Формування ресурсів коммерційних банків

42. Центральный банк, назначение, функции, операции

43. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

44. Організація касових операцій у банківських установах

45. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

46. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

47. Узагальнена схема надання банківських гарантій

48. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

50. Банки, що надають послугу SMS-банкінгу в Україні

51. Банківські операції

52. Банківські операції з пластиковими картками

53. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

54. Банківська документація, реквізити банківських документів
55. Аудит інших операційних доходів
56. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

57. Международно-правовой документ о правах и свободах человека и гражданина

58. Организационно-правовые документы

59. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

60. Правовая экспертиза документов

61. Правовое понятие и виды документов на машинном носителе

62. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

63. Основні функції операційних систем

64. Особливості операційних систем реального часу

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Теорії лінійних одноконтурних автоматичних систем регулювання

66. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

67. Специфіка митного регулювання операцій з давальницькою сировиною

68. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

69. Федеральный банк Германии

70. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
71. Гражданское общество и правовая страна
72. Административно правовые отношения (Контрольная)

73. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

74. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

75. Административно-правовой статус военнослужащих

76. Административно-правовой статус государственных служащих в России

77. Административно-правовой статус граждан

78. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

79. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

80. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Правовой статус Центрального Банка РФ

82. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

83. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

84. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

85. Финансовые и правовые основы полного товарищества

86. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации
87. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних
88. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

89. Гражданско-правовой договор

90. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

91. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

92. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

93. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

94. Правовой статус ценной бумаги

95. Регистрация юридического лица (проекты документов)

96. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

98. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

99. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.